T.C. EZİNE SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2022/112 Esas Konu : İkinci ilanMahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Davacı vekili Av. Seher ATİK dava dilekçesinde Katinku LEONDORİDİS'in müvekkilinin teyzesi olduğunu, baba adı MİHAL, anne adı PİLAİYA olduğunu, T.C. Kimlik Numarasının 22801581984 olduğunu, 01/07/1904 tarihinde doğduğunu, müvekkiliyle çok uzun yıllardır bir irtibatı olmadığını, 1960 yılından beri kendisi hakkında bir kayda ulaşılamadığını, nerede ve nasıl öldüğüne ilişkin bir bilgi olmadığını, bu nedenle gaiplik kararı verilmesini talep etmiş olup, sağ ise kendisinin müracaat etmesi değilse, gaipliği istenen KATİNKU LEONDORİDİS'in gaipliğine karar verilebilmesi için hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize sözlü veya yazılı olarak bilgi vermeleri ve mahkememizde hazır bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02028643