T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/472 Esas - Davacı , FATİK KELEPİR ile Davalı , MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde kain;
Davacı Fatik Kelepir tarafından dava konusu edilen Türkoğlu İlçesi Uzunsöğüt Mahallesinde (A) harfi ile gösterilen taşınmazın Doğusunda: Kısmen Abdullah Paksoy'a ait yer ve kısmen de Ali Altun'a ait yer, Batısında: Uzunsöğüt Mahallesi 218 ada 8 parsel, Kuzeyinde: Sait Bağcı'ya ait yer, Güneyinde: Kısmen Türkoğlu Uzunsöğüt Mahallesi yolu ve kısmen de Abdullah Paksoy'a ait yer, (B)harfi ile gösterilen taşınmazın Doğusunda: Zeminde mevcut yol ve yoldan sonra Mehmet İmalı'ya ait fıstık bahçesi, Batısında; Salih İmalı'ya yer, Kuzeyinde: Zeminde mevcut yol ve yoldan sonra Ali Arı'ya ait bahçe, Güneyinde: Türkoğlu Uzunsöğüt Mahallesi yolu olup, (A) harfi ile gösterilen yerin yüzölçümünün 3232,92 m² ile(B) harfi ile gösterilen taşınmazın yüzölçümünün 1699,91 m² olan taşınmazların Fatik Kelepir adına tescili istenilmektedir.
Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02018051