T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/128

Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince; Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından Zonguldak İli Kozlu İlçesi Kızılcakese Köyünde bulunan tapuya 122 ada 1 parsel numarasıyla kayıtlı taşınmazın tamamının kurum tarafından kamulaştırılması amacıyla açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında Mahkememizce yapılan keşif sonucunda alınan raporda toplam bedelden davalılar Ömer EKİM hissesine 2.230,17 TL, Nejla YENER hissesine 650,47 TL düştüğünün tespit edildiği,Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı davalılar Ömer EKİM ve Nejla YENER'in tüm aramalara rağmen adresi belirlenemediğinden bilirkişi raporu tebliğ edilememiştir.
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 13/06/2024 günü saat:09:56'da olup Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınızilanen tebliğ olunur.
DAVALILAR
1-NEJLA YENER- Faik ve Ülviye kızı, 1961 doğumlu
2-ÖMER EKİM- Bilal ve Emine oğlu, 1945 doğumlu

#ilangovtr BASIN NO: ILN02030953