T.C. ARTVİN SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/2 Tereke
Davacı Ardanuç Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi ile mirasçılar Muhammet KAYACA vs. arasında mahkememizde açılanTereke davasında;
20/11/2023 tarihli gerekçeli kararın mirasçılardan Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Olukbaşı Köyü nüfusuna kayıtlı Ahmet ve Hamdiye'den olma 03/09/1984 doğumlu Nimet KAYACA'yatüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliğ edilemediğinden, gerekçeli kararın mirasçı Nimet KAYA'ya ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HÜKÜM:
1-Mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE,
2-Dosyanın re'sen görevli ve yetkili TAŞKÖPRÜ SULH HUKUK MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE karar verilmiş olup tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf edilmediği taktirde gerekçeli kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02018579