Back To Top
Dinî hamaset ve hurâfâttan taharet

Dinî hamaset ve hurâfâttan taharet

- A +

13 Ekim 2018 Cumartesi günü Kur’an Çalışmaları Vakfı tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Hayatın Anlamı İman” konulu sempozyum ne yazık ki programın icrasından haftalar önce kendilerini “iman ölçümcüsü” olarak gören bazı çevreler tarafından bilindik tekfirci söylemlerle hem provoke hem de kısmen sabote edildi. Provokasyon “İmanı imansızlar mı anlatacak?” gibi sloganlarla, sabotaj ise ilgili belediyenin en üst yetkililerine yoğun baskı yoluyla gerçekleştirildi ve sonunda “kâfir” yahut en azından “zındık” oldukları ithamıyla Prof. Dr. Ömer Özsoy ve Prof. Dr. İlhami Güler’in sempozyum programına katılımları engellendi. Şahsımın programa katılımı ise güç bela temin edildi. Fakat sonuçta aklıselim ve sağduyu galip geldi. Sempozyuma iştirak edip çok geniş çaplı salonu hınca hınç dolduran yüzlerce kişi programı başından sonuna kadar takip etti.

***

İman sempozyumu vesilesiyle yaşanan olaylardan sonra artık şunu söylemenin zamanı geldi: Türkiye Cumhuriyeti cemaat cenneti olmaktan bir an önce kurtulmalı, kurtarılmalı… Dinî kisveye büründürülmüş magandalık kültürünün memleket sathında daha fazla yaygınlaşmasına ruhsat tanınmamalı… Bu memleket yoz/yobaz dinî hamasetten ve aynı zamanda hurafecilikten adamakıllı arınmalı, arındırılmalı… Dini hurafe edebiyatına dönüştüren şarlatanlara alan açılmamalı… Cemaatler ve tarikatların din, diyanet ve ilahiyat üzerindeki vesayetleri artık son bulmalı... Bütün bu sorunların bertaraf edilmesinde hem Diyanet gibi kurumlar etkin rol oynamalı hem de İlahiyatçı akademisyenler daha cesur ve atak bir tavır ortaya koymalı… Bununla birlikte devlet din konusunda belli bir dinî grup veya yorumdan taraf olmamalı… Şayet devletin din ile ilişkisi kurulacaksa, bu ilişki adalet ilkesi üzerinden kurulmalı… Yani devletin dininin adalet olduğu gerçeği zihinlere kazınmalı… Aslında adalet ne sadece devletin dinidir ve ne de sadece mülkün temelidir. Adalet aynı zamanda dinin de temelidir. Cuma namazında imamın minberde okuduğu “Allah adaleti emreder” mealindeki ayette (Nahl 16/90) geçen “adl” (adalet) kelimesinin sahâbî müfessir İbn Abbâs tarafından “tevhid” (lâ ilâhe illallah) diye açıklandığını bu vesileyle hatırlatmak gerekir.

İslam ilim geleneğinde tekfirci söylemlerin uzak geçmişteki temsilcileri Hâricîlerdir. Günümüzdeki temsilcileri ise DAEŞ ve sair cihatçı selefî örgütlerdir. Bunlardan biraz daha ılımlı tekfirciler ise Haşviyye diye de anılan Hanbelîler ile Osmanlılar dönemindeki Kadızâlelilerdir. Nitekim geçmiş devirlerde Hallâc-ı Mansûr, Şeyh Bedreddin, Molla Lütfi gibi sayısız Müslümanın bugünkü “İman Sempozyumu”nu provoke ve sabote eden zihniyete benzer bir zihniyetin temsilcileri tarafından kurban edildikleri bilinmektedir. İşin en acı tarafı, sempozyumla ilgili tezviratı sevk ve idare eden çevrelerden bir kısmının tasavvuf ve tarikat kökenli olmasıdır. Hâlbuki İslam tasavvuf geleneğinde Firavun’un iman üzere öldüğünü söyleyen, hatta Bakara 2/6. ayetteki “innellezîne keferû sevâün aleyhim…” ifadesini, “Ey Muhammed! Bana yönelik derin muhabbetlerini kendilerinden bile gizleyen Allah dostlarını sana indirdiğim Kur’an’daki tehditlerle uyarsan da uyarmasan da onlar için fark etmez. Onlar sana iman etmez, senin söylediklerine kulak vermezler. Çünkü onlar benden başka hiçbir şey düşünmezler” diye te’vil eden Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’yi “şeyh-i ekber” diye nitelendiren Osmanlı ulemasıdır. Ancak Osmanlı’nın günümüzdeki hamasetçi torunları “tarihselci, modernist” diye yaftaladıkları bazı ilahiyat hocalarını Hâricîlerden daha acımasız şekilde tekfir edebilmekte, üstelik bunu İslam’daki derin hoşgörü ve engin gönüllülükle bağdaştırabilmektedir. Aslında bu durum günümüz Türkiye’sinde faaliyet gösteren dinî cemaatlerdeki egemen zihniyetin ne kadar dar kalıplı, sığı ve sakil bir yapıya evrilmiş olduğunu göstermekte, dolayısıyla hâl-i hazırdaki gidişat hamasetin dinî alanda sürekli yükselen bir trend olduğunu belgelemektedir.

***

İslam fıkıh tarihinde İbn Kudâme gibi Hanbelî geleneğe mensup bir âlim dahi “Te’vil varsa tekfir yoktur” diyecek kadar esnek bir görüşü dillendirdiği, meşhur Hanefî fakih Serahsî de aynı minvalde şeyler söylediği halde bugün kendilerini Allah tarafından “iman ölçmekle görevlendirilmiş yetkililer” gibi gören bazı çevrelerin “Hak ve hakikat bizim tekelimizdedir; biz neyin doğru olduğunu söylersek, mutlak doğru odur” edasıyla arz-ı endam edip cümle âleme nizamat vermeye kalkışmaları, üstelik “hukûkullah”a ait bir meseleyi kendi uhdelerine alıp Allah namına yargıda bulunmaları artık tahammül sınırlarını zorlamaktadır. Bir Müslümanı hoyratça tekfir etmek kimin haddinedir? Bu hak ve yetki kim tarafından verilmekte ve yetkilendirme hangi yolla gerçekleşmektedir? Artık bu pervasız şımarıklığa bir son verilmelidir. Ancak bu iş devlet sopasıyla ve jakobence yaklaşımlarla değil, ülke sathında demokratik, çoğulcu ve özgürlükçü düşünceye geniş alan açma yoluyla gerçekleştirilmelidir. Sonuç olarak, bugün birçok müesses dinî yapı hem ahlâkî hem sahih dinî bilgi açısından tefessüh etmiş durumda olup neredeyse hemen hepsi dedikodu, gıybet, nemime, desise, iftira, itham, sû-i zan üretim merkezlerine dönüşmüş haldedir. İşte bu yüzden, dinî hamaset ve hurafâttân tam manasıyla taharet gerekir.

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 02 Kasım 2018 23:27
Sayın hocam,ağzınıza sağlık.Bizleri bu inzibatların saldığı dehşetten sizin gibi gerçek alimler koruyabilir.Mutluluk ile doldu kalbim.ALLAH rızası için mücadeleden vazgeçmeyin.Saygılar.
KARAR OKURU 25 Ekim 2018 09:17
Mesele din falan degil. O bahsi gecen gruplarin olusumunu ve buyumesini saglayan ranti ortadan kaldirdiginizda bu soylemleri de gevseyecek ve dagilacaklar. Onlar bu sekilde tahkim olup yolunu buluyorlar.
Benim anlayamadığım şu; Dünyada tüm müslümanların, hatta insanlığın başına musallat olmuş asıl kefere ve fecere belli iken, nasıl oluyor da müslüman ülkelerde insanlar birbirlerini tekfir ederler. Bu korkaklığın herhalde en üst seviyesi olmalı. Birilerini tekfir etmekle, insan nasıl müslüman kalabilir? Sıkıntı, farklı fikirde olmak değil, tek doğrunun kendi fikri olduğunu savunmak. Allah (cc) ıslah etsin. Hocalarımızdan istirhamımız şudur; Lütfen böyle şeylere darılıp bizleri bilgilerinizden mahrum etmeyiniz. Sizler de tekfirciliğe sebep olacak a
İsimsiz, resimsiz. 25 Ekim 2018 10:53
0
... Sizler de tekfirciliğe sebep olacak açıklamalardan kaçınınız. Malumunuz, her dini bilgi uygulamak için değil başkalarına nizam vermek ve dövmek için kullanılıyor.
Mülayim 22 Ekim 2018 19:59
“Üstadına Allah’tan daha fazla teslimiyet göstermeyen asla mürid olamaz.” Menzilcilerin çevirdiği “Tezkiretü’l Evliya” kitabında aynen böyle yazıyor. “Mürid, mürşidin her emrini, hatta başının kesilmesini dahi emretse, geciktirmeden hemen yerine getirir.(...) Mürid, Cenabı Hakkın kendisini, adeta mürşidi için yarattığına inanır.” Aynı yayınevinin Halidiyye Risalesi’nde de bu yazıyor. Kuran ı Kerim in %1 ine vakıf olan biri bile bu yazılanların Kuran da şirk olarak tanımlanan şeyin ta kendisi olduğunu bilir.
H.Yıldırım 22 Ekim 2018 09:49
Mustafa hocam çok güzel yazmışsınız elinize sağlık, buradan bir kez daha anlıyoruz ki Atatürk gerçekten ön görüsü yüksek adammış. bir günde inşallah onun için bir yazı yazarsınız.
KARAR OKURU 21 Ekim 2018 19:37
Sayın yazar muzdarip olduğun zihniyetle geçmişte mücadele veren Kadizadelilere haksızlık ediyorsunuz.
KARAR OKURU 25 Ekim 2018 09:19
0
O zamanın Sivarileri devletten ihale mi alıyordu ? Bunlar tarikat görünümlü ticaret ağları.
Atakan Volkan 21 Ekim 2018 15:14
"Dini hurafe edebiyatına dönüştüren şarlatanlara alan açılmamalı… Cemaatler ve tarikatların din, diyanet ve ilahiyat üzerindeki vesayetleri artık son bulmalı... " Yani LAİK anlayış hakim olmalı. LAİKLİK: Dincilerle; sözde dini yapılar, cemaatler, tarikatlar vb. kurumlarla devlet işlerinin, siyasetin ayrılması demektir. Tarih boyunca dine karşı olanlara değil, teokratik faşizme, monarşilere karşı mücadele verenlere laik denilmiştir.
İnsiyator. . 21 Ekim 2018 14:05
Herkes konuşuyor. Konuşuyor. ! Cemaat. Tarikat, Tasavvuf hakkında oysa Bilen konuşmaz (ulu, orta) bilmeyen atar, tutar .Akil ile Bilmek Kitabidir. Kalb ile anlamak IRFANİDİR. .!.. herkes Tasavvufa düşman Selefiler, Tekfirciler, Vahhabiler vb..niye çünkü NUFUS EDEMİYORLAR Kitabi olarak. .Hakiki Tasavvuf ( Ekolü olan) gelenekten gelir zaman, bilim, teknoloji, fenle çatışmaz..gizli AJANDASI (maddi) yoktur. seffaftirlar.Retorikler, Diskurslar ile HİPNOZ olunmaz. :))..Uyurken UYANIKTIRLAR. .acizane.
KARAR OKURU 21 Ekim 2018 12:44
Usul....Uslup....Israr....Hocamızda mevcut. Ömrüne bereket yüreğine sağlık .Sizin gibi Akademisyenlere ihtiyaç çok fazla. ALLAH razı olsun hocam. Çalışmalarınızı takip ediyor ve çok istifade ediyoruz.
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 21:55
Bugünkü cemaatler ve tarikatlar geçmişte birbiriyle didişen iki cenahı da temsil eder vaziyetteler. Yani bugün iman sempozyumunu sabote eden kimi çevreler hem geçmişteki sivasiler gibi tasavvuf meşrepler hem de onların canına ot tıkayan kadızadeliler gibiler. Herkes bu iki mesleği bir arada icra edemez. O yüzden bugünkü sivasi-kadızadeligiler hayli marifetliler.
Fatih 20 Ekim 2018 21:51
bomboş ilimsiz irfansız sadece şikayet! Ehli sünnet alimleri delilsiz konuşmaz, bir cemaat, tarikat adına da konuşmaz. Felsefe yapmaz, kitaptan kaynak vererek konuşurlar. Sizler ise "bu aklıma yatmıyor" gibi delilsiz sadece felsefe yaparsınız. Asıl bu memlekette susturulması gerekenler duvara dayanıp konuşanlardır. Edille-i Şer'iyye dörttür. Bunun dışına çıkan kim olursa olsun reddedilir.
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 22:46
4
Bu da sübjektif bir yorum.
KARAR OKURU 21 Ekim 2018 13:36
7
Fatih, güzel şeyler söylemiş. Başkalarının dayatmacı din anlayışını eleştirirken, kendi din anlayışını dayatmak komik duruyor.
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 21:18
Mustafa bey, siz de kendiniz ile çelişki içindesiniz. Bir yandan ülke tarikat cenneti olmasın diyorsunuz diğer yandan yoz tarikatlara mücadele etmiş kadızadelileri suçluyorsunuz.
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 21:50
1
Bugünkü cemaatler hibrit model, yani meşrep olarak sözde tarikat, fiili tavır tutum olarak değme kadızadeli; lütfen anakronizme düşmeyelim; sosyolojiyi iyi gözlemleyelim.
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 21:14
Türkiye cumhuriyeti şeyhler dervişler meczuplar müritler üfürükçüler muskacılar memleketi olmayacaktır...güzel bir temenni olarak tarihteki yerini almıştır..laikçi ceberut devletle mücadele edelim derken memleketi bunlara teslim ettik..hepimize geçmiş olsun..
KARAR OKURU 26 Ekim 2018 01:09
0
Ancak 100 yıl sonra mı anlayabildiniz?
Faik Taşçı 20 Ekim 2018 21:03
Oldu beyim. Başka isteğiniz!! Derhal temizleyelim ülkeyi ve dahi dünyayı tüm cemaatlerden!!
Metin karasu 20 Ekim 2018 20:34
Sayın Yazar orada sizi tekfir eden hangi cemaat mensupları idi? Onu ifade etmeniz lazım. Tekfir konusunda yazdıklarına aynen katılıyorum, ancak bu hastalık derecesinde cemaat düşmanlığını anlamıyorum. Acaba cemaatler olmasaydı Türkiye'de neler olurdu? Sizi genelleme yapmadan insaflı olmaya dâvet ediyorum.
KARAR OKURU 21 Ekim 2018 08:49
1
Cemaatler olmasaydı ne olurdu mu? Tepemizde F-16 lar uçuşmazdı en azindan daha ne olsun?!
8.49, Türkiye'deki bütün cemaatleri toplasanız, yüz ile çarpsanız değil meclisi Fantom ile bombalamak, kuş lastiği ile meclisin camına taş bile atamazlar. Fetö cemaat olduğu için değil, yabancı istihbarat örgütlerinin elamanı olduğu için darbe darbeye kalkıştı. CIA cemaatine mensup kişiler üzerinden İslam'ın kadim geleneği suçlamak, hainlik değilse ahmaklıktır...
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 20:01
Zamanında masonları ve iş yapma tarzını eleştiren cemaatler, ekonomik güç kazanmak ve devlette kadro almak için benzer davranışı gösterdi. Mesele, sınıf atlamaktan ibaretmiş. İslam hizmeti vs sadece lafta ve amaca ulaşmak için araç.
Hocam, Enfes bir Türkçe ile konuyu anlatmışsınız. Fikirlerinizi hem paylaşıyor hem de onlara saygı duyuyorum. Dinin şer odaklarının elinden kurtulması elzemdir.
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 20:58
0
Varolan sloganla söyleyecek olursak, "din Allahın olana kadar onlarla mücadele etmek gerekiyor" galiba
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 18:02
1-)Hakaret içermemek şartıyla düşünce ve ifade özgürlüğü olmazsa olmazımız olmalıdır. 2-)Tekfirciliğe karşıysak bunu tekfir etmeden yapmalıyız. 3-)Bu tepki Mustafa Ozturk'ün de bir ara "KuranTinercileri" gibi galiz ifadelerle eleştirdiği "Kuran Müslümanlığı" adı altında sünnetin hüccet değerini inkar eden bizim anlattığımız din indirilmiş din, sizin ve 77 ceddiniz 1400 yıldır anladığı din ise uydurulmuş dindir.Sizler adeta putperest Mekke Müşrikleri gibi atalarınızın dinine uyuyorsunuz " diyen kesime bir öfke patlamasının bir sonucudur.Yaln
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 17:18
Zırva tevil götürmez. Ama bizden kabul ettiklerimiz ve "ermiş" bildiklerimiz zırvalarsa o başka....
Karar Okuru 20 Ekim 2018 16:21
Bugünkü durumda hocanın parmak bastığı problem siyasetin oy veya başka herhangi bir destek umuduyla getto vari gurup ve güruhlara devlete sızma, toplumu kendi amaçları doğrultusunda trolleri veya başka baskcı kişi/guruplarıyla yönlendirmesi, etkilemesi hatta dediklerini yöneticiler, medya, sivil toplum başta olmak üzere herkese yaptırabilmeleridir. FETÖ buna en büyük örnekti, şimdi diğerleri iş başında. Üsküdar belediyesinin iki akademisyeni bahsedilen kişi ve gurupların etkisiyle sempozyumdan çıkarması bunun delilidir.
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 15:50
Karadenizin yiğidi....Nasıl hırçın dalgalar kayalara vurur ya....Vura vura aşındırır ya....Kalemine yorumuna....Herşeyden öte bu gençlerin size ihtiyacı var. Hırçın dalgalı karadenizin yiğidi.
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 15:11
İbni arabi müslüman mıdır? Ehli kıble tekfir edilmez!... .....Bakara 2/6. ayetteki “innellezîne keferû sevâün aleyhim…” ifadesini, “Ey Muhammed! Bana yönelik derin muhabbetlerini kendilerinden bile gizleyen Allah dostlarını sana indirdiğim Kur’an’daki tehditlerle uyarsan da uyarmasan da onlar için fark etmez. Onlar sana iman etmez, senin söylediklerine kulak vermezler. Çünkü onlar benden başka hiçbir şey düşünmezler” diye te’vil eden Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’. .... Ömer nasuhi bilmen diyorki ibni arabi Müslümansa yeryüzünde müşrik, kafi
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 13:33
ee sevgili muatafa Öztürk hocam.mustafa İslamoğlu bu yazdiginizi hamet hakanin programında soylediginde onu yanlis anlamis ,islamoglu hocayı tum cemaatlerin kokune kibrit suyu dokelim kasdetmis olmasiyla iyham etmistiniz..simdi goruyorum ki ayni cumleleri kullaniyorsunuz.
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 15:36
2
İran ve suudilerde aynı dili kullanıyor
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 16:31
0
Yanlış anlama var sanırım; cematlerin köküne kibrit suyu demiyor; hoca cemaatlerin vesayetine ve şımarıklıklarına son verilmeli diyor. Hocanın açığını yakaladım duygusunun emaresi olan "eeee" ünleminiz maalesef boşa çıkmış görünüyor
karar azokuru 20 Ekim 2018 13:28
ortadoğu sami kültürüne ait masalları allahın dini olarak görme hurafatına nasıl son verilecek acaba?
Anar 20 Ekim 2018 12:23
Kıymetli hocam, bu durum Anadolu'daki pek çok ilahiyat fakültesinde acımasızca da uygulanmaktadır. Kendilerini ehl-i sünnet bekçisi sanan esnaf, eğitmen, cemaatçi, tarikatçi ve kanaat önder(!) uzaktan takip ve talimatlarla fakültelere ayar vermeye kalkmakta ve özgür düşünen her akademisyenin önünü kesmektedirler. Bu kafa yüzünden ve küçük illerin çeperleri nedeniyle mimlenen, görüşleri hemen şehre yayınlanan hocalar adeta tecrit edilmektedirler. Ancak bu kafalarla sizlerin daha etkin ve sürekli mücadele edeceği kanaatindeyiz. Bizim buralardaki çabamız cıl
KARAR OKURU 21 Ekim 2018 00:20
0
Bu gidişle deist ve ateist sayısı artacak..
METİN P. 20 Ekim 2018 11:47
TEKFİRCİLERİN ZERRE KADAR İMANLARININ OLMADIĞINA VE BU TEKFİR İŞİNİ BİLEREK VE KASITLI YAPTIKLARINA KESİN KANAAT ETMEK GEREKİR.BU ONLARIN HAKİKİ VE SAMİMİ MÜSLÜMANLARI GÖZDEN DÜŞÜRMEK VE ORTADAN KALDIRMAK İÇİN İŞLETTİKLERİ BİR STRATEJİLERİDİR.MÜSLÜMANLARIN ARASINA FİTNE VE FESAT KOYMAK İÇİN BU ÖRGÜTLER AYNEN FETÖ PKK VE DEAŞ ÖRGÜTLERİN VAZİFESİNİ YAPARLAR.BUNDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN Kİ BUNLAR MOSSAD VE CIA GİBİ KÜRESEL ÖRGÜTLERLE BİREBİR BAĞLANTILIDIR.İMAM GAZALİNİN DEDİĞİ GİBİ BİR HASTALIK FALAN DEĞİL BU TEKFİRCİ
Mülayim(!) 24 Ekim 2018 13:07
0
Büyük harflerle yazmak ile bağırarak konuşmak aynı anlayışın, öfkenin, tepeden bakmanın ürünü... Ben de öfkeli birisiyim ancak yine de: "Lütfen küçük harflerle yazınız!" diyorum.
METİN P. 20 Ekim 2018 11:41
KENDİNE GÜVENEN İNANANLAR KENDİ İMANLARINDAN VE İYİ NİYETLERİNDEN ZERRE ŞÜPHE DUYMADAN BU TEKFİRCİ KAFİRLERİN TEKFİR ETMELERİNE ALDIRIŞ ETMEMELİLER.ÇÜNKÜ GERÇEK KAFİR VE MÜNAFIK ONLARDIR.BUNU GİZLEMEK VE KATLİAMLARINA KILIF UYDURMAK İÇİN BU SİLAHI KULLANIRLAR.HALBUKİ PEYGAMBER s:A:V EFENDİMİZ MÜNAFIK OLDUĞUNU BİLE BİLE ABDULLAH İBİNİ ÜBEY İBİNİ SELULE BİLE KAFİR DAMGASI VURMAMIŞ.İSLAM HUKUKUNUN GEREĞİ OLARAK MÜSLÜMANIM DİYENE MÜSLÜMAN MUAMELESİ YAPMIŞTIR.
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 11:37
Kıymetli hocam, Dini "ticari meta,rant aracı"olarak kullanan küçük olsun benim olsun diyen organizasyonlar ne yazık ki çok fazla daha kötüsü islamı anlatan gerçek din adamlarını gürültüleri ile bastırıyorlar. Konuşmanızı dinledim noktası virgülüne kadar size katılıyorum .
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 11:20
Ah hocam ah!Konuşmanın zor olduğu zamandayız.Adam,Allah'ın (haşa)arza inen gölgesinin ülkesindeyiz.Sıkıysa eleştir tanrı gölgesini.İlhami Güler bunu yaptı.Abovv! Sözünü, kastı ve bağlamından çarpıtarak,ajitatör ve provakatörce dile kaleme dolamalar.Yazık.Laik,Atatürkçü siyasi dönemde dini konuları tartışma ortamı,adabı,özgürlüğü daha sağlıklıydı.Ya şimdi ortam zehirli,kokuşmuş,bayağılık,cahillik,utanmazlık,vicdansızlık.Beyin ve dille de öyle.Başımıza gelecek bela kulvarına girdik.
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 10:32
Mustafa Hoca, "Türkiye cemaat cenneti olmaktan kurtarılmalı" diyor; fakat bence çok isabetli olarak şunu da söylüyor: "Ancak bu iş devlet sopasıyla ve jakobence yaklaşımlarla değil, ülke sathında demokratik, çoğulcu ve özgürlükçü düşünceye geniş alan açma yoluyla gerçekleştirilmelidir." Özgürlük ille de özgürlük
Fatma 20 Ekim 2018 10:27
Namaz kılıyorlar oruç tutuyorlar Kur'an okuyorlar (ezber Kur'anı, hiç bir mesaj alma ihtiyacı hissetmeden) diye ahlaka ihtiyaçları yok sanıyorlar. Kınamak istiyorum ama aslında acınası durumdalar.. Ben de (yeni yetme) bir ilahiyatçı olarak yüzyıllarca insanlara öğretilen ezberlenmiş hurafeleri değil gerçekleri öğrenmek ve insanlara aktarmak için çabalayacağım inşallah.. Madem ilahiyatı seçerek böyle misyon yüklendik insanların duymak istediğini değil Allahın mesajını aktarmak boynumuzun borcu. Sizin gibi hocalara ihtiyacımız var Allah kaleminize zihnini
KARAR OKURU 21 Ekim 2018 00:18
1
Amin :))
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 10:02
Bizdeki popüler tasavvuf anlayışı ve onun türevleri diyebilecegimiz cemaatlar cennet acetası gibi çalışırlar. Mensuplaridâ hakikat, Tefekkür filan gibi zahmetli arayışlardan kaçınıp sefaat torpili ile beleş cennet peşinde koşan insanlardan oluşur. Böyle başa böyle tarak vesselam!
KARAR OKURU 21 Ekim 2018 00:18
0
Ateist arkadaşım bile dindar görünüyor, dindarlar dini kullanıyorsa ben neden kullanmıyayım diyor, haksız mı
KARAR OKURU 21 Ekim 2018 14:19
0
10.02, Sen doğrusunu yap. Riv, riv yapma...
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 09:58
Türkiye gericiliğe mahkum edildi! Medet umduğunuz diyanet ve şimdiki devlet(!) bizzat bunun müsebbibi: siyasal islam iktidarda, bunların iktidarları için uzun yıllardır uğraşan, yok yeşil kuşak yok ılımlı yok BOP habire proje üreten emperyalistler bu sefer kazandı: "enjoy it"!!!
Zekeriyya 20 Ekim 2018 09:54
1 Öncelikle geçmiş olsun. Zorbalığın her türlüsünden Rabbim korusun. Sağduyu hakim olsun. Değerli üstad yazıda çelişki var. Size yakıştıramadım. Belkide sıkıntının verdiği hatadır "bu iş devlet sopasıyla ve jakobence yaklaşımlarla değil, ülke sathında demokratik, çoğulcu ve özgürlükçü düşünceye geniş alan açma yoluyla gerçekleştirilmelidir" diyorsunuz. Doğru ama yanlış. Herkes fikrini söylemede hür olsun. Ama herkes sizin gibi düşünme mecburiyetinde kalmasın. Onların doğruları size göre yanlıştır. "Türkiye Cum
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 09:50
HARİKA BİR YAZI
Zekeriyya 20 Ekim 2018 21:45
7
Türkiye Cumhuriyeti cemaat cenneti olmaktan bir an önce kurtulmalı, kurtarılmalı…" Bu tarz yaklaşım fayda değil zarar verir. Onlarında size ihtiyacı var Keşke bu yazıyı yazmasaydınız Keşke M. Öztürkün kaleminden böyle bir yazı okumasaydım Keşke. Saygılar
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 09:23
şüphe eden insan ve dogmatik iman, paradoksa bak! Laiklik olsa dogmatikler, şüphecileri kovmaya kalkmazdı .hiç olmasa.
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 09:13
Eskiden Türkiye İran olmaz diye kendimizi avuturduk. Daha beteri oluruz da İran'ı bile mumla ararız. Bu tarikatlar, cemaatler, İslamcı medya artık beni dehşete düşürüyor. Hepsi de sapına kadar Müslüman ama bir ahlakları eksik.
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 09:08
Afganı , suriyeli kaçak çalıştıranı ,kaçak elektrik kullanıp kullanıp kul hakkı yiyeni, sınavda kopya çekeni,yalakalıp yapıp bir yerlere gelenleri oruç tutuyor,namaz kılıyor diye görmemezlikten gelen müslümanlar ve onların kurdukları diyanet ve tarikatlar tabiki bu samimiyetsizlikleri için yok olmaya mahkumdur:tıpkı batıda olduğu gibi hoca bunları anlamış anlatmaya çalışıyor :
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 11:06
8
Toplumdaki olumsuzlukları İslama mal etmek moda oldu. Oysa bu ülkede 100 senedir seküler, laik, batıcı bir sistem var.
KARAR OKURU 21 Ekim 2018 00:03
1
Yani bütün bunların sorumlusu chp diyorsun? İyi ama 24 saat CHP ye küfredip en büyük kul haklarını çiğneyenlerin ve buna göz yuman müslümanların bşr suçu yok mudur ? Yani şeriat gelirse kaçak suriyeli , afganlı çalıştırmayacak , yalakalık yapmayacak , rüşvet vermeyecek mi ? Ayrıca sorun islam diyen yok , çelişkide yaşayan müslümanlar :
Burada kritik nokta "ifade özgürlüğü"dür. En sapkın ve en yoz ve en yobaz fikirlerin dahi dile getirilmesine kimse engel olamaz, olmamalı. Gelgelelim fikirlerin engel olunmasına fiziksel bir müdahalede bulunuluyorsa cezası caydırıcı olmalıdır. Hepsi bu. Mücadele ettiğiniz zihniyet tehlikeli fakat sizin mücadele için önerdiğiniz yöntem de sakıncalı. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler.
Adil Serhan 03 Kasım 2018 20:42
0
Demokrasi ,demokrasiyi cebir ve şiddetle ortadan kaldıracak fikirlerin hayata geçirilmesine müsaade etmez,
İlbeyhan 20 Ekim 2018 09:06
Hocam ellerinize sağlık , Ümeyye oğullarından beri 1400 yıldır ALAHA İTAAT değil , EMEVİ SULTANLARINA , PADİŞAHLARINA KULLUK DİN oldu...Allahın değil Ümeyyenin çocuklarının DİNİNE iman edeceksiniz dediler...O kadar vahşi ve muhterislerdiki , Hz. Peygamberin gözünün nuru , Hz Hüseyin ve ailesini dahi acımasızca katlettiler....Yardılmışlardan ne fayda ne zarar gelir ,KULLUK ALLAHADIR...Akıl ,Ahlak , bilim ,eğitim ,üretim ,ihracat ,tarım ve hayvancılık seferberliği şart hocam...Yanmayan kefen ölünce lazım ,yaşarken iş ve aş
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 08:54
Hocam ellerinden öpüyorum, sen tek bir satır, hatta tek bir kelime bile yazsan, haftasonunu iple çekiyorum.
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 11:08
0
Bende kardeşim....Haftasonu benim için cumayı cumartesiye bağladığı ilk dakikalar....Hemen bakayım diyorum....Ömrümün söküklerini dikeyim....Aynı duyguları yaşıyoruz güzel kardeşim....Gerçi buraya yazan tüm güzellik nedir bilen anlayan kardeşlerimide çok seviyorum. Hepsine canı gönülden dualar ediyorum. Durağımız CENNET OLSUN :) Cennetten kastımda kardeşim İÇ HUZUR.
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 12:00
0
Aynen katılıyorum. Çöldeki bir damla su kadar değerli
BİZİ AFFET 20 Ekim 2018 08:46
Nur içinde yat, Türkiye'yi cemaatlerin, şeyhlerin tasallutundan kurtarma iradesi gösterip, tekke ve zaviyeleri kapatan Gazi Paşa ! Bugün koltuğunda “Dinî kisveye büründürülmüş magandalık kültürünün memleket sathında daha fazla yaygınlaşmasına ruhsat tanı”yanlar oturuyor. Engelleyemedik. Üzgünüm …
Zekeriyya 20 Ekim 2018 13:48
7
Bulunmaz fırsat mı yakaladın beyefendi değerlendir 1980 öncese 5000 genç sağ sol terörinden öldürüldü 30000 insamı PKK öldürdü Erzururuma solcular, başka şehire ülküceler giremezdi. Bunlarıda Tarikatlar yetiştirdi değil mi Tarikatlar, sağcılar, solcular ve sıkıncılar ülkemizin ürünü. Hepsi laik okullardan geçtiler. Niye sağa sola saptılar Boşluk var demek ki Yeterli, doyurucu eğitim yok demekki
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 05:48
"Sizin en fenanız, aranızda söz taşıyanlar, aranızı bozanlar ve insanları birbirine düşürenlerdir." "Koğuculuk yapan cennete giremez"Hz.Muhammed (sa) Ilhami Hoca.1.9.2018,Islami Analiz'de Ahlaki ve ilmi tavsiye yazısı yazmıştı.Sabah ve Akit gazetelerinde iki (eli ve dili emin olunmayan) Müslüman KOĞUCU ,Allah'ın Arz'daki gölgesini eleştirmek haddine mi diye hedefe koydular, İlhami hocayı.Sayın hocam bizim sorunumuz DİN değil! Zannımca,Ahlak, akıl, rüşt, vicdan, sevgi,bilgi sorunu.Çürümüşlük ve pespaye ve utanmazlık alâmetimiz oldu.
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 12:33
0
Ahlakı olmayanın dini olurmu , din güzel ahlakı tamamlamak için deyilmi.
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 04:56
Biraz soluklanma fırsatı bulur bulmaz kanıtladık ki: Biz bize yetermişiz...
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 03:46
Teşekkürler hocam..ama unutmayınız zor bir yoldasınız..en başta ilahiyatçı dostlarıniz sizi yalnız bırakacaktır.olsun hakkı ve hakikati haykirmaya devam.saglik ve afiyetler diliyorum...
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 11:13
0
Kardeşim hocam göze almış yalnızlığı...Yolundada yolculuğundada yalnız....Dünyada gülmedi hocam güldürmezlerde. Rabbim AHİRETİNİ SONUNU SEVDİKLERİYLE KALABALIK EYLESİN. AHİRETTE ALLAHIN SELAM VERDİĞİ GÜLDÜRDÜĞÜ KULLARDAN OLUR DUASIYLA...Hayırlı ömürler diliyorum kardeşim:) Hocamıza hepimiz duacıyız...
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 17:53
1
Eyvallah kardeş..Allah için seviyorum hocayı..ilminden de faydalanıyoruz.
okur-1 20 Ekim 2018 02:20
yazınızda iki tane ciddi hata var. birincisi, geniş bakışa sahip olamama, karşıdakine saygı duymama ve hazımsızlıktan şikayet ediyorsunuz ama cemaatler tarikatlar kaldırılmasını istiyorsunuz. dolayısıyla siz de onlara saygı duymalısınız. bu durumda herkes bir sebebe binaen karşısındakinin kaldırılmasını isteyebilir. nitekim o kesimler de sizin konuşturulmamanızı istediğinde aynı yöntemi kullanmış olursunuz. karakter sınırlaması olduğu için ikincisini yeni yorumda yazıyorum
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 09:14
2
Cemaat tarikatların kaldırılmasını değil, saldırılarının önlenmesini istiyor. Bunun da devlet eliyle değil toplumun eğitimiyle olmasını istiyor.
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 01:08
Mustafa Hoca'dan muhteşem bir motto daha: Dinî hamaset ve hurafattan taharet... İçinde bulunduğumuz durum ancak bu kadar veciz ifade edilebilirdi. Hocam zihnine, kalemine, klavyene sağlık.
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 01:03
Ah ah...Çok ağladım üstad. Diyenede denilenede...Rabbim bizler hepimiz senin kulununuz....Kardeşlerimi yeniden kardeş eyle. Üstadım ben inanıyorum ki gözyaşlarıyla yapılan dualar Allahın katında değerlidir. Üstadım...Ben her doğruyu desteklediğim için etrafımdaki insanlar beni kınar ve acır....Ben de derim ki....Ne mahzuru var insanlık ailesinin içinde olarak insanları kardeş bilmek....Kardeş olmak....İnsanca yaşamak için mucadele vermek. Güzelliklere katkıda bulunan herbir bireyi onure etmek. Allahla olan kulluğunu sorgulamadan....Banane kardeşim. Benim gü
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 00:58
İste laiklik budur.
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 00:54
Kemal'e ermişsiniz.
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 09:14
0
Darısı başına :)
KARAR OKURU (3) 20 Ekim 2018 00:53
Bence ortadan birinin videosunu kesmek de ahlaki bir suç ve bu şekilde zan üzere şikayet edenlere de yaptırım uygulanmalı. Ayrıca ister ateist ister deist ister müslüman ister hıristiyan özgürce düşüncesini ifade etmeli insanlar susturulmamalı. Önce edeple birbirimizi dinlemeyi sonra da edeple tartışmayı öğrenmek zorundayız. Teşekkür ediyorum yazı için.
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 00:52
Hocam....İnsan kelimelerin tükendiği yerde olduğunda şahit olduğu şeyler anladıklarını anlatamaz konumuna getirildiğinde hayat şunu fısıldıyor insana dışardan....Ölüm sen mubareksin.....İçimin çığlıda bu. Hocam ya biz buralara ait değiliz. Dünya boğucu. Yaralayıcı. İncitici. Eminim toprağın altı üstünden BİZİM için daha hayırlı. En azından orda Allah hesaba çekiyor KULUNU. Burda herkes. Dualarımız sizinle sayın hocam. Dayanma gücünüzü de hayranım. Allah sizi seviyor hocam. Yoksa nasıl başarırsınız bunca hengamenin arasında Tefsir hazırl
KARAR OKURU (2) 20 Ekim 2018 00:48
Bu zihniyet " Fasığın gıybeti olmaz. " mevzu rivayetini kendine rehber edinip haşa kendi kafasına göre milleti fasık ardından kâfir evresine geçiriyor. İnsanları açıkça hedef gösteriyor ve bu terbiyesizliği kendine görev biliyor. Utanmadan bir de yıllar önce İlhami hocanın yaptığı açıklamayı adeta görmezden gelip ısıtıp ısıtıp gündeme getiriyorlar.
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 00:45
TASAVVUF AŞK VE MUHABBET ÜZERİNE KURULUDUR. nefis terbiyesi ve kalp tasfiyesi ile KEMALATI hedeflerler.yazınız çok esnek. Katı ham sofu, aşktan yoksun ünsiyetten nasibi olmayan kimselerle GERÇEK Aşıkları ve cemaatlerini aynı kefeye koymanız bizi üzdü. Zaten onlarında en büyük korkuları TASAVVUF VE HAK ERENLERİ. SAMİ EFENDİ, GÖNENLİ MEHMET EFENDİ MUSA EFENDİ GİBİ ve diğerlerinden halkı soyutlarsanız. Onları KINADIĞINIZ KİMSELERİN KUCAĞINA ATARSINIZ.
Göze göz... 20 Ekim 2018 00:40
Aman faşizanlık yapmış olmayalım endişesiyle her gelene geç denilmemeli, hep beraber devletin sopasını yiyip oturmadan önce bu yobazlarla, hurafeci şarlatanlarla çatır çatır mücadele edilmeli kazanılmalıdır! Ta ki özgürlüğün gerçek manasını kavrayan bir ahaliyle muhatap olunana kadar !
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 00:29
Sayın hocam geleneğe yapılan haklı eleştirilere cevap veremeyen taşralı medeniyetsizler ağızlarından köpükler saçarak küfür etmekten hakaret etmekten başka bir şey yapamıyorlar. İlim üretemeyenler küfür üretiyor bol bol .Allah ıslah etsin diyelim..yalnız siz bu cemaat konusunda bence devlet kademesine fazla güveniyorsunuz bence .bunlarda bu oy potansiyeli varken devlet bunlara hiç bir şey yapamaz hatta bu cemadatları palazlandıran,cesaretlendiren bizzat devletin kendisi.ben sadece bir kaç aydın ilim adamından başka hiç kimseye güvenmiyorum açıkçası.hele
KARAR OKURU (1) 20 Ekim 2018 00:22
İlhami Güler ve Ömer Özsoy'un Hilal Tv'de programa çıkabilmesi beni bir nebze olsun sevindirdi bu yüzden içimde bir ümit kırıntısı olduğunu açık kalplilikle söyleyeyim. Twitter'da açılan "hashtag"leri gördüm, daha tekfir ettikleri ilahiyatçıların adını , soyadını karıştırıyorlar.
KARAR OKURU 20 Ekim 2018 11:19
1
Ne kadar acı değil mi kardeşim....Allah tüm kullarına dünyada yaşama hakkı tanırken kul kula neler diyor....Neler yapmaya kalkışıyor....Rabbim diyorum herzaman....Benim yanlışımı bana kardeşimin yanlışınıda ona göster...Muhabbetimiz çok olsun kardeşim:) İnsanlık birbirine sevgi açlığı çekiyor...
Tabi Tabi 20 Ekim 2018 12:03
3
Körler sağırlar birbirini ağırlar olmuş
Bu paragrafı yazan kişi 21 Ekim 2018 12:41
0
Karar Okuru 11.19 Aynen kardeşim,selamlar ve hürmetler. Teşekkürler Allah tüm acı çeken ve zulüm gören insanlara yardım etsin benim de duam budur. Hocalara yapılan haksızlıklara göz yumulursa, özgürlük kısıtlamışsa gerçekten Mustafa Hoca'nın dediği gibi sonumuz Afganistan...
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN