Back To Top
‘İslam nizamı’ demokrasinin alternatifi değil

‘İslam nizamı’ demokrasinin alternatifi değil

 - Son Güncelleme: 08.11.2019 Cuma 08:51
- A +

Modern dönem Müslüman toplumlarında başta düşünce insanları olmak üzere farklı toplum katlarında yer alan insanlar İslam’la ilgili değerlendirmelerde bulunurken, zihinlerinde onları kolay yoldan cennete ulaştıracak adeta bir paket program tasarımı yaparlar. Bu paket programa göre; bütün ekonomik dertleri bitirecek bir “İslam ekonomisi” vardır, Kur’an’da en üstün teknolojiye işaret eden gizli bilgiler mevcuttur. Siyasetten eğitime, sağlıktan uluslararası ilişkilere kadar pek çok alanda Kur’an’da hazır reçeteler bulunmaktadır.

Zihin dünyasını ulvi hedeflere kilitleyen bu bakış açısı, maalesef iletişim ilişkilerinin bir tık ötemize taşındığı, teknolojik gelişmelerin tasavvurlarımızı aşan bir seviye kazandığı modern dünya karşısında çaresiz kaldıkça telaşla alternatif üretebilmek için hayali “İslam nizamı” oluşturma derdine düşmüştür.

Evet İslam bir rahmet dinidir ve hayatın her alanını kuşatan bir özelliğe sahiptir. Ancak bu dünyayı imar etmede, siyasi ve toplumsal hayatı tanzim etme konusunda Kur’an’ın hazır reçeteler sunduğu anlamına gelmemelidir. Din bireysel ve toplumsal hayatımıza ilişkin üst insani erdemleri belirler, bize ahlaki davranış bilinci kazandırır. Ama yaşanabilir bir dünya oluşturmada dinin tek muhatabı insandır, dolayısıyla dünya hayatını her yönüyle tanzim etme işi dinin görevi değildir.

Bu bağlamda, İslam’a bakış açımızı zenginleştireceğine, yaşadığımız dünyayı kavrama konusunda önümüzde yeni ufuklar açacağına inandığım Prof. Dr. Ali Bardakoğlu Hoca’nın KURAMER’den çıkan “İslam’ı Doğru Anlıyor muyuz?” adlı yeni kitabının altını özellikle çizmek istiyorum.

Son iki yüzyılda yaşanan mağduriyetlerin Müslümanları, “Batı’yı bütünüyle kuşatan ve bütün sorunları çözen bir dine sahip oldukları halde onu anlayamadıkları için geri kaldıkları” şeklinde bir kanaate sığındıklarına dikkat çeken Bardakoğlu Hoca, İslam dünyasında yaşanan söylem krizi konusunda şu tespiti yapıyor: “Dini doğrudan ilgilendirmeyen ve bireysel inisiyatifle çözülmesi gereken sorunları din alanına çekip onlara klasik dini bilgiler ışığında çözüm getirmeye çalıştılar ve İslam’ı günübirlik siyasetin ve güncel tartışmaların ortasına itmiş oldular. Dahası, ideolojik tutumunu keskinleştirip de sosyal ve siyasal hayatta, ekonomik ilişkilerde olumlu gördüğü her girişim ve beklentiyi ‘mukaddes dava’, ‘İslami hareket’, ‘kutsal emanet’ olarak nitelendirip buna dair tartışmayı helal-haram, iman-küfür, dine sadakat-hıyanet ekseninde ele almaya başladılar.” (1)

İslam toplumlarındaki sistem tartışmalarının doğru sonuçlar üretebilmesi için, öncelikle İslam’dan ne anladığımızı, dahası doğru anlayıp anlamadığımızı netleştirmemiz gerekiyor. Aksi taktirde insanlığın uzun tecrübeler sonunda oluşturduğu demokratik sistemi, bir türlü yaşadığımız çağın diline tercüme edemediğimiz klasik İslam kültür mirasımızla kıyaslayıp rahatlıkla İslam dışı bir sistem olarak ilan edebiliriz.

Oysa dini bilgileri rasyonellikten kopartarak ideolojik kalıplar içinde din gibi sunmanın, sonunda bizzat dine karşı tereddütler oluşturması kaçınılmazdır. Yaşadığımız dünyayı tanzim etmede insan iradesinin esas olduğunu ve hayatın tabii akışını dikkate almadan, bizzat insanın sorumluluğunda olan siyasi, ekonomik ve toplumsal hayatın düzenlenmesi meselesini Kur’an’a izafe etmek “uluhiyetin sınırsız ihatası” ile çelişen bir durum olacaktır.

İşte bu yüzden dinin evrensel hedeflerini görmezden gelip siyasal sistem tasarımı dahil, her şeyi kutsalla açıklama gayreti içine girerek İslam’ın önerdiği tek sistemin “İslam nizamı” olduğunu iddia etmek, maalesef İslam dünyasını çağın dışında bırakmıştır. Oysa önemli olan sistemin adı değil, aklı ve insan iradesini önceleyen, insan hakları temelinde hukukun üstünlüğüne dayalı bir sistemin inşa edilmesidir.

 

1-İslam’ı Doğru Anlıyor muyuz?, s.50

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 10 Kasım 2019 07:37
İslam Nizamına, Osmanlının yıkılış sürecinde körü körüne Batıcılığa karşı bazı düşünürlerin yeniden sahip çıkmış olması, o günlerde ihdas edildiği anlamına gelmez. İslam Nizamı, Hz. Peygamberin vahyin ışığında bireyden cemiyete her kesim ve kurum için oluşturduğu yaşam tarzının adıdır. İslam Nizamı, yeri geldiğinde insanın insana tebessüm etmesi, yeri geldiğinde de Mekke'nin fethidir. İnanan veya inanmayan herkese vahyin ışığında muamele etmektir. Krallık, saltanat, cumhuriyrt veya demokrasiden herhangi biri İslam Nizamı için engel ya da şart değildir.
Karaca yılmaz 09 Kasım 2019 15:26
Merhaba mehmet bey eğer bir ülkede yaşayan insanların yaşam korkuları varsa iş sıkıntıları varsa zengiliynen orta sınıfıyla yarınından korkuyorsa hiç bir din sistemin bozduğu ahlakı düzeltmez al size fillandiya %85 i ateist ahlak dürüstlük islam 100 çeker .Bulgaristan göçmenlerimiz bizden daha dürüst
15.26, Dini küçümsemek için kendinizi aldatıyorsunuz. Hiç bir Batılının ahlakı Müslümanlardan üstün değildir. Ahlakı mukayese etmek için şartların eşit olması lazım. Türkiye'de veya İslam ülkelerindeki kriz Finlandiya'da olsa millet biri birini doğrar.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 15:30
0
"Bu aşağılık kompleksinden kurtul" (00:00) rumuzlu yorumcuya kesinlikle katiliyorum. Yaklasik 35 yildir burda, Kanada da, ya$iyorum ... I$ini kaybetmek, veya i$ hayatinda biraz para kaybetmek gibi en ufak ki$isel maddi krizlerde buranin ahalisi intihara goturcek kadar buuyuk bunalimlara girebiliyorlar ... Ekonomik krizlere ek olarak, bir de Turkiyede ki gibi bitmeyen ferilim, muzmin derin siyasi ve sosyal krizler de olsaydi, wallahi Kanada'da her gun sayissiz vatandas ya kafayi yerdi, ya da canina kiyardi.
ÖTÜKENLİKURT 09 Kasım 2019 15:18
Sayın yazar öncelikle muhterem hocamız Bardakoğlu'nun yeni kitabını haber verdiğiniz için teşekkür ederim. YÜZLEŞME adlı şahesrinden sonra sürekli yeni eseri var mı diye Diyanet Yayınevine soruyordum, hemen alıp okuyacağım.AKP'nin o kadar ipe sapa gelmez adamları, oto yarışçıları, futbolcuları vekil yaparken, Bardakoğlu Hocamızı Meclis çatısı altına almaması gayet düşündürücüdür! Yazdığını yaklaşım İslam ülkelerinin geri kalma sebeplerini çok güzel açıklıyor! Çalışma, düşünme, araştırma sırtüstü yat, sonra da Kuranda herşeyin formülü var bulacağız onu diye avun! Mehdi bekle, salakça yat!
İbrahim 08 Kasım 2019 22:45
İnancını savunan ve yazara katılmayan bir yorum görünce topluca "kırmızı"ya yönelen hayli okur biriktirdiniz.Tebrikler !.Yazarımız, bazıları iman dairesinin dışına çıkma riski taşıyan böyle görüşlerin beyanına dolaylı da olsa sebep olmanın vebalini bilir/di.Çünkü "Hafız"/dı.Sonradan ne olduysa oldu.İman, inişli-çıkışlı, ilerlemeli-gerilemeli devirlere göre borsa gibi değişen,parametrik bir şey değildir.Müslüman inanır ve sağlam durur.Estek-Köstek yapmaz. Dünya'da inanmayanlara da çok yer var.Az ötede oynayın.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 23:33
1
Olmaz. İlle de Müslüman mahallesinde...
Laiklik, sekülerizm ve demokrasi bir bütünün parçaları olarak dayatılıyorsa bu bütün İslam'ı kaldırmaz. Günümüzde gelişmiş Batılı entelektüeller, laikliğin ve demokrasinin, sekülerizmin emir askeri gibi dayatılmasından ciddi rahatsızdırlar. Bizdeki Batıcılar ise bunun bir mecburiyet olduğunu yani demokrasinin seküler anlayışla mümkün olabileceğini sanıyor. Oysa demokrasi fikrini ilk geliştiren filozoflar seküler değil tam aksine Tanrın iradesini her şeyin üstünde tutan mümin insanlardı.
Şaşkın... 08 Kasım 2019 21:31
İslam Devleti konusunu farklı kesimler konuşuyor, tartışıyor. İnananlar, inanmayanlar, Mülslümanlar, gayrimüslimler, laikler, sekülerler, İslamcılar. Velhasıl günümüzde en çok konuşulan mevzuların başında geliyor İslam Devleti ve Siyasal İslamcılar... Her kesimin kendine göre bir doğrusu olması anlaşılır bir şeydir. Çünkü her kesimin ölçüleri farklı. Fakat Ocaktan gibi Müslüman olmasına rağmen, bu konuda ateistlerle gibi düşünen şaşkınlar da var.
Muhtefi. 08 Kasım 2019 17:13
Kafalar karışiyor.:)) Yere tükürmemek ,Uygunsuz Saatte komşuyu rahatsız edici matkap,Çekiç vb kullanmamak.Trafikte hız kurallarına ve diğer sürücü hakkina dikkat etmek, Piknikte,Sokakta Çöp atmamak, Ürettiğimiz malın hijyen ve kalitesine dikkat etmek. İşimize, Çalışan,Çalıştıran Haklara dikkat etmek vb Say,sayabildigin kadar bu Ahlak ISLAMI NİZAMİ düzeni degil mi. inanan İman adına yapar, inanmayan da Etik adına yapar. Biz pratikte Elimizden geleni yapalım, yapmazsak Dilin ses üretmesi komedidir. :)).
KARAR OKURU Mürsel 08 Kasım 2019 16:43
Bizde demokrasinin meşruiyet kaynağı elbet İslam.1-Meşveret ve şurayı emreden ayetler.2-Bu farzı sünnet haline getiren hz Peygamber.3-İcma ki; seçimle bu gerçekleşiyor.4-Kıyas ki; demokrasiyi dikta veya anarşi/ kaosla kıyaslarız.Bu temeli esas alır demokrasi yönetim tekniğini hakkıyla uygularsak; azam ölçüde bir İslami yönetim buluruz.Kısas, miras şahitlik vb bazı konular ise tartışılmaya devam eder.Kısas; kol kesmeden el çizmeye kadar geniş bir yorumdur.Eli çizme mantık dışı bir ceza değil..
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 16:07
Sayın Bilge yazar! Peki demokrasi islamin alternatifi midir? Sizler demokrasi, müslümanlara islam kalsın.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 16:28
1
Demokrasi, mutlak monarşinin ya da oligarşinin alternatifidir. Bir siyasi sitemdir, bir din değildir. İslam bir siyasi sistem değildir, bir dindir. İslam kaynaklarında siyasi sistem tarifi yoktur. İslam hukukuna göre yaşamak isteyenler de sonuçta bir siyasi sistem seçmek zorunda. Ya demokrasi, ya monarşi ya da oligarşiyi seçmelisiniz. Bunların dışında bir seçenek yok.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 17:50
12
16.28, Demokrasi ya da başka sistemler Müslümanları yönetiyorsa Tanrıyı hesaba katmak zorundadır... Bunu anlamak çok zor mu? Ocaktan gibi zeki insanların bunu anlaması mükün değildir. Galiba anlamıyor numarası yapıyorlar.
Hmm 08 Kasım 2019 18:55
0
17:50'de yorum yazan arkadaşa: mesela Türkiye Cumhuriyeti müslümanları mi yönetiyor? Bana inanan, inanmayan, orta şekerliler ve diğer dünya dinlerinin de bulunduğu karışık bir toplumu yönetiyor gibi görünüyor. Nasıl olacak?
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 23:52
1
17.50, Tanrıyı hesaba hangi Din-İnanç (İnsan) alacak? işid, El-Kaide, Bo oko Haram, Vahhabi....vb. kim uygulucak Tanrı buyruğunu? bunuda bir yazıversen
KARAR OKURU 09 Kasım 2019 08:01
2
23.52, Saydığın örgütlerin konuyla alakası ne?
Islâm nizamı Allahın bütün ınsanlık için gönderdiği insanları karanlıktan aydınlığa çıkaran tek hak nizamdir. Islam nizamının tatbit metodu da hilâfetdir. İslam nizamının dışında haramın her turlusunu serbet eden demokratik laik sistemi savunmak ta en basit haliyle cehalettir.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 16:53
1
İslam nizamı dediğin bildiğimiz mutlaki monarşi. Ben almıyim. Ayrıca İslam kaynaklarında siyasi sistem tarifi yok.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 18:01
1
16.53, Kral da olsan, demokrat da olsan Tanrıyı hesaba katmak zorundasın. Tanrıyı hesaba katmam diyen kafirdir. Nokta...
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 21:44
1
16.53 Sen ya mutlak monarşiyi ya da İslam Nizamını bilmiyorsun.
Köroğlu 08 Kasım 2019 15:58
Kuzeybatı Avrupa'da dinin siyasi rolünün gerilemesi şehirlileşme ve sanayileşme ile ilgili. Şehirlileşme ve sanayileşme demokrasi talebi getirir. Toplum demokrasiye doğru evrildikçe, monarşinin meşrulaştırma aracı olan dinin siyasi rolü azalır. Din ahlak öğretisine doğru kayar. Dün Avrupa'da bu oldu. Türkiye'de de başladı süreç. Ancak sürecin sonuna gelemeden torunlarımız yapay zekanın petlerine dönüşecek gibi duruyor. Google'ın kuantum üstünlüğü (quantum supremacy) deneyinin başarılı olması yeni bir çığır açtı.
Köroğlu 08 Kasım 2019 15:53
Demokrasi, monarşi siyasi sistemler. Dinler siyasi sistem değiller. Doğrudan karşılaştırılamazlar. Ancak her dinin siyasi bir işlevi de var. Ortadoğu monoteist dinlerinin siyasi işlevi monarşik siyasi sistemleri meşrulaştıracak bir hikaye ortaya çıkarmak. Monoteist bir dini monarşik bir yapıyı meşrulaştırmak için kullanmayı ilk Konstantin akıl etmiş ve uygulamış. İstanbul'un varlık sebebi bu. Arap Halifeliği de Konstantin'in yolundan gitmiş. Tarım döneminin köylü toplumlarına aittir. Günümüzün şehirli sanayi toplumlarına uygulanamaz. Uygulanamadı, uygulanamıyor.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 18:24
2
15.53, İş köylü şehirli olma işdir diyorsun. Yani köylüyü Tanrı ile şehirliyi de Tanrısızlkla kandırıyorlar.. Netice de Köylü daha akıllı sayılır.
KARAR OKURU Mürsel 08 Kasım 2019 15:48
15 01 saatli kardeş, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmekten kasıt; Allah'ın indirdiğini tasdik etmektir.Metin kesin olduğu gibi delaleti( kastettiği de) kesin olmalı.Burda o kesinlik yok.Rasih müfessirler tasdik etmek iman etmek anlamında değerlendirdiler.Öbür türlü uygulayamayan kafir olur demektir.Oysa amel imandan bir cüz değil.Bu işin sonu kaide ve deaş'a çıkıyor..!
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 17:55
1
15.48, Allah'ın emirlerini uygulamak ayrı bir şey, inkar etmek ayrı bir şey. Allah'ın indirdikleri ile hükmedilmesine iman edip onu uygulayamazsan senin dediğin doğru olur. Ama bu gün Allah'ın hükmlerinin uygulanacağı inkar ediliyor.
Egeli 08 Kasım 2019 15:40
Laikler için de islamcılar için de en makul çözüm federasyon.
Muhtefi. 08 Kasım 2019 17:18
2
Irkçı ve faşistler içinde mi? ..:))..Beyin sos veriyor. Gıdayı degistirmek lazim..Sonra ortamı Zihin zehirlenme yaşanıyor.Türkiye Cumhuriyetinde Ayrıca YÜZLERCE FEDERASYON var. Uye olabilirsin. !.Kanarya sever, vb .
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 18:02
0
15.50, Sen ne içiyor ne yiyorsan her mevzuya aynı cevabı veriyorsun. Senin içine federasyon kaçmış.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 14:57
Mehmet bey dünya görüşünüz nedir bilmiyorum ama bu konuda bir Müslüman olarak size katılmıyorum İslam, nereden ve ne gelirse gelsin o nesneyi ya da fikri değerlendirip alınmasına yahut atılmasına karar verebilecek yeterli doneye sahip ki Kuran ve Peygamberin Sünneti bu doneleri oluşturur. İslam hayatın her alanına düzenleme getirmiştir.Yalnız bu düzenlemeler sizin benim gibi bir insandan çıkmamıştır ki birgün gelsinde yetersiz kalsın . İşittim itaat ettim cümlesini Müminler kullanır. Diğerleri de eğip bükmeye, çağa ya da mevcut ideolojiye uydurmaya çalışır vesselam.
METİN P. 08 Kasım 2019 14:50
ingiltere krallık rejimi midir yoksa demokratik mi?Her ikisi de vardır.Burada sözkonusuolan yönetim şekli krallıktır.Demokrasi ise bunun yanında bir yönetim stratejisidir.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 13:35
İslamın Nizamı yoksa peki Tc neden Siyasal adı altında düzenlenecek olan PANELİ iptal ediyor
zeki 08 Kasım 2019 13:29
insanların kanun koyucu oldugu demokrasi dini gibi yonetimler yetersizdir, Allahın evrendeki yasalarını degistirme gucune sahip degildir.gunesin , dunyanın yorungesini degistiremezler,olume çare bulamazlar, hüküm heryerde sadece Allahındır. bizler müslümanlar olarak tum insanlıgı Allahın emirlerine uymaya davet ediyoruz.tehditler elestiriler ve ovguler bizim gorevimizi etkilemez. hayati onem arzeden Allahin bizim hakimizdaki kararıdır. trump,putin,selman gibi zalim emperyalistlerin yonetimindeki dunya icin tek kurtulus Kuran-i kerimin yasalarıdır.aksi takdirde azap yakın ve kaçınılmazdır
Sipariş 08 Kasım 2019 12:44
Sipariş bir yazi heralde. Bir Musluman (yazarin Musluman oldugunu dusunerek yaziyorum) Demokrasi'yi islamdan üstün nasil gorebilir gosterebilir ki? Yazarin Musluman olmadigini varsaysak, Musluman olmayan birinin islam hakkinda hukum verme cureti afedilmez bir kustahlik olmus olurdu.
Hüseyin S. Altun 08 Kasım 2019 14:06
1
Yazılanı anlamamışsınız.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 14:09
1
Hocam tamda sizin bu yanlıs anlamanizdan bahsediyor yazı.her hatayı her kusuru ve özgüyü islama mal etmemeliyiz diyor.dinimizi yanlis anlayip uygulamanin sonucu degil midir islam aleminin perisan hali
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 14:16
1
Once okudugunuz anlamaya calisin, yazar demokrasi islamdan ustundur demiyor. Ikisi farkli seyler oldugundan birbirinin alternatifi degildir diyor.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 18:00
1
Helal be.. Müslüman kim, İslam ne! Salla gitsin.
KARAR OKURU Mürsel 08 Kasım 2019 12:37
Farzlar vacipler belli.Büyük günahlar belli.En geniş alan mübah ve müstehap alanı.Dört halife devri dindar cumhuriyet dönemi.Sonra ısırıcı saltanat dönemi.İslami yaşama ve yönetimi demokrasiye ters görenler; 1.yi ıskalayıp uzun saltanatı esas alıyor.Hem saadet asrı uygulamasına hem zamanın kanunlarına ters.Demokrasi kusurlarına odaklananlar' dikta ve çözümsüzlüğü savunuyor.Oysa demokrasi kusurları düzeltilmez bir şey mi? Temel esasları hariç, demokrasi tek tip bir kalıp değil ki?En gelişmiş bir yönetim tekniği.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 15:01
1
Müslümansanız şuna cevap verin Allah Kuran da birçok yerde Allah ın hükümleryle yönetin buyuruyor bu demokrasiyi düzeltmekten kastınız Allah ın bu emrine uyan bir demokrasimidir
alperen 08 Kasım 2019 12:28
Yazarımız maalesef insanların rahatlıkla oynayabilecekleri bir Din sunuyor..Allah ahlaki ve evrensel üst çerçeve çiziyor ve insanlar o üst çerçeve altında adeta kendi görüşleri ile din anlayışı oluşturuyorlar..Fazlurrahmanı hatırlatıyor bu görüşler..Batının ahlaki anlayışından kaynaklanan her türlü haramı serbest bırakmakla kalmayıp teşvik etme anlamına gelen demokratik özgürlükleri İslamla nasıl telif edeceksiniz..Eğer bu özgürlükleri kaldırırsanız demokrasinin mucitleri Demokrasi elden gidiyor diye bağıracaklar..
Hmm 08 Kasım 2019 19:05
0
İslam'a gerçekten gönüllü olan insanlar niye dinini yaşayamıyor sizin söylemini deki karanlık tabloda? İngiltere ve Amerika'da gayet yaşanıyor İslam?
Ramazan Gümüş 08 Kasım 2019 12:15
Başlık doğru 'İslam Nizamı' demokrasinin alternatifi değil! "teslim olanlar" için yegane nizamdır. İçerik ise nice oryantaliste rahmet! okutacak cinsten. İslâm insanın, yaratıcısı, kendisi ve diğer insanlarla ilişkisini düzenleyen bir dindir, gönderiliş gayesi budur. İslâm'ı "batılı paradigma" üzerinden değilde kendi kaynaklarından okumanızı tavsiye ederim.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 13:38
1
Tebrikler. İçerik de başlık da facia
Kimse aklın kullanılmasınına karşı değil. İmam Gazali dünyada aklını en iyi kullanabilen insanlardan biridir. Siz meşruiyet kaynağı olarak İslam'la bir sorun yaşıyorsunuz.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 11:49
Bir toplumun yönetiminden dini dışladıktan sonra bireylerin dini algısı İslam olamaz. Saltanat ya da demokrasi, merşruiyet kaynağı olarak İslam'ı kabul etmedikçe o yönetime rıza gösteren Müslüman olamaz.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 11:42
Türkiye Cumhuriyetetini Batıcılar kurdu, Batıcılar yönetti. Ama bütün fenalıkların sebebi ülke yönetiminden uzak tutulan Müslümanların siyaset anlayışı. Ocaktan bu haliniz iyi bir hal değil.
Ömer 08 Kasım 2019 12:49
0
Doğru su anda Tr.yi baticilar yönetiyor. Helal size...
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 14:53
1
82 yıl Batıcalar yönetti. 70 cente muhtaç ettiler.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 11:39
Kur'an'ı ne anlamak ne de yaşamak isteyen var. Herkes kendi şeytanını ilah edinmiş. İslam sadece Kur'an'da hapsedilmiş bulunuyor. İslam'da vergi yok ve haram. Hangi despotun işine gelir, vergi almamak. Asalak hocalardan dini masal ve mesel duymak istemiyorum. Sürekli masal ve mesel üretirler. Maaşları fakir insanların verilerinden. Nazarımda devlet ve avaneleri deccaldir.Hocalar ise maaş kullarıdır Şimdiki anlamda dinin kimseye faydası olmadığı gibi zararı çoktur.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 11:39
Bilgi ve ferasetten uzak talihsiz bir yazı, müslümanlar 13 asır boyunca hangi nizam ile hayatlarını düzenlediler diye sormak istiyorum? Ikincisi bugün insanlığın geldiği bu karanlık tablo demokrasi yüzünden değil midir? Allah tan korkun
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 15:17
0
Bugün insanlığın geldiği bu "karanlık tablo" demokrasi yüzünden değildir. Aksine demokrasinin tam anlamıyla uygulanmıyor oluşundadır.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 23:00
1
15.17, Aynı şey İslam için söylendiğinde itiraz edenler drmokrasi dervişi kesiliyor...
2)Islamı doğru bilen ve kurallarını özümseyip kabul eden bir mümin aşırı özgürlüklerin kisitlanmasini kendi rizasi ve oyuyla kabul edecektir ki bu da tamamen demokratiktir. Eğer yeterli oy oranı cikmiyorsa o ülke sadece o konuda müslüman değildir ama demokrattir. Işte burada demokrasi ile islam ayrışır ama bu tıpkı bir islâm devletinde işlenen bir suç gibidir. Nasil ki bir suç sebebiyle o ülke islami olmaktan çikmiyorsa özgürlükleri aşırı veren bir sistem de tamamen islam dışına çıkmaz. Her şeyin bir ideal tipi vardır ama ona ulaşmak ancak Cennette mümkün.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 15:07
1
Birincisi cennette kural ve kanun yoktur. İkincisi insanlık henüz yüz yoldur İslamla yönetilmiyor Allah kendi hükümleri ile yönetilmemizi emretmişken nasıl oluyorda hükmü insana bağlayan demokrasi İslamla uyuşabiliyor onuda bir izah ederseniz anlayamayanlar için belki iyi olur
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 11:31
İslam toplumunda yönetici ya da lidere tapmacılık olduğu sürece bu sefalet devam eder. Hak adalet yok ama lider sayesinde yaşıyoruz gibi bir şirkin içinde de yüzüyorlar.
1) Islâm demokrasinin alternatifi değil ta kendisidir sayin Ocaktan. Siz bir şeyler bulmaya çok yakinsiniz. Bu tartismanin devam etmesi lâzım Islam dünyasında. Demokrasi "Nasilsaniz öyle yönetilirsiniz" hadisinin pratiğe dökülmüş halidir. Özgürlük,hak,hukuk azinliklari düşünmek ve gözetmek, şeffaflık, adalet, halka hizmet ve hesap vermek, seçim vs bunlarin hepsi Islamin da temel esaslaridir. Islama aykırı olan aşırı özgürlükler gibi bazı uygulamalar Islamin sistem olarak yürürlükte olmamasından ve islami yeterince bilmemesinden kaynaklaniyor.
ERKAN DOĞAN 08 Kasım 2019 11:16
Sayın Ocaktan İslam basit gelecek hayali olmayan mevcut koşullarda bir zorlama dahi talep etmeyen basit bir tarım toplumu dinidir. 1500 yıl önce dünyanın bugünü hayal edilerek o günkü topluma din anlatacak değildi. Realite ne ise dinde onu konu edindi. Dolayısı ile sabah akşam modern yaşama uyumlu bir din arayışı yazmanızın anlamı yok. Uymaz patlar, çatlar yıkılır. Ortaya yeni insan tipi çıktıkça İslamda doğal hayatın realitesi çerçevesinde değişecek.
Okur 08 Kasım 2019 11:15
Başlık şöyle olmalıydı.. DEMOKRASİ İSLAM NİZAMININ ALTERNATİFİ OLAMAZ
.....bakış..... 08 Kasım 2019 10:59
Hristiyan dünyası kapitalizmi ve emperyalizmi bu günden 300 yıl önce keşfetti, bu sayede kilise ayrışmaları yaşandı, papazlar çıkarlar doğrultusunda misyonerlik yaptılar. islam, ilk dönemlerdeki ilkellikleri 1000 yıl önce terketti, son asırda geriye dönüldü. fakat ilim için iran horasanınıdan pek çıkamadı, istisnalar hariç. petrol ve hac turizmi para yapmaya başlayınca yaklaşık 100 yıldır, TEVHİDİ RAHMAN kapitalizmle değiştirildi. sadece şekilcilik ve aracılık kaldı geriye, artık ilim, ahlak, nizamı ebeddiye yok, aramayın...
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 10:49
Hocam içerdeki haksızlıklara tek kelime siyasi konjonktür gereği laf söyleyemeyen kişilerin lafları da çöp niteliğindedir. Haksızlık karşısında susanlara ne denir ...
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 10:39
Çok doğru ve yerinde tespitler...
karar okuru 08 Kasım 2019 10:24
"İslam üstündür, üzerine üstünlük kabul etmez" hadisi şerif. sayın yazar dünyadaki insanlar biraraya gelse ve "içki içilebilir, mubahtır" dese ittifakla karar alsa bu içkinin haramlığını ortadan kaldırır mı? Demokrasi doğruyu-yanlışı, hakkı- batılı değil çoğulculuğu esas alır.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 10:08
İslam dinini Saudilerden daha iyi bilemeyeceğimize göre en doğru İslam dini orada var. Yani halkı dinle avutmak kendileri de lüks içende sefa sürmek. Mesela kıral tatile birkaç uçak, yüzlerce limuzin, yüzlerce uşakla çıkar ve Avrupa’da en lüks bir oteli kapatır. Bizimkilerde onlara benzemek için, Allah razı olsun çok çalışıyor, yani doğru İslamı uygulamada epey yol katettik.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 11:35
7
10.08, İslamı en iyi niçin Suudiler anlyor? Arap oldukları için mi? İslam'ı anlamak bakımından çok sığ bir düşüncen var. Ebucehil özbe öz Kureyşli idi. Hem de Hz. Peygamberi görmüş, işitmişti. Ama inanmadan öldü.
Karar Okuru 08 Kasım 2019 09:22
Sayın yazar, görüşlerinize katılmıyorum. İslam kişilerin ve toplumların dünya ve ahiret hayatlarını tamamen kapsayan bir nizamdır. Kur'an ve Resulullah A.S sünnetleri değerlendirilerek biz kendimize bir İslami düzen, yönetim kuramamışsak bu İslam'ın Kur' an ın Peygamberin eksikliğinden değil, bizzat biz Müslümanların eksikliğindendir. Adaletin, siyasetin, ekonomik refahın zirve yaptığı Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Abdullah bin Ömer devri gibi bir devir dünya tarihinde acaba yaşanmış mıdır? Demokrasi dediğiniz Yunan felsefesi ile yönetilmeye çalışan devletlerin zalim ve perişan hali ortadadır.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 10:14
3
Demokratik ülkelerin zalim ve perişan hali neymiş bir söylesen de öğrensek.
KARAR OKURUMehmet atay 08 Kasım 2019 10:18
1
He İlla bir kaynak olmalı! İdeali sen tayin edemiyorsun!
Herodot 08 Kasım 2019 10:39
0
Bu coğrafyada adaletin, siyasetin, ekonomik refahın zirve yaptığı dönem Pax Romana (Roma Barışı) dönemidir. Özellikle 5 imparator ( Nerva, Trajan, Hadrian, Antoninus Pius, Marcus Aurelius) dönemi. Hadrian, Anadolu'da çok iz bıraktı. Edirne'ye adını verdi (Hadrianopolis). Efes'te, Antalya'da ve diğer yerlerde bıraktığı izler çoktur.
Herodot 08 Kasım 2019 10:41
1
Tarım döneminin siyasi, ekonomik, sosyal düzenleri bugünün sanayi ve bilgi dönemine uygun değildir. Ekonomik ve teknolojik altyapı ile bireysel beklentiler tamamen farklı.
TURAN dan. 08 Kasım 2019 12:05
1
halife ömeri iki defa yazmışsın, diğeri halife osman olacaktı. aliyi bilerek mi yazmadın ? evet öyle, kanlı ve çekişmelerle dolu dönem pek yaşanmamış arap çöllerinde o yıllara göre. peygamberin naaşı bile kaç gün sonra defnedildi, kavgalar yüzünden. ekonomik zirve dediğin 632/661 arasında ,zengin tüccarlar çocukları eş diye haremlerine kattılar. sen felsefeden uzak dur istersen arkadaşım.
METİN P. 08 Kasım 2019 09:04
İSLAM BÜTÜN ZAMAN VE MEKANLARIN DEĞİŞMEZ KURALLARÜSTÜ (KONJÖKTÜREL OLMAYAN)İLAHİ NİZAMIDIR.BU NİZAM İÇİN ÇALIŞANLAR ONDAN İSTİFADE EDECEKTİR.ONU YIKANLAR KENDİLERİNİ YIKIYORLAR.İSLAM DEMOKRASİNİN ALTERNATİFİ DEĞİLDİR.BU DOĞRUDUR.DEMOKRASİ DE İSLAMIN ALTERNATİFİ DEĞİLDİR.ELMA İLE ARMUTU KIYASLAMAK MANTIK KURALLARINA TERSTİR.İSLAM YÖNETİM İÇİN BİR TAKIM İLKELER VE KANUNLAR VAZEDER.DEMOKRASİ İSE BİR YÖNETİM TEKNİĞİDİR.YÖNETİM ŞEKLİ DEĞİLDİR.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 09:27
2
Büyük harflerle yazmak bağırmak anlamına gelir ve söylediklerinizi daha önemli yapmaz. Saygılar.
METİN P. 08 Kasım 2019 11:20
0
tamam mehmet ocaktan abimiz
e.k 08 Kasım 2019 08:39
Camıde, okulda, unıversıtede, kahvede, ıste, ınsaatta, hastanede , postanede, gazete koselerınde, sayısız kıtap, dergı makalelerde hep dını konustuk ve konusuyoruz. Nasıl bır dın kı bu kımse dogru anlayamıyor. Nasıl bır dın kı bu sayısız tarıkat, sıh, seyh, ımam, hareket, meczup, sahte peygamberler urettı. Nasıl bır dın kı bu, ılahıyatcısından, vekılınden, kahvedekı emeklısıne kadar herkes ahkam kesebılıyor. Nasıl bır dın kı bu hayatımızın her yerınde adı var ama kendı (kuralları) yok. Yorulduk artık. Laıklıgın nıye onemlı oldugunu yıllar gectıkce daha ıyı anlıyorum. Guzel bır yazı.
.....bakış..... 08 Kasım 2019 11:02
0
tebrikler.
Akıl ve Tanrı... 08 Kasım 2019 08:17
İnananlar aklını; Tanrıyı anlamak için, inanmayanlar da kendilerine Tanrısız bir alan bulmak için kullanır...
Ziya Paşa der ki: 08 Kasım 2019 07:53
İslam imiş devlete pâ-bend-i terakki Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı. (Devletin yükselmesine engel olan İslamiyet imiş, önceleri yoktu, bu rivayet yeni çıktı)
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 07:29
Resulullah asm, Dört sahabe ve sonrasında gelen adil dindar padişahlar müslümanları ne ile idare ettiler? İslam bireyin şahsına indirgenirse zekat zina ve hukuksal ve siyasi ahkamlar neden indi? Sizin süper ekonomistlerin yıllardır yapmaya çalıştığı faizi "0"a indirmeye çalışmayı Kur'an 1400 yıl önceden "Haram" dır deyip "0"a indirmiştir. Yazılarınızdan 'İslam noksanlık dinidir herşeye çözüm olamaz' hissi veren bid'atlar var.. Bilerek yapıyorsunuz.. Ahirette yazılarınızı her harfinin hesabı olacaktır..
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 09:29
2
Onu Allah bilir, siz değil. Şeyhler şuhlar da sizin zihniyetten, yaa...
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 11:17
3
Onu Allah söylüyor zaten bu yüzden ben de biliyorum. İnsan her amelinden hesaba çekilecek. Duymadın mı?
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 11:43
0
İradesini bir şeyhe bsğlasın senin gibi kafası rahat olsun öyle mi? Allah da o aklı boşuna mı vermiş sence? Daha iyiyi bulalım kendimiz de bir şeyler yapalım diye değil mi?
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 06:52
Akıl YÖK’te çalışmıyor
İzzet 08 Kasım 2019 05:24
Allah sizi hümanizm bataklığından İslâma yönlendirsin.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 09:30
1
Hümanizmi bataklık gören ilkelliğiniz de batsın o zaman.
İzzet 08 Kasım 2019 05:20
1) Ahvâl-i Şahsiye: Aileyi, zevç ve zevce ilişkilerini, diğer akrabalarla olan ilişkileri konu alır. Hakkında varit olan Kur'ân-ı Kerîm âyetlerinin sayısı 70'dir. 2) Hukuk: Yani alış-veriş, icâre, rehn, kefalet, ortaklık, borç vermek vb., mali işleri tanzim eden hükümler. Haklarında varit olan âyet sayışı 70'i bulmaktadır. 3) Ceza ile ilgili hükümler: Yani mükellefin işlediği suçlar ile müstehak olduğu cezayı beyân eden hükümlerdir. Haklarında varit olan âyet sayısı 30'dur. 4) Muhâkemât hükümleri: Yani hüküm verme, şahitlik yapma ve yemin etme konularını içine alan hükümlerdir. Haklarında va
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 03:57
Dinin muhatabı bireylerdir. Ama bireylerin oluşturduğu toplum dinin muhatabı olamaz, diyorsun..
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 03:43
devlet düzeni islami olmalı diyenler diğer düzenlerdenbir farkları olması gerektiğini ihsas ediyorlar..gündelik hayatta ne farkları var mesela.onları diğerlerinden ayıran fark neden farkedilmiyor.güvendikleri bir gıda markası var mı.peki 2,3.tarım ürünlerine güvenen kim var..esnafa.trafikte farkınız var mı.apartman hayatında.çevre çöp meselesi.eğitimde farkınız ne mesela.teknoloji üretiminde.çocuklarınız diğerlerinden farklı mı.allaha ortak koşan kafirlerin düzeninde gündelik hayatın safhaları neden bizden ileride.neden onların sağlıktan iletişime eğitime ulaşıma teknolojisini kullanıyoruz.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 03:27
Demokrasi bir nizam değildir. İslam Nizamı için de şart değildir. Ancak İslam Nizamına mani de değildir. İslam Nizamı, yapılacak her işte Allah'ın rızasını gözetmektir.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 10:28
1
Allah'ın rızasının ne olduğuna kim karar verecek?
KARAR OKURU Nedim 08 Kasım 2019 10:35
1
Nasıl
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 18:13
0
10.28, Senin "mesaj gönderen Tanrı" algında bir sorun var. Çünkü sana göre, Tanrı kullarına (haşa) anaşılan bir mesaj göndermeyi becememiş...
İlk paragrafınızda tarif ettiğiniz Müslüman tipi bir asırdır devlet yönetiminde söz sahibi değil. Buna rağmen yaşadığımız bütün olumsuzlukların hesabını onlara soruyorsunuz. Dini siyasetten uzak tutarak huzurlu olacağımızı ısrarla anlatıyorsunuz.. Oysa bu ülkeyi yönetenlerden Erbakan hariç hiç kimse Siyasal İslamıcı değildi. Mesela Demirel, Ecevit, Çiller, Mesut Yılmaz bunların hepsi seküler düşünen liderlerdi. Ama hepsinin zamanında da ciddi adalet ve ekonomi sorunlarımız vardı.
Dünya ahiretin tarlasıdır. Siyaset gibi, dünya hayatını çok ilgilendiren bir mevzuyu ısrarla dinden uzak tutmak istiyorsunuz. Tarlayı hasada uygun hale getirmeseniz ürün alamazsınız. Yaradılışın gayesi Tanrıya kul olmaktır. İnsan Tanrıyı bilsin diye yaratılmıştır. Müslüman yapacağı her işin Kur'an'a uygunluğunu gözetmek zorundadır. Bazı işlerde bu uygunluk aranmaz demek Müslümanca bir düşünce değildir.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 02:52
Burda gene “gerçek İslam” düzeninden bahsedenler çıkacak bugün. Tabi o düzeni 1,5 milyar Müslümanın bir türlü kuramadığını düşünme zahmetine girmeyerek.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 08:49
8
Demokrasilerde hatalar hep şahıslara aittir diyenler, Müslümanların hatalarından İslam'ı mes'ul tutarlar...
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 10:27
0
Müslümandan bağımsız bir İslam mı var? Ne işe yarar?
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 23:08
1
10.37, Aynı şey demokrasi için de geçerlidir dedim yine bildiğini okuyorsun. İslam Tanrının dinidir. Müslümana bağımlı değildir. Demokrasi adına dünya kan gölüne çevrildi ama demokrasi bundan bağımsız.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 02:46
Sayın yazar, bugün gene dincilerin oklarına hedef olacaksın gibime geliyor.
KARAR OKURU 10 Kasım 2019 00:03
0
2.46, Demek dinsizleri memnun etti...
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 02:41
Sayın Ocaktan, Atom bombası yapıldı Kuran’da var dediler. İnsanlar Aya gitti Kuran’da var dediler. AİDS çıktı Kuran’da var dediler...örnekler çoğaltılır. Bu yalanlar aslında geri kalmışlığın, yetersizliğin, Batı ile baş edememişliğin verdiği aşağılık kompleksinden kaynaklanmaktadır.
Ömer 08 Kasım 2019 02:32
Bizim yaptığımız"eski bilgilerle yeni gerçekleri anlamaya çalışmak".Atom parcalanamaz ama parçalandı.Atalarimiz uçaklar için"mumkun değil" dediler ama...Biz daha dinin alanı ile siyasetin alanını ayıramadık.Koyluler geldi ve bütün şehri istila etti.Buz dağları eritildi ortalık çamur deryasına dönüştü. ..
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 07:28
3
2.32, Senin atan kim. Nuri9 Demirağı engelleyenler mi?...
Ömer 08 Kasım 2019 12:57
0
07:28 Acaba Nuri Demirağ ın yaptığı uçakların motoru hangi ülkeden alınmıştı diye merak ediyorum.Bu arada kendisine rahmet diliyorum..
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 02:19
"islam nizami demokrasinin alternatifi degil"...bunu bilmeyen mi var? Sadece islam degil, ibrahimi dinlerin hicbirisinin demokrasiyle uzaktan yakindan ilgisi yok. Hem demokrasiye, hem de ozgur dusunceye karsit dinler. Batili ulkeler dinin kiskacindan kurtulmus, almis basini gitmis. islam ulkeleri icin yakin gelecekte boyle bir umut yok maalesef.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 07:22
11
2.19, Bu ülke seksen sene senin gibi dini kıskaç zannedenler tarafından yönetildi ama alıp başını gitmedi.
KARAR OKURU 08 Kasım 2019 15:28
3
07.22 yalan söylüyorsun. Bu ülke 1950 den beri yani 70 senedir, açık ve gizli dinciler tarafından yönetildi. Geldiğimiz nokta ortada.
KARAR OKURU 10 Kasım 2019 00:05
0
15.28, Şakasın diyeceğim ama sana şaka bile denmez...
hey gidi 08 Kasım 2019 01:33
dolayısıyla dünya hayatını her yönüyle tanzim etme işi dinin görevi değildir.''! Dogumdan olume, gunduz, gece insanin her halini tanzim eden islam, 'dünya hayatını her yönüyle tanzim' edemez demek, ya dunyayi tanimadiginizi ya da islami bilmediginizi gosterir. ilim muminin yitik malidir. islamda tek bir hirsizliga cevaz vardir; kitap/bilgi hirsizligina. islamda ŞÛRA ve İSTİŞARE: Bilenler, ehil olanlar kendi meslekleriyle ilgili konularda dogu olani tespit ederler. israil'de 2bin sene once yok olmus ibranice tekrar ogrenilip konusuluyor, Yahudi seriati yonetim sekli oluyor AMA?
EMG 08 Kasım 2019 00:25
Yazıyı daha okumadım ama daha başlık esef verici. Yazık. Çok yazık.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN