ANTALYA 34.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İL A N

Aşağıda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında gıyabında verilen hüküm sanığa tebliğe çıkarılmış, bunca aramalara rağmen bulunup kendisine tebligat yapılamamıştır. 7201 SK. 28,29 maddeleri uyarınca hükmün ilanen tebliği, 31. Madde gereğince ilan yapıldıktan 15 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 24/01/2024 DOSYA NO :E.2019/529- K.2023/572
ADI SOYADI :ERMAN BİLGİ-İsmail ve Nayle oğlu, 1987 D.lu.
SUÇU : Hükümlü veya tutuklunun kaçması
KANUN MAD :5237 S.TCK292/1
CEZAS :9 AY HAPİS CEZASI

#ilangovtr BASIN NO: ILN01973665