T.C. İSTANBUL 36. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO: 2022/134 Esas
KARAR NO: 2023/31
KATILAN: NAKAJJA RASHİDA, Yusufu ve Aisha kızı, 1997 Uganda uyruklu.
SUÇ: Nitelikli Yağma
KARAR TARİHİ: 19/01/2023
Yukarıda açık kimliği yazılı katılanın taraf olduğu dosyada sanık hakkında nitelikli yağma suçundan mahkumiyetine karar verilmiştir. Yapılan tüm aramalara rağmen sanığın tebligata yarar açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, gazete ve internet haber sitesi ilanından 7 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.19/04/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02020202