T.C. VARTO SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı :2024/2 Esas 16/04/2024

Mahkememize açılan gaipliğe karar verilmesi davasının 18/07/2024 tarihli verilen duruşma ara kararı gereğince, Aşağıda açıkça bilgileri yazılı bulunan gaipliğine karar verilmesi istenilen 28094311086 T.C. Kimlik Numaralı Raşit Bozkurt'un 1998 yılından beri haber alınamadığından bahisle gaipliğine karar verilmesi dava ve talep edilmiş olmakla;
Bu hususta Gaipliğe karar verilmesi istenilen Raşit BOZKURT'un kendisi ve kendisinden haberdar olanların, yaşayıp yaşamadığı hakkında bilgisi bulunanların ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri veya mahkememize başvurmaları 1. kez ilan olunur. İLGİLİ KİŞİ : RAŞİT BOZKURT - 28094311086
Yeşilpınar KöyüVarto/ MUŞ; MUŞ ili, VARTO ilçesi, YEŞİLPINAR mah/köy, 85 Cilt, 2 Aile sıra no, 94 sırada nüfusa kayıtlı, İBRAHİM ve TAYYİBE oğlu/kızı, 13/06/1979 doğumlu,

#ilangovtr BASIN NO: ILN02019070