Back To Top
Kefen-berduş Neyzen ve Âh u Zâr

Kefen-berduş Neyzen ve Âh u Zâr

- A +

Neyzen Tevfik, “Hiçoğlu Hiç” başlıklı bir yazıdaki dokunaklı anlatımla yersiz yurtsuz, neyi göğsünde, evi omzunda “hane-berduş” bir şahsiyettir. Neyzen hem “meyzen” hem “heccav”dır ama aynı zamanda feylesof kıvamında bir şahsiyettir. Ama gelin görün ki bizim “kaba softa ham yobaz” taifesinin nazarında muhtemelen sefil, rezil ve serserinin tekidir. Hâlbuki Neyzen, velilik ile delilik arasındaki imtiyaz farkını ortadan kaldıran biraz kalenderî biraz melâmî meşrep bir derviş gibidir. Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’ye “şeyh-i ekfer” diyenden, Ömer Hayyam’ın “mey/bâde” sembollerini bildiğiniz şarap zanneden nobranlar “kefen-berduş” Neyzen’imizi de ancak rezil ve sefil biri olarak algılayabilir. Nadanlık, nobranlık, çapsızlık ve vasatlık ne yazık ki mebzul miktarda Kadızadeli müsveddesinin cirit attığı bu topraklarda hem insanlık hem de o güzelim müslümanlık için gerçekten çok yakıcı bir imtihandır.

Neyzen’in en yakın ve samimi dostlarından biri, Mehmet Akif Ersoy’dur. Neyzen “Üstadım, rehberim” diye andığı Mehmed Âkif’ten Arapça ve Farsça dersleri almış, kendisi de Âkif’e ney dersleri vermiştir. Hayatı boyunca yaşadığı büyük hayal kırıklıkları, insanoğluna derin kırgınlıkları yüzünden izbe meyhanelere dadanıp “kefen-berduş” bir hayatı sürüklemeye çalışan Neyzen, Mehmed Âkif’in ısrarlarına rağmen bâdeden vazgeçememiş, ama sırf Âkif’i görmek için ikinci defa Mısır’a gitmeden de edememiştir. Neyzen’in masiyeti elbet kendinedir; rûz-i mahşerde hesap verecek olduğu yegâne mercii de hiç şüphesiz Yüce Mevla’nın kendisidir. Hukûkullah hususunda mezun olmadığımıza ve iman ölçüm istasyonu kurma ruhsatımız da bulunmadığına göre bu konuda gevezelik yapmanın âlemi yoktur. Bize düşen, “Yüce Mevla engin rahmet ve mağfiretiyle taksiratını affeyleye!” diye istirhamda bulunmak olmalıdır.

***

Dünya malıyla hiçbir işi olmayan Neyzen neyini sırf kendi zevki için üflemiş, bu işi maddî kazanca dönüştürmek gibi bir hedef gözetmemiş, hayatında kendisine maddî imkânlar sağlayacak kişilere de hiçbir şekilde iltifat etmemiştir. Aslında Neyzen tam manasıyla bir gönül adamı portresidir. “Aksedince gönlüme şems-i hakîkat pertevi/Meyde Bektâşî göründüm, neyde oldum Mevlevî” mısraları onun derûnî hayatı ve iç dünyasındaki duygu-tefekkür tarzı hakkında önemli ipuçları içerir. Keza “Felsefemde yok ötem, ben çünki sırr-ı vâhidim/Cem-i kesrette yekûnen sıfr-ı mutlak olmuşum / Yokluğumla âşikârım, Ehl-i beyt’e âidim / Secdemin şeklindeki ism-i Muhammed şâhidim” mısraları ile ölümüne yakın bir zamanda kendisini ziyarete gelen Cemalettin Server’e, “Şahit ol Server, ben şuurlu bir müminim” demesi onun inanç dünyası hakkında da az çok bir fikir verir. Her hâlinden hüzünlü, gönlü garip ve âh u zârlı bir insan olduğu anlaşılan Neyzen’in birçok şiiri varlık, hayat ve gam yüklü hayat kervanımıza dair çok yakıcı ifadeler içerir. İşte “Tercüme-i Hâlimden” başlıklı şiirden birkaç mısra:

O köhnemiş dem-i mazi, o küflü hatıralar,

Birer birer açılır da sehâb-ı hüzn ü keder

Saçar dumû-ı firâkı o yâd-ı pür-cenge,

Girer şu kalb-i şeğaf-dâr renkten renge.

Nedir meâli şu ömrün, hayât-ı pür-zehrin,

Tahavvülât-ı zamanın, şevâib-i dehrin?

Gınaya fakr musallat, hayata div-i memât,

Firak vuslata galip, ziyaya da zulumât

Bükâ, muakkib-i hande şebabeti pîri;

Marazsa sıhhate hâkim, bu hükm-i takdiri

Getir de nazra-i iman u ibrete bir bak,

Yekûnu cümle-i ömrün şu bir avuç toprak.

Hülasa, nîk ü bed ef’al-i vâkıa haktır,

Olan biten ne ki varsa bir emr-i mutlaktır.

İşte bu da “Geçer” başlıklı şiirinden birkaç kıta:

Izdırabın sonu yok sanma, bu âlem de geçer,

Ömr-i fani gibidir; gün de geçer, dem de geçer,

Gam karâr eyleyemez hande-i hürrem de geçer,

Devr-i şâdî de geçer, gussa-i matem de geçer,

Gece gündüz yok olur, ân-ı dem âdem de geçer.

İbret aldın, okudunsa şu yaman dünyadan,

Nefsini kurtaragör masyad-ı mâ-fîhâdan,

Niyyet-i hilkati bul aşk-ı cihân ârâdan,

Önü yoktan, sonu b..ktan bu kuru davadan,

Utanır ğayret-i gufrânla cehennem de geçer.

Ne şeriat, ne tarikat, ne hakikat, ne türe,

Süremez hükmünü bunlar yaşadıkça bu küre,

Cahilin korku kokan defterini Tanrı düre!

Marifet mahkemesinde verilen hükme göre,

Cennet iflâs eder, efsane-i âdem de geçer.

Serseri Neyzen’in aşkınla kulak ver sözüne,

Girmemiştir bu avâlim, bu bedayi gözüne.

Cehlinin kudreti baktırtmadı kendi özüne.

Pir olur sâki-i gül çehre, bakılmaz yüzüne,

Hak olur pîr-i mugân, sohbet-i hemdem de geçer...

Hâsılı kelam, Neyzen âh u zâr eşliğinde der ki

Bugün ki yirmi yıl oldu, zavallı bak hâlâ

Bulur cehalet-i mekşûfesinde hâk u zekâ

Ne ilm ü fikr ü maârif, ne servet ü sâmân

Elinde bir kuru ney kaldı âh u meyle hemân

Onun terâcim-i hâli şu yirmi yıllık ömür;

Şu dâsîtân ı hayatı ki hîçîye gömülür.

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Güzel. 02 Ağustos 2018 15:18
Mustafa Hocam, riske girmişsin bahtiyar olasın. Hocalarımız riske girsinler, böyle alengirli durumlarda fikir beyan etsinler, cahil cühelanın fırtınasına maruz kalsınlar ki, bizler bir şeyler öğrenelim, hocalarımız da bu işin manevi getirisine kavuşsunlar biiznillah. Gönül denizinde su yutmak, kumsalda yüzme numarası yapmaktan yeğdir.
Cahiller mustesna 27 Temmuz 2018 22:09
kelimeleri yanyana dizmek, bir dogruya bes yanlis katip karmak, marifet degildir iblis isidir. Kulfetsiz dost, kusursuz kul aramak, Ayet ile sabit mey haramdir. Kotuden ornek olmaz, kotu anlatilmaz, cogaltilmaz. musluman olan bunu bilir , uyar.
Haksever 27 Temmuz 2018 21:40
"Meyden safâ-yı bâtın-ı humdur garaz hemân Erbâb-ı zâhir anlayamazlar murâdımız" demiş şair Bâkî. Artık bu beyitten de ne anlayacağız bakalım...
KARAR OKURU 27 Temmuz 2018 20:29
Bunu= bizim “kaba softa ham yobaz” taifesinin nazarında'' yazabilen embesil sana hoca diye is verene, sana cocuk okutturan kuruma yaziklar olsun.
Süleyman Doğanay 28 Temmuz 2018 02:12
0
Neyzen Tevfik'ten bahsetmeyi göze almış, tüm yanlış anlaşılma riskini peşinen göğüslemiş birine adını sanını gizleyerek konuşmak, işbu Neyzen'in bahsettiği üzere doğum yapmakta olan bir ananın def-i hacet mi doğurmak mı ikileminde tercihini ilkinden yana kullanmasıyla ortaya çıkan manzaranın ta kendisidir. Yeri geldiğinde Neyzen'in cebine içki parasını koyan Mehmed Akif'i ve onun hoşgörüsünü anlamaya çalışmak çetin bir iş vesselam. Onların imtihanı öyle olmuş, bizim imtihanımız nasıl acep.
BAŞKA BİR KARAR OKURU 30 Temmuz 2018 14:22
0
Sana hitap ettiğini nasıl da anlamışsın. Demek ki yazar doğru söylüyor. Ağzına sağlık az bile demiş. Bu arada "Kaba softa ham yobaz" tabiri merhum Necip Fazıl'a aittir ve doğrudur. Senin gibiler ona da az çektirmemişlerdi. Hem sizin dininiz size, Müslümanınki Müslüman'a... Mustafa Hoca az bile demiş. Ağzına sağlık, kalemine kuvvet Hocam...
KARAR OKURU 27 Temmuz 2018 19:57
Allah razı olsun sizden hocam.Bir güzel insandan bahsettiğiniz için.Allah Neyzen babaya da rahmet etsin.O bir, söz, tavır, edep, ahlak,yürek adamı.M.Akif,Atatürk gibi adamlar ile kendinin ortak paydası,söz ve özü bir, DARASIZ adamlar,harbi ve dürüst, korkmayan,inandığını yapan ve bedelini göze alan yiğit adamlar. Mezhebi bir olanlar değil meşrebi bir adamlar.
karar okuru 27 Temmuz 2018 16:32
Yorumlara bakıyorum da hiç kimse kendisine bakmıyor da dışar da ne var sa onunla ilgileniyor, nasıl olsa cennetin tapusu cepte. Hocam biz seni İslam alimi görüyoruz problemlerimize ışık tutacak öneriler beliyoruz siz de neyzeni yazıyorsunuz, organ nakli, kiralık annelik, ötenazi ,yoğun bakımlar ve ailede yıkım cevap bekleyen sorulardan bazıları
BAŞKA BİR KARAR OKURU 30 Temmuz 2018 14:23
0
Sen onları yazanları oku birader.
Şahin DOĞAN 27 Temmuz 2018 15:06
Cemil Meriç'in Jurnal'inde çok güzel bir değerlendirmesi var, Neyzen Tevfik'le ilgili. Keşke ona da değinseydiniz hocam.
dell 27 Temmuz 2018 14:10
Bu yazıdan ayrı her zamanki gibi cumartesi yazısı da gelecek inşallah?
musto 27 Temmuz 2018 11:52
Yıllardır bunu diyoruz anadolu insanın islamiyet anlayışı siyah ile beyaz'ı kurtla kuzuyu bir araya getirmiş her zaman ne olusan ol gel demiştir ya bizden olursun yada bertıraf olursun dememiştir..
Ilbeyhan 27 Temmuz 2018 11:29
Hocam ALLAH BAKI ; ama bizler yani muslumanlik iddiasinda bulunmus bizler zaten yoktuk deyip samimi ikrarda bulunsaniz kendinize ve islam dinine en buyuk hizmetinizi yapsaniz nasil olur? Butun cemaat ve tarikatlarin bu hastalikli Islam anlayisi yerine Allahi ve yaradilmislari aziz bilen Cenabi Allahin temiz ve guzel ,merhamete dayali dinin ,inancin yolunu acmaya onderlik etseniz..Kureyslilerin kininden(Neyzen rahmetliden) ,umeyye ogullarinin krallik savaslarindan pisliklerinden insanlik nicin bogussun dursun yuzyillardir? Allah rizasi icin!...
Sorgulayıcı 27 Temmuz 2018 11:21
İç dünyanızdaki daralmışlık ve sıkışmışlık hissinin Neyzen olarak dışa vurduğunu hissettim hocam. Doğru olanı yapıp sinek vızırtılarını çok da ciddiye almamak gerektiğini düşünüyorum. Sizin doğruya ulaşma noktasındaki gayretinize, hayatınızı feda edişinize şahidim hocam.
KARAR OKURU 29 Temmuz 2018 15:29
0
Süper bi yorum...ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM:)
KARAR OKURU 27 Temmuz 2018 01:05
Neden icab etti bu yazı hocam cok mu daraldin nedir iman eden insan sarhoş olmamalı derim gereksiz bir durum bence
Sayın Okur Kardeşim, bu yazıda anlatılan onca şeyden anlaya anlaya bildiğin bade, kadeh ve şarhoşluk anlamışsın ya... İlamaşallah, ben daha ne diyeyim sana; vallahi ömür törpüsüsünüz... Ben bu idrak ve anlayış tarzı yüzünden yazı yazmaktan artık tiksinir hale geldiğimi de belirtmek isterim. Okuyucu yorumuna yorum yazmazdım ama artık vallahi ikrah ettim. Nolur bir kere de satırdaki lafızdan ziyade lafzın maksudunu anlama lütfunda bulunuverin. Kur'an'daki siyah iplik beyaz iplik ayetini makara ipliği olarak anlama düzeyinden nolur bir adım daha ileri gidin,
KARAR OKURU 27 Temmuz 2018 08:45
0
Yahu Müslüman sen her hatadan müstağni misin? Biraz insaf.Hoca zaten günahı kendine,umulur ki Allah affede demiş.
KARAR OKURU 27 Temmuz 2018 09:57
0
Okur meseleyi anlamamış Mustafa hocam. Ama kozmayın bazıları böyle olur !
Sancar 27 Temmuz 2018 11:35
0
Gercek sarhos kim anlamaya calis kardesim..Marx' in din afyondur ,ifadesinide arastir...Fetosdan sonra bile halen fehim edemedinmi ,din adina sarhosluk nedir? Cubbeli. buyuk gunahlarda dahil hepsine karsi korumali. YAKMAYAN KEFEN yaptim diyor inaniyorlar,hediyesi 330 YTtL..Obur sapiklar biz gavsun ailesinin kopegi kolesiyiz diyor onada inaniyorlar...Adnan Oktar pavyon kurmus ,yillarca buyuklerimiz basta Fethullah hoca,Adnan hoca deyip durdunuz..Kac yerde akletmezmisiniz diyor, dolandiricilar insanin once aklini alir sonra mamusuda dahil herseyini..Beyin bedava kullanirsan..
Bahtiyar Çakmak 28 Temmuz 2018 22:32
0
Neyzenin dünyası harap geçmiş ahireti Allahüâlem mamurdur inş.
fakr u bektaşi, 27 Temmuz 2018 00:48
muhterem, at o softa yobaz zihniyeti ardına.. bak neyzene, dinle o neyini, sinesinden dem akıtırmış üflerken dergahta. dinle ve mevlasına nasıl varabildiğini idrak et... yanında akif i göreceksin, nil nehrinin yakamozlarında.... meyde onun , ney de , sak i gül çehrede aklında , onu düşündüren Mevlasıda…… o bulmuş itikatı ezeli, asıl mesele arayıp ta sapıtanda, mihhale gelemeden ,suistimale sapan softada be muhterem.....nar da yanıp sinede bulana ne mutlu.... aldırma yobaza efendim, onlar bulamadı , belli ki aramamışlar , HEP YANILDILAR...
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN