Back To Top
İlahiyat kâhyalığı

İlahiyat kâhyalığı

 - Son Güncelleme: 27.07.2019 Cumartesi 09:46
- A +

Doksan küsur yıllık Cumhuriyet tarihine az çok vâkıf olanlar dahi bilirler ki özellikle çok partili dönemden itibaren devlet genellikle vesayet sistemiyle yönetilir, hükümet de yine aynı sistem tarafından terbiye edilirdi. Vesayet sistemindeki mekanizma daha ziyade Türk Silahlı Kuvvetleri ve yüksek yargı organları marifetiyle işletilirdi. Bu sistemin katı laikçi ve Kemalist ideolojiye endeksli kodları özellikle 1970’li yıllardan itibaren Milli Nizam, Milli Selamet ve devamındaki yarı “İslamcı” yarı Osmanlıcı siyasi çizginin toplumsal tabanda daha fazla karşılık bulmasıyla birlikte tehdit ve tehlike alarmı vermeye başladı ve hemen her alarm durumunda İmam-Hatip ve İlahiyat Fakültelerine yeni bir ayar yapıldı. Bugün sayısız İmam-Hatip Lisesi, yüz küsur İlahiyat ve İslami İlimler fakültesinin -ki bu kalabalık sayısı da ayrı bir tartışma konusudur- mevcudiyetinden de anlaşılacağı üzere bu iki kurum üzerindeki laikçi Kemalist vesayet son buldu; fakat bu defa da İlahiyat üzerinde Sünnîliği nev-i şahsına münhasır bir Sünnî kâhyalık vesayeti kuruldu.

İslam tarihinin daha ilk dönemlerinde imamlar, hatipler ve vaizler aracılığıyla Hz. Ali ve evladına minberlerden ve vaaz kürsülerinden küfürler yağdırmayı gelenek hâline getiren Emevîlerin kurucu babası Muaviye ve takipçileri din kâhyalığının ilk temsilcileri olarak görülebilir. Kaldı ki Muaviye’nin Sıffîn savaşı sırasında ve sonrasında yaptıkları, ilerleyen zamanlarda Emevîlerin neler yapabileceklerinin teminatı gibidir. Ayrıca meşhur Emevî valisi Haccâc’ın büyük tâbî müfessir Saîd b. Cübeyr’i katletmesi Emevîlerin sadece din kâhyalığında değil, cinayet dâhil her türlü melaneti işleme hususunda da çok kabiliyetli olduklarına dair önemli bir göstergedir.

Bu mesele bir kenara, günümüz Türkiye’sinde “2 Adet İbn Kemal Tefsir Çekilişi… Çekilişe katılmak için bu tweet altında Hz. Muaviye Radiyallahu anh için hayır duada bulunmanız gerekmektedir” diye tweet atan tipler de ilahiyat kâhyalığının şimdilik son temsilcileridir. Bu tiplerin birdenbire Muaviye sevdası denebilecek bir tavır izhar etme gayretkeşlikleri hakikaten ilginçtir. Kim bilir belki de bu durum zihniyet anlamında cinsin cinse çekmesiyle ilgilidir. İlahiyat müessesesi Ankara İlahiyat Fakültesi’nin kurulduğu 1949 yılından itibaren katı laikçi ve Kemalist rejim taraftarları ile siyaset alanında boy gösteren İslamcılar arasında patlak veren her büyük krizin ardından adeta “yedi kocalı/kâhyalı Hürmüz”e dönüştürüldüğü, bu yüzden de devlet ve siyaset erkinin her türlü keyfî müdahalesine açık hâle getirildiği için, ne yazık ki bugün de yetkili yetkisiz, ehliyetli ehliyetsiz hemen her herkesin, hatta her hadsiz ve kendini bilmezin dahi kendini kâhyalık etmeye salahiyetli görebildiği bir kurum olmanın talihsizliğini yaşamaktadır.

İlahiyat kâhyalığı dediğimiz işgüzarlığın hakkını vermek için sırtınızı Sünnî gelenekçi İslam yorumuna yaslayıp dinî hakikatin yegâne temsilcisi gibi poz vermeniz ve bu minvalde diskur çekip ahkâm kesmeniz kâfidir. Nitekim daha birkaç gün önce kendi işini avukata havale edip sabah-akşam ilahiyat işlerine burnunu sokan bir “fessiz fesli tarih profesörü” son derece hadsiz ve edepsiz bir üslupla “deist, ateist, hadis düşmanı, meşhur oryantalist Goldziher’in müridi” diye yaftaladığı hocaların ilahiyat fakültelerinde cirit attıklarından dem vurarak dindar ailelerin çocuklarını bu fakültelere değil, Hanefilikten Taliban üretmeye benzer bir işlev görmek üzere tesis edilen ve daha ziyade İFAM diye bilinen medreselerde okutmalarını salık vermektedir.

Bu topraklar kimyacısından fizikçisine, subayından medyum ve mezcubuna, şairinden tarihçisine, ürolog hekiminden dizi film oyuncusu ve mankenine kadar hemen meslek grubundan sayısız din ve ilahiyat kâhyasının Seâdet-i Ebediye, Doğru Yolun Sapık Kolları gibi matbuata da giren sayısız işgüzarlığına sahne olduğu için, birkaç televizyon programının ardından şöhret bağımlılığına yakalandığı anlaşılan bir hadsiz ve densiz tarihçi müsveddesinin muhtemelen kamuoyunda kendinden söz ettirme saikiyle ifa ettiği işgüzarlığa da pek şaşırmamak gerekir. Dahası, İslamcı ve milliyetçi çevrelerde öteden beri “üstad” diye anılıp baş tacı edilen bir şairin ömrünü İslami ilimlere adamış merhum Muhammed Hamidullah’a “Baîdullah”, Mevdûdî’ye “Merdûdî” diye kulp takmasına şahit olduktan sonra bugün bir zevzeğin İlahiyat fakültelerinde İslam’ı ve nassları kendileri gibi anlayıp yorumlamayan birçok hocayı deist, ateist diye damgalayıp tekfir etmesi pek sürpriz olmasa gerekir. Ne yazık ki bu topraklar özellikle din ve İlahiyat alanında kâhyalığa soyunan işgüzar tipler için son derece mümbittir. Hâliyle, yurdumun her bir köşesinden hemen her gün yeni bir din ve İlahiyat kâhyası neşet etmektedir. Kültürel toprağımızda son derece zengin olduğu anlaşılan kâhyalık mineralini ortadan kaldırmak en azından şimdilik pek mümkün görünmemektedir. Bu yüzden de ister istemez “İt ürür kervan yürür” atasözünde ifadesini bulduğu üzere halis niyet, samimiyet ve azami gayretle çalışıp çabalamaktan ve kendi işimizi yapmaktan asla vazgeçmememiz gerekir.

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Karar okuru 03 Ekim 2019 03:16
İlahiyat fakültesini bitiren kişi din adamı mı oluyor hocam? Yani dinin adamı? Yani kendisini inandığı dine adamış adam mı demek. Yoksa dini kendisine uyduran adam mı? Zor iş be. Bir de ilahiyatçılar ; neyse....
Sabri Kalyoncu 07 Ağustos 2019 13:48
Mustafa Hocam, Biraz sakin. Ayar kaçtığında, Kör Agop gibi saydırmadan edemiyorsunuz. Bu durum söylediklerinizin (sunduklarınızın) ayık kafa ile dinleyenlerde, ne diyor bu adam tepkisi yaratıyor. Hayat size, sorduğu kazık sorulara verdiğiniz cevaplara göre karşılık vermiş olabilir. Öfkenizi dinden ve dine yanlış bakanlardan çıkartmayın. İlk yaradılıştan beri olanları sanki bugün Oluyormuş gibi algılayıp, çıfıt çarşısında bir tane daha klik tezgahı daha açmaya ve öyle anılmaya gerek yok gibi.
öztürk okuru 07 Ağustos 2019 12:31
Bu yüzden de ister istemez “İt ürür kervan yürür” atasözünde ifadesini bulduğu üzere halis niyet, samimiyet ve azami gayretle çalışıp çabalamaktan ve kendi işimizi yapmaktan asla vazgeçmememiz gerekir. sevgili hocam bir yazıda böyle Böyle bir cinnet ortamında yapılması gereken en akıllıca iş, usulca bir kenara çekilmek ve olup biten tüm rezilliklere sırt çevirmektir. bir sonraki yazıda böyle 3 gün arayla bu savrulma neden
KARAR OKUR 03 Ağustos 2019 10:15
Yazılanlara tamamen katılıyorum. Ama hakaretli üslup kesinlikle rahatsız edici. Hem Necip Fazıl'ın hakaretli üslubunu eleştirip hem de başkasına hakaret etmek olmamış. "Kişi bile söz demini/ Demeye sözün kemini/ Bu cihan cehennemini/ Sekiz uçmak ede bir söz"
KARAR OKURU 01 Ağustos 2019 09:58
Merak ediyorum.öztürk hoca yazmamakta haklı olabilir.bilenler yazsın. 1-fersiz fesli tarih profesörü kimdir.? 2-milliyetçi çevrelerin “üstat”dediği şair kimdir.?
AHMET AKBULUT 01 Ağustos 2019 14:46
0
ilki bEubekir Sofuoğlu ikincisi Necip Fazıl Kısakürek
Ziya B 31 Temmuz 2019 02:11
Konjektür hocalığını ilim diye yutturmayınız. IŞİD denen CIA aygıtı cihat diyerek insan keserken, bunun İslam'la ilgisi yok demek yerine, cihat sempozyumu düzenleyip "cihat ayetlerini Hz.Peygamber zihnindeki külli vahiyden istinbat (çıkarsama) ediyordu." demek, diyebilmek ilim mi? Her konjektüre göre, her küresel operasyona göre, insanlığın aldığı her şekle göre isteyen istediği ayetleri "istinbat bunlar yav" deyip geçsin! İlahyat kahyalarından el aman dediğimiz kadar, ilahiyat mühendislerinden de el aman diyoruz. Bıktırdınız artık... Güncelin üstünde sörf yapmak ilim adamlığı değil.
Hasan 01 Ağustos 2019 02:34
1
Ziya Bey, IŞİD’in hangi anlamdaki İslam’la ilgisi yok? 1) Kuran ve mütevatir hadislerle mi? 2) Tarih boyunca ulemanın İslami ilimler alanında ürettiği eserlerle mi? 3)Tarihe ve kültüre etkileri, yansımaları anlamındaki İslam’la mı? Eğer İŞİD’in 1. anlamdaki İslam’la ilgisinin olmadığını söylüyorsanız sizinle hemfikirim; ama 2. ve 3. anlamdaki İslam’la da ilgisi olmadığını söylüyorsanız o zaman bu sorulara ikna edici yanıtlar vermeliyiz: Kültürel dokumuz İŞİD gibi gruplara tamamen kapalı ise nasıl CIA eliyle mantar gibi ortaya çıkarılıyor?
Hasan 01 Ağustos 2019 02:35
1
CIA (fail neden) hiçbir zemin (kabil neden) olmadan bu tür grupları kurabiliyorsa neden diğer baş düşman gördürkleri Çin’de, Rusya’da, Kore’de, Venezüela’da kuramıyorlar? Hakire göre, fail neden kabil nedenle buluşmadıkça zehirli mantar yeşermez. Belki fail nedeni engellemeye gücümüz yetmeyebilir ama kabil nedeni ortadan kaldırmaya da mı gücümüz yetmiyor? 2. ve 3. anlamdaki İslam; akıl, Kuran ve mütevatir hadisler ışığında yeniden eleştiri süzgecinden geçirilmediği sürece kabil neden orada illaki bir fail neden bulur ve zehirli mantarların sonu gelmez...
