Back To Top
Gelecek nesiller bugünün dindarlarını nasıl görecek

Gelecek nesiller bugünün dindarlarını nasıl görecek

 - Son Güncelleme: 14.09.2018 Cuma 18:37
- A +

Bütün insanlık tarihini dikkatli bir gözle incelediğimizde dinin insanların hayatında çok önemli bir yeri olduğunu görürüz. İnsanoğlunun hayat yolculuğunda farklı inanış biçimleri, farklı hayat tarzları, farklı kimlikler ortaya çıkmış ama özünde bir din olgusu hep var olmuştur. Kuşkusuz insanlar sadece maddi görüntüleri olarak değil, bilgi, kültür ve duygusal özellikleri itibariyle de farklı yaratılıştadırlar.

Zaman zaman insanlar kadim dinlerin dışında başka inanış biçimlerini, hatta sapkın inançları da tercih etmişlerdir. Ama bütün bunlar insanların kendi özgür iradeleriyle tercih ettiği yollardır. Zaten Allah da doğruyu ve yanlışı tercih etmeyi insanın iradesine bırakmıştır. Eğer murat etseydi bütün insanları tek bir din üzere yaratabilirdi. Nitekim Yunus suresindeki 7. Ayet bu konuda zihinlerimizi aydınlatmaktadır: “Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündeki insanların hepsi iman ederdi. Yoksa sen inanmaları için insanlara zor mu kullanacaksın?”

Bu ayet açık bir özgürlük manifestosu niteliğindedir. İnsanın din gibi hayati bir tercih konusunda böylesine özgür bırakılması, Tanrının insanın özgür iradesine verdiği önemi göstermesi açısından son derece önemlidir.

***

İslam’ın nasıl bir rahmet dini olduğunun anlaşılması açısından Yunus suresindeki şu ayetin meali de önemli hikmetler içermektedir: “Her biriniz için ayrı şeriat, yol ve yöntem verdik. Şayet Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı, fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır.” Anlıyoruz ki insanların hayat tarzlarındaki farklılıklar, farklı hukuki ve toplumsal yapılar ilahi hikmetin kapsamı dahilindedir.

Zaten Hz. Peygamberin Medine’de farklı din mensuplarıyla yaptığı “Medine sözleşmesi”nin içeriği de İslam’ın dini özgürlükleri ve çoğulculuğu esas aldığını gösteren önemli bir vesika niteliği taşımaktadır.

Hal böyleyken, günümüz İslam dünyasında bazı kesimlerin kimliklerini, aidiyetlerini adeta bir öfke dili üzerinden tanımlayarak kendi dışındakileri ötekileştirmeleri, dinin barış ve hoşgörü ruhuyla örtüşmediği muhakkak. Oysa biliyoruz ki Kur’an ve Hz. Peygamber dindarlığı kişinin rabbiyle, kendisiyle ve çevresiyle barış içinde yaşamak olarak tanımlamaktadır.

Maalesef Müslümanlar, günümüz İslam toplumlarındaki adaletsizlikleri, insan hakları ihlallerini, kadın ve çocuk hakları konusundaki yetersizlikleri, liyakati önemsemeyen, hakka-hukuka riayet etmeyen yönetim anlayışlarını sorgulamak yerine, kendi dışındaki dünyayı suçlayarak rahatlama yolunu seçmişlerdir.

Ne yazık ki Müslümanların kendi sorunlarıyla yüzleşmekten kaçarak muhayyel düşmanlar yaratmaları, özellikle gelecek nesiller adına endişe verici bir tablo oluşturmaktadır.

Bir an için günümüz İslam dünyasının perişan halini veri olarak alıp, gelecek nesillerin günümüz Müslümanlarını nasıl değerlendireceğini tahayyül edelim.

Herhalde şöyle diyeceklerdir: Geçmişteki Müslümanlar nasıl bir dine inanıyorlardı ki, yaşadıkları toplumlarda İslam’ın temel ilkelerinden birisi olan adaleti tesis edememişler, insanın varoluşunun temelini oluşturan özgürlüğü önemsememişler, insanların hakkını-hukukunu koruyacak bir yargı sistemi kuramamışlar, liyakati esas alıp emaneti ehline teslim etmemişmişler, merhamet ve hakkaniyete dayalı bir sistem oluşturamamışlar.

***

Açıkça itiraf etmek gerekiyor ki, gelecek nesillere böylesine karanlık bir fotoğraf bırakıyoruz. Sadece gelecek değil elbette, gümümüzün genç nesilleri de bu yüzü oldukça kirlenmiş fotoğraf karşısında derin bir tereddüt içerisindedirler. Unutmayalım, son dönemde yaşanan deizm tartışmalarının temelinde de bu negatif görüntü yatmaktadır. Muhtemelen zihni anlamda tereddütler yaşayan genç nesiller şöyle düşünüyorlardır; ya bu Müslümanların yaşadığı dinde bir nakısa var (haşa, İslam’da nakısa olamaz), ya da Müslümanlar Allah’ın dinine gerçekten inanmıyorlar...

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 15 Eylül 2018 16:18
Müslümanın olduğu yerde hak, hukuk ,adalet ,HAKLININ YANINDA,HAKSIZIN karşısında hukukun üSTüNLüğü, LİYAKAT,İNSANLAR ARASINDA ADALET 'le hüküm vermek emir niteliğindedir.BİR MÜSLÜMAN DÜNYANIN SIGORTASIDIR.Ama o müslümanı bulmak GÜNÜMÜZDE çok zor Kâğıt üzerinde müslüman çok .Allah'ın emrettiği şekilde müslüman bulmak işin zorluğu.Münafıklar ve inkârcıların cehennemde bir araya GETİRİLECEĞİNİ Kur'an Nisa ayet 140 da haber veriyor
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 23:37
Avrupa birliğine üye 28 ülkeden herhangi birine gidip yaşamak ister miydiniz veya 58 İslam devletinden herhangi birinde yaşamak ister miydiniz
KARAR OKURU 15 Eylül 2018 20:49
0
Bu, ayakları yere basmayan bir ergen sorusu. Ülkemin insanıyla birlikte yaşamayı tercih ederim. AB ülkelerinden hiç birinde yaşamak istemem. Başka kültürle ünsiyet çok zor bir iştir. Ömür buna değecek kadar uzun değil. Batıcılarımız bile Batıda yaşarken aynı şeyleri düşünmüştür. Kendi halkını özlemiştir.
KARAR OKURU 15 Eylül 2018 22:23
1
İslamın hüküm sürdüğü,Allah'ın emirlerinin uygulandığı peygamberimiz devrinde neden müşrikler,inanmayanlar daraldıkları zaman hakem olarak peygamberimize başvuruyorlardı"BİR YAHUDİ İLE SÖZDE MÜSLÜMAN GÖZÜKEN İKİ YÜZLÜ MÜNAFIK ARALARINDAKİ BİR ANLAZMAZLIK YÜZÜNDEN İŞİN ÇÖZÜMÜ İÇİN YAHUDİ PEYGAMBERİMİZE,MÜNAFIK İSE YAHUDÏ BİLGİNİ KÂB BİN EŞREFE GİTMEK İSTİYOR TAM TERS ÇÜNKÜ YAHUDİ PEYGAMBERİMİZİN HAKKI HAKLIYA TESLİM EDER İNANCINDA MÜNAFIK İSE YALAN DOLAN HİLE İLE KÂB BİN EŞREFİ KANDIRIR KENDİSİNİ HAKLI ÇIKARIR UMUD
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 19:19
Gelecek nesiller eskiler ne iyiydi diyecek... Aynı bizim drdiğimiz gibi...
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 22:26
0
hangi eskiler?
KARAR OKURU 15 Eylül 2018 20:51
0
22:26, Mesela Atatürk gibi...
KARAR OKURU 16 Eylül 2018 12:45
0
Önceki yazının devamı Nihayet peygamberimize başvurulur yahudi haklı MÜNAFIK haksız derhal hak yerine getirilsin denir içeride razı olan MÜNAFIK dışarı çıkınca HAKKI yerine getirmeyeceğini söyler iş Hz.Ömer R.A a kadar gider.Durum anlatılır.Allah rasulünün vermiş olduğu hükme razı olmayanın ceza budur hükmünü gõren yahudi müslüman olur diğer aile etrafda işte Kur'an ADALETİ uygulandığı zaman müslümansa İNKÂRCILARDA bu adalet altında yaşamak isterler ÜLKEMİZE yıllar öncesi göç nedeniyle gelenler oldu rahat bir şekilde yaşamaktalar
Hasan özhan 14 Eylül 2018 15:49
Abdestli kapitalist.
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 14:54
Yazar, Müslümanların gerçek İslami hayattan uzaklaştığından bahsediyor, okurların çoğu "İslam kötülük üretir" diye anlıyor. Yani imam ne derse desin cemaat bildiğini okuyor.
MEHMET ŞİMŞEK 14 Eylül 2018 14:20
Mehmet Bey, ayetlerde ve numaralarında bir yanlışlık olmasın!Selamlar
İnsiyator. .. 14 Eylül 2018 13:58
