Mutabakat nedir, ne demektir? Mutabakatlı poliçe nedir? Mutabakat değeri hesaplama

Mutabakat nedir, ne demektir? Mutabakatlı poliçe nedir? Mutabakat değeri hesaplama

Sözlükteki anlamı uzlaşma olan mutabakat, muhasebe sektöründe sık sık kullanılmakta olan bir terimdir. Peki, mutabakat ne işe yarıyor? Mutabakatlı poliçe ne oluyor? İşte mutabakat hakkında merak edilenler...

Mutabakat, karşılıklı taraflar arasında sağlanan uzlaşmadır. Muhasebe kayıtlarının teyit edilmesinde, karşılıklı mutabık kalınmasında, borç ve alacak durumlarında firmalar tarafından kullanılan bir kelimedir.

Mutabakat kısaca, karşılıklı iş süreçleri içerisinde bulunan firmaların dönem sonu alacak ve borç bilgilerini karşılıklı olarak bildirmeleridir. Söz konusu bildirme kontrol ve gerektiğinde düzeltme işlemleri ile sürdürülerek taraflar mutabık kalmayı sağlar.

Her geçen gün artan dijitalleşme ile beraber e-mutabakat işlemleri de başlamıştır. E-mutabakat elektronik e-posta yolu ile mutabakat bildirim formlarının seri olarak karşıya ulaşmasını sağlarken kolay bir iletişimle mutabık kalınmasını da hızlandırır. Aynı zamanda gereksiz iş gücü engellenerek arşivleme yükü hafifletilir.

Mutabakat nasıl yapılıyor?

Türk Ticaret Kanunu 94. Maddesinde mutabakatın belli aralıklar ile yapılması gerektiği belirtiliyor. İlgili maddede yer alan ifadeler şu şekildedir:

“Sözleşme veya ticari teamül uyarınca, belirli hesap devreleri sonunda devre hesabı kapatılır ve alacak ile borç kalemleri arasındaki fark belirlenir. Hesap devresi hakkında sözleşme veya ticari teamül yoksa, her takvim yılının son günü taraflarca hesabın kapatılması günü olarak kabul edilmiş sayılır. Saptanan artan tutarı gösteren cetveli alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza içeren bir yazıyla itirazda bulunmamışsa, bakiyeyi kabul etmiş sayılır”

 mutabakat nedir

Mutabakat geri bildirim süresi kaç gündür?

Türk Ticaret Kanunu 94. Maddesinde bu soru şu şekilde cevaplanmıştır:

“Saptanan artan tutarı gösteren cetveli alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza içeren bir yazıyla itirazda bulunmamışsa, bakiyeyi kabul etmiş sayılır”

Mutabakat türleri neler?

Mutabakat türleri iki tanedir. Aynı zamanda firmalar tarafından kendi içlerinde gerçekleştirilen özel mutabakat türleri de bulunuyor. Mutabakat türleri şunlardır:

Cari hesap mutabakatı: Bu tür firmaların karşılıklı mutabık kalabilmek amacıyla hazırlamış oldukları formlardır. Firmaların alım ve satım işlemlerinin kontrol edilmesi, herhangi eksik veya hatanın düzeltilip teyitleşilmesi için yapılır.

Cari mutabakat: Form bildirimi e-posta ile elektronik ortamda yapılabileceği gibi kağıt üzerinden faksla da yapılabilir. Cari mutabakat formunda ıslak imza ve kaşe olması şarttır.

BA/BS mutabakatı: BA mutabakatı bildirim alış anlamındadır ve ürün ve hizmet alımları ile alakalı yapılan bildirimleri kapsar. BS mutabakatıysa bildirim satacak anlamındadır. Ürün ile hizmet şartları ile alakalı yapılan bildirimleri kapsar.

BA/BS mutabakatında formla beraber gider pusulası, 5.000 TL ve üstü mal ya da hizmet faturası, kur farkından kaynaklı faturalar, serbest meslek makbuzları ve iade faturaları da yer almalıdır.

cmutakabat nedir

Mutabakat ile vergi beyannamesi arasındaki farklar neler?

Mutabakatta, vergi beyannamesinde olduğu gibi form bildirim işlemi sonrasında bir ödeme yapılmamaktadır. Mutabakatlardaki amaç kayıt dışı alım ve satımı engellemektir. Mutabakat formları KDV iadeleri için önemli veritabanlarıdır. Aynı zamanda kişilerin vergi mükelliflik durumları ile kayıp dışı satış olup olmadığını anlamak için de önemli bir işlemdir.

E-ticarette mutabakat süreci

E-ticaret sisteminde muhasebe işlemleri entegre muhasebe yazılımlarıyla çok kolay hale gelmiştir.

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN