TEKİRDAĞ KADASTRO MAHKEMESİNDEN

İLAN

SAYI : 2021/67 Esas
2023/15 Karar

Mahkememizde görülen Kadastro davası nedeniyle;
Feyzi Çavuş (Salih oğlu), Gülizar (Güllizar) (Feyzi Çavuş kızı), Tahir (Feyzi Çavuş oğlu), Mehmetali (Feyzi Çavuş oğlu), Emine (Feyzi Çavuş kızı), Şerife (Feyzi Çavuş kızı), Lebibe (Feyzi Çavuş kızı), Muhittin (Güllizar oğlu), Fehim (Güllizar oğlu), Melek (Fehim'in Eşi), Ayşe (Fehim kızı), Mustafa (Güllizar'ın Eşi), Ayşe (ertan) (Mustafa kızı), Rafife (Mustafa kızı), Sadettin (Mustafa oğlu), Rıfkı (işsever) (Mustafa oğlu), Fatma (Tahir kızı), Tahsin (Tahir oğlu), Azime (Tahsin'in eşi) , Cihat (Tahsin oğlu), Cavide (Tahsin kızı), Rukiye (Mehmetali kızı), Fahri (Yünel) (Emine oğlu), Fatma (Yılmaz) (Emine kızı),Kemal (Emine oğlu), Hesna (Kemal'in eşi), Hamdiye (Şerife kızı), Seher (Ataman) (Lebibe kızı), Mehmet (Lebibe oğlu), Şerife (Mehmet'in eşi), Ali (Mehmet oğlu), Miyase (Ali'nin eşi) Nezahat (Ali kızı), Fikriye (Ali kızı), Ahmet (Şerife oğlu), Hale Doğan, Kamil Doğan, Sevim Özkara, Şerife Seyfi'ye gerekçeli kararın, bir kısım davacılar vekili Av.Nihat Tamay'ın ve davacı Özlem Ekim Toprak'ın istinaf dilekçelerinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup:
Mahkememizin 25/05/2023 tarih 2021/67 Esas 2023/15 Karar sayılı ilamıyla davacıların dava konusu Malkara Hacıevhat Mahallesi 47 ada 39 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili açtığı kadastro tespitine itiraz davasının Reddine karar verildiği ve karar bir kısım davacılar vekili Av.Nihat Tamay ve davacı Özlem Ekim Toprak tarafından istinaf edilmekle;
7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28.Maddesi gereğince ilanın yayım tarihini müteakip 7 gün sonunda kararın ve istinaf dilekçelerinin adı geçenlere tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihine müteakip iki hafta içerisinde istinaf hakkının, iki hafta içerisinde de istinaf dilekçesine cevap hakkının bulunduğuna ilişkin gerekçeli kararın ve istinaf dilekçelerinin tebliği yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

20/09/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01896448