Güzel bir analiz olmuş. Ben simdiden genc nesle dilimin döndüğü kadar söyleme değil eyleme bakın diyorum. Tam TİYATRO bugün dünya hali :)).gayri muslimde bizden çok farklı değil! ..Bizim İlahiyatcilar ise (istisna haric) vb bir milim toplumu yönlendirecek VİZYONA sahip değiller. ! Sadece atıp, tutuyorlar Genetik tarımda, İşçi haklarında, İnsan haklarında, sosyal adalette, tarihi analizde.hayvan hakları ,tabiat korumada, İlimde, fende YOKLAR. en uyaniklari Hadis ve Kuranı ayırıyor! Gizli EGOLARINI dayatiyor.Köle müşteri arıyor! !.:))..acizane.
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 12:26
Beleş ve zahmetsiz cennet için "ahiret şefaat acentası" (tarikat cemaat) peşinde koşan son derece naif ve ikiyüzlü toplum. Tavuk şinitzel gibi misir unu misali bol hurafeye bulanmış lop et şeklinde Şirk. Bu tür dindarlık hiç bir yere gidemez. Endülüjans toplumu. Dinler tarihi böyle rezaleti bir ortaçağ hristiyanlarin da gördü bir de 21. Yüzyıl Türkiye Müslümanlarında. Daha nasıl hatirlayacagiz yahu. Rezaletler asla unutulmaz.
Cem 14 Eylül 2018 23:20
0
Çok haklısın kardeşim. Bana kalırsa zamanında Hristiyan dünyasının yaşadığı Rönesans ve Reformun bir benzerini İslam dünyasının da yaşaması gerekir.
Bozoklu 14 Eylül 2018 12:14
Sadece dindarlar değil, din adamları ve ilahiyat mezunu görevlileri söyledikleriyle yaptıkları birbiriyle çelişen kişiler olarak görecek. Hele sosyal medyada hadis, ayet meali veya kıssa paylaşanlar var ya hiç birine kendileri riayet etmiyor alayı ikbal ve çıkar peşinde koşuyor. Bunlar yüzünden vaizlere, dindarlara, sakallılara şüpheyle bakmaya başladım.
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 12:44
3
Dindar olmayanlar melek mübarek...
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 15:01
0
12:44 dindar olmayanlar hiç olmazsa yaptıklarını din adına yaptıklarını iddia etmiyorlar
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 19:56
0
Doğru diyorsun, dinsize her şey serbest...
KARAR OKURU 20 Eylül 2018 10:02
0
Gerçek müslümanları bul onlarla dostluk kur .Arının yaptığı bal ile,insanın yaptığı bal farklıdır
KARAR OKURU 20 Eylül 2018 10:07
0
Bir şey din adına yapılıyorsa doğru olan yapılıyordur yanlış olmaz.Doğru ,dürüst olmak ,yalan söylememek,kul hakkı yememek,adaletli davranmak, komşularla ve insanlarla iyi geçinmek,çevreye zarar vermemek vs bunların hangileri yanlış
engineer 14 Eylül 2018 11:17
ey İslam neredesin şiiri :Garabetler içinde yüzüyor bütün millet/Garp sefalet ile tesis edilince hillet/Vatanda batar millette nüksederse zillet/Hayat kaynağımız islamiyet neredesin/Beşeri sistem dün çıktı bu gün oldu bayat/Leş gibi olmuş kokuyor ictimai hayat/İnsanlık ediyor daha da edecek feryat/Hak Nur-u şeriat islamiyet neredesin/Asırlardır kaybettik islamdaki ahlakı/Terakkiken halimiz tacil ettik helakı/Garba uydu mürtedler terk ettiler Hallakı/Nifaktır bizi yıkan ey islam neredesin/Bedirler uhudlar niğbolular kosovalar/Zaferle doğdu niceler kanla doldu ova
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 12:44
0
Evet zillet yükselince "vatan" da batıyor insana...
Serdar Çoban 14 Eylül 2018 10:33
Gelecek nesiller asıl sizi eleştirecek.
Takipci 14 Eylül 2018 09:50
400 milyon dolarlık hediye uçak Islam Alemi'ne hayirli uğurlu olsun.
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 10:24
0
amerikalıların "bedava öğlen yemeği diye birşey yoktur" gibisinden çok güzel bir lafı vardır. hiçbir şey bedelsiz, hiçbir şey karşılıksız değildir. hele hele uluslar arası ilişkilerde.
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 11:50
6
Hasetten çatlayanlar var.
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 14:57
3
10:24, Sen bayağı Amerikalı olmuşsun... Bu memlekette yemek ikram edilen kimseye "Tanrı misafiri" denir.
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 16:51
0
14:57 o lafın özünü anlayamıyorsan başka, anlıyor da demogoji yapıyorsan o da başka.
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 09:35
Duygularıma tercüman olmuşsunuz, müthiş bir yazı. Yüreğinize, aklınıza sağlık. Sizinle aynı düşünceler içinde olup, bu düşüncelerimi etrafımdaki insanlara da defalarca izah etmeme rağmen, değişen hiçbir şey olmamasından, Müslümanım diyenlerin adaletsizliğe, harama, rüşvete, yolsuzluğa, iftiraya duyarsızlığından, mazluma bile dinine, mezhebine, ırkına göre yardım eden ayrımcılığından, "dindar ve kindar" bir nesil yetiştirilmesini isteyenlere "din ile kin aynı cümlede bile olmamalı" diyemeyişlerinden, ötekileştirilenlere düşmanlıklarında
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 08:46
Şöyle etrafa bakınca gerçek anlamda evrensel İslam dinini (şahsım da dahil olmak üzere) pratik eden ne bir millet ne de bir devlet göremiyorum. Galiba 2. Seçenek çok daha akla yatkın gibi duruyor.
Ben 14 Eylül 2018 08:33
Dinin maalesef ahlaksızlığa zemin olarak kullanıldığı bir zamandan geçiyoruz. Böyle bir din anlayışı bu şekli ile yaşayamaz. Dolayısıyla dinde reform kaçınılmaz...
KARAR OKURU 20 Eylül 2018 11:31
0
Dinde reform değil insanlar kendilerini reform etmeliler.Dinde bir kusur yok. İNSANLAR dini yaşantıyı bıraktılar dinde olmayanları yaşamaya başladılar.inandığı gibi değil,yaşadığı gibi inandıkları için bu haldeyiz.DİNİN TEKRAR KENDİSİNE DÖNER,EMRETTİĞİ ŞEKİLDE YAŞAMAYA BAŞLARSAK PROPLEMLER ÇÖZÜLMÜŞ OLUR. BİR GÜNLÜĞÜNE YALAN BIRAKILSA DÜNYA BİR COK PROPLEMİNİ HEMEN ÇÖZMÜŞ OLACAK DENEMESİ ÜCRETSİZ
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 08:14
Hep bu anamuhalefet olcak cehape zihniyetinin yüzünden.!!!
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 05:19
Mehmet abi boş ver İslamı,dindarı mindarı..Müjdemi istim.Baba ve damat ,maliye,hazinden sonra Varlık Fonu yürütme yetkisine aldılar.Şimdi cihat ediyik Allah'sız dolarcı küffarla. Dün akşam doları yıktık.Böğün baktım doping hapı vermiş Allah'sız Dolarcılar geri 6.75 olarak karşımıza çıktı. faizi yükseltik gördün mü abim.Böye olunca millet kredi alamaz,üretim,yatırım durur.İşçi çıkarılır,Aş iş derdi tüh.Yahu abim millet ne derdinde siz nerelerdesiniz."Ağalar Bizle eğlenir" Mİ?
Kasim Özdemir 14 Eylül 2018 00:59
İslam barış ve huzur dinidir, diyen din satanlara kim müşteri olur? Demezler mi: hani sizde barış, hani sizde huzur?
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 01:30
1
Din satanlar öyle mi diyor?...
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 01:37
1
Saddam'ı devirmek için 1,5 milyon masumu öldürerek Irak'ı işgal eden Amerika, barış ve huzur devletidir.
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 10:31
0
01:37 amerika kendi vatandaşlarına bir refah devleti. islam ülkeleri ise kendi vatandaşlarına baskı ve zulümden başka birşey veremiyor.
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 11:58
1
Sütü bozuk Amerika dünyayı yakıp yıkıyor... Kendi vatandaşına huzur sağlıyor... Buna heves etmek neyin nesi...
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 15:10
0
11:58 herkes etrafında gücünün yettiğine kan ve göz yaşı getiriyor. biz suriyeye, iran ve suudi arabistan yemene, rusya kafkaslara ve orta doğuya, çin doğu türkistan ve tibete. zamanında rusya afganisanı , çin de vietnamı işgal etmişti. amerikanın gücü ise dünyanın her yerine yetiyor. yani bu konuda kimse masum değil. diğer ülkeler yapmadığından değil gücü yetmediğinden yapamıyor. onun için elmayla armutu karıştırma bence.
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 17:53
0
Siz İslamcılar her doğruyu eksik anlatıp, teflon gibi hiç nir mesuliyet üstlenmezsiniz. Evet ABD Irak’da onbinlerce Iraklı öldürdü. Ama 1,5 milyon insan Şii-Sünni kavgalarında yine Müslümanlar tarafından öldürüldü. Öyle lanetli bir ümmet haline geldik ki “birbirimizin ciğerini söküp yerken, zil takıp oynatabiliyoruz da. Çeçen soykırımcısı Putin, Uygur katili şi Çinping, zenci müslüman soykırımcısı ve tecavüzcüsü elBeşir hepsi kankamız oldu. Herkes oturup kendine şu soruyu sorsun : Son 30 yolda en çok müslümanı hangi din mensupları öldürd
KARAR OKURU 16 Eylül 2018 01:08
0
17:53, Bu coğrafyada Osmanlıdan sonra Müslümanları kimler yönetti. Bu Müslüman tipini hangi yönetimler yetiştirdi. Bunları es geçip vebali İslama yüklemek gevezelikten başka bir şey değil. Not: Birbirimizi öldürmekte Hıristiynanlrın eline su dökmeyiz. Dünya nüfusunun iki milyar olduğu ikinci dünya savaşında, 50 milyon Hıristiyan birbirini öldürmüştü. Hem de Rönesans'ın asırlarca aydınlattığı Avrupa'da...
KARAR OKURU 20 Eylül 2018 11:37
0
Din satanlara müşteri zaten olunmaz bu dine aykırı.DİNİN KENDİSİNE MÜŞTERİ OLMAK ZORUNDAYIZ.YANİ EMİRLERİNİ YERİNE GETIRMEK.DİN SATANLARA MÜŞTERİ OLURSAK DİNİN KENDİSİNE DEĞİL SATANA MÜŞTERİ OLDUĞUMUZ İÇİN HASTALIK BU ZATEN TEŞHİSİ YERİNDE KOYMAK LAZIM
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 00:59
Sayın Ocaktan haklısınız. Türkiye'de maalesef Batıcı, seküler, laik rejim; bir dönem, İslami hayatın önüne ciddi engeller çıkardı. İslam, bu yüzden aslından uzak yaşanır oldu.
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 05:32
0
Tabi canım... islamın ilk yıllarındaki o meşum ve zalim boykotlarin uygulamaların aynisi yapildı demi..o sahabiler ilk iktidar fırsatı verildiginde ayni bu zamanki islamcılar gibi davrandılar demi..tövbe haşa...bırakın bize zulmedildide bizde yanlış islami yaşadik mavalı ve mazeretlerini...neyi kınadınızsa misliyle aynini yaptiniz...
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 06:26
0
He gardaş, FETIH isterik! Sekulermiş... Hec tasa etme...
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 07:33
0
Hadi islamın turkiyedeki halini seküler laik rejimle açıkladın. Afganistandaki, suudi arabistandaki, irandaki v.s. ülkelerdeki halini nasıl açıklayacaksın. Hele hele kafa kesmeleri, insanları diri diri yakmayı kuranda yazıyor diye kadınların çocukların köle pazarlarında satılmasını nasıl açıklayacaksın.
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 08:48
0
Yukarıdaki makaleyi tekrar okumanızı öneririm. Muslumanlarin bugünkü durumdan dış etkenleri sucladiginida dönüp kendilerinin gerekleri yapmadığını yazıyor.
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 10:19
0
7.33, Saydığın ülkelerdeki durum Türkiyeden beterdir. Osmanlıdan sonrasını doğru anlamak lazım.
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 10:22
1
8.48, Türkiyede yapılanlardan bahsettim. Dış etkenlerden değil.
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 10:28
0
5.38, Erbakab ile Tayyipi karıştırmışsın
KARAR OKURU 14 Eylül 2018 00:18
Teşekkür ederim. Müslümanların hali budur. Güncel durumda müslümanların insanlığa verdiği katkı çok azdır. Biz dahil kendi milletine zulm eden toplulukların adi olmuş. Merhamet mi? Kimin umurunda. Ekonomimiz iyi olsun da.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN