T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2021/80 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/80 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : ADANA İli, SEYHAN İlçesi, ULUCAMİM. HÜKÜMET C. Mevkii 131 Ada2 ParselNo. -/ 2.Kat /-/ 8 B.B.no.lu İş Yeri Niteliğinde, 1/1 tam hisseyle tapuya kayıtlı taşınmaz satılacaktır. Arsa Pay/Payda: 256/2820 - Ana Taş.Yüzölçüm: 600,00
TAŞINMAZIN ÖZELLLİKLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Dosyaya esas taşınmazlar Adana İli, Seyhan İlçesi, Ulucami Mahallesi, Ulus Caddesi, Bina No:8 iç kapı no: 301 ve 302 posta adresinde yer almaktadır.
Tarif Olarak; Adana İli' nin ana arterlerinde bulunan Ulus (Debboy) Caddesi üzerinde Kızılay caddesi kesişiminde bulunan ana taşınmaza ulaşılır.
Ana taşınmaz tapu kayıtlarına göre Ulucami Mahallesi, 131 ada 600,00 m2 yüzölçümlü 2 parsel olup 1 Bodrum 1 Zemin 3 Normal Katlı 1 Asma katlı Kargir İş Merkezi vasfı ile kayıtlıdır.
Ana taşınmaza yönelik 28.08.2001 tarih, 27/20 sayılı yapı ruhsatı, 23.12.2010 tarih 11/19 sayılı yapı kullanma izin belgesinin bulunduğu belirlenmiştir.
Bina bodrum+zemin+asma+3 normal kat şeklinde projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bina bodrum katında 2 adet iş yeri eki, kapalı otopark, zemin katında apartman girişi, 3 adet iş yeri, asma katta 1 adet iş yeri, 1. Normal katta 3 adet iş yeri, 2. Normal katta 2 adet iş yeri, 3. Normal katta 1 adet iş yeri olmak üzere toplam 10 bağımsız bölüm yer almaktadır. Bina girişi yönü projesinde ve yerinde bina zemin katından ve doğu cepheden sağlanmaktadır. Ana taşınmazda 1 adet asansör mevcut olup bina giriş kapısı demir doğramadır.
256/2820 arsa paylı, 8 numaralı bağımsız bölüm tamamı T**** A*******. adına kayıtlıdır. Projesine göre oda+wc hacimlerine sahip 203 m2brüt kullanım alanlı olupiş yeri vasfındadır.
239/2820 arsa paylı, 9 numaralı bağımsız bölüm tamamı T**** A******* adına kayıtlıdır. Projesine göre oda+wc hacimlerine sahip 255 m2brüt kullanım alanlı olupiş yeri vasfındadır.
Mahallinde yapılan incelemeler neticesinde söz konusu bağımsız bölümlerin birleştirilerek birlikte kullanıldığı, kullanım amacına göre bölmelendirildiği, buna bağlı olarak girişte misafir karşılama alanı ile beraberinde ofis alaları, odalar, mutfak, wc hacimleri oluşturulduğu görülmüştür. Ayrıca ana taşınmaza ait olan merdiven holüne ait merdiven boşluğunun yaklaşık 6m2 alanın iş yerlerine dahil edildiği, ayrıca 21 m² lavabo alanının 8 bağımsız bölüme eklenerek oda olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Büyüme alanlarınınortak kullanım alanına ait olması nedeni ile büyüme alanı değerleme de dikkate alınmamıştır. Taşınmazların zeminleri l.parke /halıfleks olup duvarları alçı üzeri saten boyalıdır. Islak hacimleri seramik kaplı olan taşınmazın iç doğramaları ahşap panel, tavan ise PVC kaplamadır.
Taşınmazın 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem sonrasında Çevre Şehircilik Bakanlığı hasar sorgulama biriminde EBZCT askı kodu ile kayıtlı olduğu ve binanın HASARSIZ olduğu tespit edilmiştir.
İmar Durumu: Bilirkişi raporu ile "AYRIK NİZAM, E: 2.40, MERKEZİ İŞ ALANI" olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 5.075.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR,Beyan, Taşınmaz Üzerinde; "AT Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 11/05/2016 tarih 2222 sayılı yazıları gereğince 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırı" 10/08/2016 34628 Beyanı Mevcuttur.
Beyan, Taşınmaz Üzerinde; "Koruma Alanı Belirtmesi Vardır." 21/10/2016-43721 Beyanı Mevcuttur.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 11:14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 11:14
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 11:14

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : ADANA İli, SEYHAN İlçesi, ULUCAMİM. HÜKÜMET C. Mevkii 131 Ada2 ParselNo. -/ 2.Kat /-/ 9 B.B.no.lu İş Yeri Niteliğinde, 1/1 tam hisseyle tapuya kayıtlı taşınmaz satılacaktır. Arsa Pay/Payda: 239/2820 - Ana Taş.Yüzölçüm: 600,00
TAŞINMAZIN ÖZELLLİKLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Dosyaya esas taşınmazlar Adana İli, Seyhan İlçesi, Ulucami Mahallesi, Ulus Caddesi, Bina No:8 iç kapı no: 301 ve 302 posta adresinde yer almaktadır.
Tarif Olarak; Adana İli' nin ana arterlerinde bulunan Ulus (Debboy) Caddesi üzerinde Kızılay caddesi kesişiminde bulunan ana taşınmaza ulaşılır.
Ana taşınmaz tapu kayıtlarına göre Ulucami Mahallesi, 131 ada 600,00 m2 yüzölçümlü 2 parsel olup 1 Bodrum 1 Zemin 3 Normal Katlı 1 Asma katlı Kargir İş Merkezi vasfı ile kayıtlıdır.
Ana taşınmaza yönelik 28.08.2001 tarih, 27/20 sayılı yapı ruhsatı, 23.12.2010 tarih 11/19 sayılı yapı kullanma izin belgesinin bulunduğu belirlenmiştir.
Bina bodrum+zemin+asma+3 normal kat şeklinde projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bina bodrum katında 2 adet iş yeri eki, kapalı otopark, zemin katında apartman girişi, 3 adet iş yeri, asma katta 1 adet iş yeri, 1. Normal katta 3 adet iş yeri, 2. Normal katta 2 adet iş yeri, 3. Normal katta 1 adet iş yeri olmak üzere toplam 10 bağımsız bölüm yer almaktadır. Bina girişi yönü projesinde ve yerinde bina zemin katından ve doğu cepheden sağlanmaktadır. Ana taşınmazda 1 adet asansör mevcut olup bina giriş kapısı demir doğramadır.
256/2820 arsa paylı, 8 numaralı bağımsız bölüm tamamı T**** A*******. adına kayıtlıdır. Projesine göre oda+wc hacimlerine sahip 203 m2brüt kullanım alanlı olupiş yeri vasfındadır.
239/2820 arsa paylı, 9 numaralı bağımsız bölüm tamamı T**** A******* adına kayıtlıdır. Projesine göre oda+wc hacimlerine sahip 255 m2brüt kullanım alanlı olupiş yeri vasfındadır.
Mahallinde yapılan incelemeler neticesinde söz konusu bağımsız bölümlerin birleştirilerek birlikte kullanıldığı, kullanım amacına göre bölmelendirildiği, buna bağlı olarak girişte misafir karşılama alanı ile beraberinde ofis alaları, odalar, mutfak, wc hacimleri oluşturulduğu görülmüştür. Ayrıca ana taşınmaza ait olan merdiven holüne ait merdiven boşluğunun yaklaşık 6m2 alanın iş yerlerine dahil edildiği, ayrıca 21 m² lavabo alanının 8 bağımsız bölüme eklenerek oda olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Büyüme alanlarınınortak kullanım alanına ait olması nedeni ile büyüme alanı değerleme de dikkate alınmamıştır. Taşınmazların zeminleri l.parke /halıfleks olup duvarları alçı üzeri saten boyalıdır. Islak hacimleri seramik kaplı olan taşınmazın iç doğramaları ahşap panel, tavan ise PVC kaplamadır.
Taşınmazın 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem sonrasında Çevre Şehircilik Bakanlığı hasar sorgulama biriminde EBZCT askı kodu ile kayıtlı olduğu ve binanın HASARSIZ olduğu tespit edilmiştir.
İmar Durumu: Bilirkişi raporu ile "AYRIK NİZAM, E: 2.40, MERKEZİ İŞ ALANI" olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 5.100.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR, Beyan, Taşınmaz Üzerinde; "AT Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 11/05/2016 tarih 2222 sayılı yazıları gereğince 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırı" 10/08/2016 34628 Beyanı Mevcuttur.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 11:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 11:56
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 11:56

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği: ADANA İli, ÇUKUROVA İlçesi, KURTTEPE M. 5796 Ada 4 Parsel No. -/ ASMA KAT/-/ 19 B.B.no.lu İş Yeri Niteliğinde, 1/1 tam hisseyle tapuya kayıtlı taşınmaz satılacaktır. Arsa Pay/Payda: 30/1079 - Ana Taş.Yüzölçüm: 1.079,00
TAŞINMAZIN ÖZELLLİKLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Dosyaya esas taşınmaz Adana İli, Çukurova İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı, Saray Apartmanı, No:47/101 posta adresinde yer almaktadır. (UAVT: 5493496656)
Açık tarif olarak ana arterlerden Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde 81215 sokak kesişiminde bulunan ana taşınmaza ulaşılır.
Taşınmazın yer aldığı bina 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem sonrasında Çevre Şehircilik Bakanlığı hasar sorgulama biriminde AYCKZ askı kodu ile kayıtlı olduğu ve binanın ORTA HASARLI iken itiraz sonucu AZ HASARLI olduğu tespit edilmiştir.
Tapu kayıtlarına göre tamamı borçlu C*** Ö*** adına kayıtlı olan taşınmaz İŞ YERİ nitelikli olup taşınmazın yer aldığı proje incelenmiş olup taşınmaz konumu teyit edilmiştir.
Ana taşınmaz tapu kayıtlarına göre Kurttepe Mahallesi, 5796 Ada, 1.079,00 m2 yüzölçümlü 4 Parsel olup vasfı Arsa olarak kayıtlıdır. Ana taşınmaza yönelik 27.02.1997 tarih, 6/15 sayılı yapı ruhsatı olduğu, 03.05.2000 tarih, 7/4 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi olduğu belirlenmiştir.
Bina bodrum+zemin+asma+15 normal kat şeklinde projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bina bodrum katında su deposu, hidrofor ve sığınak hacimleri, zemin katında apartman girişi, kapıcı dairesi ve 2 adet iş yeri, asma katında 1 adet iş yeri, 15 normal katında 2 şer adet mesken olmak üzere 18 adet konut, 3 adet iş yeri olmak üzere toplam 21 bağımsız bölüm yer almaktadır. Bina girişi yönü projesinde ve yerinde bina zemin katından ve bina batı cephesinden sağlanmaktadır. Ana taşınmazda 1 adet asansör mevcut olup bina giriş kapısı demir doğramadır.
30/1079 arsa paylı 19 bağımsız bölüm numaralı iş yeri projesinde ve yerinde bina girişinin arsa yönünde yer almaktadır. Taşınmaz mimari projesine göre tek hacim ve wc hacimden oluşmakta ve brüt 68 m2, net 60 m2 kullanım alanlıdır. Mahallinde yapılan incelemede ana taşınmaza ait ortak kullanım alanındanbrüt 31 m2 alarak 99 m2 kullanım alanına büyütüldüğü ve 2 oda , mutfak, wc hacimlerinin oluşturulduğu belirlenmiştir. Büyüme alanlarınınortak kullanım alanına ait olması nedeni ile büyüme alanı değerleme de dikkate alınmamıştır. Taşınmaz oda hacimlerinde zemin parke, duvarlar saten boya+duvar kağıtlıdır. Islak hacimler seramik ve fayans kaplıdır. İç kapılar Amerikan kapı, pencereler PVC' dir. Taşınmaz ısıtma sistemi klimadır. İş yeri içi bakımlıdır.
İmar Durumu: Bilirkişi raporu ile"AYRIK NİZAM, E:2.40, KONUT+TİCARET ALANI"olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 2.400.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 10:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:19
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 10:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 10:19

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği: ADANA İli, ÇUKUROVA İlçesi, KARALARBUCAĞI M. 7876 Ada 1 Parsel No. -/ ZEMİN Kat/-/ 17 B.B.no.lu DÜKKAN Niteliğinde, 1/1 tam hisseyle tapuya kayıtlı taşınmaz satılacaktır. Arsa Pay/Payda: 55/843 - Ana Taş.Yüzölçüm: 843,00
Taşınmazın Özellikleri ve Değerlendirilmesi;
Dosyaya esas taşınmaz Adana İli, Çukurova İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 81012 sokak, Gültaş Apartmanı, iş yeri no: 4A posta adresinde yer almaktadır. (UAVT: 1084002110)
Açık tarif olarak ana arterlerden Adnan Kahveci Bulvarı üzerinden 81012 sokağa girilir. Sokak üzerinde kuzey istikametinde yaklaşık 70m. İlerledikten sonra sağ kol üzerinde bulunan ana taşınmaza ulaşılır.
Taşınmazın yer aldığı bina 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem sonrasında Çevre Şehircilik Bakanlığı hasar sorgulama biriminde DFBHR askı kodu ile kayıtlı olduğu ve binanın HASARSIZ olarak raporlandığı tespit edilmiştir.
Tapu kayıtlarına göre tamamı borçlu E*** M**** D*** adına kayıtlı olan taşınmaz DÜKKAN nitelikli olup taşınmazın yer aldığı proje incelenmiş ve taşınmaz konumu teyit edilmiştir.
Ana taşınmaz tapu kayıtlarına göre Karalarbucağı Mahallesi, 7876 Ada, 843,00 m2 yüzölçümlü 1 Parsel olup vasfı Bir Bodrum Bir Zemin Sekiz Normal Katlı Apartman olarak kayıtlıdır. Ana taşınmaza yönelik 30.05.1991 tarih, 4/17 sayılı yapı ruhsatı olduğu, Yapı Kullanma İzin Belgesinin bulunmadığı belirlenmiştir.
Bina bodrum+zemin+8 normal kat şeklinde projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bina bodrum katında iş yeri eki, su deposu, hidrofor ve sığınak hacimleri, zemin katında apartman girişi, kapıcı dairesi ve 2 adet iş yeri, 8 normal katında 2 şer adet mesken olmak üzere 16 adet konut, 2 adet iş yeri olmak üzere toplam 18 bağımsız bölüm yer almaktadır. Bina girişi yönü projesinde ve yerinde bina zemin katından ve kuzey cepheden sağlanmaktadır. Ana taşınmazda 1 adet asansör mevcut olup bina giriş kapısı demir doğramadır.
55/843 arsa paylı 17 bağımsız bölüm numaralı dükkan projesinde ve yerinde bina girişinin sağ yan arsa yönünde yer almaktadır. Taşınmaz mimari projesine göre tek hacim ve wc hacimden oluşmakta ve brüt 61 m2, net 55 m2 kullanım alanlıdır. Mahallinde yapılan incelemede ana taşınmaza ait ortak kullanım alanından6 m2 büyüme ile 67 m2 kullanım alanına büyütüldüğü belirlenmiştir. Büyüme alanlarınınortak kullanım alanına ait olması nedeni ile büyüme alanı değerleme de dikkate alınmamıştır. Taşınmaz oda hacimlerinde karo mıozaik, duvarlar p.boyalıdır. Islak hacimler seramik ve fayans kaplıdır. Doğramalar PVC' dir. Taşınmaz ısıtma sistemi klimadır. İş yeri içi bakımlıdır.
İmar Durumu: Bilirkişi raporu ile"AYRIK NİZAM, TAKS/KAKS: 0.40/2.40, KARMA KULLANIM ALANI"olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 2.440.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 13:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 13:37
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 13:37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 13:37

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği: ADANA İli, ÇUKUROVA İlçesi, KARALARBUCAĞI M. 7876 Ada 1 Parsel No. -/ ZEMİN Kat/-/ 18 B.B.no.lu DÜKKAN Niteliğinde, 1/1 tam hisseyle tapuya kayıtlı taşınmaz satılacaktır. Arsa Pay/Payda: 68/843 - Ana Taş.Yüzölçüm: 843,00
TAŞINMAZIN ÖZELLLİKLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Dosyaya esas taşınmaz Adana İli, Çukurova İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, 81012 sokak, Gültaş Apartmanı, iş yeri no: 4B posta adresinde yer almaktadır. (UAVT: 3198724720)
Açık tarif olarak ana arterlerden Adnan Kahveci Bulvarı üzerinden 81012 sokağa girilir. Sokak üzerinde kuzey istikametinde yaklaşık 70m. İlerledikten sonra sağ kol üzerinde bulunan ana taşınmaza ulaşılır.
Taşınmazın yer aldığı bina 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem sonrasında Çevre Şehircilik Bakanlığı hasar sorgulama biriminde DFBHR askı kodu ile kayıtlı olduğu ve binanın HASARSIZ olarak raporlandığı tespit edilmiştir.
Tapu kayıtlarına göre tamamı borçlu E*** M**** D*** adına kayıtlı olan taşınmaz DÜKKAN nitelikli olup taşınmazın yer aldığı proje incelenmiş ve taşınmaz konumu teyit edilmiştir.
Ana taşınmaz tapu kayıtlarına göre Karalarbucağı Mahallesi, 7876 Ada, 843,00 m2 yüzölçümlü 1 Parsel olup vasfı "Bir Bodrum Bir Zemin Sekiz Normal Katlı Apartman" olarak kayıtlıdır. Ana taşınmaza yönelik 30.05.1991 tarih, 4/17 sayılı yapı ruhsatı olduğu, Yapı Kullanma İzin Belgesinin bulunmadığı belirlenmiştir.
Bina bodrum+zemin+8 normal kat şeklinde projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bina bodrum katında iş yeri eki, su deposu, hidrofor ve sığınak hacimleri, zemin katında apartman girişi, kapıcı dairesi ve 2 adet iş yeri, 8 normal katında 2 şer adet mesken olmak üzere 16 adet konut, 2 adet iş yeri olmak üzere toplam 18 bağımsız bölüm yer almaktadır. Bina girişi yönü projesinde ve yerinde bina zemin katından ve kuzey cepheden sağlanmaktadır. Ana taşınmazda 1 adet asansör mevcut olup bina giriş kapısı demir doğramadır.
55/843 arsa paylı 18 bağımsız bölüm numaralı dükkan projesinde ve yerinde bina girişinin sağ yan yönünde yer almaktadır. Taşınmaz mimari projesine göre zemin katında 60 m², bodrum katında 45 m² iş yeri olarak toplamda 105 m² kullanım alanlıdır. Mahallinde yapılan incelemede zemin kattan bodrum kata inen merdivenin kaldırıldığı, dışarıda bodrum kata ulaşıldığı belirlenmiştir.Taşınmazın zemin katı bayan kuaförü olarak kullanılmakta olup, kullanım amacına uygun olarak bölmelendirildiği belirlenmiştir. İş yeri hacmi, mutfak, wc, oda oda hacimlerinden oluşmaktadır. Oda hacimlerinin zemini karo mıozaik, duvarlar p.boyalıdır. Islak hacimler seramik ve fayans kaplıdır. Doğramalar PVC' dir. Taşınmaz ısıtma sistemi klimadır. İş yeri içi bakımlıdır.
İmar Durumu: Bilirkişi raporu ile"AYRIK NİZAM, TAKS/KAKS: 0.40/2.40, KARMA KULLANIM ALANI"olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 2.850.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 14:54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 14:54
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 14:54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 14:54

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02029720