Back To Top
Helal olanı murdar etmek...

Helal olanı murdar etmek...

 - Son Güncelleme: 17.04.2019 Çarşamba 09:51
- A +

Bu yazı yazılırken İstanbul’da 17 gündür bitmeyen yeniden sayımlarda artık Maltepe’deki son sandıklar sayılıyordu. Aynı saatlerde AK Parti de İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için olağanüstü itiraz dilekçesini sunmak üzere üç bavulla YSK binasına girmişti.
Çıkışta kapı önünde bir basın toplantısı düzenleyen Genel Başkanı Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un verdiği bilgilere göre AK Parti o üç bavulun içinde şu iddiaların delillerini YSK’ya sundu:
“Sayım döküm çizelgelerinden 5 bin 388'inin mühürsüz, bir kısmı imzasız.”

“5 bin 287 hükümlünün yanına 'oy kullanamaz' şerhi düşmeden seçmen listelerinde yer almış.”

“İstanbul’daki sandıklarda görevli sandık başkanı ve memur üyelerin 62 bin 560 kişinin 19 bini kamu görevlileri arasından seçilmemiş, bunların içinde KHK ile ihraç edilmişler de var.”

Bu iddialara daha yakından bakmadan önce ilginç bir durumun altını çizmeliyiz.

Yavuz’un açıklamalarına bakılırsa, AK Parti’nin YSK’ya seçim iptali için sunduğu üç bavul delilin içinde, günlerdir iktidara yakın gazetelerin manşetlerinden düşmeyen, hem İstanbul’un atanmış mevcut belediye başkanı Mevlüt Uysal’ın hem de Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım’ın tvlerden saatlerce yayınlanan basın toplantılarında anlattıkları Büyükçekmece, seçmen kaydırma, usulsüz kayıtlarla ilgili iddialar yok.

Belki unutmuştur. Belki de sadece Büyükçekmece seçimi ile ilgili itiraz dilekçesinde bunlara yer verilmiştir. Bilemiyoruz. Bugün düzenleyeceğini duyurduğu basın toplantısında sorulursa öğreniriz.
Tabii Yavuz’a sorulması gereken sorulardan biri de “seçim yolsuzluğu yapılmış”, “Bu işte gerçekten bir iş var”, “net bir organize usulsüzlük” derken fail olarak kimi kastettiği?

Artık “Birileri” dışında bir cevap vermesi gerekiyor.

Çünkü seçimlerden beş gün önce yaptığı bir açıklamada söylediği gibi Türkiye’de seçimleri “en güvenilir, dünyada bunu en iyi işleten kurumlar olan Yüksek Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurulları” yapıyor.

Bu kurullar da sandık kurullarından, ilçe seçim kurullarına, il seçim kurullarına ve YSK’ya kadar hakimler ve aralarında AK Parti’nin de olduğu partilerin temsilcilerinden oluşuyor.

Yani ortada bir “organize usulsüzlük” varsa bu organizasyonun içinde seçim kurullarındaki hakimlerin, yine bu seçim kurullarında yer alan AK Parti temsilcilerinin de olması gerekir.

Bunu Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı seçim takvimi üzerinden biraz daha açalım.
31 Mart yerel seçimleri için Resmi Gazete’de yayınlanan seçim takvimi, 1 Ocak 2019 günü YSK’nın MERNİS sisteminden seçmen kütükleriyle ilgili veri almayı kesmesiyle açıldı.
2 Ocak günü muhtarlıklara asılacak seçmen listeleri oluşturulmaya başlandı.
Bu sırada Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazılar yazılarak tutuklular ve oy hakkı kısıtlanmış hükümlülerin kimlik bilgileri istendi.
4 Ocak günü son hali verilen seçmen listeleri muhtarlıklara asıldı. Listeler YSK’nın Siyasi Parti Portalı SİPPORT üzerinden bütün partilere açıldı, isteyenlere elden verildi.

Tutuklular ile oy verme hakkı olmayan hükümlülere ilişkin listeler de ilçe seçim kurullarında askıya çıkarıldı ve bunlara partilerin itirazları başladı.

Listeler, iki hafta boyunca muhtarlıklarda ve seçim kurullarında asılı kaldılar.
Bina bazında seçmen kayıtları da YSK sisteminden bu iki hafta içinde sorgulanabildi.
17 Ocak gününe kadar hem seçmen listelerine hem de hükümlülere ilişkin listelere itirazlar alındı.

Bu itirazlar 19 Ocak gününe kadar karara bağlandı.

İtirazlardan sonra güncellenmiş listelerin son hali ve seçmen listelerinin asılı kaldığı iki hafta içinde yapılmış bütün işlemlerle ilgili bilgiler, 23 Ocak’ta bir kere daha SİPPORT sistemine yüklenip, partilere açıldı.

Siyasi partilere listelere itirazları için 33 saatlik bir süre tanındı.

24 Ocak akşamına kadar partiler güncellenmiş listelere bir kere daha itiraz ettiler.

İtirazlar 25 Ocak gününe kadar ilçe seçim kurullarında görüşülüp karara bağlandı.

Fakat burada da bitmedi. İlçe seçim kurullarına yapılan itirazlardan bir sonuç alamayanlar bu kez 26 Ocak akşamına kadar il seçim kurullarına listelerle ilgili itiraz yaptılar.

28 Ocak’a kadar da il seçim kurulları bu itirazları görüşüp karara bağladı.

Buradan da sonuç alamayan partiler, 29 Ocak gününe kadar listelere yönelik itirazlarını Yüksek Seçim Kurulu’na yaptılar.

YSK da bu itirazları aynı gün akşamına kadar görüşüp karara bağladı.
Yani hem seçmen listeleri hem oy kullanma hakkı kısıtlanmış hükümlülerle ilgili listeler 25 gün boyunca askıda kaldı, ardından her birinde partilerin temsilcilerinin olduğu ilçe-il seçim kurulları ve YSK’ya yapılan itirazlarla elendi ve son haline getirildi.

Hatta son haline getirilmeden önce de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlar listelerden çıkarıldı.

Tutuklu ve oy kullanma hakkı olmayan hükümlülerin listesinin itirazlardan sonraki son hali de son kez Cumhuriyet Başsavcılıklarından istenen listeyle karşılaştırıldı.

Ve bütün bu uzun itiraz sürecinin sonunda seçmen listeleri 31 Ocak günü kesinleşerek, açıklandı.

Yani görüldüğü gibi her aşamasında, partilerin hem denetleyebildiği hem de karar mekanizmalarının içinde olduğu bir sistem var karşımızda.

İşte AK Parti, seçimin iptali için partilerin itirazlarıyla son hali verilmiş bu kesinleşmiş seçim listelerindeki usulsüzlükleri delil gösteriyor.

Halbuki YSK’nın, bugünkü başkan ve üyelerinin altında imzası olan 2014 Iğdır kararındaki içtihadı net; “Kesinleşmiş seçmen kütüklerindeki yolsuzluklara dayanılarak mazbatanın veya seçimin iptali istenemez.”

AK Parti’nin itiraz dilekçesindeki usulsüzlükler de hayli tartışmalı.

İtiraz dilekçesinde seçim kanununda kısıtlı olarak bahsedilen 21. 782 zihinsel engellinin seçmen listelerinde yer aldığı ve oy kullandığı iddia edilmiş. Dilekçenin başka bir sayfasında ise oy kullandığı tespit edilen kısıtlı sayısının 2308 olduğu söylenmiş. Bu tespitlerin nasıl yapıldığı bir soru işareti. Ayrıca kısıtlılık için dilekçede söylendiği gibi sadece doktor raporu yetmiyor, vasi de atanmış olması gerekli.

Yine dilekçede oy kullanma hakkı olmayan 5837 hükümlünün seçmen listelerinde göründüğü iddia ediliyor. Ama bunların oy kullandığıyla ilgili bir tespit yer almıyor.

Hem kısıtlı, hem hükümlüler oy kullanmış olsalar bile itiraz için bu sayıların seçim sonucuna etki edecek bir miktarda olması gerekli.

Dilekçede üzerinde mühür olmayan birleştirme tutanakları olduğu iddia ediliyor. Fakat bu birleştirme tutanaklarını, ilçe ve il seçim kurullarında aralarında AK Parti temsilcilerinin de olduğu üyeler imzalıyor. O aşamada sorun edilmeyen mührün şimdi sorun olması yine dikkat çekici.

Peki, itiraz dilekçesinde usulsüz olarak atandığı iddia edilen sandık kurulu üyeleri nasıl seçiliyor?

Sandık kurulları bir başkan ve altı üyeden oluşuyor. Üyelerden beşi sandığın kurulduğu ilçedeki son seçimde en çok oy almış beş partinin önerdiği temsilciler.

Sandık kurul başkanı ve bir asil üye ise eskiden yine partilerin sunduğu koşullara uygun isimler listelerinden kurayla belirlenirken, yeni yapılan düzenleme gereği artık kamu görevlileri arasından seçiliyor.

Peki AK Parti’nin usulsüzlük yapıldığını iddia ettiği sandık kurulu üyelerini kim seçti?

Yine seçim takvimi üzerinden gidelim.

Sandık kurullarının oluşumu için takvim 19 Şubat’ta başladı.

Bu tarihe kadar mülki idare amirleri (kaymakam-vali), ilçelerinde görev yapan (İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, kanunda belirtilmiş askeri şahıslar, milletvekilleri ve adaylar dışında) tüm kamu görevlilerinin listesini ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderdiler.

Siyasi partiler de yine 19 Şubat’a kadar sandık kurullarında görev yapacakların isim listelerini ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdiler.

22 Şubat günü ilçe seçim kurulları, mülki idare amirlerinin gönderdiği kamu görevlileri listesinden rastgele ad çekerek sandık sayısının iki katı kadar memuru başkan ve üye olarak partilerin de gördüğü SEÇSİS sistemine girdi.

24 Şubat günü partilerin sandık kurullarına önerdiği isimler de SEÇSİS sistemine girildi.

Ama burada da kalmadı.

26 Şubat tarihinden itibaren önce ilçe ardından il seçim kurullarına sandık başkanı, üyeleri ile ilgili itirazlar yapıldı.

Bu itirazlar sonucunda 4 Mart günü sandık kurulu üyeleri listesi kesinleşti.

Yani burada eğer yanlış kişiler sandık kurulu başkanı ya da üyesi yapıldıysa ve buna “organize usulsüzlük” deniyorsa, bu organizasyonun içinde bu “yanlış” isimleri ilçe seçim kurullarına bildiren mülki idare amirleri, bu listeleri günlerce inceleyen, itirazlar sonucunda onaylayan ilçe ve il seçim kurullarındaki parti temsilcileri de olmalı.

Yani “birileri yaptı” diye topu taca atmaya imkan vermeyen bir seçim sistemi var Türkiye’nin.

Aslında seçmen listelerinin ve sandık kurullarının askıda olduğu bir aylık itiraz süreci içinde bu tartışmalar çokça yapılmıştı.

CHP, İYİ Parti ve HDP, seçmen listelerinde kaydırmalar yapıldığı, seçmenlerin olmayan adreslere kaydedildiği gibi iddialar ileri sürmüş, bu iddialar üzerine partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da şöyle demişti:

“Seçimlerle ilgili kurumlarımız, yargı teminatı altında işlerini başarılı bir şekilde yapmaktadır. Bazı kesimlerin başarısızlıklarını seçimleri yürütmekle görevli kurumlarımıza yükleme gayretlerine her dönemde şahit olduk...Seçmen kütükleri, sandık tutanakları birleştirme yazılımıyla ilgili iddialar her başarısızlığın ardından dile getiriliyor.”

Cumhurbaşkanı, CHP’nin de tespit ettiği 24 Haziran seçimlerine göre adres değiştiren 1.5 milyon seçmene dikkat çekmiş, muhtarlık, belediye başkanlığı almak için seçmen taşınmaması konusunda partilileri uyarmıştı.

O günlerde “YSK’ya güvenmediğini” söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun seçmen listelerine itirazlarına bir cevap da MHP lideri Bahçeli’den gelmişti:

“ CHP’liler YSK’yı tanımıyormuş, seçmen kütükleri üzerinde oynanıyor, oraya buraya seçmen kaydırılıyormuş, hayali seçmeler oluşturuluyormuş. Bu iddialardaki amaç 31 Mart’ı gölgelemektir. Buradaki maksat 31 Mart’ı sabote etmektir. CHP YSK’yi tanımıyorsa, buyursun seçime de katılmasın. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine şaibe bulaştırmak, seçim sonuçlarını bugünden karalamak için provokasyona kalkışmak ne siyasi etikle, ne de siyasi ahlakla bağdaşacaktır.”

YSK başkanı Sadi Güven de iddialar üzerine Anadolu Ajansı’na konuşmuş “Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok" diyerek tartışmalara nokta koymuştu. Hatta CNNTürk’teki bir tartışma programına gönderdiği mesajda “Biz listeleri partilere veriyoruz, itiraz gelmedi. Her seçimde algı operasyonu oluyor" açıklaması yapmıştı.

Dün, YSK’ya seçim iptali için başvuran grup içinde yer alan AK Parti’nin YSK temsilcisi Recep Özel’in bu iddialarla ilgili ne dediğini de hatırlayalım:

“CHP'nin özellikle 'hayali seçmen' gibi ifadeleri, her seçim öncesi klasiklerinden. Evet belli sayıda seçmenle ilgili seçmen kütüğünde açık görünüyor. Bunlarla ilgili ölüm ya da gaiplik kararı bulunmadığı için böyle bir sonuç ortaya çıkmış. Bunun araştırmasını yapıyoruz. Şunu iddia edebiliriz ki Türkiye'de seçmen kütükleri dünyanın en güvenli seçmen kütüğüdür. Ne mükerrer seçmen ne hayali seçmen vardır."

İşte bugün Türkiye demokrasisinin kaderinin bağlandığı Büyükçekmece’deki olay da seçmen listelerine itirazlar devam ederken 17 Ocak’ta gündeme gelmiş, gazetelerde haber olmuştu.

Büyükçekmece Belediyesi’nde zabıta olarak çalışırken, 2017’de İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne geçiş yapan Ö.S.’nin yaptığı 353 kayıttan 342’sinde usulsüzlük tespit eden ilçe seçim kurulu AK Parti ve CHP’nin itirazları üzerine ilçedeki 730 seçmen kaydını dondurmuştu.

Nüfus Müdürlüğü çalışanının tutuklandığı, Cumhurbaşkanı’nın kuzeni olan ilçe nüfus müdürünün de idari soruşturma sonunda uyarıldığı olay, sonrasında unutulmuş, seçim kampanyası sırasında da pek dile getirilmemişti.

Hatta şimdi Büyükçekmece iddialarıyla ilgili basının karşısına çıkan AK Parti Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal, seçim kampanyası sırasında katıldığı bir televizyonda “Konu Adliye intikal ettiği için artık üzerinde durmuyoruz ama öyle bir vaka var” diyerek meseleyi büyütmemeyi tercih etmişti.

Seçimin ardından yeniden raftan indirilip, büyütülen dosyada AK Parti, tutuklanan kişinin Nisan 2017 ile Ocak 2019 arasında yaptığı 7.282 adres değişikliği kaydının da şüpheli olduğunu ileri sürüyor.

Bu kayıtlardan 31 Mart seçimlerinde Büyükçekmece’de seçmen listelerinde olan 4508 kişinin evlerine polis giderek usulsüzlük tespiti yapmaya çalıştı. Son verilen rakamlara göre 519 adres değişikliğinde usulsüzlük tespit edilmiş. Ama ilçedeki seçmen sayısındaki değişim, seçimin sonucu burada anormal bir durum olduğu iddialarını teyit etmiyor.

Bu rakamları Emniyet’in neden düzenli olarak AK Parti’yle paylaştığı gibi soruları fazla naif bulup geçebilirsiniz.

AK Parti’nin iddia ettiği gibi eğer seçim kurulları yanlış kişilerden oluştuysa, kısıtlılar oy verdiyse, mühürsüz tutanaklar söz konusu ise bu usulsüzlüklerin neden sadece Büyükşehir Belediyesi seçimini “mundar” ettiği, aynı zarfa konmuş ilçe belediyesi seçimlerini, belediye meclisi seçimlerini neden “mundar” etmediği gibi soruları da...

Sonuçta ortada 17 gündür sayılan ve farkın hala 13. 700’lerde olduğu bir seçim var. Ortaya sürülen iddialar bu sonucu murdar ya da mundar etmeye yetmiyor.

Belki helal bir sonucu, 17 gündür saydırıp, sonuç almak için her tarafını didikleyerek murdar etmeye çalışmaktan bahsedilebilir.

Helal olanı murdar etmek israftır. İsraf da haramdır.

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 18 Nisan 2019 11:38
Teknik konulardan bize ne? Rakam yazınca haklı mı oluyorsunuz?
KARAR OKURU 18 Nisan 2019 00:12
Aslinda bazi sehirlere onlarca binlik/yuzbinlik(?) seviyede secmenin ne hikmetse tam da secimden hemen onceki 6 aylik surede tasinmasini, 17 yillik ak parti kontrolundeki nufus idaresi/emniyet/savcilik gibi devlet kurumlari ve bu konuda cok heyecanli olan parti/medyalari niye konu etmediler de 17 gun dis macunu tupunun dibini sikar gibi 6bin kusur oy farkina odaklandilar?? Benim zamaninda oy verdigim ak partiyle hic alakalari kalmadi, dolayisiyla benim de onlarla.. sadakat Allah'adir!
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 22:16
Biz Sosyal Demokratlara karşı AKP’nin elde ettiği yengilerde büyük rolü olan Erol Olçak’ın eşinin sözlerine kulak verilsin lütfen, çok geç olmadan.
Hırsızlık... 17 Nisan 2019 20:48
Hırsızlık AKP'ye haram, CHP'ye helal...
KARAR OKURU 18 Nisan 2019 11:36
0
Hepimiz kardeşiz, yapma böyle...
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 20:36
Yazınız, YSK nın bu başvuruyu red kararının gerekçesi gibi olmuş. Gerçi yazı tamamlanmamış gibi duruyor da başka söze gere yok, demiş gibisiniz.
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 19:04
Benim anlamadığım geçersiz oylar yeniden sayıldığında fark 15000 civarında azaldı. Normalde farkın değişmemesi gerekir. Kasıt yok hata varsa her adayın oyu aşağı yukarı önceki sayılanla aynı çıkması gerekir. Yani Binali beyin oyu 15 bin artıyorken Ekrem beyin oyunun da yine o civarda artıp farkın azalmaması lazımdı. Bu bana biraz tuhaf geldi doğrusu.
haydar 18 Nisan 2019 09:26
0
Hayır. Kaydırmalar düzeltilince o kadar azaldı. Geçersizlerde çok fark etmedi. İki tarafa da oy çıktı.
karar okuru 17 Nisan 2019 18:39
Gerçekten yazmadan edemeyeceğim.Ankarada Mustafa Tuna Mansur Yavaş a devir teslim töreninde basın önünde medenice gerekeni yapmıştır.Olması gerekende budur. Keşke Mevlut Uysal da bu medeniyeti gösterip Ekrem İmamoğlu na devir teslimi yapabilseydi.Odasına çağırmakta nedir.Centilmen olmak yenildiğin zaman dahada değerli bir erdemdir.Bu gerçekten bizim adet örf ve geleneklerimize çok aykırı bir harekettir. Çok ayıp.Çokmu zor Mevlut Bey bu medeniyeti göstermek.
KARAR OKURU 18 Nisan 2019 11:33
1
Ezikliği dışa vurumudur bu hareket
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 18:16
Yıldıray bey, siz ve diğer karar gazetesi yazarları daha iki sene öncesine kadar sürekli iktidarın yanında durup yere göğe sığdıramıyordunuz. Makam, mevkileriniz ellerinizden alınınca başınıza taş düşmüş gibi atıp tutmaya başladınız. Bu partinin bu kadar yanlışı vardıysa daha önceden neden dile getirmiyordunuz?
efedamat 17 Nisan 2019 17:34
Sn.Oğur her zaman olduğu gibi ayrıntılı ve herkesin anlayacağı şekilde konuyu masaya yatırmışsınız. bakanlık,başbakanlık meclis başkanlığı yapmış birisi ve tecrübeli bir siyasetçi olan sn.yıldırımın seçimler murdar ifadesini kullanması çok talihsiz ve yakışıksız olmuş. bu dünya da yaptığınız her hareket söylediğiniz her söz sonsuzlukta yankılanacaktır.(gladyatör filminden bir replik) bu ülke de her seçim olduğun da murdar sözü hatırlanacaktır. İstanbul seçimi bu ülke insanları için turnusol vazifesi gördü. bu açıdan bir milat
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 16:43
akp sadece istanbulu kaybetmedi istanbul kaybettiklerinin yanında devede kulak. şu iki hafta rezillik olarak tarihe geçti
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 15:30
1.. Şimdiye kadar kazanınca ne diyordu AKP ? Türkiye'deki seçimler en güvenli seçimlerdir,peki aynı AKP şimdi ne diyor? Zannetmeyin ki hırsızlık var diyor; daha beterini söylüyor..!!ne diyor!!??Organize hırsızlık var diyor,ayrıca bunun için CHP yi suçluyamayız diye de belirtiyor, peki o zaman kime isaret ediyor?
güzel hikaye ediyorsunuz ama muhalefetin her seçim dönemi ve sonrasında hiç yaygara koparmadığı dikkatinizden kaçmış olamaz. bu konuda tek kelam ettiğinizi yazılarınızda hiç rastlamadım. zaten farkın sürekli bir partinin lehine değişmesi organize edilmiş bir hırsızlığı gözler önüne sermektedir. meşruiyetin stadlarda aranması bile vicdanlı kişilere bir şeyleri anlatıyor olsa gerektir. Onun için bırakın kanun şöyle diyor, böyle diyor demeyi de vicdanınızı bir sorgulayın.Vesselam
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 13:59
DUYDUĞUM VEDE OKUDUĞUM EN MANTIKLI YAKLASIM....TEBRİK EDERİM....
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 13:49
Insanlarin hayatlari boyunca onem atfettikleri, yasam ve davranis bicimlerini, goruslerini sekillendirmede esas aldiklari “din” “ahlak” “ adalet” “kamu duzeni” gibi kavramlari bu kadar kanirtmamak gerek. Bu kavramlar bu kadar esnetilirse bircok insan icin yasamin anlami kalmaz.
vatandaş 17 Nisan 2019 13:38
Üç bavul dolusu belge!Yani usulsüzlük belgesi! Bu belgelerin incelenmesi herhalde yeni seçimlere kadar biter belki!Yirmi dört saatte sayılan sandıklar on sekiz günde bitirilememiş se ! Ülkenin dış dünyadaki itibarını birazcık düşünün!Yazık oluyor.Allah iyinin doğrunun haklının yardımcısı olsun...
E.K 17 Nisan 2019 13:02
Belliki yazar, yaziyi arastirarak yazmis. Ist. secimininin murday edildigi dogru. Gorunen o ki Akp Istanbul'u vermek istemiyor. Kurt-kuzu misali. Kurd benim suyumu bulandiriyorsun deyince kuzu ben asagidayim, diyor. Kurt fark etmez gecen yil annen bulandirmisti ben seni yiyecegim diyor. Akp Istanbul'u vermek istemiyor. YSK niye kesin takvimler verip, sayimi bitiremedi? Bir gecede 60 milyona yakin oyu sayan ulke, iki haftadir bir kac ilcenin oylarini saymakla mesgul. Niye?
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 12:28
Y.Oğur, zahmet edip olayı yazmışsın ama iş, ne olduğu değil ne oldurulmak istendiği! Hukuk falan hikaye, adam istanbulu vermek istemiyor. Bitti!
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 12:28
Akp seçmeninin cahil ve oy kullanmayı bilmiyor ampül üzerine mühürü bastı diye küçümseyenler 2014 seçimlerinde ve sonrası YSK yeni kararıyla seçmen partinin yazıldığı bölüme ister ampüle ister başka yere yeterki partinin bölümüne bassın geçerli sayılıyor...
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 13:25
1
Haklısınız hiçbir vatandaşı küçümsemek kimsenin haddine değil. Lakin logonun üzerine mühür basılması sayım sırasında karışıklığa sebep olabiliyor demek ki. Burada suçlu aranacaksa "ampule bas" şeklinde kampanya yürüten reklam ajansı ve bunun yanlışını görmeyen AK Partidedir
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 16:46
1
12:28...şükret ki akp seçmeni cahil demişler, oysa ki AKP Gaziantep milletvekili onlara " öküz" demiştir.Gaziantep halkı ekonomiye katkısıyla zekasını ispatlamıştır.O hakareti değil Akp bizim partimiz dahi deseydi yine şiddetle kinardik.
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 12:20
Artık bıkkınlık veren seçim haberlerini ve artık yüzünü görmekten usandığım akp başkan yardımcısının saçma sapan yalan ipe sapa gelmez yorumlarını da duymak şistemiyorum.az önce bu adam 5000 mühürsüz oy tutanak var dedi.son srçimlerde sandık başkanı olarak görev yaptım.ben de tutanağı mühürlemeyi unutmuştum.ama sonuçta tutanaktaki her şey gerçek ve oradakibtüm partiler de şmzaladı.bunun hiç önemi yok.kaldı ki öncekiv seçimde ysk mühürsüz pusulaları kabul etti.amaç vatandaşın oyu ziyan olmasın.dün mühürsüz pusulayı savunanlar bu gün k
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 17:05
1
Sabah 8'den teslim ettiğini saate kadar ne iş yaptın. Unuttum ne demek. 500 lira seçim ücreti alıyorsun onu da unut bakalım.
karar okuru 17 Nisan 2019 12:15
Nüfus Müdürlüğü çalışanının tutuklandığı, Cumhurbaşkanı’nın kuzeni olan ilçe nüfus müdürünün de idari soruşturma sonunda uyarıldığı olay, sonrasında unutulmuş, seçim kampanyası sırasında da pek dile getirilmemişti Büyükçekmece iddialarıyla ilgili basının karşısına çıkan AK Parti Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal, seçim kampanyası sırasında katıldığı bir televizyonda “Konu Adliye intikal ettiği için artık üzerinde durmuyoruz ama öyle bir vaka var” diyerek meseleyi büyütmemeyi tercih etmişti. Başka söze gerek yok.
Karar Okuru 17 Nisan 2019 12:15
Yıldıray bey! israf ve haram denilen hususların önemini ilgililer eğer kavrayıp içselleştirmiş olsalardı zaten bu duruma gelmemiş olurduk.
salih artuc 17 Nisan 2019 12:08
istanbulda belediye meclisinde akpartiye vermiştim ama artik vermicem
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 13:48
0
Eğer Belediye Meclisi seçimi tekrarlanırsa ..Akp sadece Belediye Başkanı seçimini tekrarlamak istiyor sanırım ..
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 17:48
0
13:48 neredeyse ,CHP nin kazandığı ilçelerde, seçimde bir daha oy kullanmasinlar diyecekler:))
Mehmet Bilgin 17 Nisan 2019 11:24
Hemen her gün İstanbul yerel seçimleri ile ilgili hukukçuların yorum ve açıklamalarını dinliyorum. Seçimlerin yenilenmesi ilgili de Ak partili siyasilerin ve taraf yazarların yorumlarını da dinliyorum. Sizin makalenizle yerel seçim konusu o kadar güzel ve net bir şekilde vuzuha kavuşturulmuş oldu ki, ben dahil okuyan herkes başka açıklamalara gerek kalmadan konuyu anlamıştır. Tebrik ve teşekkürlerimi sunarım.
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 11:21
Usulsuzluk oldugu iddia edilen sandiklarda gorevli olan mhp ve akp li musaitler tutuklu yargilanmali.
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 11:21
AKPnin algi operasyonu: Eger YSK secimi yenilerse yeni bir firsat. Yenilemezse de AKP en azindan kendi tabaninda secimi "orgutlu yolsuzluk" nedeniyle kaybettik algisi yaratti. Tabii bu arada surekli yapageldigi gibi kurumlarin icine etti...
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 12:13
1
Tam da bu. Hırsız diye iftira atanlara hakkımı helal etmiyor, Allah'a havale ediyorum
tc vatandaş 17 Nisan 2019 11:15
seçimin murdar olduğunu söyleyenler, seçimi mundar edenlerdir hepsini allaha havale ediyorum
musto 17 Nisan 2019 11:02
AKP Genel başkan yardımcısı çıkmış hikaye anlatıyor bence son üç seçim referandum dahil yenileyelim.Bu güne kadar yapılan işlemi değiştir kamu görevlilerini atamışsın benim memurlarım bana seçimi kazandırmadı benim aleyhime çalıştı diye şikayet ediyorsun. Biride kalkıp Oolum bak git demiyor.
Karar Okuru. 17 Nisan 2019 10:53
O kadar çok seçim yorumu okudum ve dinledim ancak bu kadar derli toplu olanına rastlamadım. Teşekkür ederim. YSK karar diye bu yazıyı yayımlasın.
raşid tayyib 17 Nisan 2019 10:45
Her nekadar son 8 yıldır muhalifte olsam 2002 yılında kuruluşuna şahitlik ettiğimiz katkı sağladığımız Adalet eşitlik haksızlık hukuksuzlukla yolsuzlukla hırsızlıkla mücadele için kurulan Ak Parti nin şuan ki halini görünce inceden bi sızı olyo sol tarafta biyerde çok yazık ettiniz çokk
GİRESİNLİ 17 Nisan 2019 10:44
Her zamanki gibi ; akıl,bilim,vicdan ifadesi bir yazı.AKP milletin gözünün içine baka baka bu seviyelerden sürdürdüğü siyasetle sürekli itibar kaybediyor.Güç ile yıldırıp hak etmediğii şeyi almanın hesabını yaparken , hakkı ile aldıklarını sorgulanır kılacak.
Bir sürü kafa karıştırıcı laf ediyorsun ama mühür olayını bile doğru dürüst anlamamışsın, mühürsüz denilen olay zarfların üzerinde YSK nın filigranlı mühürü olmasına rağmen sandık kurulunun zarfları bilerek veya bilmeden mühürlememesi oy sahibinin kusuru olmadığından geçerli sayılması, bu seçimdeki mühürsüzlük olayı, sandık başındakilerin düzenledikleri tutanakların imzasız ve mühürsüz olması, kanunda yazması,oy verenin kusuru olmayan bir olayda o kişinin oyunu iptal etmek hukuki değildir. Pislik ve organize olduğu belli usulsüzlükle
KARAR OKURU 18 Nisan 2019 02:23
0
Dostum bu konu bu seçimde hiç gündeme gelmedi. Zaten 2018 de kanun değişti, tüm mühürsüz zarflar ve pusulalar geçerli hale getirildi. Bu mesele 2017 Anayasa referandumunda yaşandı. O zaman mühürsüz zarf ve pusulalar kanunen geçersizdi ve kanuna aykırı bir şekilde YSK tarafından geçerli kabul edildi. Sen iki sene öncesinde kalmışsın be Rıfat hocam !!!
kemal 17 Nisan 2019 10:17
100 yıldır devamlı bir savrulmadayız bunun temel sebeplerinin irdelenme zamanı gelmedimi.
fırat 17 Nisan 2019 10:20
İl -İlçe seçim kurulları tarafından görevlendirilen sandık başkan ve üyeleri ne zamandan beri bu ülkede kura ile belirleniyor.31 Mart seçiminde Mardin'de görev aldım.Sandık görevlileri içerisinde memur olmayan olduğu gibi zabıtalar dahi ne istersen vardı. Listeleri de Ak parti belediye başkan adayları belirlediler.Görev vermek istedikleri kişileri de kendileri aradılar ve bu şekilde görevlendirdiler..Bunu İlçelerdeki Seçim Müdürleri de çok iyi bir şekilde bilmektedir...
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 10:13
AK Parti ile CHP adayı hemen hemen aynı sayıda oy almış ama yeniden sayılan oylarda yapılan yanlışlıkların %90'ı Binali Yıldırım aleyhine... İlgiiiinç!!! Şimdi Yıldıray, elinin vicdanına koy, biraz empati yap, Yıldırım'ın yerine AK Parti adayı olarak seçime sen katılsaydın ve böyle somut bir fact ile karşılaşsaydın tüm hukuki haklarını sonuna kadar kullanmaz mıydın? Niye hukukun tecelli etmesi bu kadar ağrınıza gidiyor? Helali haramı geçelim, demagojiye gerek yok. Nerede sizin vicdanınız?
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 13:47
1
Yenıden sayılan oylarda değil kardesim gecersiz oylarda .Cunku 5000 kısı Sıyah ampul ustune muhur vurmus. Gozulmedıgı ıcın bos kagit olarak sayılmış. 300000 bın gecersiz oy ıncelendı .5000 cıktı. 400 bine yakın tekrar sayılan gecerli oydan 200 kusur cıktı.
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 10:08
İşin sırrı Cübbeli Ahmetin gecenlerde Lalegül tv de yaptığı duasında "ehli sünnet düşmanlarını iktidar sahibi kılma yarabbi!" damat hazretleri seçimden sonraki dördüncü gün 1.8 milyon TL lik ihale almış İBB den. Biz de bu duaya diyelim. Amin amin amiiin.
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 11:25
0
ne zaman doyacaklar?
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 09:58
2014 yalova seçimlerinde de seçmen listeleri seçim öncesi askıya asıldı ve gerekli itirazlar sonrası kesinleşti. Ama seçimlerden sonra yapılan itiraz ile 7 kısıtlı seçmen olduğu için seçimler iptal edildi. Demek oluyor ki ysk tarafından itirazlar sonrasında kesinleşen seçmen listelerinde sonradan seçim sonucunu etkileyecek sayıda kısıtlı veya uygun olmayan seçmen tespit edilirse seçim iptal edilir. Yeter ki o kısıtlı ve uygunsuz seçmen sayısı iki adayın arsındaki oy sayısından 1 fazla olsun.Yıldıra beyi bu teziniz boş.
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 10:40
0
İstanbul için bu tarz somut örnekleri getirdiniz de kabul edilmedi mi? Hadi isim isim tespit edilmiş somut örnekleri görelim bakalım. Yazın buraya.
KARAR OKURU 5 17 Nisan 2019 11:40
1
Aynı zarfa konan İlçe belediye seçimleri neden mındar olmuyor o zaman kedi ulaşabilirse ne ala haram helal farketmez ulaşamazsa manidar
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 13:25
5
Burada ben yıldıray beyin tezinin yanlış olduğunu söyledim sadece. Seçmen listeleri askıdayken itirazlar yapılır, kesinleşince kısıtlı seçmen çıksa bile iş işten geçmiştir tezinin yanlış olduğunu 2014 yalova seçimleri sonrası ysk nın verdiği kararla ortaya koymak istedim. Gerisi beni ilgilendirmez. Ysk sayar kısıtlı seçmeni, sayıları iki aday arasındaki oy farkından 1 fazla ise kararını verir. Bu sonuç ne çıkar benim umurumda değil. Burada ben yazarın ortaya koyduğu mantığa düşünceye karşı çıktım sadece. Umarım anlamışsınızdır sayın
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 09:57
Bu gidişle bu kesiminde bir 367 skandalı olacak. Yani mesele sağ sol meselesi değil Türk siyasetinin genel bir tiynet meselesi imiş diyecegiz. Üzücü olan bu!
M.Nihat YAMAN 17 Nisan 2019 09:55
Allah'ın Haram kıldığını Helal,Helal kıldığını Haram sayarlar.Allah Kafirler topluluğunu hidayete erdirmez.(Tevbe:36,37)
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 09:46
Ayen sayın Oğur, "Bu zaman ve enerji israfını da Türkiye hak etmiyor." çok doğru lakin sizin bu, Kimi çevrelerin, (deşifre olmamış parealel yapı da dahil) sırf Istanbul'u AK partiye kaybettirebilmek yani prestijini ve Moral üstünlüğünü bozmak için tezgâhlaması çok olası manipulasyon ihtimalini bu denli cansiperanece yok saymaya çalışmanız da öyle.
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 11:31
1
kardeşim 15 temmuz üzerinden kaç sene geçti, böyle bir fetö kumpası varsa buna nasıl izin verildi? siyasi ayağa neden dokunulmuyor? bu konu meclise geldiğinde AKP ve MHP neden reddediyor? fetöyü muhalefet mi temizleyeceK?
Karar Okuru 17 Nisan 2019 09:17
Kullanışlı destekçi ol sonra ağla. Hadi canım sende. Bu ülkede umut kalmadı. Düşük kaliteli bir ortadoğu ülkesi artık ona göre yaşarız biz zaten ortadoğulu idik ligi yükseltemedik
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 09:08
Istanbul'u vermemek için bunları yapanlar, dört yıl sonra Türkiye'yi vermemek için neler yapmazlar ki?
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 12:06
3
Yada; Istanbul'u almak için şeytanla işbirliğine hazır olanlar kendi ve patronlarının çıkarlarì için Türkiye'yi batırmak pahasına neler yapmaxlar ki ?
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 09:01
Sandıktan siz çıktığınızda sorun yok ve milli irade; ama baskasi cikarsa murdar, öyle mi? Birakin bu "Rabbena, hep bana" alışkanlığını. Demokrasi biraz da hazmetme ve farkli olana katlanmadir.
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 08:58
Bravo, yürekli, net bir yazı. Kişisel tarihe düşülen bir not.
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 08:53
Dün basın toplantısında akp genel başkan yardımcısı niçin ilçe belediye başkanı seçiminde bu çete etkili olmamış sorusuna ona gücü yetmez miş hani bu çete öyle bir organize öyle bir yaman herşeyi ve her devlet kurumunu uyuyacak sadece büyük şehir i halledecek sonra küçülecek ilçeleri halkedemeyecek
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 08:48
Yildiray bey, yazilariniz dogrularla yapilanlari karsilastirdigi icin, umit kirici ve can sikici, okumasak ve bilmesek daha huzurlu olacagiz
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 08:44
Doğrudur ve seçimde organize usulsüzlük yapılmaktadır. Bu usulsüzlüğü yapanlar, bizzat bunu iddia eden ikitardar sahipleridir. Seçimlerdeki sandık başkanı dahil olmak üzere herkes bunların onayı ile atanmaktadır.
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 08:29
Adam çeyiz bohçasından 3 lü bavul setini almış getirmiş, ne var acaba içlerinde, her bir bavulu bir kişi taşıyor, o kadar dosyayı YSK bir daha ki seçime kadar okuyamaz. Bırakın adam görevini yapsın. Sizde, vatandaşın size yazdığı, nerde hata yaptığınızı anlatan yazıları okuyun.
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 07:47
Demokrasi,halkın çok gelişmişlerinin ağzından düşürmediği zikir kelimesi...
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 07:42
Sonuç cümleleri çok etkileyici olmuş
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 07:32
Son paragraf olayı anlamak için yeterli. İlçe seçimleri ve belediye Meclis’lerinde itiraz yok büyük şehirde ise şaibe var iptal edilsin. Bu kadar da saçmalık yok.
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 07:23
Yıldıray bey bu kadar uzun bir yazıdan sonra size şade ve basit bir soru?seçim sonrası sabahı CHP Leh’ine olan 29000 oy itiraz sonucu 12000 lere inmesi (yeniden sayılan oy sadece yüzde 10”a tekabül ediyor)bunu nasıl izah ediyorsunuz?ysk baştan beri neden bütün oyları yeniden saydırmadı?
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 08:26
1
Diger sandiklarla ilgili net bir delilin bulgun yok ki saydirsin. Cikan sonuclarda herkesin mutabakati var. Lutfen sorununuzu Akpartili secim sandik yetkilileri ile cozun yeter gundemi mesgul etmeyin. Ekonomi konusunda net adimlar bekliyoruz.
Karar Okuru 17 Nisan 2019 08:35
0
Oylar düzeltme ile 20000 civarından 13800 civarına indi. Her bir itiraz netice vermedikçe diğerini ortaya çıkardılar. Büyük iştahla polisi devreye soktukları B.çekmecede bir şey çıkmadıki son itirazda bambaşka şeyler söyleyip iptal istiyorlar. Seçimi önceki kşritik seçimde birden mühürsüz oylarıda sayıma katarak bağımsız olmadığı belli YSK iptal ederse yağma hasanın böreği aileler zenginleşmeye paralar vakıflara oradanda cebe. Aklı olanın buradan umudu yok zaten. Ara rejime girdik. Öncekiler gibi kaybederek çıkarız.
Şahin 17 Nisan 2019 08:36
0
Bu AKP secmeni reklamlarda gectiği gibi “Mühürü ampüle bas” demekden olmasın? Böylece asıl mühür alanı boş kalmış ce oylar gecersiz sayılmış. CHP secmeni daha az yapmış bu hatayı.
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 09:22
0
YSK tüm oyları tekrar saydırmadı çünkü AKPnin isteğiyle "sondaj" yapılan sandıklarda Ekrem Bey lehine artış oldu, yani sonucu etkilemeyeceği görüldü. Farkın kapanması ise geçerlilik koşullarının genişletilmesinden, ve AKPnin reklam ajansının "ampule basın" gibi parlak bir kampanya yapmasından dolayı
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 09:33
0
Yanlışın var. Bütün ilçelerde itiraz edilen oyların tamamı sayıldı. Dört ilçede bütün oylar yeniden sayıldı. Farkın indiği filan yok, 24 bin fark açıklandığında oyların yüzde ikisi sayılmamıştı. Ezberlediğin yalanlar ile doğru soru soramazsın. Birazcık aklın ve vicdanın varsa, akpnin neden bütün ilçelerin ve Meclis’lerinin iptalini istemediğin anlarsın. 17 gündür her türlü hileye rağmen kazan Sayın İmamoğlu. İl ve ilçe seçim kurulları, YSK, çamur ittifakı, medyanın yüzde 95 i, hükümeti, iktidarı ve polisi ile birlikte milletin irades
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 11:04
15
Hala soruma net cevap yok YSK neden bütün ilçelerin oylarını sekizbuçuk milyon oy.sadece 4 ilçe ve geçersiz oylardan (buda toplam oyun yüzde 10”bana tekabül ediyor)17000 oy çalındı..hala delili aranıyor yahu...
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 12:20
1
11:04 cevap verdik ama anlamamakta ısrar ediyorsunuz.
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 13:53
0
Tum ıtıraz ıncelendıgınde 7000 lerde farl kapandı.6 bın kusuru gecersiz oylardan .Ampul ustune denk gelen muhrun gorulmemesinden.29 bın rakamı yanlıs. YSK 21 BINDE BITIRDI.
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 06:46
Kendim ettim kendim buldum
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 06:41
Yine bilgi dolu, tutarli, uyumlu ve ikna edici bir yazi
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 06:16
Bazıları kendilerine çok güvenmiş. İBB’yi çantada keklik sanmış. Az dah tekrar atı alip Üsküdar’ı geçmeye hazırlanırken. Dersini iyi calişmiş bir İmamoğlu çikmiş. Ve dur demiş. En garipi bu olaylardan sonra tüm AK Partinın evvelki yenmiş oldu seçimlerden artık ben şüphelendiğim hele AA oydandı oyundan sonra. Milleti resmen aptal yerine koydular. Kimbilir daha ne dolaplar çevirdiler. Eğer her kim kendi cikarını bu vatanın ve milletin çıkarınından daha üstün görüyorsa ve bilerek bu vatana kötülük yapiyorsa Allah’a havale ediyorum
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 09:25
0
Haklısınız. AAnın tutumu ve bunun hesabının sorulmaması şüphe uyandırıyor. Zaten hiç dikkatinizi çekmedi mi, son birkaç seçimde neden hep AK Parti %70 %80lerden başlayıp HEP aşağıya doğru inip %50de kapatıyor? Bu nasıl oluyor?
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 06:02
Yine son noktayı koymuş Yıldıray Oğur.
evin 17 Nisan 2019 05:49
akp belli ki istanbul seçimlerini iptal edecek, bütün göstergeler onu gösteriyor...böylece kendileri hakkında "bunlar geldiler ama seçimle gitmezler" diyen "kemalistleri" de tamamıyla doğrulamış oldular...adamlar haklıymış meğerse...
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 11:11
0
yapamaz. sonuçları ağır olur.
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 11:24
14
Ankara'da Mansur Yavaş mazbatayı aldı. Demek seçimle gelen seçimle gitmiş. Klasik, 10 saniyede çürütülen muhalif zırvası... 11:36 itibariyle de 26 like almış.
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 05:39
ben artık başkanlık seçimini merak ediyorum. bi beled,iye için bunları yapanlar başkan seçilemeyince neler yapacaklar bakalım
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 03:13
Seçim öncesi bir yakınımla tartışırken 'AKPnin elinde her türlü imkan var, kesin hile yapar, oy çalar' gibi önyargılı bir ifade kullandım. AKPli yakınım da 'sizin elinizi tutan mı var, siz de çalın' dedi. Talihin cilvesi...
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 15:38
1
Ak parti hile yapmış olsaydı %1-2 farklarla Ankara'yı kaybetmez ve Istanbul'da da kaybetme riski ile karşı karşıya kalmazdı. AKP ve Erdoğan nefreti Bazen böyle saçmalatır insana. Almanca atasözüdür; " Aşk insanı kör, nefret aptal yaparmış."
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 03:06
Aklınıza, kaleminize, vicdanınıza sağlık, Yıldıray Bey. Tarih sizi de yazacak, çamura yatanları da.
Karar Okuru 17 Nisan 2019 03:06
Once ahlak murdar edildi. Sonra egitim, adalet ve tarim ve ekonomi. Simdi sira sandikta. Bir yandan da muhalefeti sokaga dokup kavga ile bastirmak arzusu icindeler. O yuzden oyalayip sinir bozmaya devam ediyorlar. Boyle devam ederse yerimiz parya ulkeler listesinde, Besir'in Sudan'inin altinda.
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 00:56
Sayın Ali İhsan Yavuz,Fatih Altaylı nın programında sandık kurulu üyelerinin listesinin açıklanmadığını söyledi.Kim olduklarını ancak seçimden sonra öğrendik dedi.Ama doğru ama yalan. Yazıda, partilere açıklandığı zikredilmiş.Akpartinin tezleri hiç inandırıcı değil bence.Yeniden seçime gerek yok.
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 00:26
Öyle yada böyle su bulandı,hava puslandı AKP'nin de CHP'den hiç bir farkı kalmadı...
KARAR OKURU 17 Nisan 2019 15:43
0
İleri demokrasi budur
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN