TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 2024 Yılı Buğday,Tritikale ve Ayçiçeği hasadı Hizmet işi satın alınacaktır.

İhale ile ilgili Şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 Bakanlıklar/ ANKARA ) ile İşletmemizde görülebilir. İstekliler ihale dokümanı İşletmemizden 500,00 TL karşılığında satın alınabilecektir.

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 08.05.2024 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale 08.05.2024 Çarşamba günü saat 14.00 te Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) bendi gereğince istisna kapsamında olup,İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü / Lüleburgaz / KIRKLARELİ

TEL: 0 288 420 10 20 FAKS: 0 288 420 10 21

TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

#ilangovtr BASIN NO: ILN02017991