Muhtefi. . 01 Ağustos 2019 16:41
0
02:11..konjonktür şık tabir..Körler ile sağırlar birbirini ağırlar. :))..var elbette Degnekcilik toplumu kafasina gore (Din adin ona gore) duzenleyen.Sadece ve sadece yuzeyselde kalındığı sürece Lawrensler vb kullandı, kullanır, kullanacaktır. Birbirini tetikliyor yüzeyde kalanlar...Ezberliyorlar ve atıp, tutmaya başlıyorlar, kısacık omurlerinde ne öğrendilerse artık. Unutulup giderler önlerinden gidenler gibi....Bakanlar degil Görenler, ! bilenler değil Anlayanlar )..onlar suskun. !..müşteri yok onlara. :)))..Müşteri sadece yaldizli tabela ve gürültü yapanlara kosuyor..
KARAR OKURU 30 Temmuz 2019 22:54
Ah medrese usulu ehli sunnet egitimi ah tamda ahiretten soyutlanmis dunyadaki kapitalist sisteme uygun bir islam anlayisini yayacaktik daha sunnetle bol bol kavga edip kurandaki kissalarin bile gercek olmadigi misal olarak anlatildigini anlatacak kuranla ugrasacaktik ya hay Allah olmadi nerden cikti bu daglar taslar duz ocada yuruyorduk ne guzel
KARAR OKURU 30 Temmuz 2019 15:22
“Necip Fazıl’a da Yusuf Ziya Bey’le (Kavakçı) gitmiştik. Yusuf Ağabey konuştu. Kendisine ‘Üstadım, siz Hamidullah Hoca’nın hiçbir kitabını okudunuz mu?’ dedi. ‘Ben kitap okumam!’ diye cevap alınca, Yusuf Ağabey ‘İhsan, kalk gidelim. Okumayan bir adam!& dedi. İnsanları anlamak zor. Bir tarafına bakıyorsunuz muazzam bir adam, bir tarafı böyle zayıf. İnsan şaşırıyor. Hak, hukuk var, öbür dünya var. Ben şimdi böyle konuşuyorum, birisinin aleyhinde konuşuyorsam, diğer tarafta bunun hesabı var.” Pervari’den Paris’e İhsan Süreyya Sırma
ismaili 30 Temmuz 2019 10:56
yüreğine ,kalemine sağlık hocam ,bu hurafeci tayfa kendileri hurefeden bir din uydurmuşlar adına da ehlisunnet koymuşlar bu uydurdukları dinin dışına çıkanlara her yönden hayasızca saldırıyor,karalıyor.iftira atıyor,küfürler yağdırıyor aklınıza gelen her türlü çirkeflik bunların dininde var çünkü imamları muaviye . bunlara kurani ,vicdani cevaplar verenlerden allah razı olsun.
KARAR OKURU 30 Temmuz 2019 22:34
1
Ehli sunnet bir deyil islamin ozudur
KARAR OKURU 30 Temmuz 2019 09:43
Hocam o kadar haklısınız ki Allah sizden razı olsun. Biz İlahiyat öğrencilerine umut oluyorsunuz bu kadar cambazın arasında.
Ali A. 29 Temmuz 2019 18:51
Kendine ehlisünnetin savunuculuğu rolü biçen kimselerle girdiğiniz polemikleri takip ediyorum. Siyasi saiklerle size saldırdıkları kanaatindeyim. İsmailağa, Menzil, İFAM, İskenderpaşa gibi grupların birbirini onore etmesinin nedeni; muhatabını, cemaatlere karşı oluşabilecek toplumsal tazyike karşı sigorta işlevinde tutmaktır. Win-win. Sizi mealcilerle aynı gruba koymaları da meseleyi çarpıtmak. Beğenilir ya da beğenilmez, o ayrı husus; lakin Ömer (Özsoy) Hoca ve sizin muayyen bir metodolojiniz var. Şimdi -affınıza sığınarak- deve idrarı masaya kondu mu cevap verememek, iyi bir hususiyet değil.
Karar okuru 29 Temmuz 2019 15:48
Sayın Hocam, Allah size sıhhatli, hayırlı ve uzun ömürler versin. Öyle ki -ecel takdirine aykırı değilse- Rabbimden niyazım, benimkinden alıp size bahşetsin. Çünkü benim düşündüklerimi siz, bütün risklerini göze alarak hatta yaşayarak dile getiriyorsunuz. Artık -gelinen noktada- buraların "değneksiz gezilecek yerler" olmadığı fark edilmeli.
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 10:45
Oryantalistleri baş tacı yap,onları eleştirenlere savas aç. Bu da kimin şövalyesi olduğunun açık ifadesidir. Şövalyemizi yine birileri iyi kızdırmış anlaşılan.
adıyamanlı mehmet 29 Temmuz 2019 09:36
evet hocam kendi işimizi yaparken sinirlenmeyeceğiz, dilimizi daha yumuşak tutacağız, ilmi ve fikri tartışma yapacağız, hissi sinir değil, bediuzzamanın deyimi ile" İki cihanın rahat ve selâmetini iki harf tefsir eder, kazandırır: dostlarına karşı mürüvvetkârâne muaşeret ve düşmanlarına sulhkârâne muamele etmektir." hem başta anlattığınız; hocam güncel olarak gerek siyasilerin gerek alimlerin kendileri canlı yayındayken söylediği sözlerden ve davranışlardan dolayı insanların meşreplerine kültürlerine bakış açılarına göre farklı farklı algıladıkları hadiseler ve kişiler hakkında kesin hükümler
Murat35 29 Temmuz 2019 01:59
Mustafa Öztürk'ün tüm yazıları Kur'an'a uygundur. Bu da bir müslüman olarak kâfi. Kalın kafalı emevi artıkları Mustafa Öztürk'ü anlayamazlar.
İlhammış... 29 Temmuz 2019 17:14
4
Ayetler birebir Allah sözüdür diyemeden Müslüman olmak var mı Kuran'da?
KARAR OKURU 01 Ağustos 2019 22:53
0
Nerden biliyorsunuz uygun olduğunu? Bir-çok konuda sıralıyor. Adam oryantalistlerin yerli versiyonu
N.Y. 29 Temmuz 2019 00:17
İlahiyat taki ehli sünnete karşı olan bidat ehli hocalar Mustafa öztürk gibi hocalar içindeki fitneliği ve zehiri bu yazı ile dökmüş bulunuyor
KARAR OKURU 28 Temmuz 2019 21:27
Hatasız ce bir yazı
KARAR OKURU 28 Temmuz 2019 18:06
Hocam menfaat çetelerine biraz insaf edin.Alışkın değiller tenkide.Köyde değneksiz dolaşmaya başlamışlardı bozulmasını istemiyorlar anlayın bunu.
KARAR OKURU 28 Temmuz 2019 11:33
Çok yazık bu bencillik kokan yazılarınızla halk arasında yaygın olan fitnenin % 99 u hocalarda sözünü teyid ediyorsunuz.
Musa şahin 28 Temmuz 2019 10:28
Bir gün dilinizin de sorunlu olduğunun farkına varabilirsiniz diye ümit ediyorum
KARAR OKURU 28 Temmuz 2019 00:46
Mustafa bey, Sizi zaman , zaman dinlemisimdir. Sempozyumlar da , tv açık oturumlarda , bazen yazılarınızı okuduğum olmuştur. ..Ama bu yazınız gerçek kimliğinizi , düşünce yapınızı , bir kez daha ortaya koymuştur. ..Yazınızda bir kısım doğruluk payı olmakla birlikte , genel itibariyle, objektif , doğru olmayan , benlik ve enaniyet taşıyan ., samimi olmayan yapı mevcut. ...Yazıda Üstadı bile ( N.F.KISAKÜREK ) acımasızca , saygısızca eleştiriyorsunuz...Yazık çok yazık. ..Yazınızda da ifade ettiğiniz gibi " Bilmem ne ürür , Kervan yürür. ......"
KARAR OKURU 01 Ağustos 2019 10:04
0
Herkesi hakaret etmeden eleştirebilmeliyiz
Tevfik yılmaz 28 Temmuz 2019 00:45
Mustafa öztürk burada benim borum öter demiş kısaca
KARAR OKURU 28 Temmuz 2019 00:33
Yazık , çok yazık. Objektif olmayan , gerçek bilgi ve kaynaklara dayanmayan , taraflı , benlik ve enaniyet dolu bir yazı .....
Ne Öztürk hoca ne tarih Muaviye'nin hz Ali'ye hakaretini kaydetmez.Ama bazıları, Aliseven değil Muvaviye linççisi gibi bu topraklarda.
Hocam ehli sünnet kavramını titizlikle korumalıyız.Ama holdingçi menkıbeci yağcı yalaka bir medyayla hesaplaşma zamanı geldi geçiyor.Bunlar Fetö'nün de öncüleri.Darbe hariç her haltı onlardan önce yediler.Bu gün de ellerinde katran fırçası arsızca çalıyorlar.75 bin kişiyi çalıp çırptıkları gibi.Bunlar Amerika'ya sahip'leri başta olarak tepeden tırnağa biat edenler.Uyanmalıyız.
Mustafa Aydın 27 Temmuz 2019 22:42
“Akdeniz Akademi Topluluğu”nun organize ettiği “Kur'an'ı Anlama ve Yorumlamanın Dünü-Bügünü” konulu konferansında geçen hafta konuşan Mustafa Öztürk, “Bu Türkiye 100 küsur İlahiyat Fakültesi açmasına rağmen Elmalı’nın (Elmalılı Hamdi Yazır kastederek) gösterdiği ilmi hassasiyete yaraşır, bir tek tefsir eseri vermedi” dedi. İlahiyat’ta akademik kariyer yapanların amacının dekan, rektör ya da siyasete girmek olduğunu söyleyen Mustafa Öztürk, "İlahiyat camiasından hiçbir şey çıkmaz. Çok kirli bir camia" dedi.
KARAR OKURU 28 Temmuz 2019 17:56
0
Evet camia çok kirli ve kibirli.Para ;dinin ve imanın yegane belirleyicisi olmuş.
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 22:28
Anne ve baba olmadan anne ve babalara yapılan nasihatler ne kadar boş ise MÛMİN olamadan mûmine yapılacak nasihat aynı teesirde boştur. Bazı ehlisünneti eleştiren islam alimleri(!) Kuran-l kerimde MÜMİN VE MÜMIN ADAYLARINA PEYGAMBER VE KURAN BİR BÜTÜNDÜR EMRİNİ GÖRMEZDEN GELİP İNSANLARIN ZİHİNLERİNİ SORU İŞARETLERİ İLE VE ÇELİŞKİLERLE MEŞGULETMEYİ TERCİH EDİP MÛMİNLİĞE DEĞİL FASIKLIK VE MÜNAFIKLIK İŞARETLERİNİ VÜCUDA GETİREREK HUZUR BULDUKLACAKLARINI UMMAKTALAR FAKAT HÜSRAN FASIK VE MÜNAFIKLARIN PAYIDIR UNUTULMAMALI. HER NEFİS YAPACAĞI AMELDE ÖZGÜRDÜR MAHŞER GÜNÜNE DEK.
Hanedân 27 Temmuz 2019 21:24
Hoca bütün yazısını sanki şunları söyleye bilmek için yazmış: Ben bu din hakkında bazen 1400 senedir söylenmemiş şeyler söyleyeceğim yeri gelecek tahriflerde bulunup inkar edecek, uydurma olmakla ithâm edip, tarihseldir diyeceğim ama rahatsız olduğum bir konu var; bana ve benim gibi olan zihindaşlarıma kimse karışmasın biz istediğimiz gibi atıp, tutup, eleştirip yaftalaya bilelim, her yerde biz ve bizim gibi düşünenler olsun, meydan bize kalsın, ezelim ama eziliyoruz diye bağıran biz olalım, dövelim ama bizi dövüyorlar diyen biz olalım ....
Siz önce eleştirdiğiniz İFAM benzeri taliban(!) yetiştirmeyen bir ilmi merkez kurun sonra oraları eleştirin! Diğer türlüsü "kedi ve ulaşamadığı et"ten ibaret bir kıskançlık ve düşmanlık ibaresidir.
Eski Gelenekçi 27 Temmuz 2019 20:29
Eyvallah üstad.
Merve Kaplan 27 Temmuz 2019 20:17
Eleştiriyi kaldıramayan, kendine bakmadan başkalarını eleştiren Mustafa Öztürk!
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 20:04
sizden de kendinize yakışır bi şekilde hakaretvari bir yazı beklenirdi zaten. amacınız gerçekten ilahiyatçıları korumak ve savunmak ise ilahiyat kahyalığına soyunan felsefeci taslaman'a neden bir tek cümle yazmadınız merak ediyorum. acaba ikinizde aynı değirmene su taşıdığınızdan dolayı olabilir mi?
Hasan 27 Temmuz 2019 19:42
Topluma anlatacak bir şey bulamayan, toplumu irşad edecek kapasite ve donanım olmayanlar, doğru yada yanlış fark etmez başkalarına sataşarak , başkalarının kusurlarını gündemleştirerek farkındalık yaptıklarını zannederler. Yazık ki hem de ne yazık, umut vadeden ilim ehlinin düştüğü bu durum hüzün verici.
KARAR OKURU 28 Temmuz 2019 18:02
1
Yahu hangi ilim ehli, ne ilmi? Tamamıyla kafa karışıklığınandan ibaret, her türlü eleştiri yeteneğinden uzak, bağnaz ve geri kalmış bir ilahiyatçı gürûhu. Bana kalırsa M. Öztürk az bile söylüyor. Bakın rahmetli Aliya İzzetbegoviç ne diyor: *Ben olsam, Müslüman Doğu’daki tüm mekteplere ‘eleştirel düşünme’ dersleri koyardım. Batı’nın aksine Doğu bu acımasız mektepten geçmemiştir ve birçok zaafının kaynağı budur.*
misafir 27 Temmuz 2019 19:31
Küfreden(söven) küfretmiştir.Küfre yaklaşmıştır.Kime niçin küfretse aynıdır.
İbrahim Erdoğan 27 Temmuz 2019 18:11
Ellerine ve yüreğine Allah sağlıklar versin değerli hocam...
Mehmet 27 Temmuz 2019 18:03
Hocam siz başkalarını kahyalık yapmakla suçlarken isabet etmişsiniz. Fakat aynı kahyalığı siz başka kurumlar ve kişiler hakkında yaparak hata etmişsiniz. Başkaları yapınca kötü ben yapınca iyi...
Muhtefi. 27 Temmuz 2019 17:34
Kaleminize sağlık değerli hocam...
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 16:22
Eyvallah hocam. Sustukça arsızlaşıyorlar.
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 15:40
Türkiyede ilahiyat fakülteleri en az sayıya (mesela 3 e) belki de bire indirilip en zeki öğrenciler bunlarda eğitim öğrenim görmeli.
Karar Okuru 27 Temmuz 2019 15:11
Size bu yazıyı hiç yakıştıramadım. Bir ilim adamı genelleme yapmaz. Bu yazıyı okursan sanır ki Sünniler hz. Ali'yi ve ehli beyti sevmiyor. Böyle bir ima ancak kin ve nefret ile söylenebilir.
Abdurrahman al-Vani 27 Temmuz 2019 13:34
Mustafa hocam, sözü ettiğiniz kahyalığın babalarından biri de sizsiniz. Modernizm, gelenekçilik ve bütün dini grup hakkında öteden beri bu mesleği en iyi şekilde icra etmektesiniz. Hatta bu yazınız bile bunun bir göstergesi ve delilidir. Önce aynanın karşısına geçip bakmanız gerekir. Sizin medreseleri yaftalamanız, medreselilerin de ilahiyatları yaftalama ve küçümsemeye zemin hazırlamakta ve meşruiyet kazandırmaktadır. Aydın bir şahsiyet, kurum ve şahsiyetlerden daha çok kavram ve düşüncelerle ilgilenir. Medreselilerin hakaretleri, bir kısım ilahiyatçının yatakları yanında vız gelir. El-insaf
Muhtefi. 27 Temmuz 2019 14:09
4
Hoca evet biraz oraya, buraya bazen yersiz eleştiriyor. Fakat TEHLIKE yok mu? VAR.!..Nakil ezberciligin Kabızlığı Toplumu durdurmuş.Pratik hayatta gecerliligi yok-tur.Medrese vb dediğimiz sadece Meal,Tefsir, Gramer, Kelam ,Siyer,Hadis vb Okutuldugu yerlermi dır. ?.Kimse Tasavvuf,Tarih,Tarım,Kimya,Sanayi , Tıp, Mimari, Musiki vb ilimler ile Mizacina gore ya Akademik ya da Amatörce meşgul olmadıkça İslam Dinini anlayamaz.Bilir fakat Anlayamaz.Bizde Mutlak Dini Dogmatizmi, Ruhbanligi yoktur. İlim, irfan lazım. ! El-insaf.
Abdurrahman al-Vani 27 Temmuz 2019 14:20
2
Sayın editör yatakları kelimesini hakaretleri olarak düzeltmenizi rica ederim. Klavye hatası
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 13:04
Başlık eksik olmuş..kahyalik dini alan ve düşüncenin tamamının üzerinde sözkonusudur.ve durum gerçekten vahimdir.her an tekfir edilebilirsiniz.
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 12:51
Elbetteki naslar tek yorumla inhisar altına alınamaz. Ama ümmetin kaç asırdır kabul ettiği yorumu da aşağı gösteremezsin. Çok yanlış bir üslup. Eleştirdiği konuların alasını yapıyor yazar. Son olarak tamamen itham dolu tarafgirlikle yazılmış bir yazı. Şahsi meselenizi buralara taşımasanız iyi olur. Akademik cevapsa eyvallah. Ama taliban işid bilmem ne size yakışmaz. Biri de size kalkar ehli dalalet zındık falan der ki allah korusun.
İlahiyatlı 27 Temmuz 2019 12:33
Kalemine sağlık hocam .
Vidinli 27 Temmuz 2019 12:35
"Yaratılıştaki gayeyi ilâhî inayete dayandırmak özellikle âlemdeki kötülük (şer) problemini açıklama noktasında yetersiz kalsa da " burdan devam edebilirmisiniz hocam, bırakın şu taş üstüne taş koymayan insanları.
KARAR OKURU 03 Ağustos 2019 01:12
0
Alemde şer mi varki yetersiz kalsın. Şer bizim kesbimizdedir. O da izafidir. Yani bir vucudu yoktur. Butun yaratma fiilleri hayırdır. Yaratma sebep ve netice cihetinde mahza hayırdır. Beşerin zülmu içinde kader adalet eder. Şer bizim emri ilahiyeye isyan niyetimizde olandır. Yanı vücudu yoktur. Şer demenin kriteri nedir. Bize göre kriter taktiri ilahiyedir. O yaratmış etmişse zaten değildir.
Samsunlu 27 Temmuz 2019 12:27
Yusuf İslam dı galiba " islamdan önce müslümanları tanısaydım müslüman olmazdım " demiş. Allah aşkına neyiniz var sizin ey ilahiyatçılar.Pazardaki esnaf birbirine sizden daha saygılı.Bu gidişinizle doğru sözlerinize de kimse itibar etmeyecek farkında değil misiniz.Allah hepimize edep ve hidayet nasip etsin
Muhtefi. . 27 Temmuz 2019 12:15
Yazi guzel cok iddiali.:).ama Sünni Gelenekçi deyip Genelleme olmaz, Hz İmam ı Azam ve diğer Hiç bir İSLAM ÖNDERİ Ehl ı Beyte Yapılanları Tasvip etmez. !..fakat Ezber (nakilci) ci Kahya 32 veya 64 GB saklama hafıza bilgisiyle SLOGANVARI Söylemle Müşteri yaptı.bunlar hep vardi..Cerebrum (Beyin ust tabakasi) kullanamayan Ilahiyatci Kahyalar. :)).öyleymiş,böyleymiş, miş,mış Yaralı Parmağa ..semez..boşa gitti yillarimiz.ve Vesayetçi Kemalist Laikizm yobazları en.büyük problem Cerebrum devreye girmedi bunlarda. Zanlar ile Esir yaşadı, yaşattı. !.
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 11:40
Son zamanlarda peygamber torunlarının katili Muaviye'yi aklama, temize çıkarma çalışmalarına hız verildi. Bunu da bazı tarikatlar üstleniyor. Çünkü Emevilerin İslamı yozlaştıran yorumları, bu tarikatların insan kaynağına giden yolu oluşturuyor. Hurafelerle ve şirkle dolu bu yol birçok insanı felakete götürüyor.
Vicdan 27 Temmuz 2019 11:31
Kıymetli hocam, iyiki varsınız..
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 11:00
Tespit yerinde ama eksik.Ortalık yalaka amaçlı hepten kahya olmuş.Sizinde belirttiğiniz gibi ordan değil burdan oluna geldi iş.
Tarık Selim 27 Temmuz 2019 10:35
Hocam, biliyorsunuz ki bizde din futbol gibi ehliyet istemeyen, herkes uzman olduğu için herkesin de söz söylemeye kendini yetkin gördüğü bir alan. Öyle olduğu için de söylenenler futbol sloganı seviyesinin ötesine geçmiyor. Allah kolaylık versin size.
Zeki Can 27 Temmuz 2019 09:40
İnsanları inanılması zaruri olan esasların dışına çıkmaksızın farklı düşüncelerinden dolayı ötekileştirmek, kendi gibi düşünmeye zorlamak, olmuyorsa itibarsızlaştırmak, yok saymak baskının-zorbalığın ta kendisidir. Hamidullah ve Mevdudi (görüşlerini kabul etmeyebilirsiniz ama) hakaretamiz ifadeler kullanmak destursuzluktur. Ancak sizinde "Hanefilikten Taliban üretmeye benzer bir işlev görmek üzere tesis edilen ve daha ziyade İFAM diye bilinen medreselerde" ifadenizde doğru değil kanaatindeyim.
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 09:13
Hocam sürekli "kitabın ortasından konuşuyorsunuz" ama sizi anlayacak kapasiteye ve anlayışa sahip insan sayısı o kadar çok az ki.. Neyse yine de enseyi karartmamak lazım.
Takipci 27 Temmuz 2019 09:05
Tesekkurler hocam, adim adim Afganistanlasiyoruz...
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 09:06
Mustafa Öztürk "it ürür kervan yürür" cümlesini diline pelesenk ediyor ancak anlaşılan o ki her defasında ona buna laf yetiştirmekten kendisini alamıyor.
Muhsin 27 Temmuz 2019 08:34
Muaviye'nin Hz. Ali'yr sövduğu ve sövdürdüğü hususu hiç bir sahih isandla yer almamaktir. Bu yonde gelen bilgilerin çoğu da uydurmadir. Buna rağmen satır aralarında bunu ima etmeniz hakikati bildiğiniz halde olaylari çarpittiğiniz anlamina gelecektir. Bu konuda Kurtubi 1- لم يثبت بسند صحيح سب معاوية  لعلي  رضي الله عنهما . قال القرطبي رحمه الله تعالى : " يبعد على معاوية أن يصرح بلعنه وسبّه ، لما كان معاوية موصوفاً به من العقل والدين ، والحلم وكرم الأخلاق ، وما يروى عنه من ذلك ...فأكثره كذب
KARAR OKURUNA CEVABIMDIR 27 Temmuz 2019 11:36
3
Sayın Muhsin Bey,Kurtubi'den alıntı yaptığınız arapça metnin, türkçesini de yazarsanız memnun oluruz. Malum,herkesin arapça tefsirlere vukufiyeti sizin kadar olmayabilir.Bi zahmet....
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 11:40
3
Muaviye'nin Ehl-i Beyt'e camilerde hakaret ettirdiği pek çok yerde yazıyor. Katili, dini çıkarları için ilk kez kullunanan o zalimi aklamaya çalışıyorsunuz. Bundan sonra da Yezit katilini aklarsınız herhalde.
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 12:33
3
Tabi tabi, uydurma... kerbela da uydurma, harre vakası da uydurma, hepsi ıydurma
Muhtefi. . 27 Temmuz 2019 12:48
2
Hiç bir Ehl ı İrfan Hz Ali karşısında Savaş, mücadele vb isyan etmiş kişi ve kisilere yan çıkmaz, ictihad vb Maskeler ile mesgul olmazlar. Soylemeyenlerde hususi meclislerinde Hakikati söyler. Ama bugün bize lazım olan. Ahlak, Edep ile İlim, irfan tedarik edip Hak namına yaşamak. Ve Sevgili Peygamberimizin Yakınlarına Muhabbet beslemektir. Bu yol doğru yoldur. Yarın Mahşerde belli olur. Biz Ehl ı Beyti Mustafa s.a.v ile beraberiz Gönülde ve Fikirde. acizane.
Hasan 27 Temmuz 2019 23:50
0
Muaviye’yi kurtarmaya çalışanlar birçok şeyin altını oyarlar ama farkında bile değiller...Allah’ın dini bir sahabenin itibarına bağlı olamaz... Ben şahsen bırakın sahabeyi, sıradan bir insanın bile insan olması açısından sövülmesine ve benzeri şeylerle hedef alınmasına karşıyım. Sevgi dilini bilenlerin sövgü ve süngü diline ihtiyacı yoktur....
Hasan 27 Temmuz 2019 23:54
1
Herkesin anlaması için arapça alıntıyı iznizle türkçeleştireyim: (Kurtubi diyor: Muaviye’nin Ali’yi (r.a) sövmesi sahih bir belgeyle ispatlanmamıştır. Muaviye’deki akıl, din, hilim ve alicenaplık gibi özelliklere bakılırsa Ali’yi açıkça lanetleyip sövmesi pek mümkün görünmüyor. Sövdüğüne dair rivayet edilen şeylerin çoğu ise uydurmadır”.
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 08:24
Ne ki bu şimdi. Haklı olsanız da bu üslup, bu ifadeler, bu taliban atfıyla iftira atma çabaları vs. yakışmamış. İlmi hiçbir değeri olmayan öfle halinde dışa taşmış hezeyanlar gibi bunlar.
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 07:28
Güzel yazı hocam...
Veysel 27 Temmuz 2019 06:08
Bir İhsan hoca siz ve sizin gibi. düşünenlerin hepinizin kimyasını bozuyor, prof, olmana rağmen utanmadan " Taliban"diye aklınca hakaret ediyorsun , yazık
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 12:34
6
Yok yok, ihsan hoca şilede bindiği atla fethe çıkıyor ve hepimizin göğsünü kabartıyor
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 05:38
Bu ulkede doğruları haykıran, cesur yürekler ve kalemler okdukça biz yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. ..mis, ...mış larla dindarlık olmaz. Doğru bilgi temellerine dayanmayan inanç, olsa olsa softalık ve yobazlık olur. Mustafa hocamı bir kez daha alkışlıyorum. Doğrusözlü
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 05:25
Diliniz ifadeleriniz son derece kaba sayın yazar. Yazık sizde elestirdiklerinizin ağına düşmüşsunuz.
Yurdumun insanı 27 Temmuz 2019 04:54
KRAVATLI TALİBAN DÜZENİ Allah razı olsun hocam. Da! Peki buraya nasıl geldik.Laikçi vesayet baş örtüsü ve imam hatip hassasiyeti doğru, ancak bu konunun taraftarları ile mücadelesi yanlıştı. Tamda korktuğu siyasal mecraya itti bu konu ve buradan ekmek yiyenleri.Ancak dindarlar unutmasın şu anki dönem bitmez, demokrat, laik, ahlaklı, hukuka bağlı zihniyet ülkede hakim olmazsa, Muaviye'yi bu halk mumla, dua ile arayacak. Daha beter olacak . Hırsızlık, gasp, ganimet, talan,işsizlik,çevre tahribatını değil, dar elbise giymeyin diye cuma hutbesi verdriyor.
Keşke İlahiyat üzerinden öğretim üyelerininin imanını ölçen şahsiyet bunun yerine İlahiyat Fakültelerinin misyonunun bir dini yaymak olmadığını bu fakültelere teolojiye merak duyan herkesin girebileceğini söyleseymiş de önerecekse bari ondan sonra önerseymiş. Hoş İFAM gibi bir yerle hiçbir alakam olamaz da yine de ifade özgürlüğü. Ayrıca birinin imanını ölçmeye çalışmak kendini -haşâ- Allah sanmaktır. Bunun başka açıklaması da yoktur.
Ek 28 Temmuz 2019 13:36
0
Ben daha önce hocanın sert dilini eleştirmiştim. Bu konuda sözlerimi geri alıyorum ve özür diliyorum. Zira internet ortamında yorum yazdığım birinin dili hakkında,kişiliği hakkında eleştiri yapmak haddim değil. Ben sadece içeriği eleştirebilirim. Ayrıca Taliban lafını eleştirenler Şenocak'ın Öztürk'e yaptığı Charlie Hebdo imasını okumadıysanız okuyun biri size böyle bir şey dese ne hissederdiniz?
Ek 2 28 Temmuz 2019 13:43
0
Artı şunu tekrar edeyim. İlahiyat Fakülteleri ve Medreselerin ayrımının çok düzgün bir şekilde yapılması lazım. Eğer görüşlerinizi merkeze alan bir yer istiyorsanız medreseler ve sivil toplum örgütleri fazlaca var. İlahiyat Fakültesi bir görüşün hegemonyası altına giremez,girmemeli. Teoloji sosyal bilimdir. İlahiyat Fakültelerinde bilim yapılır öğrenciler dindarlaştırılmaz. Böyle bir amaç güdülüyorsa orası İlahiyat Fakültesi olmaktan çıkar zaten.
KARARLI 27 Temmuz 2019 01:43
Çok haklısınız. “Hakikat doğacak güneştir İnan .Mümkünmü ? Geceler sabah doğurmasın.” Diyen şair çok mu iyi niyetli veya Ümitkar !!! Yoksa bizler mi karamsar. Her şerde hayırda aramak lazım diye dinledik vaazı nasihatlarınızı. Bunlar olmasa sizin kıymetli hocalarımızı belkide hiç tanımayacaktık.
EMG 27 Temmuz 2019 01:38
Acı tesbitler. Şu ülkenin ve şu İslam aleminin serencamı böyle mi olacaktı.
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 09:01
1
"Şu ülkenin ve şu İslam aleminin serencamı" hep böyle idi, hicri yirmilerden beri. Bir kere adını koyalım : Kuran, tevil ile, tefsir ile anlaşılabilen bir kitaptır. Yorumun girdiği yerde ihtilafın olması kaçınılmazdır. Eğer siz ümmetin 73 fırkaya bölüneceğine ve bunlardan sadece birinin kurtulacağına dair söze inanırsanız, -doğal olarak her fraksiyon kendini fırka-i naciyeden sayacağı için-, "hadis" size 72 düşman üretmiş demektir. Yani bu dinin nasları (Kuran ve hadis) birlik ve beraberliği sağlayamaz, hele hele, siyasilerin eline düşerse.
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 01:09
Bingo! Sağ olasınız değerli Hocam, yüreğimizden diken çıktı adeta. İlahiyatta okumadım ama haberi okuduğumda çok üzüldüm bu toptancı anlayışa. Hele beyanat böyle niteliksiz birinden gelince. Çok teşekkürler. Allah sizi korusun her zaman.
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 01:02
Hocam haklılik payınız olmakla birlikkte sizde eleştirdiğiniz insanlarin yaptiklarini yapiyorsunuz kusura bakmayin sizde pek kimseye söz hakkı verecek birine benzemiyorsunuz adil olalım hocam ikide bir insanlari talibanlikla itham ediyorsunuz ben o kurumun savunucusu da değilim birisi deseki mustafa öztürk humeyni taraftari derimki herşeyi deyin ama onu demeyin kısacası düşmanimizda olsa insanlarda olmayan birşeyi söylemeyelim bu toplum bu kadar dine cahil kalmış sa bunun muhasebesini yapalim
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 12:37
2
Yazık, şöyle bir yorum yazmak gerçekten yazık; mustafa hoca talibandan söz ettiyse sadece birkaç ay geriye bakın, o taliban dedikleri hocaya nasıl bir linç kampanyası uyguladı; ondan sonra bu yazdıklarınızı bir daha düşünün. Hocanın ağzından bugüne kadar kimsenin dinini dindarlığını ölçen bir söz çıktı mı, ona da bakın. Yazık ya, ömür törpüsü olmak zorunda değilsiniz.
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 00:47
Hocam sizi severim ama son yazılarınız bir çeşit savunma yapıyorsunuz gibi hissettiriyor böylelikle anlamsız geliyor kalitesizleşiyor sizi sevsem bile bu eleştiriyi yaomak zorundayım
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 00:17
Güzel yazı,fakat ne anlatmak istediğini zor anlar bahsedilen tipler. Yine de siz yazın ....
Akifhoca 27 Temmuz 2019 00:04
Hocam Allah razı olsun, dilinize ve gönlünüze sağlık. "Hanefilikten Taliban üretmeye benzer bir işlev görmek üzere tesis edilen ve daha ziyade İFAM diye bilinen medreselerde" ifadesiyle altını çizdiğiniz gibi gelecek on yıllarımızdan bir ilahiyat hocası olarak ürküyorum. Siz bu sakatlıkları daha çok anlatın ki geleceğimiz "neo-selefilik" ile karartılmasın...
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN