YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 32 ADET TAŞINMAZ SATACAKTIR

İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda 06.06.2023 Salı günü saat 10:00’dan itibaren 5 dakika ara ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği taşınmaz satışları, KDV’den istisnadır. Taşınmazların yeri Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahalle, 3567 ada 35 sayılı parsel A Bloktadır.

Daire No

Kat

Tipi

Yüzölçümü

(m2)

Tahmini Bedeli

Geçici Teminatı

1

Zemin

3+1

122

2.320.000,00 TL

69.600,00 TL

2

Zemin

3+1

124

2.355.000,00 TL

70.650,00 TL

3

Zemin

3+1

124

2.355.000,00 TL

70.650,00 TL

5

Zemin

3+1

124

2.295.000,00 TL

68.850,00 TL

6

Zemin

3+1

124

2.295.000,00 TL

68.850,00 TL

7

Zemin

3+1

123

2.275.000,00 TL

68.250,00 TL

8

1

3+1

122

2.380.000,00 TL

71.400,00 TL

10

1

3+1

124

2.420.000,00 TL

72.600,00 TL

11

1

3+1

122

2.380.000,00 TL

71.400,00 TL

16

2

3+1

122

2.440.000,00 TL

73.200,00 TL

18

2

3+1

124

2.480.000,00 TL

74.400,00 TL

22

2

3+1

124

2.420.000,00 TL

72.600,00 TL

28

3

3+1

123

2.460.000,00 TL

73.800,00 TL

30

3

3+1

124

2.480.000,00 TL

74.400,00 TL

31

3

3+1

123

2.460.000,00 TL

73.800,00 TL

39

4

3+1

123

2.460.000,00 TL

73.800,00 TL

56

7

3+1

152

2.890.000,00 TL

86.700,00 TL

57

7

2+1

98

1.860.000,00 TL

55.800,00 TL

59

7

2+1

120

2.280.000,00 TL

68.400,00 TL

60

7

2+1

120

2.280.000,00 TL

68.400,00 TL

61

7

3+1

142

2.700.000,00 TL

81.000,00 TL

62

7

2+1

130

2.470.000,00 TL

74.100,00 TL

63

7

2+1

122

2.255.000,00 TL

67.650,00 TL

64

7

2+1

122

2.255.000,00 TL

67.650,00 TL

65

7

2+1

134

2.480.000,00 TL

74.400,00 TL

67

7

2+1

120

2.220.000,00 TL

66.600,00 TL

68

7

2+1

120

2.220.000,00 TL

66.600,00 TL

69

7

3+1

142

2.625.000,00 TL

78.750,00 TL

70

7

2+1

104

1.925.000,00 TL

57.750,00 TL

72

Bodrum

3+1

122

2.195.000,00 TL

65.850,00 TL

73

Bodrum

3+1

124

2.230.000,00 TL

66.900,00 TL

75

Bodrum

3+1

124

2.230.000,00 TL

66.900,00 TL

-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2.maddesine uygun olarak ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir.

  1. Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi

  1. Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı
  1. Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının ibrazı

  1. Tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi
  1. Tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi
  1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat
  1. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge
#ilangovtr BASIN NO: ILN01835195