T.C.İSTANBUL 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.98163817-2022/1151-Ceza Dava Dosyası 16.05.2024

Konu : TAHYR ATAJANOV

İ L A N

DOSYA NO : 2022/1151
KARAR NO : 2024/256
Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/02/2024 tarihli ilamı ile sanık TAHYR ATAJANOV hakkında yapılan yargılama sonunda Neticeten 2 KEZ 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK 53. Md. 1.2.3. Fık. Uygulanmasına karar verildiği, sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından, gerekçeli karar ve katılan'a ait istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02036908