Mafya lideri Kürşad Yılmaz hakkında tartışma yaratan karar

Mafya lideri Kürşad Yılmaz hakkında tartışma yaratan karar

Sedat Peker'in videoları sonrası başlayan mafya-siyaset tartışmaları devam ederken "suç örgütü elebaşı" olduğu gerekçesiyle tutuklanan Kürşad Yılmaz'ın davasında Yargıtay'ın bozma kararı ve yeniden yargılama talebinin kabul edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendi YouTube hesabından art arda paylaştığı videolar bir anda ülke gündeminin tam ortasına oturdu. Videolarında siyasetin etkin isimlerini hedef alan Peker, yeni bir tartışmanın da ateşini fitillemiş oldu. Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar hakkındaki iddiaları sonrası mafya-siyaset tartışmaları kendini göstermeye başladı. Tüm bu tartışmalar devam ederken İstanbul 1. Ağır Mahkemesi'nin verdiği bir karar dikkatleri çekti. 

"SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI" YILMAZ HAKKINDAKİ KARAR KISMEN BOZULDU

2005 yılında "suç örgütü elebaşı" olduğu gerekçesiyle tutuklanan Kürşad Yılmaz'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Kürşad Yılmaz'ın yargılandığı davada ilk karar, kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Ocak 2010'da verildi.

"Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "nitelikli yağma", "tehdit", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından toplam 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan Yılmaz hakkındaki karar, Yargıtay 6. Ceza Dairesince 2011'de kısmen bozuldu.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yapılan yargılamada Kürşad Yılmaz, 4 Aralık 2019'da, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 4 yıl 2 ay, "suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak yağmaya teşebbüs" suçundan 4 yıl 7 ay ve "yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY, YEREL MAHKEMENİN KARARINI İKİNCİ KEZ BOZDU

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 8 Ekim 2020'de Yılmaz hakkındaki hükmü bozdu.

Dairenin kararında, duruşmalardan vareste tutulma talebi olmayan ve UYAP sisteminden yapılan sorgulamada hüküm tarihinde başka suçtan Kocaeli 2 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık Kürşad Yılmaz’ın, yerel mahkemenin kısa kararının açıklandığı 4 Aralık 2019 tarihli oturumda hazır bulundurulmaması suretiyle kanuna aykırı davranılarak savunma hakkının kısıtlandığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Aralık 2005'te düzenlenen iddianamede, Kürşad Yılmaz liderliğinde "haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgüt" kurulduğu, örgütün faaliyetlerinin 22 Mayıs 1999 -13 Eylül 2005 tarihleri arasında gerçekleştiği ve temadinin bittiği son suç tarihinin 13 Eylül 2005 olduğu bilgisine yer verildiği aktarılan ceza dairesinin kararında, bu tarih itibarıyla yeni Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur." maddesi gereğince değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle sanık Kürşad Yılmaz'ın yeni kanunun "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma" maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Kararda, Yılmaz'ın aynı suç örgütünün Konya’daki yapılanması kapsamında Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğünce 19 Mart 2005’te gerçekleştirilen ve kamuoyunda “Endüstri Holding Operasyonu” olarak bilinen operasyonda gıyabi tutuklu olarak aranırken, 30 Mayıs 2005'te gözaltına alındığı ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 31 Mayıs 2005’te tutuklandığı kaydedildi.

Sanık Yılmaz'ın üzerine atılı “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek” suçunun mütemadi suçlardan olduğu ifade edilen kararda, Yılmaz yönünden suç tarihinin Konya’daki operasyon nedeniyle yakalandığı 30 Mayıs 2005 olduğu ve sanık yönünden temadinin kesildiği belirtildi.

Kararda, suç tarihinde yürürlükte olan 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu ve 765 sayılı TCK ile daha sonra yürürlüğe giren TCK hükümlerinin ışığında değerlendirme ve uygulama yapılarak her iki yasanın ayrı ayrı ve bir bütün olarak uygulanması suretiyle lehe yasanın saptanması gerektiğinin gözetilmediği vurgulandı.

Bu sebeplerin bozmayı gerektirdiği kaydedilen kararda, sanık Yılmaz'ın savunmalarının yanı sıra sanıklar Mustafa Öner Murat Savaş, Abdurrahman Naci Sevinç, Mehmet Akyıldız, ve Yüksel Gülbahçe’nin savunmaları, sanık Erdal Çetin’in temyiz itirazları yerinde görülerek, hükmün bozulmasına ve sanıkların kazanılmış haklarının korunmasına oy birliğiyle karar verildiği aktarıldı.

YILMAZ'IN AVUKATINDAN YENİDEN YARGILAMA TALEBİ

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin bu kararının ardından, Kürşad Yılmaz'ın avukatı 12 Şubat 2021'de İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe sunarak yargılamanın yenilenmesini istedi.

Dilekçede, müvekkilinin 30 Mayıs 2005'te bir soruşturma sebebiyle tutuklandığı, Yargıtayın lehe yasa değerlendirmesi yapılması gerektiği gerekçesiyle bozma kararı verdiği, bu kararın sanığın bizzat işlemediği suçlardan ötürü TCK'nin ilgili maddesi uyarınca verilen kesinleşmiş hükümlere de uygulanması gerektiği belirtildi.

YEREL MAHKEME BAŞVURUYU KABUL ETTİ

Başvuruyu dosya üzerinden değerlendiren İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, suç tarihinin 30 Mayıs 2005 olduğunu gösteren Yargıtay kararının, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri" başlıklı 311. maddesinin "Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkum edilmesini gerektirecek nitelikte olursa" fıkrasında gösterilen yeni delillerden sayılarak sanık Kürşad Yılmaz'ın yargılamanın yenilenmesi istemini kabule değer buldu.

Mahkemenin kararında, yazılı mütalaası alınan cumhuriyet savcısının yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulü ile duruşma açılmaksızın sanık hakkında beraat kararı verilmesi ve hükümle birlikte infazın durdurulmasına karar verilmesini talep ettiği bildirildi.

CMK uyarınca duruşma yapılmasını gerektirecek bir durum bulunmadığı aktarılan kararda, sanığın 765 sayılı TCK ile 4422 sayılı Kanun'un yürürlükte bulunduğu ve henüz 5237 sayılı TCK'nin 220/5. maddesinin yürürlükte bulunmadığı dönem olan 30 Mayıs 2005'te yakalanarak tutuklandığı kaydedilen kararda, Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 8 Ekim 2020 tarihli kararı ile sanığın 30 Mayıs 2005'te yakalanıp 31 Mayıs 2005'te tutuklanmasıyla 30 Mayıs 2005'te temadinin kesildiğinin ortaya konulduğu belirtildi.

Bu sebeple sanığın yeni TCK'nin yürürlüğe girmesinden önceki dönemde işlenen eylemlerden ötürü bizzat işlediği suçlar veya iştirak hükümlerinin uygulanabileceği suçlar dışında cezalandırılamayacağına işaret edilen kararda, "Sanığın İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2005 esas sayılı dosyasının hükümlerinde bizzat işlemediği ve iştirak da etmediği eylemlerden ötürü 'örgüt yöneticisi' sıfatıyla cezalandırıldığı, bahsi geçen eylemlerin 1999 yılı Haziran ayı ile 31 Ocak 2005 tarihleri arasında işlendiği ve yeni TCK'nin 'Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır.' maddesinin uygulanamayacağı anlaşılmıştır." denildi.

Mahkeme, tüm bu nedenlerle, kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2005 sayılı dosyası kapsamında yargılamanın yenilenmesine ve bu hükümler yönüyle 19 Ocak 2010 tarihli hükmün sanık Kürşad Yılmaz yönüyle ortadan kaldırılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanık Kürşad Yılmaz’ın mağdur Hacı Mehmet Ateş’e karşı 2003 yılı Eylül ayında işlediği iddia edilen “yağma”, müdahil Zeki Bülent Atabay’a karşı 2004 yılında işlediği iddia edilen “yağma”, mağdur Ahmet Adalı’ya karşı 1999 yılı Haziran ayında işlediği iddia edilen “yağma”, mağdur Ahmet Özgür’e karşı 29 Ekim 2003 tarihinde işlediği iddia edilen “hürriyeti tahdit”, mağdur Mahmut Cantürk’e karşı 21 Şubat 2004 yılında işlediği iddia edilen “hürriyeti tahdit”, mağdur Dursun Cantürk’e karşı 11 Mart 2004 tarihinde işlediği iddia edilen “hürriyeti tahdit” ve mağdur Yalçın Özkan’a karşı 31 Ocak 2005 yılında işlediği iddia edilen “tehdit” suçlarını işlemediği anlaşıldığından, bu suçların tamamından ayrı ayrı beraatine hükmetti.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2005 esas sayılı dosyasının 35, 36, 39, 47,48,49 ve 51 numaralı hükümlerinin infazının sanık Kürşad Yılmaz yönüyle durdurulmasına karar veren mahkeme, gereği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, bir başka suçtan hükümlü veya tutuklu değilse derhal serbest bırakılmasının istenilmesine, sanığın sabıka kaydındaki ilgili hükümlerin kayıttan çıkartılması için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına ve sanığın tazminat davası açmaya hakkı bulunduğunun bildirilmesine hükmetti.

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
YORUMLAR (4)
YORUM YAZ
UYARI: Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.
4 Yorum
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN