T.C. ÜRGÜP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/418 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nevşehir/Ürgüp
KÖY : Ortahisar
MEVKİİ : Cangı
ADA NO : -
PARSEL NO : 1025
VASFI : Bağ
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.482,82 m2
KAMULAŞTIRMA
YAPILACAK ALAN :1.4882,82 m2 (İrtifak Kamulaştırma)/ 89,07 m2 (Mülkiyet Kamulaştırma)
MALİKİNLERİN
ADI VE SOYADI : Ayten Yavuz, Elmas Koşar, Emine Yüce
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Taşınmazın Kamu Yararına Tahsisi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Ortahisar Mahallesi Cangı Mevkii 1025 parsel sayılı bağ vasfındaki taşınmazın kamulaştırma yasasının 19. maddesine göre taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/418 Esas sayısında dava açılmıştır.
1-İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği.
2-İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın, kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
3-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Vakıflar Bankası Ürgüp Şubesine yatırılacağı.
4-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

26/10/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01972455