T.C. ADANA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ


Esas No : 2022/542-Ceza Dava Dosyası
Karar No : 2024/85

İ L A N

Mala Zarar Verme ve Tehdit suçlarından, Mustafa ve Hediye oğlu, 28/04/1997 doğumlu, sanık Mehmet Atıcı hakkında yapılan yargılama sonucunda, mala zarar verme suçundan düşme kararı verildiği, tehdit suçundan suçu sabit görülmekle, 5237 sayılı TCK'nın 106/1-1 maddesi gereğince neticeten 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedilmiş ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolunun açık olmak üzere verilen hüküm sanık MEHMET ATICI'ya tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.
1-7201 Sayılı Tebliğat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin, TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANENTEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3-Hükmün 1412 sayılı CMK'nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02048654