Tapusu olanlara son duyuru yapıldı! Bu ödemeyi yapmayanlar yandı: Bir daha bu hakkı elde edemeyebilirsiniz

Tapusu olanlara son duyuru yapıldı! Bu ödemeyi yapmayanlar yandı: Bir daha bu hakkı elde edemeyebilirsiniz

Mülk sahibi olanları yakından ilgilendiren bu ödemeyi yapmayanlar yüklü miktarda ceza almayı göze alsınlar. İşte detaylar…

Milyonlarca tapu sahibi vatandaş için önemli bir haber geldi. O tarihe kadar bu ödemeyi yapmayanlar ceza ödemekten kaçamayacaklar. Detaylar haberimizde…

banka

BUNU YAPMAYANIN HAKKI YANACAK! BU TARİHLERE DİKKAT! TAPU SAHİPLERİ YAPMAZSANIZ CEZA ÖDEYECEKSİNİZ!

Hisse senetlerinin satışında herhangi bir sorun yoktur. Mülkiyet devlet tarafından garanti altına alınmıştır ve mülk sahipleri mülklerini elden çıkarmakta serbesttirler. Ancak gayrimenkul sektöründe ortak girişimler kurulabilir, bu durumda özel kurallar uygulanabilir. Bu kurallara tabi olarak, hissedar tapu sahipleri tapularını satmakta serbesttirler.

Hissedarların ortak bir tapu senedi ile gayrimenkuldeki paylarını satmak istemeleri durumunda hangi prosedürün izlenmesi gerektiğini bilmek ilginç olacaktır. Bu işlemler olmadan hisse senedi satmak herkesin başını belaya sokabilir. Bir hisseyi satmak isteyen kişi, noter aracılığıyla diğer hissedarlara satış ihbarnamesi vermek zorundadır. Bu uyarı sonrasında, diğer hissedarların borsaya hisseli olan ürünü alıp almadığına bakılmaksızın, borsaya hissesi olan pay sahibinin sorunu çözülür. Pay sahibi, payların alımını kabul etmezse, paylar üçüncü bir kişiye satılabilir ve pay sahibi bu satışa hiçbir şekilde itiraz edemez.

HİSSELİ TAPU SATIŞI NASIL YAPILMALIDIR?

Hisse senedi sahipleri hisselerini satmakta serbesttirler. Ancak bu tür satışlar rüçhan hakkına tabidir. Hisse senetlerinin hisse senedi olarak satılması durumunda, diğer hissedarların önce hisseleri alma hakkı vardır. Bu nedenle, üçüncü şahıslara satış yapmadan önce bu rüçhan hakkını kullanmalısınız.

Hisse senetlerini satmak isteyen kişi diğer hissedarlara noter aracılığıyla ihtarname göndermelidir. Bu ihtardan sonra diğer pay sahipleri payları alıp satmadıklarına bakılmaksızın payların satışa arzı sona erer. Hissedarlar hisseleri satın almayı kabul etmezlerse, hisseler üçüncü kişilere satılabilir. Pay sahipleri bu satışa hiçbir şekilde karşı çıkamazlar.

HİSSELİ TAPUDA HİSSE SATIŞI: HAKLARINIZI KORUMAK İÇİN DİKKAT EDİN

Bir hissedar, bir tapudaki hissesini satmak istiyorsa, doğru şekilde yapılması gereken bazı önemli işlemler vardır. Bu işlemleri tamamlamadan hisselerimizi satarsak hukuki sorunlarla karşılaşabiliriz. Pay sahipleri haklarını korumak için gerekli önlemleri almak zorundadır.

Pay sahipleri, hisse senetleri ile ilgili gayrimenkul konusunda çeşitli sıkıntılarla karşılaşabilirler. Bu menfaatler genellikle miras alınır, ancak bazı durumlarda yatırım amaçlı gayrimenkuller satın alınabilir. Bu durumda taraflar arasında belirli hak ve yükümlülükler doğar. Bu nedenle, müşterek tapulu maliklerin hisselerini satmaya kalkışmalarında sıklıkla sorunlar yaşanmaktadır.

Hisse senetlerinin satışını hiçbir şey engellemez. Özel mülkiyet devlet tarafından garanti edilir ve mal sahibi onu elden çıkarmakta özgürdür. Ancak, gayrimenkul alanında ortak girişimler kurulduğunda özel kurallar geçerli olabilir. Kat mülkiyeti tapuları, bu kurallara uyulduğu sürece serbestçe satılabilir.

HİSSELİ TAPU SATIŞI NASIL YAPILMALIDIR?

Hisse senedi sahipleri hisselerini satmakta serbesttirler. Ancak bu tür satışlar rüçhan hakkına tabidir. Hisse senetlerinin hisse senedi olarak satılması durumunda, diğer hissedarların önce hisseleri alma hakkı vardır. Bu nedenle rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra paylar üçüncü bir kişiye satılabilir.

Paylarını satmak isteyenler, satış bildirimini noter aracılığıyla diğer pay sahiplerine iletmek zorundadır. Bu uyarı sonrasında, diğer hissedarların satışa çıkarılan hisseyi alıp almadığına bakılmaksızın, satışa konulan hisse için pay sahibinin sorunu çözülür.

Pay sahibi, payların alımını kabul etmezse, paylar üçüncü bir kişiye satılabilir ve pay sahibi bu satışa hiçbir şekilde itiraz edemez.

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN