T.C.BÜYÜKÇEKMECE 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2021/1 SATIŞ

Örnek No:55*

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABERSİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, 3.kat Mevkii, 2045 Ada, 11 Parsel, 8 Nolu Bağımsız bölüm,9 nolu bağımsız bölüm olarak değiştirildiği, tapuya şerh edildiği,
Adresi : Talatpaşa Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad 1026.Sokak No:24-26Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü : 116,87 m2
Arsa Payı : 75/1000
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli, TEM güneyi, 2.Etap Uygulama İmar planında bitişik nizam, 5 kat konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Mimari proje üzerindeki 8 numaralı bağımsız bölüm planı ile 9 numaralı bağımsız olarak düzeltilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:19
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 10:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:19

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, 4.kat Mevkii, 2045 Ada, 11 Parsel, 10 Nolu Bağımsı ...
Adresi : Talatpaşa Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad 1026.Sok No:24-26 K:4 D:10 Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü : 116,87 m2
Arsa Payı : 75/1000
İmar Durumu : 12.07.2013 tarihli 1/1000 çekli Tem Güneyi, 2.etap uygulama imar planında bitişik nizam, 5.kat, konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.600.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:39
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 10:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:39

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, 4.kat Mevkii, 2045 Ada, 11 Parsel, 11 Nolu Bağımsı ...
Adresi : Talatpaşa Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad 1026.Sokak No:24-26 K:4 D:11 Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü : 116,87 m2
Arsa Payı : 75/1000
İmar Durumu : 12.07.2023 tarihli 1/1000 ölçekli, TEM güneyi, 2.etap uygulama imar planında bitişik nizam, 5 kat, konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:59
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 10:59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:59

23/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01975236