İSTANBUL 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/107 Esas
KARAR NO : 2023/743
Davacı ROYEL YAPI MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ MİMARLIK İNŞAAT MALZ.VE ORMAN ÜRÜN. İTH.İHR.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından mahkememizde açılan Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;01.11.2023 tarihli karar ile;
''HÜKÜM :
1-Davanın reddine,
2-2004 Sayılı İİK'nın 72/4. Maddesi gereğince alacağın %20'sine isabet eden 40.316,15-TL tutarındaki tazminatın davacıdan alınarak davalı Adnan Yüksel'e verilmesine,
3-Karar tarihi itibariyle alınması gereken 269,85-TL harcın peşin alınan 3.442,50- TL harçtan mahsubu ile fazla 3.172,65-TL harcın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
4-Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
5-Kendini vekille temsil ettiren davalı Adnan YÜKSEL lehine karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 32.237,11-TL nispi vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Adnan YÜKSEL'e verilmesine,
6-Yatırılan avanstan artan kısmın karar kesinleştiğinde yatırana/ vekiline iadesine,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı/ vekilinin yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya başka bir yer Mahkemesi aracılığı ile gönderilecek bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.'' Karar verilmiş olup davalı BATUHAN CAMGÖZ 'e ( Yakacık Çarşı Mah. Gülden Cad. No:53 İç Kapı No:4Kartal/ İSTANBUL) teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

13/03/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02017996