T.C. ANTALYA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ


İ L A N

ANTALYA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2019/698
KARAR NO :2024/109

Mahkememizin 2019/698 esas, 2024/109 sayılı kararı ile; Sakhıdar ve Fetameh oğlu 1999, Kunduz doğumlu müşteki SAMARDIN JABALKHEYR ile Yunus ve Fetameh oğlu, 1996 Balkh doğumlu, sanık OMID RAJABI hakkında yapılan yargılama sonunda;
Sanık OMID RAJABI hakkında " Basit Yaralama " suçundan TCK.nun 86/2, CMK'nın 251/3,TCK'nın 52/2 maddeleri uyarınca 1.800 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına veCMK.nun 231/5, 231/8 maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık Ormıd Rajabı ve müşteki Samardın Jabalkheyr'e gerekçeli kararıntebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adreslerlerinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla;
7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize itiraz edilmediği taktirde kararın kesinleştirilerek infaza verileceği, itiraz edildiği taktirde kararın kaldırılarak duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılama yapılacağı ve sanığa ceza verilmesi halinde 1/4 oranında indirimin kaldırılarak ceza verilebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

19/04/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02039741