Zorunlu deprem sigortası nedir? Zorunlu deprem sigortası nasıl yapılır? Zorunlu deprem sigortası hangi binalara yapılıyor

Zorunlu deprem sigortası nedir? Zorunlu deprem sigortası nasıl yapılır? Zorunlu deprem sigortası hangi binalara yapılıyor

Evalırken yapılması gereken bazı işlemler bulunuyor. Bu işlemlerden birisi de zorunlu deprem sigortası. Herkes tarafından merakla zorunlu deprem sigortası nedir? Hangi binalara yapılır? Zorunlu deprem sigortasını kimler yaptırır? Zorunlu deprem sigortası kaç yılda bir yapılır? Zorunlu deprem sigortası nerede yapılır? Zorunlu deprem sigortası şartları neler? İşte zorunlu deprem sigortasına dair tüm detaylar…

Herkesin zorunlu deprem sigortası olarak bildiği ve DASK olarak kısaltılmış halinin kullandığı bu sigorta türünün ne zaman ve nasıl yapıldığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NEDİR?

Zorunlu deprem sigortası ülkemiz topraklarının %96’sının deprem bölgelerinde bulunmasından kaynaklı olarak ülkemizce geliştirilen bir sistemdir. Sistemi yönetme sorumluluğu da Doğal Afet Sigortaları kurumu yani DASK’a aittir. Zorunlu deprem sigortası poliçesiyle depremin ve deprem kaynaklı yer kayması, yangın, infilak ve tsunaminin neden olacağı bütün hasarlara karşı konutları güvence altına almak için yapılmaktadır. Zorunlu deprem sigortası ile depremde zarar gören binalar ister oturulamaz halde, isterse de kısmi hasarlı olsun, zararı en kısa sürede tazmin ederek yaşamın normal dönmesi için aracı görevindedir.

Zorunlu deprem sigortasının asıl amacı meydana gelebilecek deprem risklerine karşın bina sahiplerinin zararlarını karşılamaktadır.

DASK

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YAPMAK MECBURİ Mİ?

Zorunlu deprem sigortası ülkemiz için hayati öneme sahip uygulamalardan bir tanesidir. Bunun eksikliğini 1999 yılında yaşadığımız Marmara Depremi’nde gördük. Zorunlu deprem sigortası yaptırmak zorunludur. İsteğe bağlı olarak yaptırılmaması gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak bunun için yani yaptırılmaması durumunda maddi bir ceza öngörülmemiştir. Bunun yerine yaptırmamanız durumunda çeşitli kısıtlandırmalara maruz kalırsınız. Örneğin; elektrik ve su aboneliği alınmaz veya ev satışı ya da kiralaması gerçekleştirilmez. Tüm bunları yapmak için bireylerden yani konut sahiplerinden zorunlu deprem sigortası yaptırılması istenmektedir. Hali hazırda bu işlemlerimizi gerçekleştirebilseydik bile zorunlu deprem sigortası yaptırmalıydık.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI HANGİ BİNALARA YAPILIR?

Zorunlu deprem sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

• Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar

• 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler

• Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler

• Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan

• Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,

• Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar,

• Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de geçerlidir.

DASK

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NASIL, NEREDEN YAPTIRILIR?

Zorunlu deprem sigortası bütün mevcut sigorta şirketlerinde ve bankalardan yaptırılabilir. Deprem sigortası için sigorta sizden T.C. kimlik numaranızı, ad-soyad bilgilerinizi, açık adresinizi, telefon numaranızı, sigorta yaptıracağını konutun tapu bilgilerini, yapı tarzı bilgisini, binanın yaşını, kat sayısını, varsa hasar durumunu, bürüt yüz ölçümünü ve kullanım şekli bilgisini istemektedir. Bu bilgiler ve belgeler ile birlikte bankalara veya sigorta şirketlerine başvuru yaparak deprem sigortası yaptırabilirsiniz.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NE KADAR SÜREYLE YENİLENİR?

Zorunlu deprem sigortası, yalnızca bir kişi için yapılan bir sigorta türü değildir. Her yıl zorunlu deprem sigortası poliçenizi yenilemek zorundasınız.

DASK

ZORUNLU DEPREM SİGORTASINI KİM YAPTIRIR?

Zorunlu deprem sigortası ev sahibinin yaptırmasının zorunlu olduğu bir işlemdir. Kiracı ise yalnızca zorunlu deprem sigortası yaptırdığına dair belgeyi elektrik ve su gibi abonelikleri üzerine alırken kullanmaktadır.

BZorunlu deprem sigortası her sene yaptırılan bir sigorta türüdür. Her sene sigorta poliçeniz bitmeden yaptırmalısınız.

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN