T.C. İSTANBUL 3. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2023/89

İLAN

İstanbul 3. İcra Ceza Mahkemesinin 2023/89 Esas numaralı dosyasında şikayetçi Deniz Faktoring A.Ş'nin 09/08/2023 tarihli şikayet dilekçesinde özetle Denizbank A.Ş 9770 Zeytinburnu Şubesi'ne ait, E1-8491576 seri numaralı, 10.07.2023 keşide tarihli, 197.870,00TL bedelli çekin karşılıksız çıkması nedeniyle Unkaş Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. yetkilisi Soso Gugushvili'nin cezalandırılmasını talep ettiği, yapılan tebligatların bila ikmal dönmesi üzerine yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin bilinmemesi nedeniyle, mahkememizce duruşması 19/04/2024 Günü saat 14:00'e bırakılan dosyamızda " CMK 195 ve 253, İİK 349.md. gereğince suçtan savunmanızın alınması için belirtilen günde gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edilerek karar verileceği " hususları işbu ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra sanık Soso Gugushvili'ye tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01976305