KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DAVACI : ZİYA YILDIRIM 119********- Battalgazi Mah. Yemlik Sok. No:66 Melikgazi /KAYSERİ
VEKİLİ : Av. CEMAL AKYÜZ
DAVALI : TAMARA YILDIRIM- 140********
DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))
DAVA TARİHİ : 27/10/2023
Davalı Tamara YILDIRIM'ın yapılan tüm araştırmalar neticesinde tespit edilen adresine yapılan tebligatın iade döndüğü anlaşılmakla, tebligat yapılamayan davalıya 7201 sayılı T.K.'nun 28. Md. Gereği ön inceleme duruşuma günü ve saatinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Taraflar arasında mahkememizde görülen Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının ön inceleme duruşması 03/07/2024 günü saat 09:10'a talik edilmiş olup; belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ,HMK 139/1-ç maddesi gereğince davetiyenin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususları ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

04/04/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02017726