T.C. URLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2022/829 Esas15/02/2024 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İZMİR DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Mahkememiz dosyasında dava konusu edilen İzmir İli Urla İlçesi Sıra Mahallesinde bulunan 2587 ada 16 parsel sayılı avlulu kagir ev vasıflı 144,68 m2 yüzölçümlü taşınmazın 36,17 m2.lik kısmının paydaşı Abdurrahman kızı Şaziye isimli şahsın sağ veya ölü olup olmadığı ve nerede olduğuna dair bilgisi olan kimselerin duruşmanın yapılacağı 18/09/2024 tarihine kadar Mahkememize başvurmaları hususu ilan olunur.

15/02/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01991373