TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN KAPATILMASI İLANI

AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

DOSYA NO: 2023/27 TEREKE

Kethüda Mah.43 Sk.No:34 İç Kapı No:4Akhisar/Manisa adresinde mukim, 49894469890 T.C. Kimlik No.lu FERDANE SIVACI hakkında AKHİSAR Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/08/2023 tarih ve 2023/27Tereke (Esas), 2023/47 Karar sayılı sayılı kararı ile, İİK.nun 166 (254-182) maddesi gereğince iflasın kapanmasına karar verilmiş bulunduğu tebliğ ve ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01883295