ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI BAKANLIK MUHABERE BÜROSU

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 15/01/2024 tarih 86208700-903-08-02-KHK-2410-2017/61/4378 sayılı yazısı ile birlikte gönderilen Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun 24/07/2019 tarih 2019/32073 sayılı kararının 701 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan Sosyolog (164115) Fatma DEMİRTAŞ'a tebliğ edilmesi için ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mesai saatleri içerisinde Erzurum Adalet Sarayı 2. katında bulunan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosuna müracaat edilmesi, müracaat edilmemesi halinde 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi uyarınca Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun 24/07/2019 tarih 2019/32073 sayılı kararının tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

07/02/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01981945