İcra memuru ne iş yapar, kimler olabilir, görev ve yetkileri neler, maaşları ne kadar? İcra memuru olmak için aranan şartlar

İcra memuru ne iş yapar, kimler olabilir, görev ve yetkileri neler, maaşları ne kadar? İcra memuru olmak için aranan şartlar

İcra memuru ne iş yapar, kimler olabilir, görev ve yetkileri neler maaşları ne kadar? Soruları pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlamış durumda bu soruların cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

İcra memuru ne iş yapar, kimler olabilir, görev ve yetkileri neler maaşları ne kadar? İşte detaylar...

İCRA MEMURU NEDİR, KİME DENİR?

İcra memurları, borçlunun borcunu tahsil etmek ve karara göre alacaklıya teslim etmekle görevli mahkeme görevlileridir. İdari kurumlar, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlarda çalışan devlet görevlileridir. Peki icra memurları ne yapar?

İcra memurlarının görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?

İcra memurlarının farklı görev ve sorumlulukları vardır. Bunlar;

• İcra memurunun asli görevi olarak emri düzenlemek

• Emri yerine getirmek zorundadırlar

• İlgili taraflara tüm ödeme bildirimlerini sağlamak

• Kati ve ihtiyati olan ve kesinlik olan haciz kararı almak,

• Haciz sürecini uygun ve doğru bir şekilde yürütmek

• Haciz yoluyla gerçekleştirilen menkul kıymetlerin haczi ve icrasını yapmak

• Üstleri tarafından verilen tüm görevleri istisnasız yerine getirmek

• Her yerde belediye başkanı ve kolluk kuvvetlerinden yardım istemek

İCRA MEMURU NASIL OLUNUR?

İcra memuru olmak için hukuk fakültesinden mezun olmak gerekmez. Adalet meslek yüksek okullarından mezun olan kişiler de icra memuru olarak görev yapabilirler. Bu bölümlerden mezun olanların Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanlara başvurmaları gerekmektedir. Ancak adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bunlar;

• Çalışmaya engel hastalık bulunmamak,

• Arşiv kontrolünden olumlu sonuç almak,

• Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; milli güvenliğe karşı suçlar, anayasal düzene ve işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırrı ve casusluk suçları, zimmete para geçirme, şantaj, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenli suistimal, hileli iflas, teklif gibi suçlardan hüküm giymemiş, iflas, suç veya kaçakçılıktan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından hüküm giymemiş olmak,

• Kamu haklarından mahrum olmamış olmak,

Ayrıca adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanlarını almaları zorunludur. Genellikle puan 70'dir. Bu şartları sağlayanlar sınava katılabilirler. Daha sonra sınavda yeterli puan alırsanız ve bir sonraki mülakat aşamasını geçerseniz icra memuru olarak çalışmaya başlayabilirsiniz.

İCRA MEMURU MAAŞLARI NE KADAR?

Mevcut icra memuru maaşları İcra maaşları hizmet süresine göre değişmektedir. Aşağıdaki tablo, aile yardımı ve çocuk yardımı gibi çeşitli ek ödenekleri içermez ve temel maaştır.

• Lise mezunu icra memuru maaşı: 7008 lira

• Ön Lisans mezunu icra memuru maaşı: 7059 lira

• Lisans mezunu icra memuru maaşı: 7069 lira

Öne Çıkanlar
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN