T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/206 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.
Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İli İlçesi Köyü Ada/ParselKamulaştırılan Alan Malikin T.C. No Adı Soyadı
K.Maraş Elbistan Balıkçıl 2649-11 Tamamı 54418387796 Abdurrahman Meşe
54427387404 Cuma Meşe
55702344976 Emine Ceviz
30371184726 Eşe Erdem
54409388078 Fadime Meşe
54352389986 Fadime Meşe
54433387276 Hafız Meşe
54370389302 Halil Meşe
54376389184 Halil Meşe
Hatice Meşe
54202394986 Sibel Kıraç
54175395874 Songül Meşe
54220394302 Sultan Meşe
54415387850 Şeref Meşe
54172395938 Zeki Meşe

#ilangovtr BASIN NO: ILN01973870