Back To Top
Müslümanları dış güçler mi geri bıraktı?

Müslümanları dış güçler mi geri bıraktı?

- A +

Günümüz İslam dünyasının gerek ekonomik, gerekse özgürlükler bağlamında geri kalmasının sebepleri tartışılırken yaşanan problemlerin tarihsel köklerine inmek yerine, genellikle sorunların etrafından dolaşarak kolaycı yaklaşımlar tercih edilir ve sonunda bütün kötülüklerin müsebbibi olarak ‘dış düşmanlar’ gösterilir.

Oysa biliyoruz ki tarihin ilk çağlarından buyana site devletleri dahil hiçbir devlet ve medeniyet, düşmanlarının yardımıyla kurulmamıştır. Dolayısıyla devletleri kuran da, yaşatan da bizzat toplumların kendileridir. Yine tarihin bize gösterdiği bir başka durum ise, devletlerin her zaman birbirleriyle siyasi ve ekonomik bir rekabet içinde oldukları gerçeğidir.

***

Bu gerçekler ışığında ifade etmek gerekirse, devletlerin yaşanabilir bir refah toplumu oluşturabilmeleri ancak kendi gayretleriyle üretecekleri hukuk, bilim, sanat ve teknolojiyle mümkündür.

Hal böyleyken, Müslüman dünyanın geri kalmışlığının sebeplerini kendi dışındaki güçlerde araması gerçekçi değildir. İşin evveliyatına baktığımızda manzara şudur; Hz. Peygamberin vefatından sonra Müslümanlar eski Arap toplumlarından devraldıkları kabile asabiyetlerine dönerek başlattıkları iktidar mücadelesi yüzünden İslam’ın evrensel mesajı istikametinde bir toplum yapılanmasını gerçekleştirememişlerdir.

Yani İslam toplumlarının bilimde, teknolojide geri kalmalarının sorumlusu dış güçler değildir. Esas itibarıyla Müslümanlar, her çağın şartları içinde İslam’ın mesajını doğru okuyamadıkları için adaletli ve hakkaniyetli yönetim modelleri oluşturamamışlardır. Oysa İslam öylesine çağlarüstü bir mesaj bırakmıştır ki, siyasetin zamana, mekana ve toplumlara göre değişen dinamik yapısını dikkate alarak bir yönetim modeli dayatmamıştır. Her zaman, her yerde uygulanabilecek genel ilkeleri belirlemiş ve diğer konuları her çağın şartlarına göre belirlemek üzere Müslümanlara bırakmıştır. Genel ilkeler ise hürriyet, adalet, şeffaflık ve liyakattir.

Kur’an’ın çizdiği perspektif içinde somutlaştırmak gerekirse;

- Kur’an’da vazedilmemiş ve düzenlenmemiş konuların ilgili tarafların uzlaşmasıyla çözülmesi esas alınmıştır.

- Yöneticilerin ehliyetli ve liyakatli olması esastır.

- Devleti yönetenlerin adaletli olmaları, uyuşmazlıkların yargı yoluyla çözülmesi öngörülmüştür.

- Düşünce özgürlüğü temelinde her türlü fikrin rahatça ifade edilebilmesinin önü açılarak, en güzele ulaşılması tavsiye edilmiştir.

- Siyasi iradenin, yaşanabilir bir toplum inşası için ilmi araştırmalara destek olması istenmiştir.

Kısacası Kur’an’dan anladığımıza göre, Allah’ın insanlardan istediği özgürlük, adalet ve kardeşlik temelinde halkın refahının sağlanması ve adaletin tesis edilmesidir. Çağımızın diliyle ifade etmek gerekirse, Kur’an’ın öngördüğü sistemin adı ‘hukuk devleti’dir.

***

Müslüman dünyanın bilimde, teknolojide, kültürde-sanatta geri kalışının sebeplerini bu temelde değerlendirirsek, eminim daha sağlıklı sonuçlara ulaşırız. Eğer adaletin tecellisini sağlayacak hukukun üstünlüğüne dayalı bir hukuk devleti oluşturamamışsanız, insan hakları temelinde özgürlükçü, şeffaf ve hesap verilebilir bir siyasal sistem inşa edememişseniz insanların kendilerini güvende hissedeceği yaşanabilir dünya kurmanız mümkün değildir.

Maalesef Müslüman dünyada tarihsel süreç içinde oluşan yönetim ve kişilerin din adına kutsallaştırılması geleneği, Kur’an’ın getirdiği İslam öğretisinin sahih bir şekilde anlaşılmasını perdelemiştir. Ne yazık ki bu hastalıklı yapı zaman içinde vahiyle aklı birbirinden ayırdığı için, Müslüman dünyada akıl kötülenir hale gelmiştir. Oysa tam tersine Kur’ani anlayış aklı kullanmamayı kötülemektedir: “Allah katında canlı mahlukatın en kötüsü/hayırsızı, hakikate karşı sağır ve dilsiz kesilip akklıselimle düşünmeyen kimselerdir.” (Enfal/22)

 

18-11/29/mehmet-ocaktan.jpg

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 02 Aralık 2018 19:41
kenarı diclede bir kurt yese kuzuyu der bir müslüman nasıl biraz bende yerim onu.
KARAR OKURU 02 Aralık 2018 19:34
MÜSLÜMANLARA BİR SORU: Bugün Müslümanlar Suriye , Irak, Libya, Mısır, Afganistan ,Pakistan ve Afrika ülkelerinden savaş, terör, açlık ve baskılar nedeniyle hangi ülkelere gitmek veya kaçmak istemektedirler? Neden İnsanlar Türkiye hariç Müslüman ülkelere; mesela Suudi Arabistan , İran, Endonezya gibi Müslüman ülkelere değil de Hıristiyan ülkelere gitmek istiyorlar? Ve Türkiye dahil göçmenlerin hayatları pahasına gitmek istedikleri devletlerin tamamında Laiklik'in olması, bu tercihte bir etken midir, değil midir? Kendini Müslüman olarak kabul e
Aydinoglu 02 Aralık 2018 16:29
Butun kotuluklerin kaynagi dunya sevgisidir
KARAR OKURU 02 Aralık 2018 14:21
Hukuk olmadan hicbisey olmaz
Ocaktan, öküzün altında buzağı arayıp durma, bulamazsın. Biz önce Allah'ı unuttuk sonra Allah da bize kendimizi unutturdu. Yoldan çıktık, gavurluğa imrenir olduk. Bunu Allah söylüyor... Haşr 19. Ayet: "Allah’ı unuttuklarından dolayı, (Allah’ın da) kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar, yoldan çıkan kimselerdir."
KARAR OKURU 01 Aralık 2018 01:20
İslam'ı ya da dindar Müslüman'ı bütün fenalıkların sebebi olarak göstermek, tersinden bir dış güç tarifi değil midir?... Ülke kalkınması için kılını kıpırdatmayanlar, geri kalmışlığın sebebini dindara yüklemek için adeta yarış ediyorlar...
Malatya 01 Aralık 2018 00:04
ama dış güçler bizi çekemiyorlar. bizi kıskanıyorlar
Atatürk Gençliğe Hitabesinde diyor ki: "İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır." Sözlük ister misin Malatyalı. Dahili: İç / Harici: Dış / Bedhah: Kötülük isteyen
Ebu Zerr 30 Kasım 2018 20:06
Sayın Yazarı eleştirenlere bakıyorum da hepsi İslam Tarihinden bi haber. Uzağa gitmeye gerek yok sadece İmamı Azamı bilseler kafi gelecek.Ama nerde o bilgi, cesaret ve feraset. Sayın Yazar gerçekten hakikati dillendiriyorsunuz. Nesnel biçimde ve cesaretle. Teşekkürler.
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 22:10
0
İmam-I Azam' ı bilse , yada uysa, en başta diyanette kimse kalmaz.
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 19:57
İslam dünyasında Dış düşman İç düşman makam ve koltuklari koruma kalkanıdır. Düşman devlet yoktur, beceriksiz diplomasi vardır.
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 23:37
5
Ya hu bu Amerika ne biçim sömürüyor. Sömürülen feleğini şaşırıyor.. Amerika yerine kendiyle uğraşıyor...
1956 30 Kasım 2018 19:56
yahu öyle bir yazı yazmışsınız ki,islam ülkelerinde hiçbir zaman adalet,hukuk olmamış,medenilik kapılarından uğramamış,bedevi gelmiş,öyle de gidiyorlar diyorsunuz,pes doğrusu.diyelim ki haklısınız(haşa),son yüzyıldır dinimize,kültürümüze sırtımızı döndük yine olmadı! çare,dinimizin doğru anlaşılıp yaşandığı yüzyılları ( zannettiğiniz gibi,hiç yok değil)irdelemek,hayatımıza örnek teşkil etmesi için çabalamak,gerisi zaten kendiliğinden gelir.
Anladık Ocaktan, anladık.. İslam ülkelerinin sömürüldüğünü kabul ediyorsun ama bir sömüren olmadığını söylüyorsun. Yani zalimin kabahati yok, bütün suç mazlumda... Hatta zalim örnek alınacak kişidir, diyorsun... Ne diyelim... Sizin zekanızı yaratan da Allah, bizim zekamızı yaratan da Allah... Allah-Allah, Allah-Allah...
KARAR OKURU 01 Aralık 2018 21:30
1
Sömürtürsen sömürürler. Akıllı ol. aptallık etme. Uyuma, uyanık ol.
KARAR OKURU 02 Aralık 2018 13:07
3
21:30, TC vatandaşıysan sen de Batılı ülkeler tarafından sömürülüyorsun demektir. Ama "aptallık etme, uyuma" diye başkalarına nasihat veriyorsun...
KARAR OKURU 02 Aralık 2018 11:49
2
Demek bir sömüren var... Batı gibi olalım demek sömürülen olacağına sömüren olalım demektir.
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 18:38
Elin oğlu bilimle sanatla edebiyatla uğraşırken biz cinlerle meleklerin cinsiyetiyle sağ el sol el ayrımcılığıyla insanların kılık kıyafetiyle uğraşıyoruz. Hayatımızı kolaylaştıran bütün icadlara bakın hepsi gavur malı!
Bütün suç Müslümanlarda.... 30 Kasım 2018 19:25
11
18:38, Tamam kardeş, anladık. Bütün suç sağ eli yiyen, İslami kıyafet giyen güruhta. Ama bu memlekette sol el ile yeyip içen, Batılı gibi giyinen tonlarca insan var...Onlar Ay'a gitti de bizim mi haberimiz yok?.. Onlar sadece vıdı, vıdı yapmak için mi yaratıldılar...
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 21:28
1
Ben sol eli kutsamıyorum sadece bu sığ tartışmayı bırakalım diyorum. Ben her kez giyeceği kıyafette özgür olsun diyorum. Ayrıca İslami kıyafet diye bir kıyafet yoktur. Ebu Cehel nasıl giyindiyse hazreti peygamberde öyle giyindi
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 23:18
9
21.38, Sığ dediğin şey nedir? Hz. Peygamberin yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği şey... Bu bir Müslümanı acayip bağlar... Müslüman değilsen git dalgana bak. Hariçten gazel okuma. Bir Batılı çatalı sağ eliyle tutmaz... Görgüsüz diye ayıplanır...
A. Koc 30 Kasım 2018 16:36
Mehmet bey , aslinda bizi şu anda ne dünya müslümanlari , nede tarih ilgilendiriyor ! Bizleri bu sorgulamaya iten asil mesele bu gün memleketimizdeki siyasi iktidarin sebeb olduğu haksiz hukuksuz yönetim ve medyasi yoluyla beyinini yikadiği ve kendilerinden başkasinin yalan olduğuna inandirdiği taraftar kitlesi. Bu hipnozu ancak sizin gibi insanlarin sayisi arttikca bozabiliriz. Saygilar.
İnsiyator. .. 30 Kasım 2018 16:03
Çin, Joponyayi Sev-mez digeride onu. Almanya -İngiltere öyle. Bütün ülkelerde bu vardır ve Dünya yaşam şartlarında doğaldır. Hatta bir şirket rakibini alt etmeye çalışır. Rekabet vardır yani. .ELBETTE DIŞ GÜÇLER VAR-DIR. VAR-Dİ. .var olacaktır. ŞEYTANIN Nefsimiz için DIŞ GÜÇ olduğu gerçeği. :))..yobazlar Şeytana uydum der kendi bile inanmaz.!:)).Bu konuları konuşmak komiktir. Siyasiler için mazerettir ..köylü mantığdır kısaca. AGAH ol.Çalış, Üret,Adaletli ve Ahlaklı ol.Uyanık ol. Sonrada Yaradana GÜVEN..Durum budur. .gerisi Hipnoztur. .!.
garip 30 Kasım 2018 15:41
sn Ocaktan dün eski bir video izledim manidar... Rahmetli Erbakan biliyorsunuz milli sanayiden ve ağır sanayiden bahseder ve kurucusudur. Ecevit'in videosu .. Hoca 100 bin uçak üretecekmiş bu bir hayal üretsek bile bunları nereye koyacağız ve kaç tane pilotumuz var bunları uçuracak diye sordum mealinde bir video.. Evet bu şahıs sosyal demokrat Karaoğlan dı... Devletimizi yönetmişti yani başbakanlık yapmıştı...
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 15:25
Kendi geri kalmisliklarinin nedenlerini kendilerinin disinda (sucu baskalarina atarak) arayanlar hicbir zaman gelismis, egemen, dunya ile yarisabilen bir toplum/ulke olamazlar...
KARAR OKURU 07 Aralık 2018 14:46
0
Bu memlekette sanayi devrimi yapanlara ne muameleler yapıldığını iyi biliriz ve gördük yaşadık... şu fukara idik ama gururluyduk jargonunu bırakın... evet yarışa çıkanların ayaklarını kırdılar....
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 15:16
Müslümanları dış güçler değil cahillik okumamazlik eğitim yetersizliği geri bırakmıştır sömürge geri bırakmıştır siyaset medya geri bırakmıştır siyasi kanat geri bırakmıştır
Z.İ. 30 Kasım 2018 14:23
boş zamanlarda geri dönüp eski yazılarınızı okursanız cevabını bulursunuz.Demokrasi olmadığından olabilir mi!?
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 14:04
Çatlasanızda patlasanız da Allahın dini dünyaya hakim olacak. Allahın kanundan başka kanun tanımayan mümin mücahid bir nesil elbet gelecek
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 23:20
7
Eyvallah. Allah'ın tarafı olmayanlar anlamaz.
HACI MURAT 30 Kasım 2018 13:59
Sanki her zaman birileri çıkıp bütün başarısızlıkları,bütün olumsuzlukları dış güçlere bağlıyormuş gibi yorum yapılıyor.Daha dün A.Taşgetiren beyin yazısında islam alemi adına en üst seviyede özeleştiri yapıldığından bahsediliyordu.İçinde dış güçler geçen yazı yazmak moda oldu gibi geliyor bana.Bu söylediklerim,emperyalist batının gelişmemiş ülkelerin petrolünü ve diğer madenlerini sömürmedikleri anlamına gelmez.Ama sömürülmek de bir nakisadırSömürü hortumlarını kesmek de sömürülenlerin üzerine vazifedir.
SUFLE 30 Kasım 2018 16:28
1
HACI MURAT, son cümlesi ile, ilk defa, kullandığı mahlasın hakkını vermiş. HELAL OLSUN ! Muhtemelen, benim Ocaktan'ın çarşamba günkü yazısına yazdığım aşağıdaki yorumdan esinlenmiş. Olsun, bu sufle de, ona helal olsun.
Evet önce ve özellikle kendimize bakalım." hiçbir nefis kendi kusurlarını görmek istemez.isli bir ayna gibidir.Ta ki birileri severek ve zorla silene kadar" Ama şimdi' bizim medeniyetimiz bizi pençesine alan medeniyetin parlanmasından doğacaktır.'( b.s.nursi). Ama biz de can parçalar gibi çalışıp dua edip bir tasavvur geliştirmeliyiz.
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 18:39
1
Nefsini bilen rabbini rabbini bilen Allahı bilir
mecnun 30 Kasım 2018 13:39
Aklı kötüleyen müslümanlar bunun siyasi ve ekonomik bir mesele olduğunu bilmiyorlar. Tarih boyunca, aklı kötülemek en çok siyasi ve ekonomik güçlere yaradı ve bu, dini bir meseleymiş gibi gösterildi. Bir de eşrefi mahlukat deyip dururlar. İnsanı eşrefi mahlukat yapan da, esfeli safilin yapan da aklıdan başka bir şey değildir.
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 13:31
Bırakın artık islam üzerinden aleme nizam, intizam verme telaşını. Bu proje çökmüştür. Siyasal islamın alıp, alabileceği hal budur işte. Toplumun faydasına olmadığı gibi islamı da yıpratmıştır. Bizim yepyeni, adil, kaynağını nakilden değil akıldan alan bi sözleşmeye ihtiyacımız var. Böyle bir ülkede isteyen islam üzerine yaşar, isteyen kendi bildiği doğrularla. Ama dinin gereğini bu denli değişken, karmaşık bir topluma uygulamaya çalışırsanız olacağı budur. Bizim seküler bi akla ve seküler yaklaşımlara ihtiyacımız var. Seküler yani din
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 19:30
11
13.31, Türkiye bir asırdır seküler Batılı kanunlarla yönetiliyor... Şu anki iktidar Siyasal İslam gömleğini çıkardım diyerek iktidar oldu... Sen hala İslam'ı sorumlu tutuyorsun... Aşırı Batıcılık sende kafa yapmış... Halüsinasyon görüyorsun...
karar okuru 30 Kasım 2018 12:40
Ya Mehmet Ocak tan bu kaçıncı yazı.Baydı artık. Sen yazdıkça bunlar adam olmamaya yemin etmişler sanki. Adamların hayata dair bir katkıları yokki.Varsa yoksa sakız orucu bozarmı,Yok karı dövülürmü dövülürse nasıl dövülür vs vs.Adamlar Kuranı Kerim in kabul ettiği evrimi bile kabul etmiyorlar yahu. Evrime karşı çıkanların hristiyanlar olduğunu dahi bilmiyorlar.Uğraşma uğraşma anlatamazsın özgürlüğü kabul etmeyen insanlara.
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 16:45
1
Kuranın kabul ettiği evrim derken?
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 19:34
3
12.40, Yaşar Nuri'nin reenkarnasyon hali.. Senden çok var... Yeni değilsin...
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 20:05
1
olm siz ne kullanıyonuz lan. ne evrimi ne kabul etmesi. vallahi uçmuş millet yav
karar okuru 01 Aralık 2018 21:31
0
Kur'an-ı Kerim hangi evrimi kabul ediyor arkadaş... hangi Sure de kaç numaralı Ayet ... tekrar bir daha okuyalım dikkatle anlamaya çalışalım.. Ne evrimi arkadaşım Yaratılış ayetlerini oku lütfen hiç bir ayette hayvanı dönüştürüp insan yaptık veya aksi ayet okumadım... Halık şöyle buyurur.. Biz Ademi yarattık ve isimleri öğrettik. nokta nokta. nokta. Sadece aklıma gelen bir Ayet-i Celile....
Malkoç 30 Kasım 2018 12:07
Hocam Anam babamın tarikatı cemaati yoktu..İbni Abidini ,Kütübü sitteyide bilmezlerdi,İhyayıda..bizlere bitek şey öğrettiler,HELAL VE HARAM... Şimdi birincil mesele SOĞAN MAfYASIMI , SOYAN MAFYAsIMI... Cemil ÇİÇEK 24 saatliğine RÜŞVET dursa , Ülke 20 yıl ileri gider diyor...7/24 non-stop...
Ben 30 Kasım 2018 11:18
Bakıyorum bazı yorumcular gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalınca 'bize ahret yeter' moduna geçmişler. Başka bir ifade ile 'onların doları varsa bizim de Allah'ımız var' gibisinden. Bu ifadeler bir taraftan yenilmişliğin itirafı iken diğer taraftan bu yenilmişliğin devam edeceğinin de bir göstergesi. Eğer 'benim dünyayla işim yok hep ahret hep ahret' ise mesele o zaman bunları hiç konuşmayalım. Hepten mağarada itikafa çekilip Mehdi gelsin kurtarsın diye bekleyelim. Zaten işte böyle düşünmek bizi mahvetti diyoruz uyanın millet!
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 18:25
7
Sen uyanıksın da noluyo napacan. Gir bi işe çalış 1600 e. Bak dünya kaç bucak o zaman.
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 18:35
1
Kıyaslarına dikkat etmelisin. Elinde bi şi varsa yap yapabiliyorsan ki yapamayacaksın o zaman kendini bu kadar önemsemicen. Kurtarıcı bekleyen de bekleten de yanılgıda. Dünya ve ahret birbiriyle ilintili. Dünyayı boşlarsan da fazla asılırsan da ibadetini yapamazsın. Tüketim toplumu olmayak diyoruz. Araçları amaç edinmeyek diyoruz. İnsan olak diyoruz. İçmeyin bu kadar diyoruz.
iyildiz 30 Kasım 2018 11:12
...Müslüman dünyada akıl kötülenir hale gelmiştir... diyorsunuz... Bir tane örnek verebilir misiniz...
Malkoç 30 Kasım 2018 15:44
5
Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır...Yani senin aklın ve iraden bi işe yaramaz,şeyhin eteğine yapışırsan ve iyi hizmet edersen ,denileni yaparsan belki kurtuluşa erenlerden olursun..Aynı FETOŞUN ve benzerlerinin ,yüzbinlerce iğfal ve ifsad edilmiş yaratıkları gibi..
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 23:25
1
15,44 Fetö ABD istihbaratının yetiştirmesi olduğunu anlamayan kalmadı. Sen galz öküzün sltındz buzsğı arıyorsun.
yayınlanmayan 30 Kasım 2018 10:17
Helal olsun sana editör. Deistlerin ateistlerin yorumlarını yayınla müslümana sansür koy. Lafa geldimide demokratsınız. Sonrada ağlıyorsunuz bize böyle yapıyorlar diye. Ne farkınız var ki
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 12:38
3
Ben ateistim ama yorumlarim bazen yayinlaniyor bazen yayinlanmiyor, neyin nicin oldugunu bilmeden atiyorsunuz. Iskembeden salllanan yorumlari editor nicin yayinlasin?
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 13:59
11
Amma deist varmış. Gör ocaktan gör okuyucu kitleni gör hafız mehmet. Hey yavrum he
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 17:26
0
hee burda zaten profösörlerin tezleri yayınlanıyor hiç saçma yorumlar yok. yazar bie saçmalarken okuyucunun niye saçmalama özgürlüğü olmasın. sana saçma gelen başkasına hakikat sana hakikat gelen başkasına saçma olamazmı
metin p. 30 Kasım 2018 10:17
müslümanların geri kalmalarının sebeplerinden bir tanesi de tasavvuf ve tarikatlardır.elbette ki bütün tasavvuf ve tarikatları kastetmiyorum.ayrıca tasavvuf ilmi ve mahirliğini yani nefsi kötülüklerden arınmayı da burada ayrı tutuyorum.kastettiğim sürekli lafzi zikirle uğraşıp sanat ilim teknik ve sosyal islahtan geri kalmışlıktır.
metin p.2 30 Kasım 2018 10:08
BİNLERCE ALİM ŞEHİT EDİLMİŞ,YÜZLERCE İLİM VE KÜLTÜR MERKEZİ YAKILMIŞTIR.BATININ DİNMEK BİLMEYEN SALDIRILARI GÜNÜMÜZDE DE DEVAM ETMEKTE,HER ARAÇ VE VASITAYLA MÜSLÜMANLARA ASİMETRİK BİR HÜCUM YAPIMAKTADIR.HER DARBENİN VE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ARKASINDA BATILILAR OLDUĞUNU BİLMEYEN VAR MI?
metin p.1 30 Kasım 2018 10:04
MÜSLÜMANLARIN GERİ BIRAKILMALARINDA TEK SEBEP OLMASA DA ECNEBİNİN ROLÜ ÇOK BÜYÜKTÜR.HZ.ÖMERİN BİR MECUSİ TARAFINDAN HAKSIZ YERE ŞEHİT EDİLMESİYLE BAŞLAYAN KAOS VE SİYASİ FİTNELER O GÜN BU GÜNDÜR DEVAM EDİYOR.YAHUDİLERİN BAŞTA HZ. OSMAN DÖNEMİNDEKİ FİTNELERDEKİ VE TARİHTEKİ BÜYÜK ROLLERİNİ KİMSE İNKAR EDEMEZ.SONRAKİ ASIRLARDA MOĞOL HAÇLI SALDIRILARI MÜSMÜMANLARI GERİLEMESİNDE YİNE BÜYÜK ROLE SAHİPTİR.DERELER GÜNLERCE SU YERİNE MÜSLÜMANLARIN KANIYLA AKMIŞ,MİLYONLARCA KİTAP YAKILMIŞTIR.
metin p. 30 Kasım 2018 09:54
MÜSLÜMANLARIN ALTIN ÇAĞLARINI HEP ATLAYARAK ONLARI GERİCİLİĞİNİ İSPATLAMAYA ÇALIŞMAK ADİL DEĞİL.TARİHİ VE SOSYOLOJİYİ İYİ OKUYUN.HER MEDENİYETİN İLERİ VE GERİ KALMIŞ DÖNEMLERİ VARDIR.İBNİ SİNA AKIL VE RUH HASTALARINA YEŞİLLİĞE BAKMALARINI,KUŞLARIN CIVILTISINI,SULARIN ŞIRILTISINI DİNLEMELERİNİ TAVSİYE EDERKEN TAM DA O ÇAĞLARDA ENGİZİSYON PAPAZLARININ EMRİYLE AKIL HASTALARI İÇİNE ŞEYTAN GİRMİŞ DİYEREK YAKILIYORDU.BUNLARI GÖZÖNÜNDE BULUNDURMAK BÜTÜN İNSANLARIN FAYDASINADIR.ÇÜNKÜ AKIL,HİKMET,KÜLTÜR,BİLİM VE SANAT HERKESİN ORTAK
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 10:14
6
Bunun derdi üzüm yemek değil zaten
musto 30 Kasım 2018 11:50
3
Git onu birde İBNİ SİNA'ya sor neler çektiğini Gazneli mahmut'un elinden kaçmak için sığınmadığı ülke kalmamış.
engineer 30 Kasım 2018 09:36
insanlık aleminin başını teknoloji ve kalkınmışlık yiyecek, teknoloji ve kalkınma yarışı ile dünya yaşanmaz hale gelecek, çölleşme sonucunda insanlar gıda bulamayacak cep telefonu ve semiconductor yiyecek, gerçek geri kalmışlık batı aleminin "ileri" gitmişliği, dünya kaynaklarını hoyratça tüketimi, entropinin artışı ve sonun başlangıcının hızlandırılması, bunun için armagewdona gerek kalmayacak çölleşme neticesinde insanlığın kıyameti kendiliğinden kopacak, kalkınma kalkınma kalkınma, israf, israf, israf, sonuç helaket ve felaket, din yok i
Liyakat bilmezsin. Devlette işin olunca hemen torpil aramaya başlarsın. Çalışmayı sevmezsin. Adalete işine gelince saygı duyarsın. Dedikodu, başkasının arkasından konuşma en büyük zevkin. Yıl boyunca eline bir kitap alıp okumazsın. Gayrimenkul alırken değerinin altında beyan eder vergi kaçırırsın. Alışveriş yaparken fiş almasak kaça olur dersin. Diğer Başkanlar Mercedeslerle gelmiş ben yanlarına Passat mı çekeyim dersin. İtibarda tasarruf olmaz dersin. Akrabayı gözetin ayetini işine geldiğin gibi anlarsın.
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 09:21
Müslüman bir şey ister ise ona sonsuz gücün sahibi yüce Allah yardım ederse kâfir istemese ne olur
ERKAN DOĞAN 30 Kasım 2018 09:05
Sayın Ocaktan 44 yaşındayım.hayatım boyunca bu İslam alimi diye ortada gezenlerin ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ve kimin ile cima edeceğiz muhabbetinden başka bir takırdı duymadım.Hayata dair tek kelam yok. Bunlar maalesef artık devlete sirayet etti.Bu toplum bir daha iflah olmaz.
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 10:13
18
Alparslan kuytul vardı içeri attınız. Nureddin yıldızı linç ettiniz. Düzgün ne kadar adam varsa saldırdınız iftira attınız. tvleri hoca diye şaklabanlarla doldurdunuz şimdide şikayetmi ediyorsunuz? Ne güzel valla. Dünya size güzel
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 14:22
4
alpaslan ya da nurettin adamlar özgür düşünmeye ve kadına yasak koymayla kafayı bozmuşlar..
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 16:49
6
Allahın yasak demediği neye yasak demişler mesela. Veya siz neye özgürlük diyorsunuz. Kocasına çay verince köle patronuna çay verince özgürmü olmuş oluyor
evin 30 Kasım 2018 07:59
islam dünyası diye yekpare bir toplum yok ortada. pakistanın, endonezyanın ya da somalinin bambaşka tarih ve kültürleri var. tek tek ele almak gerekir...
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 12:11
5
Adı üstünde İslam dünyası deniyor zaten. Sen bunların hepsi Konyalı değil diyorsun...
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 07:57
“Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah’ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları (cariyeleri); seninle beraber hicret eden, amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helâl kıldık.” İslam ın çağlar üstü mesajlarından biri..
musto 30 Kasım 2018 16:39
0
Yav bunlar cinsellikle ilgili islamiyet bu mesajlamı çağ atlayacak çok kötü bir örnek vermişsin..
Yüksel dinçer 30 Kasım 2018 07:39
ortada çok uyumsuz bir vaka var müslümanlar kuranda ve peygamber hadislerinin tam tersi bir yol almış gidiyor inananlar için burda bir terslik yokmu yoksa körler sağırlar birbirini ağırlar durumumu mevcut
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 07:35
Müslümanlar geri değil ki. Böyle düşünenler dünyaya aldanıyor olabilirler. Sivrisinek kanadı kadar önemsiz bir yeri mamur etmek için çalışmıyorlar sadece. Buranın han kendilerinin ise yolcu olduğunu biliyorlar. Hangi dünyanın ehliysen onun için çalışıyorsundur. Ha evet müslümanlar geri kaldı ekmek kavgasında ki bunu köpekler yapar. Osmanlı harikulade bir sentezdi. Onu yıkmak için yüzyıllara yayılan planlar kurdular. Batının ilericiliği de bu işte:yıkmak bozmak sömürmek.
engineer 30 Kasım 2018 09:39
16
yorumunuz için Allah cc sizden razı olsun.
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 10:33
3
İnsan bir tarafı ile gülüyor. cevap yazmaya bile değermi? O zaman sen , "hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi, öbür dünya için çalışın " cümlesinndende bihabersin. O zaman gece gündüz tekke de hu çek yeter.
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 15:27
8
Ölüm aniden gelir. 2 dakka sonrasının garantisi yoktur. Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyada çalışından kasıt asgari geçimi temin edip azla yetinip muhtaç olmamaktadır anlayışdan yoksun kişilere. İdrakın kadar iman edersin imanın kadar uygularsın. 5 tane muz yersen kabız olursun tekkede tam gün hu çekildiğini sanan kardeş.
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 22:19
2
Eğer kalkıp asgari geçim ile yetin diyenler , milyonlarla uğraşan ve çoğunlukla tuzu kurular kardeşim. Eğer ,senin silahın menzili düşmanınkinden daha uzun ve daha etkili değilse, Ekonomin ondan daha iyi değilse, paran ondan daha değerli değilse, adaletin daha üstün değilse, bir hiç olmaya mahkum kalırsın, şu andaki İslam Devletleri gibi. Tutar, olayı , tekke de sabah akşam "hu" çekmek olarak algılar, 5 muz sanırsın.
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 06:22
Mehmet bey, cok guzel, ogretici, motive edici ve umut verici yazilar yaziyorsunuz, basarilar diliyorum
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 03:52
Ocaktan, İslamı demokrasiye payanda yapmaya çalışıyor... Ne yapsan nafile... İleri demokrasiler, bir cinayete silah satış cirosu gözüyle bakmak zorunda... Biz yaşananları görüyoruz. Batı kutsamalarını külahıma anlat...
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 08:08
3
Dogrudan cinayeti isleyeni kutsamak daha masum size gore sanirim
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 03:18
Ocaktan, İslamın 1400 yıllık geçmişi var. Siz tüm zamanları yok sayıp son yüz yıl üzerinden genellemler yapıyorsunuz. Batılı değerler 1945 ten sonra mı keşfedildi? Özgürlükçü, adaletin üstünlüğüne saygılı Batı; iki dünya savaşında 70 milyon insanı neden katletti?
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 03:06
İslam'ın genel ilkesi insanların Allah'a layıkıyla kulluk yapabilmesidir. Enfal 22, herkesten çok size lazım.. Müslümanlar, İslamı yaşadıkları dönemlerde şider durmdaydılar... İslamdan uzaklaştıkları için geri kalmışlardır.
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 01:53
Bize 5 tane daha Mehmet Bey lâzım. Sadece yazmayacak siyasete atılacak ve gerçekleri söyleyecek. Aksi takdirde geleceğimiz yok. Saplandığımız yerde kalırız.
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 03:07
1
Niye 5, 6 olsa olmaz mı?
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 15:31
1
6 olsun. Rahatladınız mı?
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 23:29
0
Kızma ya hu merak ettim neden beş? Özel bir sayı mı? Bana göre Ocaktandan değil beş tane, hiç olmadz da olur:))
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 01:48
Mehmet Bey, siz bir de bir kaç insan var doğruları yazan. Ama sizlerin ilmi daha çok insanla paylaşılmalı hala gelecek nesli kurtarabiliriz. Çocuklarımıza özgür bir ülke, insanca ve kardeşce yaşayabilecekleri, birbirlerine hain veya terörist demeyecekleri, sahiplenecekleri, uğruna ölmeyi bırakın yaşayarak ve yaşatarak yüceltecekleri bir vatan. Benim çapım yetersiz. Çevreme anlatıyorum ama çok yetersiz. 30 milyon insan bu düzeni destekliyor. Bunu değiştirmemiz gerekiyor.
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 01:48
Mehmet Bey, siz bir de bir kaç insan var doğruları yazan. Ama sizlerin ilmi daha çok insanla paylaşılmalı hala gelecek nesli kurtarabiliriz. Çocuklarımıza özgür bir ülke, insanca ve kardeşce yaşayabilecekleri, birbirlerine hain veya terörist demeyecekleri, sahiplenecekleri, uğruna ölmeyi bırakın yaşayarak ve yaşatarak yüceltecekleri bir vatan. Benim çapım yetersiz. Çevreme anlatıyorum ama çok yetersiz. 30 milyon insan bu düzeni destekliyor. Bunu değiştirmemiz gerekiyor.
Mutlu Yücel 30 Kasım 2018 01:48
2)Örgütlenmeyi, gazete olur verirse yorumcular olarak biz de yapabiliriz. Karar Gazetesi içinde “namaz kılmayanlarla arkadaş olmam” diyecek kadar keskin yazarlarımız da olsa, bu zihniyet bizim felsefemize ters te düşse, yine de onu okuyup, varlığını da zenginlik olarak telakki etmeliyiz, hatta Baskın Oran, Murat Belge gibi demokrat zihniyetteki bir iki yazarın olmasını da yürekten istemeliyiz. Bu mücadele; her şeyden öte, yandaş olmayan gazeteye yan bakan zihniyete karşı bir direnç olma onurunu yaşatacaktır.
Mutlu Yücel 30 Kasım 2018 01:47
1)Bu tür güzel makaleleri okumak için KARAR a destek hususunda derim ki; Yalnız okuyucunun finanse ettiği gazete veya gazetelerin olması o ülke için bir nimettir. Kör düzene karşı verilen bilinçli bir mücadelenin çıkış kapısıdır. Bu kapıyı zorlamak, zorda olan KARAR gazetesini desteklemek, okuyucunun örgütlenmesi için bir ön pratik kazandırır. Bu destek 75 krş. luk gazeteyi almaktan öte,daha ciddi bir katkı şeklinde olmalı. Diyelim hiçbir karşılık istemeden altı ay için ayda yirmi lira bağış yapma taahhüdünde bulunulmalı vs. gibi.
okur 30 Kasım 2018 13:26
1
gazeteler kağıdı bıakmalı. yalnız ve yalnız internetten olmalı. olmalı değil zaten olacak. kağıt ölüyor. bu daha başlangıç. küresel çapta bu böyle. internetten kaçış yok.
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 16:17
2
Alacağınız bir gazete. Bir sürü laf ediyorsunuz. Gidin bayiye uzatmayın bence.
Yaw he he 30 Kasım 2018 01:32
Yazar diyorki: İşin evveliyatında manzara şudur; Peygamberin vefatından sonra Müslümanlar eski Arap toplumlarındaki kabile asabiyetlerine dönerek başlattıkları iktidar mücadelesi yüzünden İslam’ın evrensel mesajı istikametinde bir toplum yapılanmasını gerçekleştirememişlerdir. Yani İslam toplumlarının bilimde, teknolojide geri kalmalarının sorumlusu dış güçler değildir." Pes doğrusu. Sebep bu kadar basit mi. 1400 yıl müslümanlar kabile asabiyetiyle mi devam ettiler. Endülüs medeniyeti kabilemiydi. Saçma sapan tesbitler,sonunda da her şey akılda bit
Yüksel dinçer 30 Kasım 2018 07:47
5
evet ya cep telefonu ve yazılım sistemleri müslümanlar çok öncede bulmuştu bu gavurlar var ya yatacak yerleri yok
KARAR OKURU 30 Kasım 2018 10:25
7
Yüksel ne saçmalıyorsun Allahını seversen adam ne diyor sen ne anlatıyorsun
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN