Back To Top
‘Ama o zamanlar Stalin, Mussolini, Hitler vardı…’

‘Ama o zamanlar Stalin, Mussolini, Hitler vardı…’

 - Son Güncelleme: 28.06.2019 Cuma 14:10
- A +

Dünkü yazımda Erdoğan/AK Parti iktidarına ‘Hukuk devleti ilkesini çiğneyen, ifade hürriyetini ihlal eden ve devlet idaresinde tek adam anlayışını hakim kılan antidemokratik bir rejim’ olduğu gerekçesiyle karşı çıkan kimi CHP’linin, bu sorunlar Mustafa Kemal döneminde çok daha şiddetli bir şekilde var olduğu halde CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki seçim zaferini “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye haykırarak kutlamasındaki çelişkiye dikkat çekmiştim.

Yazıma itiraz eden bir okur, “Mustafa Kemal’in yaşadığı yıllarda dünyada Mussolini, Hitler, Stalin gibi adamlar vardı” diyerek, o dönem için Mustafa Kemal’in yönetim tarzının makul görülmesi gerektiğini ileri sürdü.

Hep duyduğumuz, benim hiç itibar etmediğim bir ezber.

Evet, Sovyetler Birliği’nde komünist, İtalya’da faşist, Almanya’da nasyonal sosyalist bir diktatörlük hüküm sürüyordu; fakat Amerika Birleşik Devletleri’nde, İngiltere’de, Fransa’da, Hollanda’da, Norveç’te, İsveç’te demokrasi vardı o dönemde.

Üstelik demokratik devletlerin çoğu cumhuriyet adını bile taşımıyordu; krallık vardı çoğunda.

Cumhuriyet adını taşıyan birçok devlette ise demokrasiden eser yoktu.

Onun için Ali Fuat (Cebesoy), Mustafa Kemal ve arkadaşlarının tercih ettiği “cumhuriyet”i eleştirirken diyordu ki: “Cenubî Amerikan devletleriyle Bolşevik devletleri de birer cumhuriyet… Bunlar tam mânasıyla birer diktatörlüktür. Biz asla diktatörlüğü getirmeyecek esaslara dayanan cumhuriyet istemiştik.”

Mustafa Kemal ve arkadaşlarının, demokratik rejimler yerine diktatörlükleri örnek almalarını niçin mazur görelim?

‘Efendim, halk demokrasi cahiliydi, önce demokrasiyi hazmedecek bir seviyeye getirilmeliydi’ filan da mazeret olmaz; düpedüz saçmalık!

Meşrutiyet/Meclis-i Mebusan tecrübesinden geçmiş, çok partili siyasi hayata yabancı olmayan bir halk söz konusuydu.

Mustafa Kemal liderliğindeki Halk Fırkası’na (CHP) rakip çıkan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Fırka halkın demokrasi konusundaki cahilliği (!) yüzünden değil, bilakis halkın demokratik olgunluğu yüzünden kapatıldı; halk, hürriyete selam çakan bu partileri iktidara getirme temayülü gösterdiği için.

Şu da var ki, “Atatürk zamanında Rusya, İtalya, Almanya da diktatörlükle idare ediliyordu, ne var yani?” deyip geçebileceksek, “Günümüzde Çin, Rusya, hatta Avrupa Birliği üyesi Macaristan ve Polonya bile otoriter hükümetlerin idaresi altında olduğuna göre Erdoğan’ın tarz-ı idaresi zamanın ruhuna uygundur” deyip geçmemiz de mümkün!

Münasip mi?

Hayır.

***

Maksadım eski yaraları kaşımak değil. 

Günümüz siyasetindeki yanlışlara karşı çıkarken Mustafa Kemal dönemindeki benzer ve daha korkunç yanlışları “Atatürk”e sadakat adına sahiplenme veya mazur görme çelişkisinin ileride somut siyasi sonuçlar doğurabileceğinden endişe etmeseydim bu konuya hiç girmezdim.

Erdoğan/AK Parti iktidarı karşısında mevzi kazanmayı “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye kutlayanların davasının aslında demokratik hukuk devletini ihya veya inşa davası olmadığını, bunların gönüllerinde yatan asıl aslanın “irticayla topyekun mücadele” yıllarına dönmek olduğunu zannediyorum ve son zamanlarda güzel değişim işaretleri veren CHP yönetiminin bu tazyikten etkilenmemesini diliyorum.

Meramım bundan ibaret.

***

Bir de ‘Dikkatleri AKP'nin yanlışlarından uzaklaştırmak için böyle yazdın’ diyenler var.

Kel alâka!

Erdoğan ve AK Parti’ye eleştirilerim -son zamanlarda “Atatürkçülüğün” önde gideni olmaya soyunmalarının tuhaflığına dair tespitlerim de- malum.

Son söz:

Bugünkü meselelerimizin çözümü ne “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk”te aranmalı, ne de “Ulu Hakan Abdülhamid Han”da.

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 29 Haziran 2019 19:27
Kanun-i Esasi: Osmanlı milletinin çoğunluğunun, tamamen ilkel bir cemiyet hayatı yaşadıkları; halkın halen, cismânî veya dinî ve ruhânî bir reisin hüküm ve nüfuzuna körü körüne itaat etmekte olduğu, bu reislerin ise halkın cehaletini kendi hesaplarına kazanç vesilesi yaptıkları ve bundan insafsızca istifade ettikleri kimsenin meçhulü değildir. Şu hale göre, böyle bir içtimâi seviyede bulunan milletin, bu derece mühim siyasî hak ve hürriyetlere sahip olması, tarihte ilk defa vukubulmaktadır, denebilir. Böyle bir durumun son derecede gayri tabiî olduğu da âşikârdır.-Said Halim Paşa-Buhranları
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 23:46
Bünyesine yerleşecek koza arayışı:Aydınlanmacı ve ilerici güçleri Atatürkten kopararak Liberal-Ilımlı islamcı bir projeksiyon için görev bölümü yapmış organizasyon.Adına basın diyerek görev bölümü yapmış organizasyon.Sinsilik..Reklam ve pazarlama stratejisi..İmam hiyerarşisinden talimat alanlar..Tasarladıgınız oldu bittiyle neye ulaşacaksınız.Teodor Hertz in Siyonist organizasyonun İslami versiyonu itopyasını yobaz imamlarınızla yaşayarak test etmedinizmi.Direk Cumhuriyetin kurucu felsefesine ve Liderine saldırmakla görevli şahsiyetler..Görev bölümünün fark edilmediğinimi zannediyorsunuz.
KARAR OKURU 29 Haziran 2019 09:35
0
Lincinizi, tehdit dilinizi buraya da taşımaya başlamışsınız. Düşünce özgürlüğünden bu kadar korkmayın.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 23:30
Ekrem imamoğlu kısa zamanda kendisini oraya taşıyan kemalistlerin ihtiyaçlarını ve isteklerini yerine getirmezse.bizim “demokrat”kemalistler,başkanı yasin suresini ezber biliyor diye irticacı ilan etmekten pek bi mutlu olurlar...
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 23:21
İnsanlar senin ne yazmak istediğini inatla anlamak istemiyor.Allah yardımcın olsun işin zor...yazının altını bir asırdır dinlediğimiz zırvalarla dolduran arkadaşlar,yazar CHP nin son halinden memnun,bende memnunum,bırakın memnun kalalım.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 22:36
15.07'de yazan arkadaş adrese teslim yazmış. On numara yazı olmuş. Eline sağlık. Hakan Bey o yorumu tekrar okumanı öneriyorum. Görüyorsun ki okur kitlen gayet bilinçli. Karavana sallamayı yemiyor.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 22:22
secimi iptal ettirmek ataturkun askerleriyiz slogani kadar rahatsiz etmiyor sizi!
karar okuru 28 Haziran 2019 16:43
Gitti yine bizim cebimizden 25 bin.AYM Uçurulan Alman gazeteci Deniz in davasında hak ihlali için 25 bin tazminata karar verdi.Halbuki yandaşlar böyle yazmıyordu.Vallahi bu tazminatlar için bütçede ayrı bir kalem olsa bayağı yekun tutar diyorum. Yaşasın Adalet sadece bir takım olsanda.
Mustafa ALSANCAK 28 Haziran 2019 16:21
Muhterem H.ALBAYRAK BEYEFENDİ.. 1) Şunu baştan söyleyelim ki elma ile armudu birbirine karıştırmış olmayalım. Her şeyden önce Atatürk'ün silah arkadaşlari ile yedi düvele karşı verilen bağımsızlık savaşımızın ardından yeni bir devlet kurar gibi Cumhuriyet rejiminin temelini atmak hiç de kolay ve başarılması kolay bir iş değildir. Her ne kadar Hilâfet kaldırılmış dahi olsa hala Mecliste bile Hilâfet yanlılarının varlığından herkesin haberi oluyordu.O günkü sıkıntılı günlere rağmen yine de arzu edilen reformlara devam edilmiştir.Tam demokratik ortam yaratmak için
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 17:19
10
Sen daha 7 düvelde misin?
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 22:30
2
Iste bunun için millet uzaya çıkarken biz hala muratgilin (!) damından atlayamadik. Hala daha yedi düvel diyorlar ya hu. Inat ne kötü bişey miş.
DoğrucuDavut 28 Haziran 2019 16:11
Tarihi tam okumak gerek. 1946 seçimleri ayıplıdır, anlatılır. Ama bu ayıbı bizzat İsmet İnönü'nün 1947 beyannamesi ile nasıl temizlediği, anlatılmaz. Beyanname, valilere ve emniyete hitaben "Siz bir partinin değil, devletin görevlilerisiniz" cümlesiyle başlar ve adil 1950 seçimlerinin yolunu açar, kraldan çok kralcı olan parti örgütünü de bu konuda uyarır. 50 seçimini kaybeden İnönü'nün oğluna yazdığı mektuptan: "seçimi fena nispette kaybettik. niçin kaybettik? insaflı, insafsız bin bir sebebi var... saat 18.30'da da ben yeni cumhurbaşkanını tebrik edeceğim." Minnet ve dua ile anıyorum.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 19:25
0
1947 beyannamesini bilmiyordum. teşekkür ederim.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 20:45
0
19:25, şöyle der İsmet İnönü beyannamede: Sorumlu hükûmetin huzur ve asayiş vazifesi münakaşa götürmez. Fakat, meşru ve kanuni siyasi partilere karşı tarafsız, eşit muamele mecburiyeti, siyasi hayat emniyetinin temel şartıdır.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 22:27
0
Bi güzelleme daha....
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 15:53
İkinci el bilgi çok tehlikelidir. Örneğin Portekiz 1910 Devrimi ile krallığı yıkıp parlamento kurdu. Türkiye'nin kuruluş yıllarını eleştirenler, 1920'lerde Portekiz'de bile parlamento vardı diye anlatırlar. Bilmezler ki az katılımlı bu parlamento 1926'da muhafazakar askeri darbe ile sona erdi, 1926-1975 arası seçimsiz diktatörlük dönemidir.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 19:29
0
heee, sahi. salazar. unutmuştum adamı valla:)
mustafa 28 Haziran 2019 15:39
Sayın Albayrak Abdülhamid'i Halidi Tarikat babaları ve İslamcıların tahttan indirdiğini aynı Halidi Nakşi Tarikat Babalrı ve İslamcıların İngiliz Muhipler ve Halidilerin Kürt Teavün Cemiyeti olduğunu Halidi Nakşi Tarikat babaları ve İslamcıların Ataürk liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletini kuruluşuna karşı olduğunu unutmuş.
Kamil 28 Haziran 2019 15:33
Değerli yazar, 1930 larda norveç ve ingiltere benzeri demokrasi bizde yoktu. Diyelim ki bu Atatürkün hatası. Yahu 90 sene geçmiş hala yoksa kimse kusura bakmasın ama bu kabul edilemez.
Umut Emiroğlu 28 Haziran 2019 15:28
Zaman ve mekan imkanının siyaset/yönetim üzerindeki etkisini görmeliyiz. Çanakkale'yi, peşinden 1.dünya savaşını ve takiben vatanın işgalini yaşamış ve işgalden kurtuluş için verilen mücadeleye en sert tepkiyi bizzat padişahtan, bazı din adamlarından ve bunları aziz bilen kitlelerden görmüş bir lider ve kadrosunun ülkeyi kurtardıktan sonra tekrar saltanata dönüş riskine karşı güvenlikçi bir yönetim sergilemesini insafım gereği normal/olabilir karşılarım. Ancak o günün uygulamalarını bugüne taşıyıp toplumu bunlarla toplumu korkutmak insafla anlaşılabilir değil.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 15:48
0
Çanakkale savaşı (1915) birinci dünya savaşının (1914-1918) parçasıdır.
Mustafa 28 Haziran 2019 15:27
Siyaset efendim .Toynbe der ki" Güney Müslümanlarını kontrol altına almak için Şeyhlerini satın almak yetrlidir. Ancak Kuzey Müslümanlarını satın almak zordur içlerinden Atatürk gibi biri çıkar bütün planları bozar." Arapçılardan Ebu Yueyne der ki " Numat b. Sabit adında bir köle çocuğu geldi bütün düzeni bozdu " Çözüm neymiş efendim . Mesele Atatürk değil zihniyet . Atatürk Milli Mücadeleye karşı çıkan İngiliz Muhipleri Cemiyeti üyesi Halidi Nakşi tarikat babalara ve İslamcılara karşı sertti halka değil .Bu gruplar halkı sömüren din üzerinden rant sağlayan icabında çıkarları için devleti ve
Timur 28 Haziran 2019 15:22
8+4+4 yil egitim. Sirf ezber, ici bos, armut pis agzima düs. 82 milyon yigin sarhos gibi bir o yana bir bu yana. Daha hala laubalilik, daha hala inat, daha hala tutuculuk. Kemalist sistemin ülkeyi getirdigi durum. Bu insanlarin seni zerre kadar anlayacagini sanmiyorum. Cünkü ezberciligin sonu bu.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 22:18
1
Sizin yetiştirdiğiniz İmam Hatip nesli bile ateist oluyor. Kemalistliğin yetiştirdiği öğrenciyi öp başına koy. En azından Amerika'ya yaltaklanmaz, bağımsızlıkçıdır
MNC 28 Haziran 2019 15:10
"Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.." Böyle bir coğrafyada ve iki tane dünya savaşının tam arasında böyle bir ülke kurmuş ve yukarıdaki sözü 100 yıl önce söylemiş kişinin evet askerleriyiz. Heleki 15 Temmuz felaketi ve badeci şeyh rezaletinden sonra kurduğu düzeni şeyhlerden, mollalardan uzak tutmak göreviyle evet askeriz. Dindarla hiç sorunumuz yok. Derdimiz din taciri ile. Konuya böyle bakıp biraz empati kurarsanız alışmanız daha kolay olur.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 15:07
Başkanlık referandumu ile ilgili yazılarınıza baktım. Tam destek vermişsiniz. Kıl payı kazanılan sonuçtan pek memnunusunuz. Bir anti Kemalist olarak benim için bugün çok mutlu bir gün yazmışsınız. 2017 yılında demokraside bu kadar yetki bir kişinin elinde toplanabilir mi diye bir çekinceniz yok ama 1920-30’ların olağanüstü şartlarını tek taraflı olarak eleştirmekten bıkmıyorsunuz. Başkanlık sistemine geçişteki mutluluğunuz 2 yıl sonra halen devam ediyor mu? Fikirlerinizde bir değişme oldu mu?
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 16:11
3
Süper yorum, vicdanınıza sağlık..
KARAR OKURU 29 Haziran 2019 00:59
1
Babacan ve yeni partinin eklemlenme sürecinde Atatürk düşmanlıgını normalliştirmekle meşgul şu anda...Masum bir hassasiyet gòsterme çabası..Bilinen taktiklerini yine ve yeniden yutturacakkarını düşünmeleri ise en acısı...
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 14:12
Karpuza osmanli Tokati atan , hizini alamayip osmanli kafasi atan videosu internette dolanan bi abimiz var. osmanli tokatiyla dunyayi dize getiricez diyor. 4 serit yol yapip dunyayi kiskandirdigini sananlar girla, en son kendi ulkelerini dua ile kurtaramayan suruyelilerin duasiyla ulkemizin ayakta durdugunu iddia eden gafil yazilar okuduk. kimse mustafa kemalin askeriyiz demekle dunyayi dize getiricez ,sanmiyor. Slogan atip dunyaya nizam verdigini sanan yok merak etme. Suriyelilerin duasi ustunde olsun.
Habele-Hubele 28 Haziran 2019 14:11
Bu arada Hakan Akbayrak Bey, AK Parti’yi Vatan Partisinin geldiği nokta ve Erdoğan’a verdiği destek üzerinden okuyabilirsiniz. Şahsen İYİP, SP gibi partilerin hak, hukuk, demokrasi gibi kavramlara farklı toplumsal gruplar adına arka çıkması ve yeni sürecin mimarı olmaları siyasi kabilecilik fikrini çok aşan bir tercih. Bekleriz. Kaftancıoğlu’nun Mustafa Kemal’in askeri militarizmine karşı bu kadın mı Atatürkçü diyerek tweet atan AK Partililer ile muhabbetler. CHP 1930 modeli özlemiyor sadece sembolik anlamı güçlü hatırayı sempatizanları anıyor, ayrıca o cephe militarizme pabuç bırakmayacak
Guru 28 Haziran 2019 13:47
Sayın Albayrak burada çelişki aramak çok da isabetli değil. Çünkü sizin kastettiğiniz kitlelerin Atatürk'le olan ilişkisi çok da rasyonel değil. Zira Atatürk bir perspektifi de temsil ediyor. Yani bu kadar anakronik yaklaşım pek doğru değil.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 13:23
100 yıllık cumhuriyetimizin kuruluş yıllarına yönelik eleştirilerin anlamı yok, tarih yaşanmış hatalarıyla doğrularıyla. Bir siyasal İslamcının günümüzde rahatsız oldukları nelerdir? Hayal ettiği ülke nasıldır?
karar okuru 28 Haziran 2019 13:16
hakan bey, lideri değerli yapan ülkesini aldığı yerle bıraktığı yer arasındaki farktır. atatürk'ün aldığı ülke ile bıraktığı ülke arasındaki fark atatürk'ü atatürk yapmıştır. erdoğan'ın da 2004 aldığı aldığı türkiye ile ikibin yirmi bilmem kaçta bırakacağı türkiye arasındaki fark da erdoğanın değerini yazacaktır.
soguz 28 Haziran 2019 13:11
insanlık tarihinde günümüzdeki gibi yaşam içinde kuralların ne olması gerektiğine dair gruplar halinde insanların farklı fikir ve görüşleri olmuştur fakat bunlar uygulamada hep o görüşü savunanlara daha çok yaramıştır.sonra kaoslar.nihayetinde Allah peygamberleri vasıtasıyla kanun ve kitaplarını göndermiştir. işte bizim peygamberimizde kuran yoluyla bize yaşam şeklimizin ne olması gerektiğini bildirmiştir. ayarlarımızı kurana göre yapma vakti gelip geçmiyor mu artık. onu hayat kitabımız yaparsak herşeyi düzeltiriz. çareyi diğer yanlışta aramayalım artık.bilmeden başka rabler edinmeyelim
Timur 28 Haziran 2019 15:23
3
Türkiyede Müslümancik var, Müslüman var. Yüzde 99 u Müslümancik. Senin dedigini anlamazlar.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 19:24
0
@15:23, bu yazdığın nifaktır, münafıklıktır.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 12:58
Hala 100yüzyıl öncesindesin. Şimdiki yolsuzlukları, liyakatsız kişilerin makamlara gelmesiyle uğraş biraz da
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 13:45
2
Hala 100 yıl öncesinde olanlar Mustafa Kemal’in askerleri. O da onu diyor zaten.
Kararcı 28 Haziran 2019 12:43
Maaşallah Cumhuriyet'i, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını, CHP'yi eleştirmek için her vesileyi kullanmakta mahirsiniz. Bunu kimi zaman eleştiri amaç ve hududunu da aşarak, hatta karalamak için yapmaktasınız. O "ezber" dediğiniz düşüncenin neresi yanlış? İnsanlığın demokrasi, egemenlik, özgürlük gibi yönetime ilişkin kavram ve pratikleri evrimci bir süreç içinde şekillendiğine göre, bundan 100 yıl önceki uygulamaları bugün dile dolanmanın ne anlamı var?
SELO 28 Haziran 2019 12:40
HE YA ATATÜRK DEMOKRATİK OSMALI DEVLETİNİ YIKIP DİKTATÖRLÜK KURMUŞTU!!!!!!!
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 13:15
2
Osmanlı 1913'de askeri diktatörliğe geçmişti. O devleti Mustafa Kemal değil Birleşik Krallık yıktı. Geriye kalan devlette 1913'de kurulan düzen devam etti. İsimler değişti.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 13:16
4
Osmanlı devleti monarşiydi evet ama, cumhuriyet 46 ya kadar demokrasi değildi..
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 12:32
Bu yazınızı alkışlıyorum. İdeolojik bağnazlık yüzünden, ezberini bozmak istemeyenler anlamayacaktır. Türk insanına demokrasi yakışır. Demokrasiye düşmanlığı, adı ne olursa olsun ideolojik zihinler yapıyor. Halbuki modern devletler ideoloji ile değil, parti programları ile yönetilir.
Karar Okuru 28 Haziran 2019 12:58
3
O zaman bu sosyolojik bilgi eksikliği olan yazıyı nasıl alkışlıyorsun?..
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 16:06
3
Yazıdaki sosyolojik bilgi eksikliği neyse çok da önemli değil, ancak Atatürkçülük'ün sosyolojik bilgi eksikliği hayatımızı mahvediyor. Gelecek nesiller hiç olmazsa kurtulsun.
E.K 28 Haziran 2019 12:05
Kiyas/Anoloji bilimde kullanilan bir metodtur..Dogru sonuc icin, benzerleri kiyaslamaniz gerek..Eski kominist ulkelerle Turkiye'yi kiyaslamak dogru degil...Demokrasi gecmisi ile Turkiye Macaristan ve Polonya'dan farkli konumdadir..Kendi tezine gore her ne kadar sn yazar kabul etmesede, 1930lu yillardaki diger bazi ulkelerle Turkiye'nin idare bicimi kiyaslanabilir..Zaten hic kimse o zamanlar her sey ulkemizde gulluk gulistanlikti da demiyor..Tarihdeki "ulu" kisilerle yarina yon veremeyiz..Yazarin bu gorusune katiliyoruz.
Bozoklu Celal 28 Haziran 2019 11:53
Atatürk zamanında, Avrupa’da otoriter yönetimlerin revaçta olduğu zaman “dönemin şartları” yüzünden tek parti yönetimi dışında bir yönetimin uygulanamayacağı tezini öne sürmek gerçekçi değildir. CHP’nin kurulduğu tarihte Avrupa’da mevcut 32 devletten 28’inin rejimi çoğulcu sisteme dayalıydı diyor ünlü Prof.Ş. Hanioğlu. Cumhuriyet ilan edildiğinde diktatör olarak Musollini ve Lenin Rusyası vardı. Hitler Atatürkten sonra ortaya çıkmıştır. Atatürk ta başından itibaren tek parti yönetimini kalıcı bir yönetim tarzı olarak düşünmüş ve tasarlamıştı. (bknz. Prof. Ahmet Demirel'in eserleri)
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 14:49
3
"32 devletten 28’inin rejimi çoğulcu sisteme dayalıydı diyor" İkinci el bilgi çok tehlikelidir. Örneğin Portekiz 1910 Devrimi ile krallığı yıkıp parlamento kurdu, CHP kurulduğunda Portekiz'de katılımın çok az olduğu parlamento denemesi vardı tabi ki. Ama 1926'da gelen muhafazakar askeri darbe ile gelen diktatörlük rejimi 1975'e kadar devam etti. İkinci elden bilgi almayın. Atatürk için de geçerli, kendi yazdıklarından okuyun, tarihçi olmayan tıp doktoru Rıza Nur, Avukat Kadir Mısıroğlu'ndan tarih değil, nefret dolu hezeyanlar okursunuz ancak.
KARAR OKURU 29 Haziran 2019 22:31
0
Ahmet Demirel ve M. Şükrü Hanioğlu ilim adamları arasında en muteber sayılanlar. Rıza Nur ve Kadir Mısıroğlu'nu sen zikrediyorsun. Ahmet Demireli'in Tek Partinin Yükselişi ve Birinci Mecliste Muhalefet kitapları ikinci el bilgi mi içeriyor. Otur, oku.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 11:51
Hakan bey yapmayın allah aşkına. Bugun ile o gun hem vicdani hem de bilimsel olarak karşılaştırılamaz bile. Devrimci bir süreç yasaniyor. Geçti o devirler. Ancak şu geçmedi akıl ve bilimin ışığında müreffeh bir demokrasi ile yönetilmek. Bağımsız birey yetiştirmek. Kim yaparsa basimizin ustunde yeri var.
E.K 28 Haziran 2019 11:47
"Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diye kutlama yapanlara cok fazla alinmis sn yazar. Dunde bu konuyu yazdi.Bagimsizlik mucedelesinde ordularimizin baskomutani olan kisiye karsi gosterilen teveccuhun bazilarini neden bu kadar rahatsiz ettigini anlamak gercekten zor..Cumhuriyet'in degerlerini onemseyen, benimseyen, ozumseyen insanlar kendilerini Cumhuriyet'in deger ve kazanimlarini korumaya adamis olabilir. Ve bunu yukaridaki sozde sloganlastirmislar..Bundan niye bu kadar gocunuyorsunuz sn yazar? Kutlamalarda bazi insanlar daha medeni, magandalar gibi silah atmak istemiyor olabilirler..!
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 12:49
5
"Cumhuriyet'in deger ve kazanimlari" arasında demokrasi de var mı? Yoksa kastettiğiniz sadece ideoloji mi?
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 13:24
6
Medeni? demokrat? yavaş git yavaş... 60 dan beri darbeleri kim yaptı veya kim çanak tuttu? Ordu göreve! 1000 yıl sürecek! Halk plaja indi, millet kaçtı ! manşetlerini marksistler mi attı!? .. 90 lar... ah o doksanlar... ıkna odaları... kendilerine benzemeyen herkesi 2.sınıf görmeler ki bu hâlâ var! köylü olmayı aşağılamalar ... ben bunların ve daha fazlasının Atatürkçüler tarafından yaşatıldığı ülkenin mensubuyum! Peki sen?!!?
E.K 28 Haziran 2019 15:28
2
Yorum yapan okurlara tesekur ederim..Kimse kizmasin ama Osmanli'dan bize egitimsiz, hastalikli bir nufus, yakilmis ve yikilmis bir ulke kaldi. Hatta o ulke topraklari icin savastik, kan dokduk..Yetmedi ustune Osmanli'nin borclarini odedik...Bu gun elimizde neyimiz varsa Cumhuriyet'in eseri..Kullari, birey yapti Cumhuriyet..Aksakliklar, hatalar, katiliklar, haksizliklar hatta zulumler oldu mu? Evet oldu..Ikna odalari vs...Elistiri haklari her zaman sakli kalsin..Ancak, insanlarin din adina yaptiklari yanlislar o insani baglar. Cumhuriyet adina yapilan yanlislarda oyle..Cumhuriyeti ilga edip Hil
Karar Okuru 28 Haziran 2019 11:27
Yav kardeşim iki satırda güncel konularla ilgili yazı yazsaydın be. Millete Mustafa Kemalin askerleriyiz diye bağırtmaya ortam hazırlayan hazretlerin hiç mi hatası yok ? Maalesef günümüzdeki bazı uygulamalar o senin eleştirdiğin dönemleri pek aratmıyor yani.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 11:29
Bugünkü meselelerin çözümü Ahmet hocada aranmalı demi.ahmet hocayı severim ancak birlikten güç doğar unutmayalım.
Adamın biri 28 Haziran 2019 11:14
Son sözünuz son derece yerinde "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk”te aranmalı, ne de “Ulu Hakan Abdülhamid Han". Ancak ben yine kurtuluş savaşı yıllarına saygıdan ötürü sadece Atatürk için değil tüm silah arkadaşları için eleştiri yazarken bir miktar daha üslubu yumuşatmak gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta bu insanların siyasi tercihlerini elestirsek de en azından asker kimliklerine karşı bir şükran borçumuz olduğunu düşünüyorum. Evet pek çok siyasi tercih eleştirilebilir, ancak bu sloganları atan kimselerin sizin düşündüğünüz gibi eski irtica hastalığı sebebiyle yaptığını düşünmüyorum.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 10:37
Ah Hakan kardeşim ah... CHP eleştirilerin haklı olmasına haklıda. 2019 AKP'sini eleştirmeye çalışırken bile( doğrudan eleştirme cesaretini gösteremediğini düşünüyorum) 1920 lerin CeHape' sine vurmadan edemiyorsun. Yazık...
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 11:41
3
Öyle bir şey yok. Daha geçen gün Mustafa Kemallerin Askerleriyiz diye slogan atanlara vuruyor.
Mutlu Yücel 28 Haziran 2019 10:38
Kılıçtaroğlu’nun işi zor. Derin devlet, belki de AKP her ne ise İmamoğlu’na yanlış yaptıracak, her mitingini, her toplantısını “Atatürk’ün askerleriyiz” diye sabota edecekler. Çünkü onlar için Atatürk kullanılmaya müsait putlaştırılmış bir lider. Çünkü onlar biliyorlar ki “ Atatürk’ün Askerleriyiz” derlerse, Cumhuriyetin yüz yıllık ordusu akıllara gelecek. Hani şu her on yılda bir darbe yapan, halkı anlamaz deyip öteleyen, bir kıdemli askerin bir düdüğüyle yüz köyü etrafında toplayan jandarma düzenini hatırlatacaklar ki korkutup kaçıralar.
Köroğlu 28 Haziran 2019 11:43
2
Bence de. Erdoğan bu yumuşak karnı tepe tepe kullanır. İşe de yarar.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 10:38
İngiltere’ye demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, kraliyetin yetkilerinin tırpanlanmasının nasıl ve ne kadarlık bir süre zarfında geldiğini araştırmanı tavsiye ederim. 1215 Magna carta ve 1689 Bill of Rights (haklar yasası, bir nevi anayasa) arasında 450 sene vardır. Atatürk ne büyük bir dehaymış ki, 2019 senesinde eleştirelecek tek yönü, 15 sene zarfında ülkeyi İngiltere seviyesinde demokrasi yapamaması oldu.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 12:17
3
Bu yaptığın benzetmeye biz aramızda hiperbolik sallama diyoruz. Ben Mustafa Kemal'e saygı duyulması gerektiğini düşünen biriyim. Onunla bir çok konuda hemfikirim ama onun yerinde olsam muhtemelen aynı şeyleri yapmazdım. Türkiye, 1938'de 1908'e göre her açıdan - ekonomi, siyaset, hukuk, sosyal, vb- daha geri bir ülkeydi. Bunda 1908-1938 arasında nüfusun en eğitimli ve en zengin %25lik kesiminin katledilmesinin veya kovulmasının da payı büyüktür.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 12:28
2
Zaten bunu söylüyor yazıda.. Atatürk e niye yapmadın diye bir eleştiri yok, Atatürkçü olduğunu iddia edenlerin Atatürk u demokrat olarak nitelendirmesine dikkat çekiyor! O sebep veya bu sebeple o dönemde demokrasi yoktu! Tek parti tek adam rejimi vardı .. 1946 ya kadar da sürdü.. Bu durumda, bir demokratik secim yapıldıktan sonra kazanan tarafın M.Kemal 'in askerleriyiz diyerek yarattığı ıronik durumun acaipliginden dem vuruyor...
Takipci 28 Haziran 2019 12:34
1
1534 yilinda Tudorlardan 8. Henri, Tarihte ilk defa kiliseye karsi operasyon yapti, mallarina el koydu, yeni bir Kilise (aslinda din)kurdu, kendisi kilisenin baskani oldu. Bu olay Avrupada ve butun dünyada herseyin baslangici oldu. 1688 görkemli devrimi (kendileri oyle diyor) ile Katoliklik fiilen yasaklandi, tamamen sekuler bir doneme geçildi. Sanayi devrimi bu zeminde gerceklesti...
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 12:44
2
12:17: 1908’i 1938’le kıyaslıyorsun, kendince ileri gitmedik geri gittik diyorsun, ama aradaki 1914-1918 DÜNYA savaşını, işgal edilen bir vatanın, yıkılan imparatorluğun bu ülkeden neler götürdüğünü es geçiyorsun. 1938’i 1923 ile kıyaslayabilirsin. Ayrıca yazılanda bir benzetme yok. Atatürk’den ingiltere’nin yüzyıllar zarfında geldiği demokratik seviyenin beklenmesine haksızlık diyoruz.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 12:49
1
Atatürk’ün yaptığı devrimler demokrasi yolunda döşenmiş taşlardır. Zihinler aydınlanmadan demokrasi falan olmaz. Boşuna kendinizi yormayın. Karl Marx demiş: tarihte ne olduysa başka türlü olamayacağı içindir. Ben başka türlü yapardım içi boş eleştiri.
Köroğlu 28 Haziran 2019 13:04
0
@Takipçi kilise mallarına el konması bir sermaye birikimi yarattı. Bu da kapitalizme geçişi kolaylaştırdı. Ama o çağda Anglikan kilisesinin Katolikler'den daha seküler olduğunu söyleyemeyiz . Öte yandan taa Magna Carta'dan beri, hatta daha önceden-Vikinglerin bireyci kültürünün egemen olmasından beri, yavaş yavaş evrimleşen ve kültüre sinen bir hukuk ve serbestiyet ortamı vardı. Bu etkili olmuştur.
Köroğlu 28 Haziran 2019 13:12
0
@Takipçi Fransa 18.yy'da İngiltere'den daha zengindi ve daha fazla bilimciye/mühendise sahipti. Ama buhar makinası İngiltere'den çıktı. Ana sebep serbestiyet farkıdır. Fransa'da baydıran bir bürokrasi ve her konuyu konuşturmayan bir toplumsal baskı vardı. İngiltere ise serbestiyetin hakim olduğu, bürokrasinin minimum olduğu bir ülke idi. Fark sekülerlik farkı değil serbestiyet farkıdır.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 13:24
2
Aaa!! Ingiltere ortaçağ i yaşamamış herhalde!!! Kilisenin yaptıkları da yok! .. özgürlükçü demokrat ingiltere!! Vay vay vay.. iskoçlarla .. irlandalilarla ... bi ara bi kahve içmelisin...
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 13:55
0
Maziyi zulümle dolduranlara hesap sorulduğunda başka yolu yoktu diye cevap verirler zaten... Oysa onlar için en menfaatli yol seçtikleri yoldur.. Şimdi Karl marxa göre şimdi yaşananlarıda eleştirmeyeceğiz öyle mi? Zira bugün yarın için tarihtir...
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 16:09
0
@Koroglu, yaptiginiz katkılar icin tesekkurler. Genel olarak Dindar zihinin sinirlari vardir, Sekuler zihin daha ozgurdur. Kuzey Avrupa bizim anladigimiz anlamda Hristiyan hic olmadi, Pagan(sekuler diyebiliriz) kultur sosyal hayatta hep vardi, Ingilterede Kiliseye operasyon yapılabilmesinin nedeni de buydu. Gunumuzde Ateizmin en yaygin oldugu, herhangi bir dine inananlarin azinlikta olduğu ülkelerin Kuzey Avrupada olmasinin da nedeni aynidir.
Gökhan 28 Haziran 2019 10:20
saflar birbirine yaklaşınca geçmişi hatırlatarak, biraz kemalistler zaten faşist söylemini çağrıştıran, biraz Mustafa Kemal 'e muhabbet duyan cenazeme gelmesin seviyesine yakın, biraz da keşke Yunan kazansaydı tadındaki tatlısu demokratının bilinçaltından dökülenler.
Karar okuru 28 Haziran 2019 10:19
O dönem İngiltere’de Fransa’da demokrasi var. Peki o dönem, Osmanlı kimlerle birinci dünya savaşına katılıyor? O katıldığı ittifak demokratik ilkelere inanan ülkelerden mi oluşmuştu? Atatürk’e ve yönetimine burun kıvırmak kolay iş. Osmanlı ve onun kadroları demokrasiye inanmıyordu. Almanya’ya yanaşmaları ondandır. Enver Paşa halkın önüne sandık koyalım falan demedi.
Kuva-yi Milliye 28 Haziran 2019 10:06
624 yıllık imparatorluğun ardından mükemmel bir demokrasi beklemek ancak sizin Atatürk alerjiniz ile açıklanabilir. Ama sizi anlıyorum.Sizin rahatsızlığınızın kırk katını ben de 'siyasal islama' karşı duyuyorum.Ama şanslıyım.Akp sayesinde siyasal islam bu topraklardan kaybolup gidecek ama sizin için üzgünüm Mustafa Kemal in etkisi devam edecek.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 10:32
0
1908'de olmuş demokrasi?
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 11:26
2
İngiltere üzerinde güneş batmayan imparatorlukken demokrasiydi.
Karar okuru 28 Haziran 2019 10:05
Amerikada bob dylan varsa bizde de yildiz tilbe var di mi abi?
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 10:40
0
Güldürdün beni bak. Bu topraklarda Bob Dylan’in karşılığı Müslüm babadır.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 09:59
Diyelim ki Atatürk birdenbire bütün kitaplardan, kayıtlardan silinip kayboldu. Ama hâlâ saltanat kaldırılmış, hilâfet kaldırılmış, şeri yönetim ilga edilerek din, cinsiyet ve mezhep ayrımı gözetmeden vatandaşlar eşit sayılmış olsun. Anlayacağınız cumhuriyet duruyor ama Atatürk gitmiş. Razı mısınız:)
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 10:38
0
Niye silmek istiyorsun? Alerjin ne? Vefasızlık mı istiyorsun bizden?
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 12:32
3
O dönem tüm savaşlarda, inançlı, namazında niyazında.. gül gibi milyonlarca şehidimize vefa borcun ne olacak? şehit dedelerimizin askerleriyiz , M.Kemal 'in askerleriyiz hangisi biatci? Bi tane Atataturkcunun ağzından da o şehitlerimize vefa adına bi kelam işitemiyoruz nedense, ama Atatürk le yatıp Atatürk le kalkıyorlar.. bu nasıl bir çelişki? Bu vatan şehitlerimizin emaneti değil mi? ama size göre M.Kemal 'in emaneti ... ki o bile emanetin kimden oldugunu gayet iyi biliyorken, kralcılar yani Atatürkçüler! dayatmacı ve ırkçı zihniyetleriyle bunu kavramaktan maalesef uzaklar...
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 12:51
5
Atatürk başkomutandı ve o yetkiyi ona meclis vermişti. Dedelerimizde Mustafa Kemal’in askerleriydi.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 14:27
1
12.51 şimdiki CB da başkomutan! ne merakıymışsıniz birilerine biat etmeye! bari vatani için şehit olmuş dedelerimize uzatmayın bu kiri be! onlar M.Kemal 'in askeri maskeri değildi ! Uçma o kadar! Hem madem öyle... savaşta savaşıp gazi olmuş bir çok insanin istiklal mahkemelerinde, darağaçlarında ne işi vardı? Niye onca insanı öldürdüler ?! Niye o cok ilerici ya, diğer partiler hemen kapatılarak tek adam diktası oturtuldu?
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 14:30
1
Yani .. 12.51 o şehitlerimize vefa borcumuz yok öyle mi? Sen kendini sahibin M.Kemal olarak görebilirsin, ama vatan için şehit olmuş o insanlara kendi biatci tafrani yakiştırırken girdigin günaha dikkat et!
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 20:54
1
Yazdığım yorumdan şehitlerimize vefa borcumuz yokmuş gibi bir anlamı nasıl çıkardınız? Her milli bayramda şehitler anılır bu ülkede. Kimsede itiraz etmez. Atatürk’e vefasızlık mı edelim diye sordum? Meclisin yetki verdiği, cepheye bizzat iştirak eden başkomutandır Atatürk. Dedelerimizde onun askeriydi. Sarayda süs askeri değildi Atatürk. Ne büyük alerjiniz varmış. Pes yani
Özay İbrahimbaş 28 Haziran 2019 09:53
Sayın yazar, Avrupa'da 16. yüzyıldan başlayarak binlerce bilim insanı, binlerce edebiyatçı, binlerce filozof, sanatçı, … orada bir düşünce devrimi yarattı. Onlar dine ve kiliseye daha çok sarılarak değil, aksine kilisenin toplumsal otorite ve etkisini azaltarak bu günkü uygar ve gelişmiş toplumlar oldular. Bilinçaltımıza kazınmış ve hala daha devam eden "Padişah kulları" ve "biat etmek" karakterimizle, Atatürk dönemine dürbünle bakıp eleştirmenin hiç te gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Sizce aydınlanmanın ve demokrasinin yolu nedir, bence biraz buna kafa yorun ve yazın...
Karar Okuru 28 Haziran 2019 09:42
Bir topluluğun esas dinamizmi onu oluşturan bireylerin kalitesi ile şekillenir. Eski zamanlarda Hitler vardı ama Norveç te ABD de demokrasi vardı demek çok şaşırtıcı hatta ürkücü. Toplumların sosyal, kültürel ve bunun temeli olan ekonomik gelişimlerini hiç dikkate almadan bakabilmek muazzam bir bilgisizliktir. O zaman mağara devrinde hukuk mu arayacağız. Kurucular Gelişme için bir takım dünzenlemeler düşünmüşler ve bugün bu gelişme mücadelesini desteklemek olarak bu sloganlar kullanılır yoksa dinci- mezhepçi ya da saplantılı ideolojilerin dogmaları gibi değil.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 10:19
2
Mustafa Kemalin Askerleri sloganından demokrasi çıkmaz. Zorlamayın. Kimse buna inanmıyor. Demokrasi ve hukuk istiyorsanız kişi kültünü bırakacaksınız. Bir kişinin askeri olmayı bırakacaksınız. Tarihi kişiliklere saygı ile kişi kültü arasında ciddi fark var. İkisi aynı şey değil. Derdim demokrasi ve hukuk değil, kabilemin iktidarı ve devlet yağmasından pay alması diyorsan o başka.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 10:38
2
10:19, Dindarlik denilen sey de, bitmez tükenmez bir kisi kultu degilmidir?
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 11:57
0
10:38 Konu ile alakası ne? Başka kişilere bağlı köktendinciler varsa benim de alternatif bir kişinin köktendincisi olmaya hakkım var mı diyorsun? Herkes için hukuk ve demokrasi istesek onun yerine? Daha mantıklı, kapsayıcı ve ucuz değil mi?
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 13:39
1
10.19 düşüncelerime tercüman tespitinize teşekkürler... boyle biatci zihniyet yüzünden, ülkenin 70-80 yılını çalinmış, heba edilmiş.. Bir de padişaha kulluktan bahsederler.. yahu M.Kemal 'in askerleriyiz ne ola? Bırakın ona buna asker olmayı! Kulluk Allah a, askerlik de millete olur! Ben cumhuriyetçiyim, demokrasiye inanıyorum, ileri görüşlülüğü benimsiyorum, ülkemi de tarihimi de milletimi de çok seviyorum.. ama Atatürkçü degilim! illa şucu bucu olacaksam şehitciyim.. vefa borcum da, istiklal marşımızda söylendiği uzere kefensiz yatan dedelerimizedir!
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 09:37
Sayın yazara göre Atatürk'ü bir yana bıraktıktan sonra her şey iyi güzel. Ayrıca bir siyasal İslamcı olarak hep Batı ülkelerini, Çin'i, Rusya'yı referans almasını anlamak güç. O zaman da bugün de Türkiye müslüman bir ülke olduğuna göre Türkiye'yi İslâm ülkeleriyle karşılaştırmalısınız, cenubi Amerika ile değil. Örneğin Atatürk yaşarken İran ne durumdaydı? Veya Suud? Afganistan?
KararSIZ Okur 28 Haziran 2019 10:00
4
Öncelikle şunu tespit edelim; Türkiye hiçbir zaman Müslüman bir ülke olmadı her zaman Müslümanlara Liderlik noktasında bir ülke oldu, hala da öyledir. Bu açıdan baktığınızda Türkiye’yi bir kriter çerçevesinde kıyaslayacaksanız o kriterin en üst noktasını referans alarak kıyaslamalısınız.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 10:32
0
10:00, Liderlik ettiklerini geçelim diyorsunuz. Peki o kriterin en üst noktasını referans aldığımızda sayın yazar gibi bir siyasal İslamcı için cenubi Amerika bir örnek olabilir mi? Sorunlarımızın kaynağını fıkıh düzeninin ilgasında bulan birisi için normal midir bu?
harun 28 Haziran 2019 09:16
Yorumlara bakınca Anıtsal tarihin günlük komplekslerin elinde ne hallere geldiğini, ve devlet eliyle kratos/gücü taşiyabilecek bir demo/halk teşekkülünün geçersiz bir yöntem olduğunu anlamak mümkün.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 09:11
En son paragrafa bir Erdogan eklemenizi rica ediyorum.
ÖZGÜR SARIKAYA 28 Haziran 2019 09:08
Ne Atatürk, ne Abdülhamid diyerek iyi göz boyuyorsunuz. Ama unutmayın; bu ülke “camiyle kışla arasında” onlarca yıl sıkıştı kaldı. Dolayısıyla siyasal islam/İhvan’ı da buna katmadığınız takdirde Mustafa Kemal’in askerleri de hep olacak.
Ahmet çevik 28 Haziran 2019 08:54
Yorumculara tavsiyem o donem Anadolunun sefaletin hayal etmeye kalkmayin. Sadece okuyun o sefaleti. 10 yıllar süren savaşlarda kaybolan erkek neslini, geride kalan eskiyalarin estirdigi terörü.
Sertkaya 28 Haziran 2019 08:48
Hakan abi bence en önemli problem; Ak Parti'nin önceden Millet adına konuşurken, son yıllarda Devlet adına konuşur hale gelmesi. Parti ve Hükümet arasındaki ince çizgi hepten kayboldu. Halkçı söylem ve icraatları, devletçi söylem ve icraatlar kuşattı. Her türlü vesayet odağıyla mücadele edip, milli iradeyi hakim kılalım anlayışı yerine, oluşturulan Ak Parti vesayetini korumak için her şey mübah anlayışı aldı...
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 10:15
2
Aslında devlet adına da konuşmuyor. Kendi adina konuşuyor. Ama devlet demek ben demek dediği için dolaylı olarak devlet adına konuşmuş oluyor.
karar okuru 28 Haziran 2019 08:47
Bayrağı ve İstiklal Marşını değiştirelim diye yazan Hilal ablalarının trol tosuncuklarını yine buralara toplamışsın hakan.Biliyorsun bu arkadaşlar Ahmet hocayı boğaza nazır köşklerinde ham yapıp yutmuşlardı.Seni onlarla beraber görmek gerçekten beni üzdü.Olsun biz seni yinede seviyoruz.Sabırla bekliyoruz birgün sende bu ahlaken ve vicdanen çökmüş cenahtan kendini kurtaracaksın.Öteki mahalle yok kardeşlik sevgi diyebileceksin.Canım kardeşim benim.Kurtulacaksın bu travmalardan.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 10:06
2
İstiklal marşı kötü bir marş, değişse iyi olurdu. Ama bayrak güzel. Kökü taa Byzantion'a dayanan, bu topraklara ait bir bayrak. Ayrıca hilal ve yıldız da çok havalı. Göklere ve uzaya gönderme yapıyor
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 13:41
0
Atatürkçü değilim ama istiklal marşımız kötü falan değil.. anlam itibariyle o dönemi gayet güzel anlatıyor! bayrağımız dünyanın en güzel bayrağı!..
Ahmet çevik 28 Haziran 2019 08:48
Katı bir taassup, inanılmaz bir yobazlık, cahil bir softa sınıfı ile Osmanlı 300 yıl boyunca ıslahat yapamamış. Bütün bunlarla beraber Menemen de kapsül mermi sıkan Mehmetçiğe karşı "bakın biz erdik bize mermi işlemiyor" diyerek galeyana gelen softa din adamları Kubilayin kellesini aldı. Bu kadar cehaletten sonra bütün bu inkılâpların safiyane demokrasi ile yapılacağını ummak tek kelimeyle samimiyetsizliktir.
kamal 28 Haziran 2019 09:53
8
orantısız zeka..bunları yazıp ve bunlara hala inanan insanlar da varmış demek ki!! Yavrucuğum yaşın küçük herhalde menemen tamamen kemalist sistemin bir kumpasıydı. Bilmiyorsan tarafsız kaynaklardan araştır öğren.Hala külüstür bandırma vapuru zihniyeti .yazık çok yazık.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 13:49
3
Külüstür bandırma vapuru zihniyeti! :) 09.53 arkadaş çok net açıklamış aslında... 08.48...Yani inkılap yapacaksan.. kelle almak serbest öyle mi! Inkılap yani reform.. şimdi CB, reform yaptığında karşı çıkanları astırsin oyle mi!.. peki M.kemal kendi dogrularina karsi cikani birak hapse atmayi astirdiginda muteber oluyor da, şu an şikayet ettiğin CB. hapse attırdığında niye olmuyor!??
Ahmet çevik 28 Haziran 2019 21:28
1
Tarafsız kaynak? Resmi evrak, ve vesikalardan gerisi altın günü dedikodusundan beterdir. Su kaynakları bir biz bulamadık. Tarafsız kaynaklardan birini burda söyleyin de bakalım. Belki kaynak arastirirken ışık vurur yüzünüze.
Ahmet çevik 28 Haziran 2019 21:28
0
Yaş mevzusuna gelince 2023 de 100. Yaşınızı tebrik edecegim. :)
Ahmet çevik 28 Haziran 2019 21:32
0
Eğer reforma karşı çıkanlar kan dokuyorsa, ülkenin birlik ve beraberliği için somut bir tehlikeyse zaten bunu yapıyor ve yaptı. Çözüm sürecinde istediği reformlara direnç gösteren PKK yi silah ile tasfiye etti. Bütün ülkelerde reform karşıtlarına orantılı karşılık verilir. Karşıtlık kanun içerisinde kaldığında problem yoktur. Mesela Refet Bele, Ali Fuat paşa, kazım Karabekir paşa gibi isimler reformlara hukuk alanı içinde tepki vermiştir.
Ahmet çevik 28 Haziran 2019 21:33
0
Sevgili Kamal, tarih yazma metodolojisi ile ilgili problemleriniz var. Bilimsel tarih metodolijisini arastirmanizi tavsiye ederim.
Ahmet çevik 28 Haziran 2019 08:40
Sevgili hakan bey; demokrasiden çok hazzettiginizi bilmiyordum. Zira mesrutiyetin ilanı için olağanüstü caba sarfeden ancak iktidarı ele geçirince görülmemiş baskılarla muhaliflerini sindiren hatta ortadan kaldıran Enver Paşa ya bu kadar sempati beslemezdiniz. Başka bir şey var hazmedemediginiz. Derdiniz demokrasi değil.
Karar okuru 28 Haziran 2019 09:23
2
Enver için meşrutiyet, hanedanı alt edip yönetimin başına oturmaktı. Halkın kendisi bu meşrutiyet olaylarında hiç yok. İstanbul’da dönen iktidar oyunları hepsi. Yozgat’ta, Malatya’da halkın önüne sandık falan konulmadı o dönemlerde.
KararSIZ Okur 28 Haziran 2019 09:50
0
Yazar da tam olarak Enver Paşayı, 2. Abdülhamid’i , Atatürk’ü seversek sevelim, ama putlaştırmayalım diyor. Yazarın Enver paşanın demokratikliğini savunduğu bir yazısımı var.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 10:40
1
09:23, Enver Paşa zaten hanedan ailesindendi. Unvanına bakalım: Damad-ı Hazreti Şehriyari. Aileden olduğu için daha genç yaşında padişahı hal edebildi.
Ahmet çevik 28 Haziran 2019 21:31
1
Enver beyin demokratligini övdüğü veya yerdigi bir yazısı yok. Ancak Gazi Paşa'nın demokratligini yerdigi onlarca yazı var. Enver beyi övmek için genelde demokrasi işine girmiyor.
S E L İ M 2 28 Haziran 2019 08:43
Şeyh Said isyanı beyannamesi: Kurulduğu günden beri din-i mübini Ahmedi’nin [İslam] temellerini yıkmaya çalışan Türk Cumhuriyeti Reisi M. Kemal ve arkadaşlarının, Kur’an’ın ahkamına aykırı hareket ederek, Allah ve Peygamberi inkar ettikleri ve Halife-i İslam’ı sürdükleri için, gayri meşru olan bu idarenin yıkılmasının bütün İslamlar üzerinde farz olduğu, Cumhuriyetin başında bulunanların ve Cumhuriyete tabi olanların mal ve canlarının şeriat-ı garrayı Ahmediyye’ye [Muhammed'in şeriatına] göre helal olduğu…” hususlarına yer veriliyordu.
S E L İ M 1 28 Haziran 2019 08:42
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Erzurum Milletvekili Ziyaeddin Efendi, TBMM kürsüsünde, iktidardaki CHF’nin icraatlarına ağır eleştiriler yönelterek; “Yeniliğin isret (içki içme), dans, plaj sefasından başka bir şey ifade etmediğini, fuhuşun arttığını, Müslüman kadınların edeplerini kaybetme yolunda olduklarını, sarhoşluğun himaye, hatta teşvik olunduğunu, en önemlisi dinî duyguların rencide edildiğini, yeni rejimin sadece ahlaksızlık getirdiğini, rezil bir yönetimin memleketi çamurların içine sürüklediğini” ilan ediyordu. İki hafta sonra Şeyh Said isyanı başlayacaktır.
Karar okuru 28 Haziran 2019 09:20
0
Tipik islamcı eleştirisiymiş Ziyaeddin efendinin yaptığı. Başkalarının yaşayış şeklinden nem kapıyor. Ekonomiye bir eleştiri yok dikkat edin. Varsa yoksa ahlak bekçiliği. Şimdi olsa sana ne be kardeşim deriz. Elin içmesi, dans etmesi, zina etmesi seni niye ilgilendiriyor. Sen bildiğin gibi yaşa.
KararSIZ Okur 28 Haziran 2019 10:00
3
O günü yazan objektif tarihçileri okuduğunuzda Ziyaeddin efendinin tespitlerinin son derece yerinde tespitler olduğu görülüyor, takıldığınız nokta nedir?
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 10:46
1
Takıldığım nokta elalemin yaşamından Ziyaeddin efendi’ye ne? Tespit etme gereğini niye kendinde görüyor. Benim ettiğim zinadan ona ne? Memleketin ekonomisi, sanayisi, dış politikası için bir tespiti eleştirisi var mı? Vay efendim millet dans ediyormuş. Ahlak bekçiliği işte
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 14:01
1
09.20 o halde, milletin namazından, başörtüsünden ne istediniz yıllarca.. halk plaja indi, millet kaçtı manşetini Ziyaeddin efendi atmadı! laiklik laiklik diye memleketin ümüğünü sıktınız be... ıkna odalarında ekonomi mi konuşuldu! üniversitelerin önündeki polis barikatlarından başörtülü öğrenciler geçemezken dış politika miydi sebep... anıtkabire iman tazelemeye gitmek mi sizi ekonomik başarılara itti.. Bu ülkenin gerçek yobazları kemalistlerdir!
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 16:45
1
14:01, namazımızı eda etmemize kimse karışmadı Allah'a şükür. Başörtüsü haksızlığında sonuna kadar haklısınız, AK Parti'nin 17 yılda getirdiği bir kaç olumlu işten biri, CHP'lilerin bu konudaki fikrini değiştirmesini sağlamak oldu. Artık CHP tabanındaki kardeşlerimiz de başörtüsü takanların İslam devleti kurmak gibi bir hayal içinde olmadıklarını gördü.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 21:06
0
Bir yüz sene bacılarımızın başörtüsüne el uzattılar diye ağlarsınız artık. İmam hatiplerde atomu parçalayan nesiller yetiştirdinizde biz mi gericisiniz dedik.
M. Faik 28 Haziran 2019 08:33
Sevgili Hakan. Kadınların seçme ve seçilme hakkının olmadığı yıllardan bahsediyoruz, sizse 'neden hemen çok partili hayata geçmedik' diyorsunuz. 1930'larda kadınların bu hakkı kanunlaşırken kimler karşı çıkmış, biraz okuyun. Cumhuriyet getiren Amerikan ve Fransız devrimlerinden sonra iç savaş çıkmışken, Allah'a şükür biz iç savaş yaşamadan Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk.
KararSIZ Okur 28 Haziran 2019 10:07
0
Kadınların sadece CHPyi seçme hakkından bahsediyoruz sevgili yorumcu, Erdoğan’ın muhaliflerini anormal şartlarla engellemesini eleştirirseniz bunu Atatürk üzerinden yapmayın diyor yazar, o zamanın liderlerini örnek gösterirseniz de yakında Trump Amerika’sına Avrupalı dostlarımızdan da katılanlar olunca aynı örneklemeyi görürsünüz de dese ne iyi olurdu ya, korkmayın onu henüz dememiş.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 10:51
1
10:07...Sadece kadinlarin CHPyi secme hakkindan bahsetmiyoruz. Kiz cocuklarina egitim zorunlulugundan bahsediyoruz. Cok esli evliliklerin yasaklanmasindan bahsediyoruz. Cocuklarla evlenmenin suc sayilmasindan bahsediyoruz. Kadinlari erkeklerin esyasi olmaktan kurtaran kanunlardan bahsediyoruz.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 08:32
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi bugünkü sorunların çözümüne engel midir. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır sözünde yanlış olan nedir sizce? Fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirmek eskimiş bir milli eğitim politikası mıdır? Kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermek gerici bir düşünce midir? 1926 medeni kanun reformu ülkeyi geri mi götürmüştür. Abdülhamit’in hangi sözü, fikri günümüze ışık tutabilmiştir. Bir yazınızda aydınlatın bizi?
Dusunen 28 Haziran 2019 11:58
1
Kadinlar kamusal alanda olmamali, evde kalmalidir...Kutsal Emirmi ?Mahkemede kadinlarin sahitligi ... erkegin %50 si kadardir. Esitlik dini boyle yaziyor mu .... Yine % 15 veya % 10 emretmedigine ...gore bu oranla memnun mu olmaliyiz ? Suudi din alimlerinin.... kadinlarin araba kullanmasi yasagi da kutsal emirlere dayaniyor mu ? Colde 1400 sene once otomobil varmiydi ?? Esir kadinlar pazarlarda ,mal , kole , cariye gibi satilmali diye bir allahin emri mevcut mu ? Olabilir mi ? Kitaplar ne yaziyor ?
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 08:30
Mesele bundan ibaret, sarih bir metin yazmışsınız.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 08:30
Atatürk devrinde milletlerin okuma oranlarını göz önünde bulundursaydınız keşke. Bakın japonyaya gitmeden haberimiz olmuyor nasıl kadın üniversitesi açmış. Ya g 20 toplantısı olmasaydı mahrum kalacaktık bundan.
KararSIZ Okur 28 Haziran 2019 10:08
2
Atatürk’ün milletin okuma oranı ile ilgili en ufak bir kaygısı olsa idi tarihin en acımasız yazı değişikliğini gerçekleştirmezdi. Kendinizi kandırmayın
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 14:05
2
Bu milletin son yüzyılda aldığı en büyük darbelerden biri harf inkılabıdir! Diğer reformlar üzerine doğrudur yanlistir ... ama harf inkılabı! ... O japonya binlerce yıldır aynı alfabeyi kullanıyor dikkatinize!
bilal. 28 Haziran 2019 08:17
dünkü, bugünkü ve yarınki meselelerin çözümü Ku'ran ve sünnette. eğer aklederseniz....... ki ben müslümanların akletmeyi bıraktığını düşünüyorum.... demokrasiye aşık olduklarını görüyorum.... yazık yazık....
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 07:41
Daha hala MK askerleriyiz, cocuguyuz gibi ebleh laflar. Kabak tadini kacirdi yani. Niye su Almanlarin, dünyanin 4. ekonomik gücü, her yil 200-250 milyar dollar ticaret fazlaligi var, bir Ata almani yok ulu önderi yok, tek adami yok, niye? MK tarihiyle MK savunmak, akla zarar.
Ahmet çevik 28 Haziran 2019 08:46
7
Suudlarda da var ticaret fazlalığı. Aklını seveyim senin :)
Karar 28 Haziran 2019 08:51
3
Sizin gibiler yüzünden bir Almanya olamıyoruz maalesef.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 14:03
0
Suudlarda olan toprak altındakini satmaları ve kabeye ev sahibi olmaları! Almanlar ise üretim... meyve sebzeyi ayırmak gerek..
Timur 28 Haziran 2019 15:05
0
Ahmet Cevik ve Karar rumuzlu sahislar: yazdiklarimdan anladiginiz ne kadar bagnaz tipler oldugunuz belli, malasef sizin gibiler cogunlukta oldugu icin, ülke yerinde sayiyor. Kemalist geri kalmis sistemin sonucu bunlar. Bilimle gelismeyle ugrasacaginiza, yüz yildan beri ayni safsata efsunlanmis islerle ugrasiyorsunuz.
Ahmet çevik 02 Temmuz 2019 15:46
0
Anlatmak istediğim şey ekonomik rahatlık ile demokrasi ölçümü yapılamaz. Ayrıca birazcık tarihten anlayan adam güçlü Almanya'nın temellerini Bismarc in attığını katları ise Hitler'in çıktığını bilir. Sayın Timur. Evet dönüp tarih ile kavga etmek akıl karı değil. Ancak bu aziz milletin kahramanlarına soverek de bir yere gelemeyiz. Gazi paşayı tarihsel olarak savunmak değil sürekli eleştirip her şeyin suçlusu ilan etmek geri kalmisligimizin sebebi. Zifiri yobazligimiz
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 07:40
Sayın yazar sizin sorununuz endi gözünüzdeki mertegi gormeyip baskasindaki igneyi gormek.birak geçmişin tek parti donemi chp sını.simdi 21 yüzyılda türkiyede erdoğan neler yapiyo.bi el at yahu.niye buran kaçıp baskasin a yükleniyorsun.sozen tayyibi elini havaya kaldırarak görevi teslim etti.siz kazanmayı içinize sindiremediniz.halk sizi seçerse milli irade.yoksa terörist.hadi ordan
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 14:05
0
Milli irade böyle istedi..hayırlı olsun.. dedi .. tebrik etti.. Duymadın sanirim..
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 07:38
Bir Fizikci düsünün, cahil bir toplumda doktora yapiyor, doktora tezinde baskalarinin tezini kopye ediyor, bilgisiz halk doktora tezini okuyor ve Fizikciyi en zeki en dahi insan ilan ediyor.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 08:49
1
Cumhuriyetin kuruluş dönemini kopya doktora tezi olarak mı görüyorsun? Ne demek istediğin anlaşılmıyor. Başka ülkelerdeki uygulamaları kendi ülkende uygulamak, uyarlamak akademik anlamda kopya çekmek değildir. Elmayla armudu karıştırma
KararSIZ Okur 28 Haziran 2019 10:07
0
Tıpkı Türkiye’yi anlatıyorsunuz. Bir derbi fizikçi televizyonlara çıksın deprem zamanı deprem kriz zamanı ekonomi seçim zamanı siyaset konuşsun, işte bizdeki akademik insan özgürlüğü
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 07:36
Cehapeliler seçim kazandığında, Atatürkçülük propagandası yapacak diye yanlışı mı savunalım.Yani,Akparti Atatürkçülüğü toptan reddetmiş olsa sizin için hiç bir problem yok,her şey güllük gülistanlık öyle mi sayın yazar.Bence siz Akparti yi savunuyorsunuz bütün yanlışlarına rağmen,aslında eleştirmiyorsunuz.Mış gibi yapıyorsunuz.
Karar okuru 28 Haziran 2019 10:09
3
Yazar Ak Partiyi eleştirme özgürlüğü için konforunu terkedebileceğini göstermiştir.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 07:29
O günün şartlarında elim ve zavallı durumda olan toplumun en büyük sorunu kendini teba olarak gören, birey olamamış, Demokrasinin ne olduğunu bilmeyen büyük halk kitlesiydi. İki yüzyıllık demokrasi çalışmaları eşraf ve zenginler tarafından, Padişah gözetim ve denetiminde yapılan bir garabetti. Zamanı geldiğinde gerçek demokrasiye geçiş için (dönem şartlarında) Atatürk tek adam olarak olarak kendisinden sonra gelenlerin tümünden çok daha fazlasını o kısacık dönemde yaptı. Halk bu yüzden onu tarihinde ve gönlünde en özel yere yükseltti ve hep orada tutacak.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 07:15
Sanırım demagoji ve gerçeğin bir kısmını söyleme siyasal islamcıların darül harp anlayışının en temel taşı. Sözünü ettiğiniz Mustafa Kemalin askerleriyiz sözünün anlamı, dini para için satan değil, halkın bir kısmına düşman değil, takiyyeci değil, devleti gavur devleti diyerek soymanın değil bunların tam tersini yapan olduğunun bildirilmesidir. Atatürk ülkeyi düşman işgalinden kurtardığında halkın her anlamda içinde bulunduğu ekonomik, sosyolojik ve toplumsal yaşamın ne kadar kötü olduğunu bir çok ve her görüşten insan tarafından günümüze aktarılmıştır gayet iyi biliyorsunuz.
Fevzi 28 Haziran 2019 07:09
Lâik yobazlar Geçmişe mazeret üretiyorlar. Ve eleştiriye gelemiyorlar. Birini peygamber gibi görüyorlar. Sizin dininiz size bizim dinimiz bize . Herkes kendi yoluna.
Cidden mühim şahsiyet 28 Haziran 2019 09:00
1
Herkese yetecek kadar yol yok itip kakmadan yolları paylaşmayı başaranlar dünyada söz sahibi olabiliyor
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 10:55
0
Hani aynı gemideydik kardeş....
Arı nesli tükenirse üç beş yıl içinde insan nesli de tükenir buyurmuş Einstein CHP kendini feshederse altı ay içinde AKP biter
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 06:14
Albayrak çok biliyorsun madem bir de şunu yaz bakalım: islam ülkeleri ile aramızda ufak da olsa pozitif bir fark varsa bu neden var? O beğenmediğin M. Kemal devrimleri sayesinde olmasın sakın?
KararSIZ Okur 28 Haziran 2019 10:17
4
Islam ülkeleri çok sevdiğimiz ülkeler, çünkü biz aynı ülkenin parçalarıyız, ülke diye belirttiğiniz bölgeler esasen ülke de değil işgal altında olan ve vasal yönetimler tarafından batıya bağlı olarak yönetilen ve kaynakları batıya aktarılan bölgelerdir, İmparatorluk bakiyesine oturup bu bölgeler ile kıyas kabul etmek akılla izah edilemez.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 06:03
Hakan Bey ilk yılları bir göz önüne al. Savaşlar peşpeşe. Ülkenin gelir kaynakları bile borçlar için yabancılara teslim edilmiş, kapütülasyonlar yüzünden ülke açık pazar. Okuma yazma oranı yerlerde. İnsanların bu dönemde bile çok rahat yanlış yönlendirildiğini görmeyip, o dönemde niye yıldızlı demokrasi yoktu diye sormak acımasızlıktır.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 09:00
1
Sevmedikleri için binbir bahane bulurlar.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 05:53
Evet Osmanlı'da meclis 1876'da açıldı, bir yıl sonra Abdülhamit tarafından, 33 yıllığına, bir daha açılmamak üzere kapatıldı. Ne demokrasi geçmişi ama. İttihatçıların hakim olmasıyla açılıyor ama doğru düzgün çalışmaya fırsat bulamıyor. Trablus 1911, Balkan 1912-13 ve Dünya Savaşı 1914. Bu mu büyük demokrasi birikimi Hakan Bey. Yine insanları yanıltma peşindesin.
Karar Okuru 28 Haziran 2019 09:00
1
İkinci meşrutiyet ufak bir azınlığı başa getirmiştir. Olana bitene Enver Paşa hakimdir. Halkın olanda bitende hiçbir sözü yoktur. Ortaya bir sandık konulmamıştır. Enver’de arabayı duvara toslayıp, kendini de ziyan etmiştir.
Mutlu Yücel 28 Haziran 2019 05:47
2)O halde o zamanın izini silmeyelim, saygı duyalım, ama hâlâ o dönemin askerleri de olmayalım, yüz yıl geriye gitmeyelim, çünkü bu zamandayız ve bu zamanda da, o zamandan daha ileri gitmiş ve adına da demokrasi denen düzenler var.
Karar Okuru 28 Haziran 2019 09:08
2
Ortaya konulan ilkeler 200 sene 300 sene önce söylendi diye geçerliliğini yitirmez. İlkenin ne olduğuna bakarsın. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını Atatürk getirdi, o hakkı savunmak yüz sene önceye geri gitmek mi? Kötü bir şey mi? Fikri hür vicdani hür nesil yetiştirmek eskimiş bir dogma mı sence?
Mutlu Yücel 28 Haziran 2019 05:46
1) Evet, Atatürk çağının bir kısım liderlerine göre ilerici, kabul, ama cevap verirseniz bir sorum var. O zamanın düzenleri, şimdiki Baltık Ülkelerinin düzenine göre daha ilerde miydi ?”Ne alaka! o zamanın şartları ile şimdiki zamanı nasıl kıyas edersiniz” diyeceksiniz. Kabul, o halde ikinci sorumu soruyorum; biz o zamanında mıyız, yoksa bu zamanda mıyız? “Saçma bir soru, tabi -i ki bu zamandayız”
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 03:36
Diyelim haklısınız. 1930'lardan bugüne seksen sene geçmiş.İktidarı tüm gücünüzle ele geçirdiniz.Siz dinciler ne naneler yediniz güzel kardeşim. Utançtan eve gidip perdeleri çekmeniz ve bir daha dışarı çıkmamanız gerekir.Olup bitende sorumluluğunuz büyük maalesef!
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 14:10
2
80 senenin çöpleri 10-15 senede toplanmaz.. 80 senede kemalistlerin yaptıkları 80 sayfaya sığmazken, sen utançtan eve gidip perdesini çeken ve bir daha dışarı çıkmayan bir tane kemalist örneği ver o halde!
Çerkez Ethem 28 Haziran 2019 02:45
.."Bugünkü meselelerimizin çözümü ne “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk”te aranmalı, ne de “Ulu Hakan Abdülhamid Han”da"...Haklısında, bunlardan sadece birine 80 yıldır bizlere sabah/akşam heryerde olan putlarının önlerinde zorla saygı göstertiler,yemin ettirdiler, taptırdılar ! Efsaneler/mitolijeler dolu bu karakteri beynimize yerleştirdiler ! Şimdi bizler bu kadar yılın beyin yıkamasından sonra nasıl mantıklı, tarafsız düşünüp toplumsal meselelere/sorunlara bakabilcez? ve bu kişinin kurduğu t.c. sistemi nekadar buna izin vericek, mahkemelerde,zindanlarda hayatımız çürümesse ?
Has Parti 28 Haziran 2019 01:54
Türkiye'nin bu ara en büyük problemi yalan söylemekten hiç çekinmeyen Erdoğan'ın kulu olmakla gurur duyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş olabilir mi? Kura'an çarpsın Ali Erbaş beni dinden soğutuyor.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 01:47
Ne alakasi var yeea diye cevaplamis yazar yapilan hakli elestirileri. Ben de yazarin dun ve bugun yazdigi yazidaki dusunceye cevaben Nerelere uctun Hakan yeeeaaa diyeyim seviyenin dengesi bozulmasin.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 01:32
Yazar haklı
Hunat Hatun 28 Haziran 2019 01:26
Ufuk açıyorsunuz. Ama hala birileri arkeolojik siyaset peşinde. Yazmış olmanız onların okuyup anladığını göstermez vesselam.
? 28 Haziran 2019 01:23
Allah Adl dır.Kim ne ederse kendine eder. Birilerinin çöpünü,halı altına süpürdünüz.Birilerin olmayan çöpünü varmış gibi halı üstüne koymaya çalıştınız.Sevinin mutlu olun başardınız
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 01:19
Dünkü yazinizin altindaki yorumlardan da anlaşilacagi üzere yaranamazsiniz.
karar 28 Haziran 2019 01:22
ve ne de akp yönetiminde...
Mutlu Yücel 28 Haziran 2019 01:21
3)“Saf Türk soyundan olmayanların, bu memlekette tek hakkı vardır, hizmetçi olanın hakkı, köle olma hakkı, dost ve düşman, hatta dağlar bu hakikati böyle bilsin”sözlerinde ifadesini bulan bir zihniyete de götürebilir ki o zaman saf Türk mü diye suratınıza bakarlar, çekik göz yoksa Türk değil derler,köle yaparlar ve de kovarlar, geriye benim gibi bir avuç ve dede soyadı Türkmen olanlar kalır,bana göre hava hoş ama size yazık olur.
Mutlu Yücel 28 Haziran 2019 01:20
2)O halde, yazarımız da der ki; o zamanın izini silmeyelim, saygı duyalım, ama hâlâ o dönemin askeri de olmayalım, yüz yıl geriye gitmeyelim, çünkü bu zamandayız ve bu zamanda da, o zamandan daha ileri gitmiş ve adına da demokrasi denen düzenler var. Yok, illa da o zamanın peşinde gideceğim derseniz uyarırım, derim ki; birinci meclisten başlayıp ölünceye kadar milletvekilliği vs. olmuş Mahmut Esat Bozkurt’ un
Mutlu Yücel 28 Haziran 2019 01:20
1)Tümüne katıldığım ve yıllarca da yorumlarımda yazdığım bir bakış. Evet, Atatürk çağının bir kısım liderlerine göre ilerici, kabul, ama cevap verirseniz bir sorum var. O zamanın düzenleri, şimdiki Baltık Ülkelerinin düzenine göre daha ilerde miydi ?”Ne alaka! o zamanın şartları ile şimdiki zamanı nasıl kıyas edersiniz” diyeceksiniz. Kabul, o halde ikinci sorumu soruyorum; biz o zamanında mıyız, yoksa bu zamanda mıyız? “Saçma bir soru, tabi -i ki bu zamandayız”
Karar Okuru 28 Haziran 2019 10:33
1
Çok soru somak yerine biraz okumak daha iyi olur diye düşünüyorum
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 11:39
0
10:33 Bence senden daha fazla ve daha çeşitli kaynakları okumuş. Sen de biraz İngilizce oku. Özellikle senden farklı fikirlere sahip olanları oku. Kutsal kitap okur gibi okuma, sorgulayarak oku.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 01:17
"Erdogan ve AK Partiye elestirilerim...malum". Hakan Bey son yillarda cok seyrek de olsa AK Partiyi elestirdiniz de, Erdogan'i elestirdiginizi hic gormedim. Bu gazetede yazdiginiz butun makaleleri okuyorum; hic rastlamadim. Varsa Erdogan'i elestiren bir makaleniz , gelecek yazinizda dipnot olarak tarihini verin lutfen...Ataturk'e tapan biri degilim. Kurdugu devlet laik degil sekuler ve Irkci bir devletti. Homojen bir millet yaratma projesiydi. Buna karsilik yaptigi reformlarin cogu bu ulkeye cag atlatti...Keske Ataturk'u elestirdiginizin yarisi kadar Erdogan'i elestirebilseniz.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 01:16
Nasıl bir tipsiniz siz ya. Sıfır hata ve kibri tavan yapmış tipler.. Herkes ve etraf kusurlu.. siz ??
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 01:09
Hakan Bey laik tayfa doluşur yine buraya.Yaraları var çünkü gocunuyorlar.Kemalistler hakkında en çarpıcı tespiti Ufuk Uras yapıyor.Kemalist geçinenlerin büyük bölümü M.Kemal'i gerçek anlamda bilmiyor.Bir türlü anlaşılamıyor ama tekrar edelim:Bu ülkede kemalizmle iktidar olunmuyor.2002'de AK Parti %34 oyu "kemalist" söylemle almadı.Türkiye'de tek parti iktidarları(CHP hariç) hangisi kemalist söylemle başa geldi?Sanıyorlar Erdoğan'ı CHP indirecek.Erdoğan ve Ak Parti'yi en son indirecek CHP'dir.İmamoğlu gaza geliyor cahil CHP tabanı yüzünden.Dikkatli olmalı
Merakli 28 Haziran 2019 01:06
Sayin Albayrak, kotu niyryli oldugunuzu dusunsem yazmazdim ama iyi niyetli olmaniz da yaptiginiz degerlendirmedeki yanlisligi goturmuyor. O slogani atanlar "1930'lara donelim" anlaminda kullanmiyorlar o soylemi. O slogani daha cok "makul, sehirli, demokratik, tek adam zihniyetine karsi" durusun bir sembolu. Bence boyle degerlendirmek daha uygun.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 07:46
2
Tabii MK ve Inönü tek adam degillerdi. MK zamaninda ona sen yanlis yapiyon diyen kac kisi vardin acaba?
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 14:17
0
Tek adam zihniyetine karşı duruşun sembolü; yine tek adam M.Kemal 'in askerleriyiz sloganı... yahu biraz yazdığınizi okuyun.. veya yazıyı okuyun.. yazar da tam olarak bu saçmalığı söylüyor işte.. ayrıca demokratik ne yaa?! M.Kemal mi demokratikti? O zaman ikinci bir parti? Seçimler? açık oy , gizli sayım! Ne demokrasi ama....
Krr 28 Haziran 2019 00:46
Peki sayın Albayrak, Atatürkü kutsayanlari ben de tasvip etmiyorum.Mesela ben Atatürk'ü askeri ve siyasi bir dahi olarak görüyorum.Çanakkale ve Milli Mücadele sürecinde memleketi uyandırıp kurtuluşuna önderlik eden bir insandir. Hala bu topraklarda ezan okunuyorsa onun payı herkesten daha büyüktür.O zamanki yokluk şartlarinda batıya hem Osmanlı borçlarını öderken hem de onlarca stratejik fabrika kurdurmustur.Ben bu ülkenin kurucu liderini bu şekilde seviyorum.Benim gibi değer verenler sizin icin ne ifade ediyor peki?
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 01:37
9
Canakkale'de Osmanli ordusunun komutani Alman general Von Sanders idi. Ataturk'un o savasta katkisi cok az olmustur. Milli mucadele veya kurtulus savasi Yunanistan'a karsi yapilmis bir savasti. O savasta Komunist Rusya Ataturk'e buyuk miktar silah ve cephane gondermisti. Turk ordusu Yunan ordusundan 4 kat buyuktu...Bir sey daha: Ataturk olmasaydi da bu ulkede ezan okunurdu. Bilakis Ataturk islam'in Osmanliyi geri biraktigina inaniyordu.
Karar okuru 28 Haziran 2019 09:35
1
Von Sanders figürandır. Osmanlı paşalarının zaferidir Çanakkale. Atatürk’de o zaferin önemli mimarlarındadır. Tek mimarı değildir ama. Hakkını verin. O zaman çıkan gazeteler Atatürk’ün askeri başarısını yüceltiyor. Bu gerçekleri silemezsiniz
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 10:47
2
09:35 tarih diye uyduruk bir masal anlatmışlar sana. Bak şöyle diyeyim: birisi tarihle ilgili o öyle değil böyle dediğinde, aaa nereden belli gibi merak belirten tepkiler yerine duygusal çalkantılar yaşıyorsan ilgilendiğin şey tarih değildir. Sana öğretilen şey de tarih değildir. Başka bir şeydir.
KARAR OKURU10 28 Haziran 2019 00:45
Önceki yazıyı tamamlayan, çok iyi tespitlerin yer aldığı bir yazı olmuş. Tebrik ve teşekkür ederim.
KARAR OKURU ramo 28 Haziran 2019 17:32
2
Gözlüğünü değiştir arkadaş...
Karar 28 Haziran 2019 00:17
Kur’an’daki ayetler ve Hz Muhammed’in icraatları eleştirilince, ayetlerin ve yapılanların o dönemdeki koşullar göze alarak değerlendirilmesi gerektiği tembihlenir hep. Ama cumhuriyet’in ilk 15 senesinde, Norveç tarzı demokrasi bekliyorsunuz. Akp 17 senedir iktidarda, tam demokrasi getirebildi mi? Yoksa sandığın namusuna el mi uzattı 17 sene sonunda. Demokrasi 200-300 senelik serüvenler sonunda gelir. Hakkaniyetli ol.
Karar okuru 28 Haziran 2019 09:11
0
Çocuk yaştakilerle evlenmesi mesela.
İbrahim DİRİ 28 Haziran 2019 00:08
Son cümlede gene cingözlük yapmış Abdulhamiti ,Atatürke eşitlemeye kalkmışsın.Aynı objektif! ve eleştirel bakışı devri sadet ve peygamber içinde yapabiliyorsan,kölellik,mal gasbı,cariye hukuku vb üzerine de yazabiliyorsan amenna DEMOKRAT MÜSLÜMAN diye ayakta alkışlayacam.
Köroğlu 28 Haziran 2019 00:06
Türkiye'nin derdi ne dindir ne de laiklik. Derdi din görenler Atatürk'ü totem yapmış, derdi laiklik görenler Abdülhamid'i. Hukuk ve demokrasidir derdimiz. Türkiye bunlar olmadığı için geri kalmış bir ülkedir. Romalılar, dostlarım, devleti yağmalamaya dayalı yüzlerce yıllık siyasetin sonuna gelindi. Israr edilirse bu devlet dağılacak-belki de hayırlısı bu. Ama gelin yağma sevdasından vazgeçin de doğru dürüst bir ülke kuralım. Lokasyon güzel. Arazi fena değil. İklim güzel. Daha ne?
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 01:59
0
Dunyanin en guzel cografyalari arasinda ilk 3 e girer. Ne iyi ne fena degil. Ama milletin birbirini yemesi bitmediginden bi keyfini suremedik ulkenin
Karar 28 Haziran 2019 00:06
Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek eskimiş bir ideoloji mi sence?
Tarihçi Şükrü Hanioğlu,on yıla yakın "Atatürk'ü tarihselleşmek" gerek diye yazdı,söyledi ama bu yapılamadı,günlük siyasi hayatın bir parçası halinde ne yazık ki "araçsallaştırıldı" ki bu tarihi bir hataydı.Aynı durum A.Hamitte de var.Övüldü övüldü ama M.Akif'in "Yıldızdaki Baykuş" şiiri de neredeyse unutuldu,unutturuldu.Geçmişi böyle anlamlı ve anlaşılır kılamayız.Çünkü tarihin işi yargılamak değil,anlamaktır diyen Marc Bloch'a kulak verelim yeter!Çünkü "geçmiş" bizim değişmeyen gerçeğimizdir,yorumlar değişse de "olgular" yerinde durmaktadır.
Murat Akın 28 Haziran 2019 00:05
Mantığın hatalı. Amerika’da, Norveç’te demokrasi vardı, cumhuriyetin ilk döneminde niye yoktu diye soruyorsun. O ülkelerin o zaman bile demokratik geçmişi vardı. Osmanlı’da demokrasi vardı da Atatürk mü askıya aldı? Abdülhamit’in birinci meşrutiyeti kaldırması demokrasiye geçiş için miydi. Demokrasiye geçiş uzun bir süreçtir.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 01:54
1
Evet, demokrasiye gecis uzun bir surectir. Ozellikle islam ulkelerinde cok uzun bir surectir. islam guncellestirilmezse de kiyamete kadar surer.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 07:04
1
Benim düşündüğümü yazmışsınız. Demokrasi, demokratik ortamda doğmuş büyümüş, demokrasi kültürü almış nesillerle yavaş yavaş gelişir. Turkiyede demokratik kültür sadece kentli nüfusta gelişti. Taşra hala biat kültüründe. O nedenle tek adam rejimine karşı kentliler gezide ayaklandı, 31 martta istanbulun kentli nüfusu %54 oy verdi. Kısacası demekrasi için kentli nüfus gerekir. Köylü nüfustan demokrasi çıkmaz.
KARAR OKURU 28 Haziran 2019 10:05
4
İkinci meşrutiyette, 1908'de geçmiştik demokrasiye. Sonra askerler, her zamanki askerliklerini yaptı ve 1913 darbesi ile demokrasinin yerine askeri diktatörlük kuruldu. 1950'ye kadar bekledik kalkması için. O da ABD sayesinde.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN