Yüzde hesaplama nasıl yapılır? Yüzdelik hesaplama yöntemleri

Yüzde hesaplama nasıl yapılır? Yüzdelik hesaplama yöntemleri

Bir bütünü 100 eşit parçaya bölmemizi ifade eden işleme yüzde denir. 100 eşit parçaya bölünen ifadeler ise %1’lik dilime denk gelmektedir. Bir sayının yüzdesini bulmak ise yüzdelik dilimi ifade etmektedir. Yüzde hesaplamasının nasıl yapıldığı ve hangi formüller kullanıldığı merak ediliyor. Bizde yazımızda yüzdelik diliminin nasıl hesaplandığını sizlerle paylaştık.

Günlük yaşantımızda matematik işlemleri önemli bir yere sahiptir. Pek çok farklı işlem ve formül kullanılırken yüzdelik hesaplamalarını nasıl yapılacağı da merak edilmektedir. Bizde yazımızda yüzde hesaplamasının nasıl yapıldığını sizlerle paylaştık.

YÜZDELİK HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik hesaplaması yapmak için elimizde bulunan rakamı 100 eşit parçaya bölmemiz gerekmektedir. Ardından ise bulmak istediğimiz yüzde oranı ile çarpılması gerekir. Gelin bunu bir örnekle açıklayalım.

ÖRNEK: 400 rakamının % (Yüzde) 15'i kaçtır?

1. Adım: 400 / 100 = 4 (400 rakamını yüz eşit parçaya bölüp yüzde birini buluruz)

2. Adım: 4 * 15 = 60 eder. (Bulduğumuz yüzde birlik rakamı istenen yüzdelik dilim ile çarparız)

Matematikte yüzde hesaplaması yaparken bu yöntem ile hesaplama gerçekleştirebilirsiniz.

Yüzde formül

Yüzde hesaplama formülü şu şekildedir:

X Rakamının Yüzde Y 'si

FORMÜL: X * (Y/100) =

ÖRNEK SORU : 500 sayısının yüzde 15'i kaçtır?

1. Adım : 500 * (15 / 100) = 75

ÖRNEK SORU : Yüzde 60'ı 12 olan rakam kaçtır?

Denklemimizi kurarız öncelikle.

1. Adım : X * (60 / 100) = 12

2. Adım : x = ( 12 * 100) / 60

3. Adım : X= 1200 / 60

4. Adım : X= 20

YÜZDE HESAPLAMA İŞLEMLERİNDE HANGİ FORMÜL KULLANILIR?

Herhangi bir paranın ya da rakamın yüzdesini hesaplamak için öncelikle elimizde bulunan değerin 100 eşit parçaya bölünmesi gerekir. Elde ettiğimiz sonuç bulunan rakamın yüzde 1’i değerine eşittir. Elde ettiğimiz sonucu 100 ile çarptıktan sonra yüzde hesaplamasına yapmış olmaktayız. Yüzde hesaplaması bir örnekle açıklayalım.

ÖRNEK:Ahmet'in 200 (iki yüz) tane armudu vardır. Bu armutların yüzde 40 'ını arkadaşlarına vermek istiyor.

Bu nedenle Ahmet öncelikle 200 armudu 100 bölmelidir. 200’ü 100’e böldüğümüzde çıkan sonuç 2’dir. Elinde bulunan armutları 100 eşit parçaya böldüğü zaman her bir parça 2 armut eder.

Sonra bu armutları yüzde kırkını arkadaşlarına dağıtacaktır. Bu nedenle elde etti 2 sonucunu 40 ile çarpması gerekir. Ahmet arkadaşlarına 80 armut vermelidir.

YÜZDE HESAPLAMA FORMÜLÜ NEDİR?

X rakamının yüzde onunu bulmak istediğimizde uygulanacak formül şu şekildedir:

(X * 10) / 100

Bu durumda ilk rakam yüzdesi istenen rakam ile çarpılır. Daha sonra ise 100 eşit parçaya bölünür. Ya da hesaplamak için tam tersini uygulayabilirsiniz. Önce bölme sonra çarpma işlemi de yapılabilmektedir.

Yüzde Hesaplamaları İçin Örnekler

ÖRNEK1: 800 rakamının yüzde 15'i kaçtır?

CEVAP: 800 rakamını 100’e bölünmesi gerekmektedir. Daha sonra ise sonuç 15 ile çarpılır.

800 / 100 = 8

8 * 15 = 120

Buna göre 800’ün yüzde 15’i 120 olurken yüzde 85’i ise 680 olur.

Yüzde oranını hesaplamak için hangi yöntem kullanılır?

Herhangi biri diğerini yüzde oranını bulmak için şu yöntemi kullanabilirsiniz:

Örnek: 1100,00 TL’nin (bin yüz TL 'nin) yüzde 20'si ne kadardır.

1100'ü 100'e bölerek yüzde 1 oranını buluruz. (1100 / 100 = 11)

Çıkan sonucu yüzde oranı ile çarparız. ( 20 / 11 = 220 =

YÜZDE ONDALIK SAYIYA NASIL ÇEVRİLİR?

Yüzdelik sayının ondalık sayıya çevrilmesi matematikte en çok kullanılan işlemlerden bir tanesidir. İşlemleri kolay ve kısa yoldan yapmak için kullanılan bir yöntemdir. Bir rakamın ondalık şeklinde ifade edilmesi 100 şeklinde yazılması anlamına gelir.Bunu örneklerle açıklayalım.

ÖRNEK1: % 15 demek = 15 / 100 demektir. Bu durumda % 15 demek = 0,15 sonucunu verir.

ÖRNEK2: % 38 = 0,38

ÖRNEK3: % 234 = 2,35 sonuçlarını verir.

YÜZDE PROBLEMLERİNDE ORANTI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Yüzde işlemlerinde yüzde oranını bulmak isteyen kişiler ilk önce sayının bütün içindeki payı hesaplaması gerekir. Daha sonra ise payın bütün rakamlarındaki yüzde oranı hesaplanmaktadır. Yüzde problemlerinde orantı hesaplama formülü şu şekildedir:

ÖRNEK: 500 'de 150 yüzde kaçtır.

FORMÜL: 100* (150/500) = 30 'dur (%30)

Matematik işlemleri için Yüzde hesaplaması yapılmak istendiğinde oran orantı yöntemlerinden de yararlanabilirsiniz. Bu konuda bir örnek vermek gerekirse:

ÖRNEK1: 500'ün % 20'si kaçtır. Formülün açıklamasını hemen aşağıda görebilirsiniz.

Yüzde Hesaplama

Herhangi Bir Rakamın Başka Bir Rakamın Yüzde Kaçı Olduğunu Bulmak:

ÖRNEK2: 45 rakamı 200'ün yüzde kaçıdır.

YÜZDELİK HESAPLAMALARI

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN