Spor Yasası Türk sporu için bir "darbe" mi?

Spor Yasası Türk sporu için bir "darbe" mi?

TBMM komisyonundan geçen tasarıyla beraber kulüpler dernek olmaktan çıkacak. Tasarı, TFF'ye, spor anonim şirketi statüsünde olmayan kulüpleri Süper Lig'e almama hakkı tanınıyor.

Uzun yıllardır beklenen ve hem kulüplerin hem de federasyonların yapılarını düzenlemesi beklenen spor yasasına ilişkin kanun teklifi, geçen hafta TBMM Genel Başkanlığına sunulmasının ardından Çarşamba günü de ilgili komisyondan geçti.

Muhalefet, sporda "devrim" yapacağı iddiasıyla getirilen düzenlemelerin "spora darbe" içeren hükümler barındırdığını öne sürüyor. Peki, "Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi" hangi yenilikleri getiriyor ve muhalefet ya da hukukçular hangi maddelere karşı çıkıyor?

Türkiye'de, devasa boyutlardaki borçları nedeniyle kanun teklifinde de yer alan tabirle "teknik olarak iflas eden" spor kulüpleri, dernek statüsünde oldukları için herhangi bir hukuki sorumluluk taşımaksızın borçlanmaya devam ediyor.

Bu durumun önüne geçilmesini amaçladığı kaydedilen kanun teklifinde, kulüplerin tamamı dernek statüsünden çıkarılıyor ve spor kulübü adını alıyor. Hâlihazırda şirket statüsünde olanlar ise spor anonim şirketi ismini alıyor. Arzu eden kulüplerin de spor anonim şirketi olması kolaylaştırılıyor.

Sunulan kanun teklifinde yöneticiler, mali yükümlülüklerine aykırı hareket etmeleri hâlinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor. Söz konusu yükümlülükler, kulüp ya da anonim şirketlerin, bir önceki yıldaki brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10'una kadar borçlanabilmesini içeriyor. Benzer şekilde spor federasyonu başkan ve yöneticileri de önceki yıl gelirlerinin yüzde 10'unu aşacak miktarda borçlandıkları ya da Bakanlık'tan izin almaksızın görev süresini aşacak şekilde spor federasyonunu borç altına sokacak işlem yaptıkları takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

SPORTİF DİREKTÖRLERE CEZA YOLU

Tasarıyı sunan AK Parti milletvekillerinden eski futbolcu Alpay Özalan, komisyonda kanun teklifiyle ilgili bilgi verirken, kulüplerin olası zarar ve borçlarından sportif direktörlerin ve idari menajerlerin de sorumlu tutulabileceğini açıkladı.

Kanun teklifinde belirtilen "yönetici" tanımının içine bu kişilerin de girebileceğinin altını çizen Özalan, "Örneğin bir transfer sürecinde rol almış bir yetkili, menajerlik ücreti üst sınırına uymadığı takdirde artık şahsi mal varlığıyla oluşan zarardan sorumlu olacaktır" açıklamasında bulunduç

Toplam borç 30 milyar TL'den fazla

Şu an Süper Lig'deki futbol kulüplerinin büyük bölümü dernek statüsünde. Bu kulüplerin, dört büyükler dâhil yarıya yakınının bünyesinde bir de sportif A.Ş. bulunuyor. Kulüplerin borçlarının çok büyük bölümü de borsada işlem gören bu şirketlere değil, derneklere ait olarak gösteriliyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kamuoyuna açıklanan borçlarının toplamı yaklaşık 15,5 milyar TL. Tüm spor kulüplerinin toplam borcuysa 30 milyar TL'nin üzerinde.

UEFA'nın koyduğu "mali fair play" standartları göz önüne getirilerek hazırlanan tasarının aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kulüplere getirdiği harcama limitlerine hukuki bir dayanak oluşturması hedefleniyor.

Kanun teklifinin hazırlanma sürecine yakın AK Partili bir kaynak, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Spor Kanunu'yla aslında fiilen var olan yapıyı kanunlaştırmış olduk. Çünkü eskiden başıboşluk vardı, bir kanunları yoktu. Bu başıboşluk dolayı borç yönetimi yapılamıyordu" dedi.

Spor Bakanı'na tanınan yetkilere eleştiri

AK Partili ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'ne ana muhalefet partisi CHP, Gençlik ve Spor Bakanı'na verilen yetkiler nedeniyle tepkili.

''SPOR BAKANI'NA OLAĞANÜSTÜ YETKİLER TANINIYOR''

CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, yasada itiraz edilmesi gereken üç temel nokta olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Spor Bakanlığına aşırı yetkiler verilerek sporda da tek adam zihniyetine gidilmesi; İçişleri Bakanlığına ve ildeki yerel yetkiliye bir kovuşturmayı bahane ederek spor kulübünü kapatmaya kadar varan yetkiler verilmesi ve üst kuruluş adı altında spor federasyonlarına ve Kulüpler Birliği'ne paralel yapılanmaya imkân tanınması.

Bu yasayla birlikte Spor Bakanı'na olağanüstü yetkiler tanınmaktadır. Federasyon genel kurullarını iptal etmeye, genel kurulları yenilemeye, federasyon yönetimlerinin ve başkanlarını görevden almaya, tahkim kurullarını yine tek başına atamaya, spor federasyonlarının genel sekreterini, il temsilcilerini atamaya yetkili kılınıyor. Mevcut denetleme yetkisi de ağırlaştırılıyor. Sonuç olarak mevcut kanun teklifi, spora darbe teklifi içeren kuralları barındırıyor"

"Bu ölçüde müdahale edememeli"

Kanun teklifi hazırlanırken görüşüne de başvurulan spor hukukçusu Emin Özkurt da federasyon yönetimlerinin "geniş yetkiler verilen" Bakanlık tarafından denetime tabi tutulmasının bağımsızlıklarını etkilediği ve kabiliyet alanlarını kısıtladığı görüşünü savunuyor.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ile Euroleague Basketbol Tahkimi'nin tek Türk hakemi olan avukat Özkurt şunları söyledi:

"Bakanlığın federasyonlar üzerinde mutlak bir yetkiye sahip olması aynı zamanda siyasi iradenin Türk sporu üzerinde bulunan etkisini artırmasına neden olacaktır" diyor. Özkurt, hukuk ve disiplin kurullarının üyelerine ilişkin atama yetkisinin Bakanlığa verilmesinin de Avrupa İnsan Hakları Makhmesi (AİHM) kararlarına aykırılık teşkil edeceği uyarısında bulunuyor.

Bir diğer spor hukukçusu Mert Yaşar da Bakanlığa spor kulüpleri, spor anonim şirketleri, federasyon ve konfederasyonların kuruluşu ve denetimiyle ilgili verilen yetkilerin "aşırı" olduğu düşüncesinde. Avukat Yaşar, "Bakanlık özel hukuk tüzel kişilerine bu ölçüde müdahale edememeli"

Spor hukukçusu Ümit Orhan ise Bakanlığa verilen yetkiler konusundaki tepkilerin abartıldığı görüşünü savunarak. "Bu görüşün kısmen haklılık payı olsa da, çoğu hüküm zaten 3289 sayılı Kanun'daki hükümlerle, Spor Kulüpleri Yönetmeliği'yle paralel. Gençlik ve Spor Bakanlığının yetkileri açısından yeni düzenlemeler değil" değerlendirmesinde bulundu.

Kanun teklifinin en dikkat çeken bölümlerinden biri, 14'üncü maddede yer alan "Spor federasyonları, belirli liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi statüsünde olma yükümlülüğü ve bu şirketler için en az 1 milyon TL sermaye zorunluluğu getirebilir" hükmü. Bu hükümle, örneğin TFF'ye, "Spor anonim şirketi statüsünde olmayan kulüpler Süper Lig'de mücadele edemez" deme yetkisi veriliyor.

ZORLA FEDERASYON YÖNETİMİNE DAHİL EDİLİYORLAR''

Avukat Mert Yaşar, söz konusu yetkiyle ilgili olarak "Spor karşılaşmalarına katılma hakkının bu ölçüde sınırlanması, örgütlenme hakkına ve teşebbüs özgürlüğüne ciddi müdahale teşkil ediyor. Üniversite okumamış, yöneticilik deneyimi olmayan kişiler zorla federasyon yönetimine dahil ediliyor. Federasyon başkanı birlikte çalışmak istemediği kişileri yönetimine almak zorunda kalacak" eleştirisinde bulundu.

Dernekler fiilen devam mı edecek?

Hukukçular, kulüplerin bu kanun teklifiyle "dernek statüsünden çıkarıldığı" açıklansa da fiilen dernek statüsünde kalacakları görüşünde.

Özkurt bu konuyla ilgili olarak, "Spor Kulüplerinin tescil işlemleri için, Dernekler Masası yerine Gençlik ve Spor Bakanlığına başvuracak olmaları, fiili olarak dernek statüsünde devam edecekleri anlama gelmektedir. Bu nedenle yapılan düzenlemenin bir yenilikten ziyade tanım değiştirme olduğu kanaatindeyim" yorumunda bulundu.

Spor hukukçusu Ümit Orhan da tasarıda anlatılan hakkında "Zaten 'Kanunda hüküm bulunmayan konularda spor kulüpleri hakkında Medeni Kanun ile Dernekler Kanunu'nun hükümleri uygulanır' denmiş" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li hukukçu vekiller de "Kulüpler artık dernek değil" denilmesine karşın kanun teklifinin birçok maddesinde dernekler mevzuatına atıf yapıldığını belirterek bu konudaki çelişkiye dikkat çekti

Kulüpleri borç batağından çıkarır mı?

Getirilen şahsi sorumluluk hükümlerinin artık kulüp yönetimlerinin alacakları aksiyonlarda daha dikkatli olmalarına katkı sağlayacağı kanaatinde olan Yaşar, "Ancak devletin ayrım yapmadan, belli kulüplere doğrudan veya dolaylı destek vermeden kanunu uygulaması gerekir" uyarısında da bulundu.

Orhan ise ağır hapis cezalarının özellikle amatör kulüpler için getirdiği riske dikkat çekerek "Profesyonel futbol açısından bu yaptırımlara denecek fazla bir şey yok ama tasarı profesyonel amatör ayrımı yapmıyor. Bu nokta biraz can sıkıcı olabilir." diye konuştu.

"BAŞKAN BULMAK ZORLAŞACAK"

Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar ise getirilmesi planlanan ağır cezalar nedeniyle kulüplere başkan bulmanın zorlaşacağının altını çizerek şunları söyledi:

''Bunun yönetsel anlamda şöyle etkileri olabilecek: Başkan ve yönetici bulmak çok zorlaşacak. Kimse kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik, finansal olumsuzluklara imza atarak herhangi bir hukuki sorumluluk altına girmek istemeyecek. Türk futbolunu kısır döngülerden çıkarmaz. Bu yasa tasarısının, spor federasyonlarının ve kulüplerin daha iyi yönetilmelerine katkı sağlayacak, onları sürdürülebilir bir başarıya götürecek ortamı sağlamaktan çok, siyasetin spor üzerindeki nüfuzunu daha da artırmaya imkân tanıyan, kontrolü daha da güçlendirmeyi hedefleyen bir anlayışa sahip olduğunu düşünüyorum. Kulüplerin giderleri gelirlerinin çok üstünde. Pandemi nedeniyle gelirleri daha da düştü. Elbette sportif başarısızlık da gelir yetersizliğine yol açıyor."

"GERÇEKÇİ DEĞİL"

Gazeteci Kenan Başaran da Türkiye'de kulüplerin yayın gelirlerinin, stat hasılatlarının ve Avrupa kupalarına katılım pastasından elde ettikleri kazançların giderek düştüğü bir yapı varken kanun zoruyla koyulan harcama ve bütçe kriterlerinin gerçekçi olmadığı görüşünü savundu.

Bu kriterlerin Türkiye koşullarında karşılanmasının zorluğuna vurgu yapan Ajansspor Genel Yayın Yönetmeni Başaran şunları söyledi:

"Türkiye'de devlet kuruluşları bu bütçeleri denkleştirebiliyor mu yani? Bir ülkenin genel ekonomisinde bir istikrar olur, kestirilebilirlik olur, siz de bu ortamda belli yaptırımlar getirirsiniz. Ama ekonominizin dışa aşırı bağımlığı olduğu, özellikle döviz kurlarının çok oynak olduğu bir ortamda, üstelik yine Türkiye'de futbolun gelirlerinin istikrarsız bir şekilde seyrettiği bir ortamda bu istenilen hedefe ulaşılmasının zor olduğunu düşünüyorum"

Ana muhalefet partisi CHP; Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifindeki 18 maddeye şerh koydu. Kanun teklifi, koyulan şerhlerle birlikte TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldükten sonra milletvekillerinin oyuna sunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ise, yasanın Türk sporu için hayırlı olacağı görüşünü savundu.

Sabah gazetesine konuşan Özdemir, şunları söyledi:

"Kulüplerimizin en önemli sorunu mali yapıları. Çünkü yönetim­ler göreve geldiklerinde hep kulüplerini borç­landırmışlar. Yönetimler gelirleri kadar ancak borç­lanabilecekler. Bunun dışında borçlanmalar yapılırsa kulüp yöne­tim kurulu üyeleri ya da kulüp başkanları bun­dan direkt sorumlu ola­cak. Yasayla bütün spor kulüpleri dernek statüsünden anonim şirket statüsüne geçecek. Türk sporu için hayırlı olacak"

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
YORUMLAR
YORUM YAZ
UYARI: Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN