TC. BÜYÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2022/833

Karar No : 2023/991 İLAN VARAKASI
DAVACI : K.H.
MAĞDUR : SHAKHLO ABDULLAEVA Sadullayevna ve Tohtacon kızı, 23/09/1977 Harezm
doğumlu, ÖZBEKİSTAN uyruklu,
SANIK : METİN RECEPOĞLU
SUÇ : Sair Tehdit
SUÇ TARİHİ : 24/09/2020
SUÇ YERİ : İstanbul/Büyükçekmece
KARAR TARİHİ : 20/09/2023
Mahkememizin 20/09/2023 tarih, 2022/833 esas, 2023/991 karar sayılı gerekçeli kararı ile Sanık Metin RECEPOĞLU hakkında atılı Sair Tehdit suçundan neticeten 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, mahkememiz gerekçeli kararına karşı Sanık Metin RECEPOĞLU müdafii Av. Kemal ÖZDEMİR tarafından bila tarihli dilekçesi ile istinaf yasa yoluna başvurulduğu, gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Mağdur Shakhlo ABDULLAEVA' ya tebliğ edilemediğinden;
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDAİLANEN TEBLİĞİNE.
2-İlanın yayın tarihinden itibaren15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde, mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırları dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf ceza evinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkumiyet hükmü yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna müracaat edebileceği bu şekilde süresi içerisinde itiraz veya istinaf yasa yoluna müracaat etmediği takdirde hükmün kesinleşebileceği, Sanık Metin RECEPOĞLU müdafii Av. Kemal ÖZDEMİR' in dilekçe ile yapmış olduğu istinaf başvurusuna karşı 5271 Sayılı CMK.nun 273.maddesi uyarınca istinaf basvuru dilekçesine karsı varsa beyanlarınızın ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak mahkememize sunulması gerektiği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.

28/12/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01960609