Hakim kimdir, kime denir? Nasıl hakim olunur, şartları nelerdir? Hakimlerin görev ve yetkileri

Hakim kimdir, kime denir? Nasıl hakim olunur, şartları nelerdir? Hakimlerin görev ve yetkileri

Hakimlik son yılların en trend meslekleri arasında yer alıyor. Ancak hakim olmak göründüğü kadar kolay değildir. Peki, hakim kimdir, kime denir? Nasıl hakim olunur? İşte detaylar...

Devlet ve şahıs arasındaki ya da şahısla şahıs arasındaki ilişki ya da devletin idari bilimleri arasında yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklanan sorunları anayasa ve kanunları dikkate alarak kendi vicdan hürriyetine bağlı şekilde çözüme ulaştırmada karar yetkisi olan kişiler hakimlerdir.

HAKİMLERİN GÖREV VE YETKİLERİ NELER?

- Kendilerine iletilen dava dosyalarını inceledikten sonra gereken bilgi ile verileri alarak açılmış olan dava dosyasına eklemek ve değerlendirmek.

- Davalı ile davacı tarafların ayrı ayrı tanıkları ve avukatlarını dinlemek.

- Bütün incelemeler sonrasında davayı karara bağlayıp hüküm vermek.

NASIL HAKİM OLUNUYOR?

İdari Yargı Hakimliği ve Adli Yargı Hakimliği olacak şekilde 2 hakimlik branşı vardır. İdari Yargı Hakimi olmak isteyenlerin hukuk fakültesi ya da hukuk eğitimi veren başka bir fakültede eğitim alması gerekiyor. Adli Yargı Hakimi olmak için de hukuk fakültesini bitirmek şarttır.

Söz konusu fakültelerden birinden mezun olan kişiler Adalet Bakanlığı'nın hakimlik sınavlarına girip başarılı olduktan sonra 2 yıl staj yaparlar ve ardından mesleğe başlarlar.

 hakim olma şartları

HAKİMLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Hakimlerde aranan şartlar şunlardır:

- T.C vatandaşı olması

- Sınavın yapıldığı senenin Ocak ayı itibari ile 35 yaşından küçük olması

- Adli yargı adaylarının hukuk fakültesi ya da yabancı hukuk fakültesini bitirerek Türkiye'deki fakültelerden eksik derslerini tamamlamış olması. İdari yargı adaylarının, hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmama,

- Askerlikle ilişiği bulunmama,

- Mesleğini yerine getirmesine engel olacak vücut ve akıl hastalığı ile bir engeli olmamak,

- Taksirli suçların dışında, 3 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsa dahi Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile hapis cezası almış olmamak,

- Yazılı sınav ve mülakatta başarılı olmak,

- Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; yukarıdaki (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen minimum 3 sene çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırk beş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak.

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN