T.C.BİRECİK1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/1051 Esas 23/02/2024

İLAN METNİ

Dava konusu Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Damlıca mahallesi sınırlarında bulunan ekli 1. krokide sınırları A harfiyle gösterilen 22.796,76 m2 ‘lik tapulama harici kalmış taşınmazı, B harfiyle sınırları gösterilen 12.443,37 m2'lik tapulama harici kalmış taşınmazı, ekli 2.krokidesınırları C harfiyle gösterilen 3.642,18 m2'lik tapulama harici kalmış taşınmazı, D harfiyle sınırları gösterilen 12.325,30m2'lik tapulama harici kalmış taşınmazları Mehmet Emin Açar tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01991912