T.C. VAKFIKEBİR ASLİYE HUKUK(AİLE) MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/492 Esas
DAVALI : AYBANIZ GULIYEVA- ISA ve NUBUYBET kızı 01/05/1958 Azerbaycan doğumlu Merkez Mah. 211 Sokak No: 2/2 Çarşıbaşı TrabzonÇarşıbaşı/ TRABZON
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce yapılantüm araştırmalar neticesinde tarafınıza tebligat yapılamamış olup, duruşma günü olan 13/06/2024 günü saat 10.00: 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02034719