Avukat nedir, nasıl olunur? Avukat olma şartları nelerdir? Avukatların görev ve yetkileri

Avukat nedir, nasıl olunur? Avukat olma şartları nelerdir? Avukatların görev ve yetkileri

Meslek araştırması yapan binlerce gencin en çok merak ettiği meslek dallarından biri de avukatlıktır. Peki, avukat nedir, nasıl olunur? Avukat olma şartları nelerdir? İşte tüm detaylarıyla avukatlık mesleği...

Avukatlar, mahkeme sürecinde davacı veya davalıların işlemlerini yapan ve özül tüzel kişilerin haklarını savunan kişilerdir. Avukat davada gerçeği açığa çıkarmak değil, müvekkilinin heline davranmak zorundadır.

AVUKATLARIN GÖREVLERİ NELER?

Avukatların genel görevleri şunlardır:

- Hukuki sorunlar ile yasal konularda yorum yapmak

- Mahkeme ya da diğer yargı oranlarında gerçek ya da tüzel kişilerin hakkını savunmak

- Adli işlemleri, resmi dairelerde ki bütün işleri izleyerek gerekli belgeleri düzenlemek

- Kendisine verilen ya da kendi aldığı davayı sonuna kadar takip etmek.

AVUKATLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

- Türk Vatandaşı olmak,

- Hukuk fakültesi mezunu olmak

- Avukatlık stajını tamamlamış olmak

- Avukatlığa engel hali bulunmamak

 avukat olma şartları

Aşağıda belirtilen kişilerin avukatlık mesleğini yapması ise mümkün değildir:

- Taksirli suçlar hariç kesinleşmiş bir kararla iki yıldan fazla hapis veya bir yıldan fazla ağır hapis cezasıyla veya basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından biri ile hüküm giymiş olmak. (Bu bentte sayılan yüz kızartıcı suçlardan biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa da avukatlığa kabul edilmezler.)

- Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hakim, memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak.

- Avukatlık mesleğine uymayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak.

- Avukatlık mesleği ile bağdaşmayacak bir işle meşgul olmak.

- Mahkeme kararı ile kısıtlanmış (hacir altına alınmış) olmak.

- İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak. Taksiratlı ve hileli müflisler itibarları iade edilmiş olsa dahi kabul olunmaz.

- Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış olmak.

- Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca engeli olmak.

AVUKAT OLMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Avukatlık mesleği için gerekli şartları taşıyan kişiler üniversitelerin hukuk bölümüne giderek eğitim almalı. Eğitimini tamamlayanların bir süre stajyerlik yapması şartı vardı. Söz konusu stajyerliğin altı ayı mahkemelerde, altı ayı da minimum beş yıllık deneyimi olan bir avukatın yanında yapılmalıdır.

Stajını başarılı şekilde tamamlayanlar Türkiye Barolar Birliğine başvuruda bulunarak avukatlık ruhsatı talep etmeli ve ruhsatı gelince mesleğe başlamalı.

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN