DSİ'den iş arayana müjde! DSİ işçi alım ilanını yayımladı! Mezuniyet şartı yok, KPSS şartı yok! Temizlik işçisi alımı yapacak...

DSİ'den iş arayana müjde! DSİ işçi alım ilanını yayımladı! Mezuniyet şartı yok, KPSS şartı yok! Temizlik işçisi alımı yapacak...

Devlet Su İşleri (DSİ) KPSS şartına gerek duymadan personel alımı yapacağını açıkladı. DSİ temizlik işçisi başvurusu İŞKUR aracılığıyla alınmaya devam ediyor. En az ilkokul mezunu olması gerektiği duyuruldu. 18-35 yaş arasındakilerin başvuru yapabileceği personel alımının başvuru şartlarının da detayları belli oldu. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz…

DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Merkez Birimleri Kastamonu’da çalışmak üzere temizlik personeli kadrosunda alımın olacağı açıklandı. İşte detaylar…

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.

6) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.

7) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

8) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

9) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

10) Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

11) 35 yaşını doldurmamış olmak (4.11.2004 – 31.10.1987 tarihleri arasında doğan kişiler başvurabilir)

12) En az ilkokul mezunu en fazla lise mezunu olmak

Not: İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.

Not: Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 14/11/2022 tarihinde, Saat: 10:00’da, DSİ 23. Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Not: İşçi alımında yapılacak sınav sözlü yöntemi kullanılarak yapılacaktır.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvurular online şekilde İŞKUR aracılığıyla alınacaktır. Adaylar açık işler sayfası üzerinden ilan numarasıyla başvuru yapabilir.

İlan No: 00007127926

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN