Back To Top
Sürü toplumu Müslümanların hayali olamaz

Sürü toplumu Müslümanların hayali olamaz

 - Son Güncelleme: 18.10.2019 Cuma 09:12
- A +

Genellikle Müslüman dünyadaki sistem tartışmalarında demokrasi karşıtı tonların ağır bastığı bir gerçek. Bu tartışma bağlamında, daha çok sistemin adı üzerinden gündeme getirilen tezlerin doğru bir zeminde tartışılmadığı yönünde güçlü bir kanaat bulunmaktadır. İster demokrasiyi savunanların, isterse reddiyecilerin penceresinden bakalım esas itibariyle meselenin özü değil, ideolojik bir şablon içine oturtulan sistem tanımları üzerinden yapılan tartışmaların doğru sonuçlar üretmesi pek mümkün gözükmüyor.

Oysa din açısından önemli olan erdemli bir toplumun oluşturulmasıdır. Ve dinin hayatlarında önemli bir yeri olduğuna inanan insanların yaşanabilir bir dünya tasarımı oluşturabilmeleri için ihtiyaç duydukları temel değerler hukuktur, adalettir, şeffaflıktır, liyakattir ve fıtratlarında var olan özgürlüktür. Dolayısıyla bir bakıma toplumsal sözleşme çerçevesinde oluşacak olan erdemli toplumun inşa edeceği yönetim modelinin adının demokrasi mi, krallık mı, yoksa sultanlık mı olacağı formaliteden öte bir anlam ifade etmeyecektir.

Bugün modern zamanların şartları içinden baktığımızda; Müslüman dünyanın sistem tercihi de doğal olarak demokrasi olmak durumundadır. Çünkü insan hakları temeline dayalı modern demokrasi için esas olan hukukun üstünlüğüdür, işleyen bir kuvvetler ayrılığı prensibidir, liyakattir ve hesap verilebilir şeffaf yönetim awnlayışıdır.

***

Her ne kadar İslam toplumlarında bu temel ilkeler rehberliğinde bir sistem modeli oluşturamamış olsa da, İslam siyaset düşüncesi teorik düzlemde bu ilkelere işaret etmektedir. Bu konuda şöyle bir yaklaşıma itibar etmek mümkün değildir; “Evet demokrasi de hukuku-adaleti, liyakati ve özgürlükleri esas almaktadır, ama bu değerler Batı kültürünün bir ürünüdür...” Bir kere bu kavramlar evrenseldir, hiçbir ülkenin ve toplumun tekelinde değildir. Dolayısıyla, kimsenin toplumların, devletlerin günah ya da sevap defterlerine bakarak evrensel değerleri yargılama hakkı yoktur.

Yaşadığımız çağda demokrasi dışında, özgürlükleri ve insan haklarını teminat altına alan başka bir sistem olmadığına göre, Müslümanların bazı mazeretlerin arkasına sığınmaları maalesef güçlü dindarlık anlayışından çok ‘kapalı toplum’ hayalinin bir ürünüdür. Eğer Müslüman toplumların tarihsel tecrübesine bakarak bir kanaat oluşturacak olursak, inşa ettiğimiz yönetim modellerinin insanların özgür irade kullanımı ve özgür tercihlerde bulunmasını bloke ederek, sürünün parçası haline dönüştürdüğünü söylememiz gerekir, yani ‘sürü toplumu...’

Oysa erdemli topluma gidilen yoldaki ilk adım insanın iradi tercihidir. Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün’ün ifadesiyle “İnsanın doğuştan getirdiği temel hak ve özgürlükleri herkes için isteyen ve Allah’ı bu hakların kullanımının garantörü olarak gören bir dinin” mensupları için, ‘ortak iyi’yi herkese ulaştırmak idealinin bir parçası olmak durumundadır.

Nasıl bir sistem tercihi yaparsak yapalım kurduğumuz devlet, doğasını o devleti oluşturan bireylerin doğasından almak durumundadır. Elbette temel hak ve özgürlükler, ifade özgürlüğü, din özgürlüğü esastır ama daha da önemlisi bireyler fıtratın kaldıramayacağı hiçbir şeyle mükellef değildirler.

Maalesef İslam siyaset düşüncesinin devlet geleneğinde, devletin bekası için özgürlüklerin feda edilmesi kutsanmış ve bir bakıma toplum sürüleştirilmiştir.

Kur’an’ın insanların güdülecek sürü olmadıklarına işaret ettiğini belirten Şaban Ali Düzgün bu konuda şöyle bir tespitte bulunuyor: “Sormayan, sorgulamayan, kendi sonunu düşünmeyen, grup için kendini feda eden bireylerden oluşan böyle bir toplum içinde fert ölüdür, zaten ferdin değeri, yokluğuna ve ölü oluşuna bağlıdır. Aynı şekilde bu kişinin, meydana gelmesi için mücadele edeceği toplumsal yapı da ölüdür. Bu doğrultuda, Bakara suresinin 104. Ayeti, yaratılan üst kimliklerin (çobanların) insanları kendilerine bağ(ım)lı kılma eğilimine dikkat çekmekte ve insanı, güdülecek bir varlık olarak konumlandıran her türlü retoriğe (kavl=vela tekülü) karşı uyarıda bulunmaktadır.” (1)

1- Kimliksiz hakikatler, s. 66

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 21 Ekim 2019 08:50
Yazar çok karamsar bir tablo çizmiş. Kendisine , biraz moral bulması için, havuz medyasını okumasını tavsiye ederim. Orada gene nasıl destan yazdığımız söyleniyor.
ÖTÜKENLİKURT 19 Ekim 2019 10:06
Çok önemli konulara değiniyorsunuz sayın yazar tebrik ederim! Müslümanların aydınlanması, hak ve hürriyetlerine sahip çıkması, kuvvetler ayrılığı ile dengeli ve denetlenebilir bir yönetime sahip olmaları! Bu görüş sadece size ait, Müslümanların kahır ekseriyeti cahil, fikir üretmeyen, muhakeme yapmayan, sorgulamayan adem ve havvalardan mürekkep! Fikir üretmeyen insanın fikir hürriyeti istemesi eşyanın tabiatına aykırı! Sizin dediğinizin olması için İslam aleminde ilimi, bilimi, sanatı, tekniği önemli hale getireceksiniz! Örümceklerden beyinleri temizleyeceksiniz..Hayırlısı...
KARAR OKURU 18 Ekim 2019 21:15
Sayin Ocaktan yazınız mükemmel. Dün imza edilen Amerika ve Türkiye anlaşması acaba AKP iktidarını 2002 öncesine mi götürüyor? Acaba AKP iktidarı Suriye ile ilgili hatalarını anladı mı? Esad ile artık kol kola gezerler ve Aynen Gazzeye giden insani yardım görevlilerine bana mı sorgunuzda gittiniz ifadesini şimdi Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilere de bana mı sordunuz da Türkiye ye göç ettiniz ve gidin Esad’ın kurbanı olun diyebilirler mi?
KARAR OKUR 18 Ekim 2019 19:51
Sayın ocaktan nefis yazılar yazıyorsunuz Bin kerre teşekkür etmek istiyorum ama maalesef bizim müslümanlar ne Resulullah efendimizi anladı ne de Kur'an-ı anladı var sa yoksa makam mevki ve de mala tapicilar olarak Dünya hayatını benimsedi onun için hak hukuk adalet hiç önemli değil insanlığa vereceğimiz hiç bir şey yok sürü olmaya devam !
M. Zeki Yüksel 18 Ekim 2019 14:09
hak, hukuk, adalet alın size veda hutbesi
okur 18 Ekim 2019 13:50
"Hiç şüphesiz cahiliyye(demokrasi vb.) cahiliyyedir, İslam da islam. Aralarında derin farklar vardır. Tek çare bütünüyle cahiliyeden sıyrılmak ve yine bütünüyle islama girmektir. Tek yol, içindeki bütün özellikleri ile cahiliyyeden ayrılmak ve bütün özellikleri ile islama göç etmektir. Yama yapmak yok. Orta yolda çözüm arama yok. Yolun ortasında buluşma yok. Cahiliyye istediği kadar islam kılığına bürünsün. İstediği kadar islamın adını kullansın. Öyle ise bu tam bir uzaklaşma, kesin bir ayrılık ve apaçık bir karşı tavırdır.Sizin dininiz size benim dinim bana." kafirun S,Fizilal tefsiri.
KARAR OKURU 18 Ekim 2019 21:22
0
Fi zilal bir denemeydi.
KARAR OKURU 18 Ekim 2019 23:23
0
Sen aklını kacirmissin.
serhat 18 Ekim 2019 13:36
demokrasi yeryuzu kaynaklı bir dindir. iyi veya kotu yonleri olabilir ama gokyuzu kaynaklı islama gore diger tum cahili dinler gibi gayri mesrudur,reddedilmelidir. müslümanlar olarak;gorevimiz geregi, anayasanın kesinlikle Kuran-i kerimi referans aldıgi bir sistemi savunuyor ve toplumu buna davet ediyoruz. bu sistemde hem yönetenler hem yönetilenler Kuranın ilkelerine uymak zorundadır. ama yine Kurana gore insanların buyuk cogunlugu bu mesajı reddedecektir .,"Andolsun, onların çoğu üzerine azap hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler."yasin 7. cenneti kazanan azınlıktan olmak dilegi ile.
Hakan 18 Ekim 2019 23:46
0
Demokrasi bir din mi? Beyninizi kurtlar kemirmiş uyarayım. Tamamen bitmeden önlem alın.
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 10:38
0
Kendi partinizi kurun derim.
Mehmet 18 Ekim 2019 13:21
Geçen gün Müslümanlığımı konuşturdum . Televizyonu yatak odasına almıştım sabahleyin hemen kalktım üst komşunun ziline bastım komşu ben televizyonu yatak odasına aldım eğer ses geliyorsa rahatsız olduysanız televizyonu tekrar salona alayım dedim onlarda biraz ses gelir gibi bir şey oluyor dediler peki dedim . Ben bir mediven aşağı indim kapıyı kapatmamışlar kendi aralarında dediler ki yaşlanmış ya kulakları duymuyor herhalde dediler ve ben üzüldüm gittiğimede pişman oldum ne diyeyim ben vefasız dağlara ..
kellim kellim la yenfa demiştim en baştan..konuş konuş boşuna.bu üşkenin milliyetçi ve islamcı muhafazakar sözde merkezi ve sosyal demokrat ulusalcılarına asla demokrasiyi anlatamazsınız asla.bu bir yaşam biçimidir.metroya binmeyi öğrenememiş,trafik polisi yoksa hiçbir kurala uymayan yayaların üzerine araba süren vve trafikte durumun düzelmesini ağır cezalara bağlayan kafalara anlatamazsın demokrasiyi.yukarda saydığım ideolojilerin elitleri için söylüyorum bunları...aşağı tabaka nanay zaten
EMG 18 Ekim 2019 11:54
Tek tip demokrasi bir masaldır ve günümüzde kapitalist emperyalizmin sömürü aracıdır.Nokta.
EMG 18 Ekim 2019 11:52
Hiç kimse bir inanç sahibine, herhangi bir şey adına "Senin dinin bu konuda yanılmış, doğrusu budur, bu konuda böyle düşüneceksin" diyemez. Böyle bir şey, inançsızlığı inançtan üstün görmek anlamına gelir ki, demokrasi ile vadedilen eşitlik kavramına uygun değildir. Ayrıca bu gün demokrasi deyince, inanç karşısında sınırsız hürriyet zanneden bir kesim, sahabe zamanında yaşasaydı, Hz. Peygamberin sünnetine karşı da hürriyet isterdi. Galiba anladığımız mesele demokrasiden ne anladığımız ya da her topluma tek tip bir demokrasi dayatmamızdan kaynaklanıyor.
EMG 18 Ekim 2019 11:50
Müslüman bir millete, torna, tesviye, bor yağı vs. gibi itikadi konulardan uzak bir mesele imiş gibi demokrasiden söz etmek, art niyet içermese bile bir işe yaramaz. Bütün demokrasi taraftarları homojen bir inanca sahip değildir. Her işinde Tanrının iradesini gözetenlerle, "Tanrı bazı işlerimize karışmaz" diyenlerden, "Tanrı ne iş" diyenlere kadar çok değişken inanç gruplardan demokrat insanlar vardır.
KARAR OKURU 18 Ekim 2019 10:12
Bir-iki çocuk yapıp onları iyi eğiteceğimize “En az üç çocuk yap” diyerek sürü toplumu olmamızı isteyenler var.
Bekir BEDİR 18 Ekim 2019 10:14
demokraside ne yazıkki iktidar ve onun destekçilerinin her işi yürürken muhalif olanlar ancak seyrediyor liyakat adalet ancak adı var halk ta bundan memnun siyasiler iktidara gelebilmek için çoğunluk neyi arzuluyorsa onun yapıyor bir örnek vercem ülkemizde trafik terörü var bunun sebebi de cezaların ağır olmayışı buğün iktidar deseki alkollü araç kullanana 1000 tl degil 10000 tl ceza 2 yıl hapis aşırı hız yapana 250 tl degil 2500 tl ceza yayalar kırmızıda geçerse 1000 tl ceza dese şartları ağırlaştırsa bunu halk oylamasına sunsa çoğunluk bunu kabul eder mi? Asla kabul etmez işte demokrasi
KARAR OKURU 18 Ekim 2019 09:57
sorunun temelinde islam ve onun yarattigi medeniyet toplum ve devlet anlayisi oldugunu hala kabullenemiyoruz.
KARAR OKURU 18 Ekim 2019 09:13
Biz Batı demokrasinin bir üst aşaması olan “İleri demokrasi”ye eriştik. Lütfen kıymetini bilelim.
Okur 18 Ekim 2019 09:12
Evet "çoban" var. "Ulul emre itaat" var. Ama "seni kiliclarimizla duzeltiriz" de var. Sorun değişen, dönüşen dünyaya ayak uyduramamak, ıslami kalip la bu dünyaya ayak uydurulamayacagi algisinin bizi savunmasından kaynaklı... Zaten "arif" olmak dağda değil şehirde olabilmektir.
Yorumlara bakınca “hayal” gibi... Size de yazık Sayın Yazar.
KARAR OKURU 18 Ekim 2019 08:20
Allah'in insanlara dogustan verdigi haklardan bir de anadil egitimi.
Alparslan Tekin 18 Ekim 2019 07:40
Siyasal islam (din olarak islamdan bahsetmiyorum) ümmet olmayı öğütler ki kolayca algı yönetimiz yapıp kendini iktidarda tutabilsin. Ortadoğu toplumu olarak şu anki ümmet anlayışı dinden soğutur hale geldi. Yeminle bıktık usandık
KARAR OKURU 18 Ekim 2019 10:41
9
7.40, Senin dinden de, Siyasal İslam'dan da haberin yok.
Muhtefi. . 19 Ekim 2019 15:03
0
Siyasi İSLAM ne ya onu kim çıkardı. Dünyada Refah ve HAKİMİYET ADALETLE olur..İmanla değil. O bizim, bizlere ait. .Toplumsal ilişki ADALETLE olur. Dunyada ve Ailede,Komşulukta, Trafikte, Çarşıda, Pazarda, Camide. Kabenin dibinde bile Adalet ve Ahlak lazım. Vesselam. .
Has Parti 18 Ekim 2019 06:54
'Sürü toplumu' çok romantik bir yaklaşım ama zaten toplum dediğimiz 'sürü' değil mi? Dünyada sürü olmayan bilinen bir toplum var mı? Başka yolu var mı toplumu yönlendirme in, ona küçük sürülerden oluşan büyük bir sürü muamelesi yapmanın dışında? Yönetilmeye razı olmanın şartı belki de sürü olmayı kabul etmek. Muhtemelen 'devlet' insanlığın en kötü icatı.
evin 18 Ekim 2019 06:36
şu son 10 günde savaşa hayır diyenlerin bile "vatan haini" olduğu korkunç bir ortam yaşadık. ülkede nefes almak gittikçe zorlaşıyor...
KARAR OKURU 18 Ekim 2019 08:28
1
vatandas olarak dogup buyudugumuz memlekette nefes almamiz zorlasti da iktidarin da dis politikada nefes almasi cok zorlasti son yillarda.
Tamam, dediĝiniz kadarı doĝrudur, fakat Batı toplumunun yahut demokrasinin temelde ferdi esas aldıĝını, devleti kutsallaştırmadıĝını düşünüyorsanız, fena halde yanılıyorsunuz. Batı’nın meşhur ferdiyetçiliĝi yalnızca aileye ve organik cemiyete (geniş aile, köy, dini cemaat vs.) karşı bir konumlandırmadır, asla devlete karşı deĝil. Bunun pratikteki en çarpıcı yansıması zorunlu kamu eĝitimidir. Sonucu ise ailenin ve cemiyetin yok olma noktasına gelmesidir ve toplumun tamamen kurumlara baĝlı olmasıdır. Bundan dolayı toplum Batılılaştıkça nesli devam ettirme kabiliyetini bile kaybetmekte.
Kararlı Karar Okuru 18 Ekim 2019 08:06
2
kürtür değerleriniz ne kadar sağlam ise değişen sosyolojik yapıya o kadar uyum sağlarsınız. Önemli olan sistemin işlemesidir ve Batı'da tıkır tıkır işlemektedir. Sistem derken kurallara uyulan, nezih ve estetik şehirlerde yaşayan, iş kanununun çalışanları koruduğu, yaya geçidinde yayaya yol verilen, evinize usta çağırdında saatinde gelen ve nizami iş çıkaran, vs kastediyorum. Birey olmak kendi ayaklarının üzerinde durmak üzere meslek edinmektir, zorunlu kamu eğitimi bunu verir. Bizdeki gibi aile, cemaat, mahalle yapısı gibi asalak bireyler yetiştirip nepotizmle yaşamaz Batı.
Karar Okuru 18 Ekim 2019 08:58
1
Kalitesi düşük olunca nesli devam ettirsen ne olur ettirmesen ne olur. Bizin ortadoğuda nesil devamı değil şuursuz üreme söz konusu. Sonuç genç sahipsiz yığınlar! Ver eline silahı birbirini katletsin!
kavramlarin ardina bakin 18 Ekim 2019 16:07
1
Zorunlu kamu eĝitimi meslek vermek için deĝil (8/12/16 yıl gerekmez meslek edinmek için) toplumu ve bireyi öĝütüp onlara devletin istediĝi şekli vermek içindir. Böylece işleyen bir hukukun ve siyasal sistemin kurulması daha kolaydır ve karşılıĝı da refahtır, doĝru. Ama bu refah karşılıĝında Batı ruhunu satmıştır. Takip eden bilir, bugün Batı'da çocuĝunu doĝduĝu cinsiyet üzerine yetiştirme hakkı bile tehlikededir. Müslümanlar iş ruha gelince satmaya yanaşmadıĝı için arada kalmıştır. Mesele siyasal sistemde de deĝil aslinda, bilgi ve eĝitim paradigmasındadır, bunları tartışmamız gerek.
KARAR OKURU 18 Ekim 2019 01:45
Müslümanların demokrat bir sistem kurduklarını kimbilir ne zaman görürüz. Belki de hiç göremeyiz. Sayın yazar mütemadiyen bu konularda kalem oynatıyor. Belki de problem bir doğu toplumu olmamız.
Kararlı Karar Okuru 18 Ekim 2019 08:08
2
Bunun bir sosyolojik evrim olduğunu düşünüyorum. Batı da karanlık çağlardan geçerek bugünkü medeniyetine ulaştı, ileri gitmeye de devam ediyor. Yani ağır bedeller ödendi. Biz (Doğu alemi) de daha birkaç nesil zor hayatlar yaşayacağız. İnşallah görürsek 10 sene hatta 20 sene içinde bile birçok şeyin değiştiğini göreceğiz. Üzücü olan mufazakarlığın muhafakar olduğu için beceriksizliğinden ötürü başta güzel Türkçemiz olmak üzere değerlerimizi koruyamayacak olmamızdır.
KARAR OKURU 17 Ekim 2019 23:51
kellim kellim la yenfa
Yaw he he 17 Ekim 2019 23:47
Her fırsatta demokrasi reklamı yapmayı nasıl beceriyor sayın yazar merak ediyorum. Sanırım şu Üsküdar-eminönü vapurlarındaki işportacılar gibi "her derde deva ürün satanları çok dinlemiş. Ah şu demokrasi. Nerdesin gel de kurtar ümmeti.
Kararlı Karar Okuru 18 Ekim 2019 08:12
1
Demokrasi bir haktır, verilmez, alınır. Alabilmeniz için olgunluk gerektirir. Olgunluk birey olmaktan geçer. Birey olmak da meslek edinmekten, ekmeğini taştan çıkarabilmekten geçer. Meslek edinmediğimizden asalak oluruz, asalak olduğumuzdan birey olamayız, birey olamadığımızdan olgun olamayız, olgun olamazsak demokrasi olmaz. Sonuç olarak hakettiğimiz gibi yaşarız, her millet gibi...
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN