Back To Top
Allah adına ‘hakimiyet’ oluşturma

Allah adına ‘hakimiyet’ oluşturma

 - Son Güncelleme: 16.01.2019 Çarşamba 09:19
- A +

İslam-demokrasi tartışmalarında demokrasiye yapılan itirazların ana eksenini “hakimiyet” kavramı oluşturmaktadır. Geleneksel İslam siyaset doktrinine göre, hakimiyet Allah’ındır ve kanun koyucu da O dur. Bu anlayışın bize tarif ettiği siyaset teorisi, teokrasidir. Dolayısıyla yöneticiler Tanrı adına O’ndan alınan güçle devleti yönetirler. Oysa Tanrı adına değil, ümmetten alınan yetkiyle ümmetin yönetimi esas olmalıdır. İdeal İslam toplumunda egemenliğin halka ait olması esastır.

Hakimiyet kavramının daha sağlıklı bir şekilde anlaşılabilmesi için meseleye  Prof. Dr. Ali Bardakoğlu Hoca’nın şu tespitiyle başlamakta yarar var: “Literatürde sıkça tekrarlanan ve naslardan atıfları da bulunan ‘hakimiyetin Allan’a ait olması’ esası, itikadi bir ilkeyi ve bunun uzantısı kozmolojik bir vakıayı ifade ettiği gibi, ‘hakiki kanun koyucunun (şari) Allah olduğu’ fikri de siyasal iktidarın mutlak otoritesini hukukun temel ilkeleriyle sınırlandırmayı ve yasamaya normatif bir güvence, yönetime ahlaki bir sorumluluk getirmeyi hedefler.”

***

İslam’da bir ruhban yapısının olmadığı dikkate alındığında, Allah’la insan arasında bir otoritenin varlığından söz edilemez. Yani hiçbir kişi ya da kurum, siyasal alanda Allah’ın egemenliğinin temsilcisi olduğunu iddia ederek ümmet üzerinde keyfi bir otorite tesis edemez.

İslam toplumlarının yaşadığı tarihsel tecrübelere bakarak söylemek gerekirse, yüzyıllar içinde farklı yönetim modelleri ortaya çıkmıştır ancak bunların hiçbirisini din referanslı bir devlet olarak tanımlamak doğru değildir. Çünkü gerek Kur’an’da, gerekse Hz. Peygamberin sünnetinde devletin doğasına ilişkin bir tanım bulunmamaktadır. Dolayısıyla oluşan devlet yapıları, doğal olarak her dönemin toplumsal, siyasi ve ekonomik şartlarına uygun hükümet biçimleri olarak ortaya çıkmıştır.

Maalesef İslam toplumlarında din-siyaset ilişkisi Kur’an’ın evrensel mesajı çerçevesinde değil, geleneksel İslam kültürünün telkin ettiği bir çizgide geliştiği için ‘hakimiyet’ kavramı üzerinden teokratik devlet modelleri üretilmiştir.

Müslüman dünyada demokrasiye karşı gelişen reddiyeci tavrın temelinde de bu anlayış yatmaktadır. Çünkü Kur’an’ın mesajı geleneksel İslam kültürü esas alınarak yorumlanmıştır, bu yüzden de Müslüman gelenek halk egemenliğine yabancıdır.

Siyasi hakimiyetin insana/halka ait olamayacağını ileri sürenler genellikle, “Kim Allah’ın indirdiği hükümlere göre hükmetmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.(Maide:45) ayetini delil olarak göstermektedirler. Oysa Kur’an’da zikredilen pek çok ayetten anlıyoruz ki, Allah’ın yöneticilerden istediği adalet ve hakkaniyetli yönetimdir. Hükmetme gücü olmayanlardan ‘adaletli davranma’ istenmeyeceğine göre, Allah siyasi egemenlik hakkını insanlara vermiştir ve onlardan adaletli davranmalarını istemektedir.

***

“Kur’an’a Yabancılaşma Süreci” kitabında Kur’an’da geçen ‘mülk’ kelimesine ‘hakimiyet’ ve ‘hüküm’ anlamı vererek, egemenliğin yalnızca Allah’a ait olduğunu düşünenlerin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Ali Akbulut şöyle diyor: “Söz konusu kavramı Mutlak egemenlik anlamında değil de siyasi egemenliğe tahsis edersek, bu durumda insanları idare eden ve yöneten Allah olur ki Kur’an’ın diğer ayetleriyle, hatta bizzat geliş gerekçesiyle çelişir. Hiçbir insanın, Kur’an’ın bir ayetini diğer ayetine aykırı olacak şekilde anlama, yorumlama hakkı ve yetkisi yoktur.”

İslam toplumlarındaki bir başka sorunlu yaklaşım da halk egemenliğine dayalı bir sistemin, insanı insana kul edeceği gibi yanlış bir kanaatin oluşmasıdır. Oysa tam aksine bireyin özgür iradesine dayalı olan demokratik sistem, insanı yöneticinin kulu olarak değil, özgür ve sorumlu bir varlık olarak tanımlar. Şu bir gerçek ki Müslüman dünyadaki radikaller de, laikler de, sosyalistler de esas itibariyle demokrasiye karşıdırlar, çünkü hepsinin içine doğduğu ve beslendiği kaynak, geleneksel İslam kültürüdür.

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 17 Ocak 2019 13:04
“Lekum dînikum ve liyedîn”...
Ömer Faruk 16 Ocak 2019 20:46
Sizin din tarafında durup dindışı yorumlarınızdan gına geldi artık. Neymiş: 1)"Allah adına hakimiyet davasında olanlar varmış"(doğru olanlar olmuş) Fakat bu hatadan devletin kanunlarından dini referansları çıkarmayı /dışlamayı nasıl beceriyorsunuz. 2)"İslam toplumlarına bakacak olursak",.."ancak bunların hiçbirisini din referanslı bir devlet olarak tanımlamak doğru değildir." Yani referansını İslamdan alan hiç bir devleti olmamış şimdiye kadar, öylemi.!?! Ciddi ciddi yazacaktım ama baktım ki gerek yok.Yalnız şunu söyleyebilirim şu değerlen
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 19:43
Buradan Yüce Allah'ın şeriatını savunanlara soruyorum;öncelikle siz kendiniz Allah'ın buyruklarına ne kadar uydunuz?Parti kıyağıyla işlere girerken,torpile eyvallah derken,çalınan kpss sorularıyla geleceği çalınan ya da sınavı başarıyla geçip de mülakatta sizden olmadığı için alınmayan diğer gençler için sesinizi çıkarmadığınızda,dini kurslardaki çocuklar tecavüze uğradığında ve bunun gibi pek çok haksızlığa gözünüzü yumduğunuzda, "birleştirin, ayırmayın" diyen Allah iken ötekileştirdiğinizde ne kadar Allah'a uydunuz ki şeriatı hak e
Muhtefi. .. 16 Ocak 2019 18:59
İNSİYATOR. ...tabelam bugun baktım cook yogun MERAKLI arkadaş tarafından kullanılmaktadır. Hayirli Olsun arkadaşa. .:))).artık kullanmayacağım. !!!...***Tabelamız Muhtefi olarak degismistir*** ..:))..Hakimiyet evet pek severiz. Ademoglu olarak....ilk önce Kendimize (nefsimize) HAKİM olursak. Çok söze gerek kalmayacak sanırım. .yoksa sen onu dedin, o bunu dedi, en doğrusu benim sözüm vb sonu yok..acizane..
657 li 16 Ocak 2019 18:33
Arkadaşlar kafalarımız karışık belli! Demokrasi ve Cumhuriyet nedir,neden araştırmıyoruz?İnsanlar kıllık olsun diye mi yönetilen yöneten ilişkileri,kural ve kurumlarını icad etmiş.Sultanlık, hanedanlık,krallık,neden demokrasi ve cumhuri yönetimden iyi miş! Avrupalılar demokrasi ile daha huzurlu iken biz neden birbrimizi boğazlıyoruz!Biz narsist, psikopat, mazoşistmiyiz?
KARAR OKURU 17 Ocak 2019 06:35
3
avrupanın huzurlu olduğunu nerenizden uyduruyorsunuz acaba. orda olanları saysak bizdekiler çocuk masalı kalır. tutturmuşsunuz bir avrupa. adamların tren tünelleri kestikleri siyahilerin kemikleriyle dolu. malcom x okuyun kimmiş neymiş ne yaşamış
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 18:33
Sahibu'z zamanların, gavs-ı azamların, şeyh-i ekberlerin, kutupların, aktapların sürüsüne bereket, bin küsur yıldır. Sonra da bizde ruhban yoktur, öyle mi ? Hadi şeyhinin dininden (Din yorumundan) çıksın bakalım bir mürit. Oylum oylum, fidan boylum...
Halil 16 Ocak 2019 18:32
Yine karıştırıcı bir yazı.Hırpalayın birbirinizi...
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 17:32
Mehmet Bey, yorumlara bakıyorum da boşa nefes tüketiyorsunuz. Taassubun olduğu yerde gelişim olmaz. Onlar hallerinden memnun. Olan bizim gibi islamiyetin fikir özgürlüğü, aklını kullanmak, kula kulluk yapmamak (şeyhler,mollalar gibi), ilim, bilim, ateiste dahi aynı adalet gibi kavramları kapsadığına inanmazl ar.
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 20:11
1
Ne lutuf, "ateiste dahi"...
KARAR OKURU 17 Ocak 2019 13:18
0
20:11- 'Ateist'e dahi' sözü ateistleri aşağılayan, ötekileştiren bir sıfat olmuş. Haklısınız, çok özür dilerim. Kendisini dindar olarak niteleyenlerin gözüyle 'ateist'e dahi' demek istemiştim, kinayeli olarak, onların gözünde dinsiz olanlar 2. sınıf insan oldukları için. Ama söz yerini bulmadı, densizlik oldu. Tüm ateist okurlardan tekrar özür dilerim.
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 17:30
yorumlara bakıyorum da içler acısı bir çırpınış hâli var. bari birisi de şeriatle yönetilen bir islâm ülkesi ya da islâmi cemaat örneği gösterebilseler dedikleri gibi 'huzur ve güven' içinde olan. kaldı ki bu yorumları yapanlar huzur içinde değil ki başkalarına huzur versinler.
Insiyator... 16 Ocak 2019 17:09
Cok gizel bir yazi. Karanligin ortasinda parlamak boyle birsey olsa gerek. Bazilari isikta rahatsiz oluyor ama isik yol gostericidir.
İnsiyator. .. 16 Ocak 2019 16:32
Çok çok yerinde bir tesbit ; yazılarınızı beğenerek okuyorum, sizin gibi toplumu aydınlatacak yazılara gerçekten çok ihtiyaç var
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 16:07
İslamda ruhban sınıfı yoktur. Parayla günah çıkarılmaz. Devlet reisi aforoz adı altında azledilemez. Yani Allah adına kimse hakimiyet tesisi etmez. Ancak Allah'ın hakimiyetine teslim olmak istemeyenler böyle çarpık cümleler kurar...
musto 16 Ocak 2019 16:01
Bazı islamcı yöneticiler cennete bakiye bırakmıyorlar bu fırsat elimize ya geçer ya geçmez en iyisi cennetin alasını bu dünya da yaşayalım bize inanan biat edenler bayrak sallayanlar da bu dünyada imkanlar kısıtlı öbür tarafta yeterli imkanımız var.
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 15:51
Hz. Peygamberin İslam'a davet ettiği kabileler "Biz senin Allah'ını ve onun elçisi olduğunu kabul edelim. Ama sen de bizim geleneklerimize ve putlarımıza karışma" diyorlardı. Bazıları da "Müslüman olur, seni destekleriz ancak bir şartla: Galip gelirsek senden sonra Müslümanların lideri bizlerden olmasını kabul edersen" diyorlardı. Hz. Peygamber "bu Allah'ın takdiridir ona ben karışamam" diyerek hiç birisinin teklifini kabul etmedi. Allah'ın hakimiyetini kabul etmeyenlerle birlikte olmadı.
erol karaca 16 Ocak 2019 14:52
Hiçbir insanın, Kur’an’ın bir ayetini diğer ayetine aykırı olacak şekilde anlama, yorumlama hakkı ve yetkisi yoktur.” Prof Ali Akbulut. Boyle buyurmus. Bu cumle veya dusunce bicimi sorunlu degilmi? Insan bir seyi anladigi veya anlayabilidigi bicimde anlar, kavrar. Bunu hak veya yetki oldugu icin yapmaz.
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 21:20
0
Ben de bu cumleye takildim. Kuran'da birbirleriyle celisen ayetler var. Hem de cok sayida var. Ustelik acik secik celiskiler. Ayetleri yorumlamaya hakkimiz ve yetkimiz yokmus. Yani sen beyin ozurlusun. Sorgulama orda okudugun seyleri diyor. Bunu soyleyen de bir "Prof"mus ...Ben Kurani da Incili de okudum, hem de birkac kez. Okudukca dinden sogudum. Vicdanli insanlar icin Allah'a inanc yeterlidir. Dogruyu yanlisi bilmek icin peygamberlere, kutsal kitaplara, tarikatlara, sahte Proflara gerek yoktur.
KARAR OKURU 17 Ocak 2019 19:27
1
21.20, Dilediğin gibi inanmakta serbestsin. Seni zorlayan yok. Ayrıca yeni bir şey de değilsin.
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 13:58
Mehmet Bey, ne yazık ki genel okur kitlesi sizin ne demek istediğinizi anlayamıyor. Özgürlük ve adalet İslâm da esastır. Ama kendini muhafazakâr olarak tanımlayan kitle kendine özgürlük ve kendine adalet diyor sadece. Hapsihaneye adam yetiştiremiyoruz. Toplumun ruh sağlığı bozuldu. Korku var insanlarda.
İslamdaki Tanrı kavramı, insanların nasıl yaşayacağını çok açık bir şekilde tarif eder. Bunu için çaba sarf etmek Allah adına hakimiyet kurmak değil, Allah'ın hakimiyetine teslim olmaktır.
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 15:50
1
o kadar açık olsa 1400 yıldır tartışma olmaz. ben allah adına hareket ediyorum diyen herkesten koşarak kaçın. muhtemelen dolandırıcıdır.
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 20:39
0
Ben demogojiden bahsediyorum, farklı anlayışlardan değil. Futbolda ekoller vardır. Ama futbol el ile oynanır demek farklı görüş değildir.
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 13:16
Yorum(cu)larin cogu ne islami biliyor ne demokrasiyi nede bati'yi. Kafasindaki 3-5 kirinti onyargiyla yazara saygisiz bir uslupla veristiriyor. Boylece kendilerini psikolojik olarak belki rahatlabilirler ama hicbir sorunu cozemezler...
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 14:56
5
bu buyurgan tavır tamda batici,emperyal
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 15:00
5
siz İslami biliyormusunuz ?şeytan da biliyordu ama kendi nefsine hoş gelen kendi uydurduğu dine uydu
Yüksel dinçer 16 Ocak 2019 13:02
1400 yıllık geneleği bu güne montaj etmeye çalışmak müslüman ülkelerdeki kaosun devam etmesi demek biraz mantık biraz sorgulama çokmu zor
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 14:42
1
ne yani şeytanın yaraticisina isyani temsilen ve niche nin "tanriyi öldürdünüz"serzenisleriyle bugüne kadar gelen isyan mi guncel
engineer 16 Ocak 2019 17:37
2
kelimenin doğrusu, genelek değil gelenekdiğer yandan Allah cc nün dinine gelenek demek Allah cc nün gazabına muhatap olmak demek, bilmem ağnadınızmı?
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 12:40
Okur yorumlarının çoğu ürkütücü geldi . Acaba nüfusumuzun ne kadarı bu görüşleri paylaşıyor? Gelecek için, özellikle gençlerimiz için karanlık günler mi bekliyor bizi, bilemedim.
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 14:32
0
10binde 1. Sen rahat ol
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 16:08
1
14.32, Güncel dediğin nedir ki? Yarın ona da tarihsel diyeceksin.
abdullah 16 Ocak 2019 19:32
0
bence yüzde 11. onlara da eyalet lazım.
Allah razı olsun.Dört halife reisicumhur idiler.Ama isim ve resimden ibaret değil. " Allah' ın indirdiğiyle hükmetmek demek' Allah' ın indirdiğini kalben tasdik etmemektir.Metin kesin olduğu gibi delil de metne kesin olarak delalet etmeli"(b.s.Nursi ra).
musto 16 Ocak 2019 12:14
90 yıllar Batman da tanıdığım gençlerin bir çoğu hizbullah cı olmuşlardı karşılarında marksist pkk lılar vardı bir birlerini kırıp geçirdiler bunlarla mantıklı konuşma yapmak mümkün olmadı anında karar verdiler katlin vacip hizbullah allahın askeriyiz karşı gelmen mantıklı konuşman mümkün değil netice çoğu DGM leri tanımadı müebbet ceza aldılar
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 11:09
Yüzyıldır ,yazarin bahsettiği batı sistemleri fiziki,ekonomik, kültürel ve dinsel(hayat tarzları) islam dünyasını tasallut altına almıştır.ve heryerde gözyaşı,kan sefalet adaletsizlik fakirlik sebebi olarak Batı'nın adamligini yapan mutlu azınlık eliyle batı adına ve baskı ile yapanlar i görmekteyiz.Bu topraklarin değerleri ile g.muslim halk bile adalet,huzur ve zenginlik içinde batıya karşı durması ve insanlık için model olmasına izin vermediler ve yıktılar, işgal ettiler.yazar da çıkmış bu eli kanlı Batı'nın sistemlerini çıkış olarak sunuyor
Halk tan Biri ! 16 Ocak 2019 15:08
0
Günümüzde trolleşmeyen , kendini bie cemaate ayit bulmayan her müslüman bir çikiş yolu ariyor! Bu muhafazakar iktidar sayesinde kendi menfaatleri için dinin ne kadar süistimal edilebileceğini gördü basiret sahibi müslümanlar!
Bir Not: 16 Ocak 2019 16:56
0
Daha iyisini muslumanlar sunamadigi icin olabilirmi?
black eagle 16 Ocak 2019 11:00
siz nasıl islamcısınız? ben islamcı falan olmadığım halde hakimiyet kayıtsız şartsız ALLAH celle celalüh hazretlerinindir diyorum
Karar Okuru 16 Ocak 2019 15:13
0
Ilginç !!
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 10:25
yazara sormak gerekir, Osmanlı'nın yıkılışına kadar insanlar(islam dunyasi tabiki ve g.muslim teb'asi) adalet ve huzur içinde değil de Batı'nın fiziki, kültürel ve dinsel(hayat tarzı) işgali ile mi adaleti,huzuru buldu.Tamda musteşrikce ve efendisine aşık köle misali hastalıklı yazarın ki....ha yazar şunu diyorsa Batı'nın işgali ile oluşmuş din anlayışlarının batı mudahelesiyle artık kendi özünü kaybettiğini, içi boşaltıldığını yani sahih dinin operasyonel şekilde yozlastirildigini söylüyorsa sorun yok..ama yine suclu olarak batı ve batı adına
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 09:56
Tebrik ediyorum ...Saygı değer üstadım.Bir öneri ; Hristiyan teolog Agistinusun 426 da kaleme aldığı TANRI DEVLETİ de bu ilk ateşleyici fikri ve arkadan gelen MÜLK kavramı PATRİARKA VE KRALLARIN DOĞAL İKTİDARI ROBERT FİLMER /BKZ:KEMAL GÖZLER harika bir çalışması
METİN P. 16 Ocak 2019 09:38
AK PARTİNİN İSLAMİ DAVAYA ZARAR VERDİĞİ BİR GERÇEKTİR.BUNUN İHTİYARİ VEYA GAYRİ İHTİYARİ KONJÖKTÜRÜN ZORLAMASI VEYA DEĞİL ZAMAN GÖSTERECEK.ÖZELLİKLE AİLE İLE İLGİLİ KONULARDA ÇOK ZARARLI BAZI KANUNLARIN GEÇTİĞİNİ AŞAĞI YUKARI HEPİMİZ BİLİYORUZ.ANCAK ONUN YERİNE GEÇECEK BİR ALTERNATİF HENÜZ ORTADA YOK.SAADET PARTİSİ DİYECEKTİM ANCAK O DA ÇAĞIN GERÇEKLERİNDEN UZAK BİR SİYASET GÜTTÜĞÜ İÇİN BUNU BAŞARAMAZ.AK PARTİ YA BİZİ VE KENDNİ İSLAH EDECEK YA DA BUNU GERÇEKLEŞTİRECEK KADROLARA YÖNETİMİ TERKEDİP GİDECEK.BAŞKA ŞANSI
METİN P. 16 Ocak 2019 09:31
ALLAHIN HAKİMİYETİ MUTLAKTIR.HEM KOZMOLOJİK,HEM MAKRO HEM DE MİKRO DÜZEYDE VE HEM DE DEVLET HAKİMİYETİ ANLAMIHDADIR.İSLAMİ İLKELERİ GÖZARDI EDEREK SADECE FANİ KULLARIN PARMAK İNDİRİP KALDIRMASIYLA ALLAHIN MURADI GERÇEKLEŞMİŞ OLMAZ.İSLAMIN DEVLET VE YÖNETİMLE İLGİLİ KAİDELERİ MÜSLÜMANLARIN HAKİMİYETİ OLMADAN GERÇEKLEŞMEZ.İŞTE ALLAHIN HAKİM VEYA HAKEM OLMASININ ANLAMI BUDUR.MÜSLÜMANLARIN ELİYLE ALLAH İKTİDARINI İSLAM HÜKÜMETİYLE GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLUYOR.
engineer 16 Ocak 2019 11:57
1
Metin.p , baban canına rahmet olsun, sn yazarın da aklı senin kadar çalışıyor olsaydı bu tespiti yapardı, yok eğer aklı erdiği halde meseleyi çarpıtıyorsa kendisini yani sn ocaktanı Allah'a havale ediyorum, Allah cc nün Kurandaki temel kıstasları yerine ab muktesebatını alanlar ve onlara itibar edenler, bu yolla,Müslüman Türk milletini ifsadedenelere yazıklarolsun,hesap var azap var,Milletimizi ve Dinimizi ifsadedenlerin hesapları çetindir vesselam.
Yüksel dinçer 16 Ocak 2019 13:09
1
allahın hikimiyetini kim kullanıyor kendisimi müdahale ediyor yoksa kafasına göre yönetim biçimlerini yaratan insan faktörü'mü?getirin yüz tane alim denilen kişileri hiç bir konuda anlaşamaz
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 08:51
Ah kardeş bu islam seni ne çok üzmüş kalk git brüksel e tapda rahatla hatta gelme demokrasi demokrasi yaşayıp gidersin
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 13:34
4
Çok yerinde bir cevap.
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 08:47
Hah tamam yıne yeniden islâm suçlu saçmalığı anlaşılan ocaktan seni de kafalamus eee üzüm uzume baka baka kararır
Hz. Muhammed insanlara, panayır, panayır dolaşarak, zorda kaldığında göç ederek, icap ettiğinde savaşarak "Allah birliğini ve benim Allah'ın elçisi olduğumu kabul edin, kurtulun" dedi. Şimdi sen diyorsun? İnsanların kurtulması için buna gerek yok mu diyorsun?
Insiyator... 16 Ocak 2019 11:00
2
Allah insanlari kurtarmak icin savastirmaz. Allah kanunlari sadece dogada var.
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 11:17
2
Yahu sizin dediğiniz Müslüman olmanın şartı; Allah'ın birliğini ve Peygamberi kabul etmek. Ne alakası var Mehmet Bey'in yazdığıyla? İslam'da Allah adına kimsenin yönetemeyeceğini, Allah ile kul arasına giremeyeceğini, Kur'an'da devlet yönetimiyle ilgili bir farz bulunmadığı, ümmetin kendi liderlerini kendileri seçebileceğini, özetle İslam'ın sanıldığı gibi demokrasi ile ters düşmediğini açıklıyor yani. İnşallah anlamışsınızdır şimdi.
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 14:49
3
@ 11.17, Sen biraz Allah'a kul olamanın Hz. Muhammed'e ümmet olmanın ne demek olduğunu araştır. @ 11.00, İslam, Hz. Peygamberin getirdiği dindir. Hz. Peygamber de İslam için savaşmıştır. Kur'an Tabiat Bilgisi Kitabı değildir.
Ocaktan, bırak dolambaçlı yolları... Doğru ve yanlış, Kur'an'a göre belirlensin mi belirlenmesin mi? Açık açık söyle. Herkes rahat etsin. Herkesin doğrusu başka. Kimin doğrusunun peşindesin. Batılıya göre insan cinsel mevzuda nerde, ne zaman, nasıl ve kimi tercih edeceğine özgürdür. Yani bildiğin hayvanlarla eşdeğerdir. İslam ise buna bir takım kurallar getirmiştir. Sana göre gelişmiş Batılı gibi mi davranmalıyız, İslam'a göre mi?..
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 10:15
1
Nasıl Kur'ana göre belirlensin bir zahmet izah edermisin kardeşim.Örnek olay üzerinden anlatırmısın.Bizi yöneteni nasıl,neye göre,niçin,kim belirleyecek? Allah bunla ilgili şöyle şöyle olacak dediği ayet hangisi.Yuvarlak ,muğlak kelimeye sarmadan lütfen anlatır mısın? Ciddi soruyorum.
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 15:00
1
10.15, Ben de ciddiye alarak cevap veriyorum. İslam, sitemin ne olacağından çok neye göre işleyeceğine bakar. Krallık, Sultanlık ya da Demokrasi fark etmez. Yönetimin hangi değerleri esas alacağı mühimdir. Doğru ve yanlış hangi değerler sistemine göre belirlenecek. Tanrıya göre mi, seküler görüşe göre mi? Mesele budur. Bir grup böyle bir Tanrı yoktur diyor, bir grup Tanrı vardır ama böyle bir hakkı yoktur diyor. Bir grup biraz daha yumuşatıp Tanrı sizin sandığınız gibi bu işlere karışmaz diyor. Ama Kur'an'a ve sünnete baktığımızda her işimizi bel
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 07:33
islamcılar 20 sene öncesine kadar demokrasite tagut derlerdi şeytan derlerdi akp ikdidara gelince aynı islamcılar cici demokrasi demeye başladılar. tipik emevi idolojisi islamcılık yok olmaya mahkumdur ve son kullanma tarihi çoktan geçti
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 08:01
8
Bak bu da başka bir tip... İslamcılar demokrat oldu diyor... Ocaktan İslamcılardan demokrat olmaz diyor...
müslüman 16 Ocak 2019 08:36
14
demokrasi şirktir. akpnin islamla uzaktan yakından alakası yoktur. islam kıyamete kadar var olacaktır. cılarını cularını bilmem.
karar okuru 16 Ocak 2019 09:14
1
ben demokrat oldular demedim demokrasiyi kullanıp takkiyye yapıp her türlü dalavereyi çevirdiklerini yazdım siyasal islamcılardan demokrat bile olma anca güce tapan hegemonik bir saltanatçıkıl olur
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 07:32
Yüce ALLAH bize dünyada ne yapmamız gerektiğini en güzel şekilde anlatmış tamam insanlar oy kullansınlar seçim yapılsın ama bir hırsız 30 tane hırsızlık yapabiliyor veya yüzlerce kadın öldürülüyor şimdi hırsızın kolu kesilse kadın öldürene kısas uygulansa bakalım kaç hırsızlık olacak kaç kadın öldürülecek adam 500 promil alkol alacak insanı arabasıyla ezecek sonrada üç beş ay yatmadan sokakta gezecek hele zenginse hiç yatmayacak oh ne güzel istanbul bunlara çözümleriniz ne bunlarıda yazarsanız iyi olur bilgileniriz
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 11:27
2
Kardeşim, Suudi Arabistan şeriatla yönetilen bir ülke. Ülkenin bazı ileri gelenleri gözümüzün içine baka baka cinayet işliyor ve cesedi kaybediyor. Şeriat gelse dahi, şeriatın, gücü elinde bulundurana göre eğilip bükülmeyeceğinin teminatı var mı? Şeriat geldi denince, adil yönetici geleceğini de garanti edebilir misin?
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 13:06
1
haklısın valla. halbuki hırsız bir yöneticimiz olsaydı ve babadan oğula da yöneticilik baki kalsaydı, hırsızlık yapmasına gerek kalmaz, böylece kuranın hükmü uygulanmış olurdu. müthiş bir buluş. tebrik ederim. pardon! ilkokulu bitirmiş miydiniz?
Allah"..Onların işleri aralarında şura iledir. "(Şura/38),"..onlara yumuşak davran,işlerinizde istişare et.."(Ali Imran/159), Ayetleri ile (elbette öyledir)"..hakimiyet Allah'ındır" gerçeğini bilerek,bilmeyerek karıştıran bizleriz.Kendi işlerimizi aramızda nasıl istişare edip,Allah'ın hakimiyetine zarar vermemeyi Peygamber (sav) göstermiş.Dikkat edin, polemik demogoji yapanlar aklı kıt ve üç kağıtçı uyanıklardır. Uhud öncesi sahabe ile istişare eden resulallah Allah'ın hakimiyetine zarar mı vermiş oluyor!
Anladık, devlet yönetiminde Allah rızasının gözetilmesi sizi rahatsız ediyor.
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 08:37
13
hakkaten yazı yazmıyorlar beyin yıkıyorlar sanki
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 13:08
1
eksik anlamışın. Allah rızası için rüşvet, zulüm, haksızlık ocaktanı rahatsız ediyor. şahsen beni de rahatsız ediyor ama anladığım kadarıyla sende mide epey geniş. Allah rızası için yenilen her nane mübahtır sana göre.
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 20:35
0
sen hiç anlamamışsın. senni ve savunduğun yazarın oy verdiği partiye bi kere bile oy vermedim ben. kim geniş kim dar görücez ötede
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 01:41
Islam ulkelerinde demokrasi, insan haklari, hukuk devleti kurulamaz. Islam guncellesememis bir din cunku. Kuran, incil'de oldugu gibi, yaman celiskilerle doludur ama Allah'in kanunu insanlarin yazdigi kanunlardan daha onemlidir demek, seriat demektir. Bunda bir celiski yok.
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 08:04
8
1.41, Bu görüşü bize yabancı değil. Bu görüşü Ebucehilden beri tanırız.
kerem keremcan 16 Ocak 2019 01:28
Yazar İslamı bırakıp,Yunan paganizminin eseri demokrasiye geçmiş ona "leküm dinüküm veliyedin" demek lazım
KARAR OKURU 16 Ocak 2019 01:17
Aslında hafta içi caz sohbeti daha iyi giderdi. Nasıl olsa İslam da caz da hobiniz. Ha hafta içi ha hafta sonu.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN