T.C.İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

SATIŞ İLANININ İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2021/2091 ESAS
ALACAKLI : İSMAİL EKŞİ,
VEKİLİ : Av. Ali Yıldırtan
BORÇLU : KARABET KOÇÜTOĞLU
Merkez Mah. Hacı Ali Bey Sokak No.49/1 Beykoz / İSTANBUL
BORÇ MİKTARI : 2.809.163,60-TL (faiz ve masraflar hariç)
TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
İlanın içeriği
MADDE 51– (1)... tebliğ olunacak evrakın içeriğinin özeti.. '' denildiği, ayrıca müdürlüğümüzce yapılan adres araştırması sonrasında, borçlunun adresinin meçhul sayıldığı anlaşılmakla;
Aşağıda bilgileri yazılı borçlu adına kayıtlı taşınmaza ilişkin müdürlüğümüzce satış kararı alınmış olup; ihalesine ilişkin taşınmaz bilgileri ve ihale tarihleri aşağıda yazılmıştır.
Taşınmazın ihalesine ilişkin satış ilanına itirazınız var ise ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde İcra Mahkemesi'ne başvurmanız; itiraz edilmez ise taşınmazın satışına devam edileceği, ihtar ve ilanen tebliğ olunur. TAŞINMAZ : İstanbul ili Ataşehir İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, Ş.Ali Çiftliği Mevkii, 5283 parsel sayılı, 396,00 m² Arsa vasıflı taşınmaz Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 10:32
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 10:32
#ilangovtr BASIN NO: ILN01988623