Yatırım yapmak isteyenler bu fırsat kaçmaz! Şehir merkezinde onlarca arsa satışa çıktı: Ucuz arsa için son fırsat

Yatırım yapmak isteyenler bu fırsat kaçmaz! Şehir merkezinde onlarca arsa satışa çıktı: Ucuz arsa için son fırsat

Yatırımcılar için yeni fırsat Konya’dan geldi. Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, kent merkezinde ticari ve konut alanına imarlı arsaların satışa çıktığı belirtildi. İşte, ilanlarla ilgili detaylar…

Konya’da mülkiyeti Selçuklu Belediyesi’nde olan arsaların satışı başladı. Belediye tarafından yapılan duyuruda, "Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait aşağıda tapu kaydı yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Yasanın 35/A Maddesi hükümleri dahilinde Kapalı Teklif Usulü ile satışları yapılacaktır. Şartname ve ekleri Selçuklu Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir" ifadeleri kullanıldı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Mülkiyeti Selçuklu Belediyesi’ne ait gayrimenkullerin 2886 Sayılı Yasanın 35/A Maddesi hükümleri kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacak. Şartname ile ekler Selçuklu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilmektedir.

İhale 14 Aralık 2023 Perşembe günü listede yer alan Meclis Salonu’nda yapılacak.

Listede peşinatı olan gayrimenkullerin peşinat bedeli, peşinatı olmayan gayrimenkullerin ise ilk taksit bedeli ihale onayı tebliğinden sonra 15 gün içerisinde ödenmelidir.

Kanun tarafından belirlenen tapu harcı, ihaleden dolayı tahakkuk edecek gazete ilan ücreti, damga vergisi (0,00569) , sözleşme ücretleri (noter onaylı) ve kati teminat (% 6) alıcıya (müşteriye) aittir. K.D.V. den muaf tutulmaktadır.

Humammen bedelleriyle geçici teminat ücretlerine de listede yer verilmiştir.

konada-belediyeden-imarli-arsa.png

konyada-belediyeden-imarli-arsa.png

İHALEYE KATILIM BELGELERİ NELERDİR?

A. İç Zarf :
İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.
Teklif Mektubu Belediyemizden temin edilebilir.
Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.
B. Dış Zarf :
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
Gerçek kişi olması halinde:
a) İç zarf
b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
d) Noter tasdikli imza beyannamesi
e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi
f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge
Tüzel kişi olması halinde:
a) İç zarf
b) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
c) Noter tasdikli imza beyannamesi
d) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi
e) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
f) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
g) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2023 yılı-Tüzel kişi )
C. İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:
Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
D. Dış zarfın kapatılması:
İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
6-İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 13/12/2023 günü saat 17.00’ye kadar Yazı işleri müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN