Feragatname ne demek, nereden alınır, iptal edilir mi? Feragatname geçerlilik süresi

Feragatname ne demek, nereden alınır, iptal edilir mi? Feragatname geçerlilik süresi

Feragatname ne demek, nereden temin edilebilir, kimler verir soruları merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Feragatname iptali ve hazırlanışı da merak edilerek araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Feragat kelimesi, bir haktan vazgeçmek anlamına gelir. Feragatname ise yasal yollarla bu haktan vazgeçtiğimi resmileştiren ve ifade eden bir belgedir. Vazgeçme seçenekleri duruma göre değişir. Taşınmaz mülkiyetinden vazgeçen kişinin, tapu müdürlüğüne başvuruda bulunması ve hissedarların mülkiyet haklarından feragat etmesi gerekir. Ancak, farklı vazgeçme türleri vardır.

Hukukta Feragat: Adından da anlaşılacağı gibi, bu bir tür yasal feragattir. Vazgeçen, taleplerinden feragat ettiğini yasal olarak beyan eder. Açıklamaya göre, tarafların hiçbirinin şartlarından feragat kabul edilmedi. Bu nedenle insanlar beraat ederek ve feragat ederek, borçlarını bitirerek ve yenilik yaratarak vazgeçeceklerdir.

Davadan Feragat: Yargılamadan Feragat Görüldüğü gibi davacı, yani davacı duruşmadan vazgeçerse, davadan feragat etme hakkını hukuken kullanır. Davanın hangi aşamasında olursa olsun, davalı ne kadar borçlu olursa olsun, davacı davayı düşürürse davayı düşürme hakkını kullanabilir. Ancak başvuru sahibinin, hakime ve usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş kişilere ve beyan yoluyla bildirimde bulunması gerekir. Aksi takdirde, dosya işlemden silinebilir.

feragatname

Mirastan Feragat: Miras bırakan kimse, kanuni yol ile mirastan feragat ederse, mirastan feragat beyanı ile kanunen onu talep etmeye çağrılır, mirastan vazgeçer. Bunun için bir sözleşmeye ihtiyaç vardır. Medeni hukuk hükümlerine göre mirastan vazgeçen kişi resmi olarak bir sözleşme imzalamalıdır. Kanunla düzenlenen bu feragat nedeniyle şartları sağlayan sözleşmeler kabul edilecektir. Şartları taşımayan sözleşmeler kabul edilmeyecek ve mirastan feragat davası açamayacaklardır. Miras feragat sözleşmesi için her iki tarafın da noter huzurunda ortak mal beyanı yapması gerekir.

Bu türlerde feragat biçimleri olmasına rağmen, her birinin hüküm ve koşulları hemen hemen aynıdır. Feragat reddinin geçerli olması için bir feragatname oluşturmanız ve resmi olarak beyan etmeniz gerektiğini unutmayınız.

Feragatname Nereden Alınır?

Feragatname, bir haktan vazgeçmek anlamına gelse bile, birçok insan özgürleşmeyi vazgeçmekle karıştırır. Tarafların karşılıklı anlaşmalarını yerine getirmeleri ve kabul etmeleri gerekse de, bir feragatte bunu bireysel olarak yapabilir ve haktan feragat edebilirsiniz. Bunun için yetkili kurumlara gidip noter huzurunda sözleşme imzalayarak haklarınızdan vazgeçerek Feragatname alabilirsiniz. Ancak koşullar vardır.

Bir Feragatname beyan ederken, yetkili makamlara sözlü ve yazılı bir beyanda bulunmalıdır. Ancak feragat sözleşmesi imzalanırken bu işlemin 2 şahit ile yetkili acente huzurunda yapılması gerekmektedir. Bu koşullar yerine getirilmezse, feragatname iptal edilebilir veya geçersiz sayılabilir. Bunu noterde yapabilirsiniz. Noter onayı olmadan feragatname belgesi düzenlemek mümkündür. Ancak burada form şartlarına uygunluk önemlidir. Bu koşulları sağlamazsanız, sözleşmeniz geçersiz olacaktır. Bu nedenle en güvenli işlem olarak bunu noterlerde düzenlemeniz menfaatinizedir.

Feragatname Geçerlilik Süresi

Feragatname imzalandıktan sonra yürürlükte kalır. Ancak tarafların belirli bir süre için itiraz hakları vardır. Bu aşama geçerse durum da ortadan kalkar.

Feragatname İptal Edilir Mi?

Feragatname sözleşmeli ehliyet yetersizliği olmadığı için iptal edilebilir. Bu nedenlerle iptal davası açılabilir.

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN