Back To Top
‘Nullum crimen, nulla poena sine lege...’

‘Nullum crimen, nulla poena sine lege...’

 - Son Güncelleme: 15.01.2019 Salı 08:50
- A +

Başlığa çektiğim ve neredeyse hukukun amentüsü sayılan bu söz (kanunsuz suç ve ceza olmaz) ceza hukuku biliminin kurucusu olarak kabul edilen ve 1775-1833 yılları arasında yaşayan Alman ceza hukukçusu Anselemo Feurbach’a ait.

Kanunların başka türlü yorumlanmaya açık kapı bırakmayacak şekilde açık, net ve anlaşılabilir olmasını ve geriye yürümemesini gerektiren ‘kanunilik ilkesini’ anlatan Latince hukuki yasal bir terimdir: Nullum crimen, nulla peona sine lege... Türkçesi: Kanunsuz suç ve ceza olmaz.

Kanunilik ilkesi, anayasamızın 38’inci maddesinde şöyle yer alır: Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

Kanunilik ilkesi, bir ülkenin yargı sisteminin düzgün çalışmasını sağlayacak en temel unsurdur. Zira bir ülkenin yargı sistemi düzgün çalışmadığı zaman bunun oldukça yıkıcı sonuçları olur. Çok geriye gitmeye gerek yok,  Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk, Oda TV, KCK gibi davalarda hukuku alaşağı ederek, yasalara uygun alınmayan kararların bu ülkeye verdiği zararlar ortada. Bir  ülkenin yöneticilerinin yaptığı vahim hatalar, ülkenin ekonomisini çökertse, siyasi irade yeniden doğru politikalarla ülkenin ekonomisini toparlayabilir ve toplum nezdinde ekonomik krize sebep olan o hükümet vatandaşın nezdinde beceriksizdir vesaire. Siyasi irade yürürlüğe koyduğu doğru politikalar ve icraatlarla vatandaş nezdinde güven tazeleyebilir. Yani vatandaşın cebine ateş düştüğünde onu tolere edebilir. Fakat devlet vatandaşın vicdanına düşürdüğü ateşi kolay kolay söndüremez. Vicdanlar bir kere yaralandığında tedavisi kolay olmaz... O yüzden devletleri ayakta tutan, devletleri güçlü yapan adalettir. Adaletin olmadığı bir ülkenin ekonomisi uçsa, kişi başına milli gelirde bütün dünya ülkeleri sıralamasında birinci sıraya otursa ne olur?

***

Ülkede ‘ekonomi’, ‘eğitim’, ‘sağlık’ hatta ‘terör’ başlıkları dikkate alınarak ‘Öncelikle hangi sorunun düzelmesini istersiniz?’ diye sorulsa, şıklarda olmasa bile ülkenin büyük bir çoğunluğunun ‘adalet’ diye cevaplayacağını düşünüyorum.

Tam da bu sebeplerle ‘bu ülkede hukuk ve adalet varmış’ dedirtecek her gelişmeyi ülkemiz adına sevindirici buluyorum.

El kesilsin, beden gitsin ama adalet kessin ki, adalet o bedeni götürsün ki acımasın...

***

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,  anayasal düzeni zorla ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ayrı ayrı müebbet cezaları alan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın ‘anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs suçundan’ değil ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan yargılanmaları gerektiğine dair bir tebliğname hazırladı.

Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı llıcak ve diğer sanıklar hakkında suçlama ve ilk derece mahkemelerinin verdiği kararı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, tutukluların ‘anayasayı ihlal’ suçunu işleyip işlemediklerine dair yasal mevzuatı ve kanunları hukuki çerçevede bir inceleme sonucunda ve ‘Ankara’da hakimler’ var dedirten bir tebliğname hazırladığını söyleyebilirim.

Şöyle diyor Yargıtay Başsavcılığı, “Kanun koyucu TCK’nın 20/1 maddesinde yer alan ‘cezaların şahsiliği’ ilkesini de gözeterek, örgüt mensupları ve örgütteki konumu ve fiilinin niteleğine göre ayrı ayrı suç tanımlamaları yaparak ceza adaleti bakımından dengeli bir sorumluluk rejimi belirlemiştir. Örgüte yardım eden, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen, örgütün üyesi, yöneticisi veya kurucusu olanlar arasında hiçbir ayrım yapmaksızın her eylemin amaç suç olan TCK’nın 302 ve 309. Maddelerinde düzenlenen suçlardan cezalandırılması gerekeceği gibi bir sonuca ulaşmak mümkün değildir.”

Yani diyor ki, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak olsa olsa örgüte bilerek yardım etmişlerdir ve bu suçtan yargılanmaları gerekir. Nazlı Ilıcak’a tekrar tekrar müebbet verdiğimizde, örgütün başında olan, silah kullanan, 15 Temmuz darbesinde halka silah sıkana hangi cezayı vereceğiz?

Yani diyor ki, Altanlar ve Ilıcak’ı, TCK 309’dan ‘anayasal düzeni zorla değiştirme ortadan kaldırma’ suçundan yargılamak için, cebir ve şiddet kullanmaları, anayasanın öngördüğü düzeni değiştirmeye yönelik bir fiilin icrasına başladıkları anda suçu işlemiş, suçu yolunu tüketmiş olmaları gerekiyor. Suçun kanuni tarifinde yer alan  unsur veya nitelikli hal olarak belirtilmiş olan hareketlerin gerçekleşmiş olması gerekiyor. Bu bağlamda örgüt üyeliği ve örgüte yardım suçu unsurlarının değerlendirilmesi gerekiyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı diyor ki, kanun ve metinde yer almayan bir suçla yargılamak ve hüküm vermek ‘nullum crimen, nulla peona sine lege’ ilkesine ayrılık arzedeceğinden, ulusal mevzuat gereği AİHM kararlarına da ayrılık teşkil edecektir.

Elbette ki Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın vakti zamanında FETÖ’ye vermiş oldukları destek unutulmamalı. Bugün, yargılanmaları gereken suçtan değil daha fazlasından yargılanarak haklarında mağduriyet oluşturulması sadece FETÖ’nün işine yarar.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Yargıtay Başsavcılığı’nın hazırlamış olduğu bu tebliğnameye bakacak ve karar verecek.

Bakalım ve görelim. Temenni edelim ki, hukukun üstünlüğü ilkesi hakim gelsin. Adalet tecelli etsin...

Ne dersiniz, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün “Yargımızın lügatinden ‘pardon’ sözünü sileceğiz” sözü gerçekleşiyor gibi...

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 15 Ocak 2019 22:04
Adalet tecellisi ahir zamana bırakılıyor
KARAR OKURU 15 Ocak 2019 21:06
Elif Hanım, vicdan mı bu? Devlet denen güç her dönem birilerini içeri atarak kendi gücünü gösteriyor korku salıyor. Devlet ve yönetenler günahsız ve suçsuz öyle mi? Bu mu adalet. Hadi gazetecileri geçtim esnaf, özel sektör çalışanı vs. onlar da mağdur. Destek vermişler. Burs ve Kurban vermişler. Devlet kadroyu açmış her yere yerleştirmiş kaç kişi biliyordu bunları. En iyi bilenler hiç kendilerine dokundurtmuyor. Ama diğerleri?
Adalet 15 Ocak 2019 11:16
Elif Hanım;zamanında kanuni olan şeyler bugün de kanuni sayılıyor mu sizce?
KARAR OKURU 15 Ocak 2019 10:04
Bugün hukukun olmadığı yerde ne olur onu yaşıyoruz. Başka söze ne hacet
KARAR OKURU 15 Ocak 2019 09:46
Eger " bir zamanlar " meselesi kriter alınacaksa, birileri Hüseyin Gülerce'nin dünü ve bu gününü izah etmelidir.
KARAR OKURU 15 Ocak 2019 08:14
Hukuk hak olmaktan cikti bir lutuf oldu
musto 15 Ocak 2019 08:01
Kavakcı kardeşlerin babaları kızlarının dedeleri utanmadan FETÖ yü affedelim Erzurumda okul açalım din alimi yetiştirsin akit diye gazetesinde yazı yazıyor insanlar tepki verince özür dileriz babamız bunadı de başkası yazmış olsa yedi ceddi linç edilir sonrası kızlar cumhur başkanı danışmanı kimin eli kimin cebinde belli değil elbet gerçekler su yüzüne çıkacak.
evin 15 Ocak 2019 05:28
nazlı ılıcakın fetöye destek verdiği zaman neredeyse ülkenin "evde zor tutulan" yarısı fetöye destek veriyordu. eğer adil olacaklarsa "evde zor tutulan" %50 yi hapse atmaları lazım...
xxx 15 Ocak 2019 09:26
18
Hangi anket şirketinin sonuçları o %50.Bak genç adam bu ülkede Fetö denilen örgüt hiç bir zaman % 1 ulaşamamıştır.Dersanelerden seçtikleri,Soruları vererek kazandırdıkları Elamanlar dışında ve Toplanan Zekat sadaka himmetler le kurdukları şirket sahiplerinin dışında o terör örgütünün elemanını zor bulursun.Milletin gafleti şu oldu,onların hayır severliğini sonuna kadar istismar ettiler!
KARAR OKURU 15 Ocak 2019 13:07
1
En az %50, ve onların yönlendiricileri zaman belirleme dönemi 2004 MGK dan başlanarak aynı kriterlerle yargılanmalı... Sıradan vatandaşa 17 Aralıkı milat uygulayan haşmetlüler 17 Aralık sonrası aracılarla ve doğrudan Teröristlerle pazarlık yapan Devletin istihbarat dahil tüm bilgilerine erişme imkanı olan siyasiler 40 yılın sonunda 2014 de kandırıldığını anlıyorsa bırakın sokaktaki vatandaş ta 2016 da anlamış olsun.
KARAR OKURU 15 Ocak 2019 13:17
1
Tüm yetki ve bilgiye sahip olanlar "milletimiz bizi affetsin" diyerek kurtuluyor da aynı hak neden vatandaştan esirgeniyor..17 Aralık'ı milatsa şu sorulara yargıç ve siyasilerin cevap vermesi gerekmezmi? 1)17 Aralık öncesine ait iş ve işlemlere yönelik yargılama nasıl yapılıyor? 2) 17 Aralık sonrası; yapıya ait olduğu iddia edilen okul , dersane, banka, yurt, şirket vs... neden açık tutuldu? Bu kurumları denetlemekle sorumlu olan kurum kuruluş ,hükümet ve bakanlar ne yapıyordu? 3.Eğer MKG lar da muğlak cümlelerle gevelen şeyler hukuken geçerli ise 2004 MGK
KARAR OKURU 15 Ocak 2019 22:57
0
13.07, Ama öyle...
yargi 16 Ocak 2019 00:03
0
Devlet isi bastan yanlia yapti, kafaniza gore kural uretmeyin; 15 Temmuz 2061'da suca karisan ve sonrasinda da Fetocu olmaya devam edenler infaz dilmeli. Fetoculugun yargisi budur
KARAR OKUR YAZARI 15 Ocak 2019 04:48
“Elbette ki Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın vakti zamanında FETÖ’ye vermiş oldukları destek unutulmamalı.” demissiniz. Evet, FETO’ye destek veren, herkes yargilanmali, kimse unutulmadan, kimseye ayrim yapilmadan. Bu arada unuttum, bazi buyuksehir belediye baskanlari neden gorevden aliinmislardi? Hay Allah, konuyla hic alakasi olmayan seyler nerden geliyor aklima simdi! Ilahi ben...
KARAR OKURU 15 Ocak 2019 17:26
0
"Ne istediniz de vermedik" diyen yetkililer tövbe ile kurtuluyor da, sadece gazete köşelerinde fikirlerini beyan eden bu yazarlara niye fatura çıkarılıyor!..
KARAR OKURU 15 Ocak 2019 03:55
Sadece cumhurbaşkanı ve partisindekilerin ''yanılma, aldatılma'' lüksüne sahip oldukları bir meselede insaftan uzak bir yazı olmuş. Bir tane daha nurtopu gibi hayal kırıklığımız oldu.
KARAR OKURU 15 Ocak 2019 03:33
Pardon Sayin yazar. Ahmet Altan Fetoya vakti zamaninda destek mi vermis? Ergenekon davalari esnasinda iktidar da, iktidar yanlilari da, siz de desteklemediniz mi Gulen tarikatinin savcilarini, yargiclarini? Ahmet Altan da iktidar ve yandaslari da bu ulkede darbe gelenegine son verebilecek bir dava olarak gordu Ergenekon davasini. Hapse atilmasinin sebebi o degil, tek adam rejimini korkusuzca, sert bir sekilde elestirmesi. Hem cesur, hem de kalemi kuvvetli bir yazar. iktidar icin "tehlikeli" bir insan.
KARAR OKURU 15 Ocak 2019 03:13
Adalet nedense kim iktidarsa ondan yana isler tr de. ve utanmadan yargimiz bagimsizdir yalani yokmu iste o insani mahvediyor. Ayni uyunu kemalistler senelerce oynadi simdi sira dincilerde onlarda oyunun kuralini ögrenmis gayri iktidar güclerini doyasiya cikariyorlar. Bu arada kilinctaroglunu hic ama hic sevmem siligin teki, daha kötü olsun ama bana göre yargiya göre degil
Muzaffer 15 Ocak 2019 17:33
0
03.13 Adalet kim iktidarsa ondan yana demişsin bir iki örnek vereyim. Sn.Rahmetli Süleyman Demirel yaptırmış olduğu Boğaziçi (1.Köprü) köprüsü görünecek şekilde çektirmiş olduğu resim mahkemece toplattırıldı.. Yeğeni yargılandı.. Ama yargı hakkında tek kelime olumsuz konuşmadı..İstersen google araştırabilirsin..
K.K 15 Ocak 2019 02:44
Bizim hukumuz, kanunumuz allahin emirleridir. Kendini antik Grekte bulan, ruhunu Roma/Latin ile ifade edip bizden; Turk/musluman gibi gorunen virusler kokunuz kurusun emi
KARAR OKURU 3 15 Ocak 2019 09:34
0
Tunus ta birileri Tunuslulara laikliğin önemini anlatıyor tavsiye ediyordu.Ona da bu söylediğiniz geçerli mi
KARAR OKUR YAZARI 15 Ocak 2019 22:00
0
Kur’an-i Kerim hukuk kitabi degil iman ve ahlak kitabidir. Kimin musluman oldugunu sadece Allah bilir ve sadece Allah yargilar. Kendini onun yerine koyup insanlari yaftalamak sirk olur. Allah seni ve senin gibi dusunenleri islah etsin. Bu arada bil ki, senin bu zihniyetinin kaynaklari nebevi sunnette degil, Dogu Roma’dadir.
KARAR OKURU 15 Ocak 2019 01:59
"Elbette ki Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın vakti zamanında FETÖ’ye vermiş oldukları destek unutulmamalı". Siz Karar vermissiniz bile. Mahkemeye ne hecet.
KARAR OKURU 15 Ocak 2019 01:12
FETÖ ye başka kimler destek verdi ve özür diledi, ama yargılanmadı, bir düşünseniz!
Salih 15 Ocak 2019 01:06
Hayatları boyunca fetoya küfür hakaret eden emin Çölaşan gibi sözcu yazarlarına, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak a fetocu demek onlara müebbet vermek bu ülkede hiç kimseye gün yüzü göstermez. Yarın iktidar değişikliği olduğunda tüm muhalifleri böyle bir torbaya doldur. Ömür boyu tık içeri.
KARAR OKURU 15 Ocak 2019 01:02
CHP ye hayatımda oy vermedim. Lakin Kemal Kılıçdaroğlu na abartılı tazminat giydirdiler. Şayet sucsa Erdoğan bundan fazlasını yapıyor. Ama bizde hukuk adalet kişinin cüzdanınin kalınlığına partisine göre değişiyor.
Mk 15 Ocak 2019 00:50
Karar da iktidar yorungesinden çıkamıyor. Ya da öyle bir niyeti yok. Dolambaçlı cümleler ile vaziyeti idare etme çabasında. Hem iktidara hem muhalefete gerçek demokratik mesajı verene kadar sizin samimiyetinize inanmıyorum artık. Hoscakalin...
KARAR OKURU 15 Ocak 2019 01:14
0
Aynen
Hangi kanunun suç ve cezası... Ülkemizi kurtarmak için savaştıklarımız bize dayattığı kanunun.
KARAR OKURU 15 Ocak 2019 00:48
Altan ve Ilıcaklar Fetö'ye ne yardımda bulundu, bir açıklasanız da öğrensek?
KARAR OKURU 15 Ocak 2019 01:07
8
Kendileri hata ettik bilmeden yaptık diyor, sen ne diyorsun.
KARAR OKURU 15 Ocak 2019 01:50
2
Sanırım ne istedilerde vermedik diyenlerle karıştırıyor yazar. Yok karıştırmıyor. Oraya gücü yetmiyor, bunlara gücü yetiyor.
KARAR OKURU 15 Ocak 2019 18:12
1
01:07, Sanırım en az iki yıl oldu hapisteler, bu kadar süre haksız yere hapis yatan insan neler söylemez ki. Kaldı ki hata başka şey, suç başka şeydir. Bu konuda asıl hata kimlerin acaba?
KARAR OKURU 15 Ocak 2019 00:25
Bu ülke de hukuk ve adalet devletin dini olmalı ,ama nafile. Bu gazeteyi önemsiyordum fakat yanılıyorum,zülfü yare dokunmadan karar kılıyor....
xxx 15 Ocak 2019 09:48
9
Hukuk adalet din mi olur ?O dinin yerine başka kelime koy!Ataist bir yorum olmuş?İki şey önemlidir tamam fakat o ikisi bir araya gelince üçünçü şeyi yani din olmaz!
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN